Sprawdź zgodność reklam natywnych z zasadami

Informacje na tej stronie dotyczą reklam zautomatyzowanych, które korzystają z zaawansowanych reklam natywnych (reklam natywnych, które korzystają z kodu aplikacji na Androida lub iOS).

Przed opublikowaniem lub zaktualizowaniem aplikacji możesz użyć walidatora reklam natywnych, aby sprawdzić, czy implementacja reklamy natywnej jest zgodna z zasadami Google Ad Managera.

Na tej stronie

Wyświetlanie powiadomień o naruszeniu zasad dotyczących reklam testowych

Gdy aktywujesz testowe reklamy natywne, które korzystają z kodu aplikacji na Androida lub iOS (Android | iOS), walidator reklam natywnych automatycznie sprawdza implementację i wyświetla powiadomienie z informacją, czy zostały wykryte problemy związane ze zgodnością z zasadami.

Znaleziono problemy Nie znaleziono problemów
Walidator reklam natywnych w interfejsie Ad Managera. Interfejs Ad Managera: walidator reklam natywnych pokazujący, że nie znaleziono żadnych problemów.

Rozwiązywanie problemów związanych ze zgodnością z zasadami

Kliknij Zobacz problemy w powiadomieniu wyświetlonym na urządzeniu, aby dowiedzieć się więcej o naruszeniach zasad i sugerowanych rozwiązaniach. Jeśli opublikujesz reklamę natywną przed rozwiązaniem problemów z implementacją, możesz naruszyć zasady na swoim koncie.

Oprócz skorzystania z walidatora musisz upewnić się, że wszystkie natywne reklamy automatyczne wyświetlane w ramach renderowania niestandardowego są zgodne z:

Wyłączanie walidatora reklam natywnych

Jeśli masz problemy z walidatorem reklam natywnych, możesz go wyłączyć.

Dokumentacja dla deweloperów Dowiedz się, jak wyłączyć walidator w przypadku Androida i iOS.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne