จัดการเสียง

อัปโหลดครีเอทีฟโฆษณาใหม่ไปยังไลบรารีครีเอทีฟโฆษณา

ไลบรารีครีเอทีฟโฆษณาจัดเก็บครีเอทีฟโฆษณาทั้งหมดที่อัปโหลดไปยัง Ad Manager

ไลบรารีครีเอทีฟโฆษณาจัดเก็บครีเอทีฟโฆษณาทั้งหมดที่อัปโหลดไปยัง Ad Manager ซึ่งรวมถึงครีเอทีฟโฆษณาที่เพิ่มไปยังรายการโฆษณาโดยตรง ครีเอทีฟโฆษณาที่เพิ่มลงในไลบรารีครีเอทีฟโฆษณาจะต้องเชื่อมโยงกับผู้ลงโฆษณาก่อน ครีเอทีฟโฆษณาที่เพิ่มลงในรายการโฆษณาจะเชื่อมโยงกับผู้ลงโฆษณาที่ระบุไว้ในคําสั่งซื้อของรายการโฆษณา

ครีเอทีฟโฆษณาในไลบรารีครีเอทีฟโฆษณาจะใช้ได้ในรายการโฆษณาซึ่งมีผู้ลงโฆษณาที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อรายเดียวกับที่เชื่อมโยงครีเอทีฟโฆษณา คุณยังคัดลอกครีเอทีฟโฆษณาในไลบรารีครีเอทีฟโฆษณาเพื่อนำมาใช้ได้ด้วย

ค้นหาครีเอทีฟโฆษณา

ครีเอทีฟโฆษณาต่างๆ จะจัดไว้ในไลบรารีครีเอทีฟโฆษณาในส่วนการแสดงโฆษณา จากนั้น ครีเอทีฟโฆษณา

ครีเอทีฟโฆษณามาตรฐานคือโฆษณาแบบแยกเดี่ยว ขณะที่ครีเอทีฟโฆษณาหลัก/ที่แสดงร่วมจะอนุญาตให้มีโฆษณาอื่นๆ ซึ่งถือเป็นโฆษณารองแสดงร่วมกับโฆษณาหลักได้

ดูโฆษณาประเภทต่างๆ ได้ในส่วนต่อไปนี้

 • ครีเอทีฟโฆษณาแบบดิสเพลย์

  หาครีเอทีฟโฆษณาประเภทดิสเพลย์ ซึ่งรวมถึงครีเอทีฟโฆษณาตามเทมเพลตและครีเอทีฟโฆษณาวิดีโอเนทีฟทั้งหมด

  นอกจากนี้ "ครีเอทีฟโฆษณาแบบดิสเพลย์" จะแสดงครีเอทีฟโฆษณาหลักโดยไม่แสดงโฆษณาที่แสดงร่วม ครีเอทีฟโฆษณาหลักพร้อมด้วยโฆษณาที่แสดงร่วมจะแสดงอยู่ในส่วน "หลัก/ที่แสดงร่วม"

 • หลัก/ที่แสดงร่วม

  สำหรับหาโฆษณาหลักและโฆษณาที่แสดงร่วมเฉพาะที่เป็นครีเอทีฟโฆษณาประเภทดิสเพลย์เท่านั้น (ไม่มีครีเอทีฟโฆษณา VAST หรือโฆษณาที่แสดงร่วม)

 • ครีเอทีฟโฆษณา VAST

  สำหรับหาครีเอทีฟโฆษณาประเภทวิดีโอและเสียง ตลอดจนโฆษณาที่แสดงร่วมซึ่งไม่บังคับ

เพิ่มครีเอทีฟโฆษณาใหม่

รายการโฆษณาจะจำกัดอยู่ที่ครีเอทีฟโฆษณาในไลบรารีที่มีขนาดเท่ากับขนาดที่ระบุในรายการโฆษณา รวมถึงจำกัดไว้เพียงครีเอทีฟโฆษณาจากไลบรารีที่สอดคล้องกับประเภทโฆษณาหรือข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับครีเอทีฟโฆษณาของรายการโฆษณา

คุณเพิ่มครีเอทีฟโฆษณาประเภทต่างๆ ได้ หากยังไม่คุ้นเคยกับโฆษณาประเภทต่างๆ ให้ดูประเภทครีเอทีฟโฆษณาแบบดิสเพลย์หรือประเภทครีเอทีฟโฆษณาวิดีโอและเสียง

วิธีเพิ่มครีเอทีฟโฆษณาลงในไลบรารีครีเอทีฟโฆษณา

 1. ไปที่การแสดงโฆษณา จากนั้น ครีเอทีฟโฆษณา แล้วต่อด้วย

  • ครีเอทีฟโฆษณาแบบดิสเพลย์
   • มาตรฐาน
   • หลัก/ที่แสดงร่วม
  • ครีเอทีฟโฆษณา VAST
 2. คลิกครีเอทีฟโฆษณาใหม่
 3. เลือกผู้ลงโฆษณาแล้วคลิกตกลง
 4. เลือกจากประเภทครีเอทีฟโฆษณาแบบดิสเพลย์หรือวิดีโอและเสียงที่เกี่ยวข้อง

  หากต้องการเพิ่มรูปแบบโฆษณาเนทีฟ เทมเพลตครีเอทีฟโฆษณาที่กำหนดเอง หรือเทมเพลตมาตรฐาน คุณจะต้องเลือกเทมเพลตจากรายการแล้วคลิกทำต่อ

 5. กรอกข้อมูลที่จำเป็นหรืออัปโหลดเนื้อหาที่จำเป็น แล้วคลิกบันทึก

ข้อกำหนดสำหรับครีเอทีฟโฆษณา

ข้อมูลหรือเนื้อหาที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทครีเอทีฟโฆษณาที่เลือก หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับครีเอทีฟโฆษณาแต่ละประเภท ให้ไปที่บทความในศูนย์ช่วยเหลือดังต่อไปนี้

เปิดหรือปิดใช้งาน

ครีเอทีฟโฆษณาใหม่จะตั้งค่าเป็น "ใช้งานอยู่" โดยค่าเริ่มต้น และเชื่อมโยงกับรายการโฆษณาได้ทันที คุณจะปิดหรือเปิดใช้งานครีเอทีฟโฆษณาได้จากตารางในส่วนการแสดงโฆษณา จากนั้น ครีเอทีฟโฆษณา ครีเอทีฟโฆษณาที่ไม่มีสิทธิ์ปิดใช้งานในตารางนี้ ได้แก่

 • ครีเอทีฟโฆษณาที่อยู่ในชุดโฆษณาหลัก/ที่แสดงร่วม
 • ครีเอทีฟโฆษณา VAST
สามารถเปิดหรือปิดใช้งานครีเอทีฟโฆษณา VAST ได้จากรายการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

ครีเอทีฟโฆษณาที่ปิดใช้งานจะทำให้การเชื่อมโยงครีเอทีฟโฆษณาของรายการโฆษณาทั้งหมดไม่มีการใช้งาน และจะไม่สามารถเพิ่มลงในรายการโฆษณาได้จนกว่าจะเปิดใช้งานอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมในสถานะครีเอทีฟโฆษณา

คัดลอกครีเอทีฟโฆษณา

คุณคัดลอกครีเอทีฟโฆษณาเพื่อสร้างเวอร์ชันใหม่ได้ดังนี้

 1. ไปที่การแสดงโฆษณา จากนั้น ครีเอทีฟโฆษณา

 2. เลือกครีเอทีฟโฆษณาที่ต้องการคัดลอก

 3. คลิกคัดลอกเพื่อคัดลอกครีเอทีฟโฆษณาภายใต้ผู้ลงโฆษณาเดียวกัน หรือคลิกคัดลอกไปยัง... เพื่อเลือกผู้ลงโฆษณารายอื่น

ครีเอทีฟโฆษณาที่คัดลอกไปจะมีชื่อเหมือนกัน แต่มีคำว่า "(สำเนา)" ต่อท้าย และมีเนื้อหากับการตั้งค่าเหมือนต้นฉบับ

ข้อจำกัดของการคัดลอกครีเอทีฟโฆษณา

 • ครีเอทีฟโฆษณาที่มีเนื้อหาที่กำหนดเองหรือสร้างจากเทมเพลตครีเอทีฟโฆษณาจะคัดลอกไปยังผู้ลงโฆษณารายอื่นได้เพียงครั้งเดียว
 • คุณจะคัดลอกครีเอทีฟโฆษณาวิดีโอไปยังผู้ลงโฆษณารายอื่นไม่ได้

สถานะครีเอทีฟโฆษณา

สถานะการเชื่อมโยงกับสถานะครีเอทีฟโฆษณา

สถานะเกี่ยวกับครีเอทีฟโฆษณามี 2 แบบดังนี้

 • สถานะของตัวครีเอทีฟโฆษณาเอง
 • สถานะการเชื่อมโยงครีเอทีฟโฆษณาของรายการโฆษณา

หากไม่ทราบความแตกต่างระหว่างสถานะเหล่านี้ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของครีเอทีฟโฆษณากับสถานะครีเอทีฟโฆษณา คุณจะเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานะครีเอทีฟโฆษณาและสถานะการเชื่อมโยงได้ดีขึ้นตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

สถานะของครีเอทีฟโฆษณาอาจปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ครีเอทีฟโฆษณาใหม่จะตั้งค่าเป็น "ใช้งานอยู่" โดยค่าเริ่มต้น คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสถานะครีเอทีฟโฆษณา เว้นแต่จะต้องปิดใช้งาน

ครีเอทีฟโฆษณาที่ปิดใช้งานจะทำให้เกิดผล/มีลักษณะดังนี้

การปิดใช้งานตัวครีเอทีฟโฆษณาเองจะปิดใช้งานการเชื่อมโยงครีเอทีฟโฆษณาทั้งหมดของครีเอทีฟโฆษณานั้นด้วย เมื่อการเชื่อมโยงของครีเอทีฟโฆษณาไม่มีการใช้งาน ครีเอทีฟโฆษณาจะหยุดแสดงต่อผู้ใช้

ครีเอทีฟโฆษณาที่เปิดใช้งานอีกครั้งจะเชื่อมโยงกับรายการโฆษณาใหม่อีกครั้งได้ แต่ต้องเปิดใช้งานการเชื่อมโยงครีเอทีฟโฆษณาของรายการโฆษณาอีกครั้งก่อนจึงจะแสดงต่อผู้ใช้อีกครั้งผ่านรายการโฆษณาเหล่านั้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการเชื่อมโยงของครีเอทีฟโฆษณา

คุณปิดใช้งานครีเอทีฟโฆษณาบางรายการไม่ได้เนื่องจากอาจส่งผลต่อการแสดงครีเอทีฟโฆษณาหลัก/ที่แสดงร่วมในชุด ครีเอทีฟโฆษณาที่จะปิดใช้งานไม่ได้มีดังนี้

 • ครีเอทีฟโฆษณาที่อยู่ในชุดโฆษณาหลัก/ที่แสดงร่วม
 • ครีเอทีฟโฆษณา VAST

ครีเอทีฟโฆษณาที่ปิดใช้งานจะทำให้ Ad Manager ส่งการแจ้งเตือนไม่มีครีเอทีฟโฆษณาให้คุณ 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
บันทึกประจำรุ่น

อ่านเกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดของ Ad Manager และการอัปเดตในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก