Używanie podstawowych wymiarów i danych w raporcie historycznym

Ten artykuł dotyczy tylko raportu historycznego Ad Managera

Wróć do typów raportów

Podstawowe wymiary i dane to takie, które w większości przypadków można ze sobą łączyć w raportach Dane historyczne Ad Managera. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć, które są ze sobą zgodne.Gdy w raporcie historycznym Ad Managera uwzględnisz razem podstawowe wymiary i dane, możesz założyć, że będą one przestrzegać tych reguł:

 • Wszystkie podstawowe wymiary będą zgodne ze wszystkimi podstawowymi danymi.
 • Wszystkie podstawowe wymiary będą zgodne ze wszystkimi niepodstawowymi danymi.
 • Wszystkie podstawowe wymiary oraz jeden dowolny wymiar niepodstawowy będą zgodne ze wszystkimi podstawowymi danymi.
Niektóre wymiary nie zawsze przestrzegają tych reguł. Wyjątki

 

Tematy w tym artykule:

 


Podstawowe wymiary

Ta tabela zawiera listę podstawowych wymiarów dostępnych w raporcie historycznym Ad Managera.

Nazwa i opis Kategorie

Data
Podział danych według dnia. W usłudze Ad Manager dane są wyświetlane w formacie rozszerzonym, na przykład poniedziałek, 18 stycznia 2016 r. Po wyeksportowaniu format jest bardziej zwięzły, na przykład D/M/RR.

Uwaga: format daty po wyeksportowaniu zależy od języka lub lokalizacji powiązanych z kontem Google użytkownika, który tworzy raport. W raportach utworzonych przez innych użytkowników (np. w zaplanowanych raportach) format daty po wyeksportowaniu może różnić się od formatu w raportach utworzonych przez Ciebie.

Etykieta  Jednostka czasu
Tydzień
Tygodniowy zakres dat w formacie „M/D/RR – M/D/RR”.
Etykieta  Jednostka czasu
Dzień tygodnia 
Dzień tygodnia kalendarzowego, np. poniedziałek, wtorek.
Etykieta  Jednostka czasu
Miesiąc i rok
Powiązany miesiąc i rok. Przykład: „październik 2019 r.”
Etykieta  Jednostka czasu
Jednostka reklamowa (wszystkie poziomy)
Nazwa jednostki reklamowej. Aby wyświetlić kod jednostki reklamowej, wybierz atrybuty wymiarów.
Etykieta  Zasoby reklamowe
Miejsce docelowe
Nazwa miejsca docelowego, które obecnie zawiera jednostkę reklamową powiązaną z wyświetleniem, kliknięciem lub innym zdarzeniem. Więcej informacji
Etykieta  Zasoby reklamowe
Element zamówienia
Nazwa elementu zamówienia powiązanego z kreacją wyświetloną w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego. Aby wyświetlić ilość, typ kosztu, wskaźnik wyświetlania i inne informacje, wybierz atrybuty wymiaru.
Etykieta  Wyświetlanie
Typ elementu zamówienia
Typ elementu zamówienia powiązanego z kreacją wyświetloną w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego.
Etykieta  Wyświetlanie
Zamówienie
Nazwa zamówienia powiązanego z elementem zamówienia połączonym z kreacją wyświetloną w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego. Aby wyświetlić etykiety, pracownika działu sprzedaży, trafikerów i inne dane, wybierz atrybuty wymiaru.
Etykieta  Wyświetlanie
Reklamodawca
Nazwa firmy reklamodawcy powiązanej z zamówieniem. Aby wyświetlić etykiety, typ reklamodawcy i inne dane, wybierz atrybuty wymiaru.
Etykieta  Wyświetlanie
Kraj
Kraj powiązany z adresem IP z żądania boksu reklamowego.
Etykieta  Obszar geograficzny

Kanał popytu
Wyświetla metody, których użyli kupujący, aby uzyskać dostęp do Twoich zasobów reklamowych. W ten sposób możesz generować raporty w całej sieci.

 • Ad Exchange (w tym Pierwszeństwo)
 • AdSense
 • Serwer reklam (element zamówienia w sprzedaży bezpośredniej)
 • Zapośredniczenie
 • Otwarte ustalanie stawek
 • Określanie stawek przez kod w nagłówku
 • Określanie stawek przez pakiet SDK
Etykieta  Wyświetlanie
Kategoria urządzenia
Pokazuje dane o realizacji wyświetleń według kategorii urządzenia: urządzenie CTV(beta), komputer, telefon z podstawową przeglądarką, dekoder (STB), inteligentny ekran, smartfon, inteligentny głośnik i tablet.
Etykieta  Platforma
Kanał automatyzacji
Kanał transakcji. Obejmuje umowy preferencyjne, gwarantowaną automatyzację, aukcje prywatne i aukcje otwarte. Transakcje z pierwszeństwem są uwzględnione w aukcjach otwartych.
Etykieta  Wyświetlanie

Typ żądania (Beta) 
Pokazuje dane o skuteczności według technologii użytej do wysłania żądania reklamy. Dzięki temu można stosować zaawansowane sposoby rozwiązywania problemów, takie jak badanie rozbieżności między wyświetleniami zrealizowanymi a pobranymi. Możliwe wartości:

 • Tag reklamy AMP
  Wyświetlenie jest przypisywane do żądania pochodzącego z tagu <amp-ad>. Przyspiesza on ładowanie reklam AMP w porównaniu z reklamami standardowymi lub pochodzącymi z tagów innych typów. Jeśli ta wartość to coś innego niż „Tag reklamy AMP” (np. „Tag wydawcy Google” lub „Inne”), prawdopodobnie reklamy są wyświetlane z domeny niestandardowej. Zastanów się, czy nie zastąpić ich tagami <amp-ad>, aby reklamy AMP ładowały się szybciej. Więcej informacji
 • Tag wydawcy Google
  Wyświetlenie jest przypisywane do tagu wydawcy Google.
 • GPT Light
  Wyświetlenie jest przypisywane do tagu GPT Light.
 • Prosty adres URL GPT
  Wyświetlenie jest przypisywane do żądania bez tagów, które pozwala na wyświetlanie reklam w środowiskach nieobsługujących JavaScriptu.
 • Tag wideo
  Wyświetlenie jest przypisywane do żądania pochodzącego z odtwarzacza wideo.
 • Pakiet SDK do reklam mobilnych
  Wyświetlenie jest przypisywane do żądania, które zostało utworzone za pomocą pakietu SDK do reklam mobilnych Google, więc reklama wyświetla się w aplikacji.
 • Wyświetlaj reklamy
  Wyświetlenie jest przypisywane do synchronicznego tagu „Wyświetlaj reklamy” w przypadku ruchu bezpośredniego Ad Exchange.
 • Reklamy Google
  Wyświetlenie jest przypisane do asynchronicznego tagu „Reklamy Google” w przypadku ruchu bezpośredniego Ad Exchange.
 • Inne
  Oznacza mniej typowe żądania, na przykład pochodzące z tagu towarzyszącej reklamy wideo.

Uwaga: wartość „Tag Google Ad Managera” nie jest już używana, ale pojawia się ze względu na zgodność.

Etykieta  Platforma
Kreacja
Kreacja, która została wyświetlona w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego. Aby wyświetlić docelowy URL, wyniki skanowania SSL lub pola niestandardowe, wybierz atrybuty wymiaru.
Etykieta  Wyświetlanie

Rozmiar kreacji (wycofano)
Rozmiar kreacji wyświetlonej w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego. Rozmiar kreacji nie odzwierciedla rzeczywistego rozmiaru wyświetlonej kreacji. Ten wymiar przedstawia „Rozmiar docelowej jednostki reklamowej” wyświetlanej kreacji. Rozmiar kreacji można połączyć tylko z wypełnionymi wyświetleniami, więc ten wymiar nie jest zgodny z danymi Niewypełnione wyświetlenia.

Jeśli dodasz wymiar Rozmiar kreacji do raportu, zostaną w nim uwzględnione dane o wyświetleniach kreacji towarzyszącej, które zwykle są wliczane do wyświetleń kreacji nadrzędnej. Możesz więc zobaczyć wyższe niż spodziewane wartości łączne.

Etykieta  Wyświetlanie
Typ kreacji
Typ kreacji wyświetlonej w odpowiedzi na żądanie boksu reklamowego.
Etykieta  Wyświetlanie
Typ zasobów reklamowych (wycofany)

Pokazuje dane o skuteczności według ogólnych grup zasobów reklamowych. Możliwe wartości:

 • Sieć: użytkownik wyświetla treści na komputerze stacjonarnym lub laptopie albo w przeglądarce na komórce lub tablecie.
 • Aplikacja: użytkownik wyświetla treści w aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie. Pamiętaj, że Ad Manager rozpoznaje aplikacje mobilne za pomocą pakietu SDK. Wydawcy korzystający z tagów uproszczonych adresów URL do przesyłania żądań aplikacji mogą zauważyć rozbieżności w wynikach.
 • AMP: użytkownik wyświetla reklamę na przyspieszonej stronie mobilnej zaprojektowanej tak, aby szybciej ładować treści internetowe.
 • Inne: Ad Manager nie może wykryć, na jakim urządzeniu użytkownik wyświetla treści.
Etykieta  Platforma

Wymiar kreacji (wyświetlone) (Beta) 
Rozmiar boksu reklamowego, w którym są wyświetlane kreacje z Ad Managera lub Ad Exchange. Ta wartość może różnić się od rozmiaru kreacji raportowanego w Ad Exchange. Możliwe wartości:

 • Audio: reklamy audio
 • Elastyczne: renderowane przez Google reklamy natywne i elastyczne
 • Pełnoekranowe: reklamy pełnoekranowe
 • Natywne: niestandardowo renderowane reklamy natywne
 • Wideo/nakładka: reklamy wideo
 • <szerokość>x<wysokość>: reklamy o stałym rozmiarze

Pozostałe wartości są wyświetlane jako „Nieznane”.

Uwaga: ten wymiar nie może pojawiać się w tym samym raporcie co dane „Niewypełnione wyświetlenia”. ponieważ są niezgodne.

Etykieta  Wyświetlanie
Wymiary niestandardowe
Pozwala wyświetlić wymiary utworzone na podstawie par klucz-wartość zdefiniowanych w Twojej sieci. Więcej informacji
Etykieta  Zasoby reklamowe

Podstawowe dane

Ta tabela zawiera listę podstawowych danych dostępnych w raporcie historycznym Ad Managera.

Nazwa i opis Kategorie

Łączna liczba wyświetleń
Łączna liczba wyświetleń zrealizowanych przez serwer Google Ad Managera, AdSense, Ad Exchange i partnerów z grup zysku. Więcej informacji o tym, jak Ad Manager zlicza wyświetlenia.

Dane „Łączna liczba wyświetleń” nie uwzględniają wyświetleń realizowanych przez reklamy towarzyszące. Aby uwzględnić je w swoim raporcie, dodaj wymiar „Kreacja nadrzędna i towarzysząca” dostępny w raporcie typu Historyczne.

Etykieta  Ogółem

Wyświetlenia z serwera reklam
Wyświetlenia zliczane po pobraniu reklamy na urządzenie użytkownika. Treść reklamy nie musi zostać wczytana w całości. Ta liczba nie obejmuje wyświetleń z Ad Exchange ani z AdSense.Zarejestrowanie nowych wyświetleń i uwzględnienie ich w całkowitej liczbie widocznej w tym miejscu trwa zazwyczaj około 30 minut.

Etykieta  Serwer reklam
Wyświetlenia AdSense
Całkowita liczba wyświetleń zrealizowanych przez AdSense.
Etykieta  AdSense
Wyświetlenia Ad Exchange
Łączna liczba wyświetleń zrealizowanych przez Ad Exchange.
Etykieta  Ad Exchange
Wyświetlenia z serwera reklam (%)
Stosunek wyświetleń zrealizowanych przez serwer Google Ad Managera do całkowitej liczby wyświetleń.
Etykieta  Serwer reklam
Wyświetlenia AdSense (%)
Stosunek wyświetleń zrealizowanych przez AdSense dzięki dynamicznej alokacji elementów zamówienia do łącznej liczby zrealizowanych wyświetleń.
Etykieta  AdSense
Wyświetlenia Ad Exchange (%)
Stosunek wyświetleń zrealizowanych w Ad Exchange dzięki alokacji dynamicznej elementów zamówienia do całkowitej liczby wyświetleń.
Etykieta  Ad Exchange
Łączna liczba kliknięć
Całkowita liczba kliknięć obsłużonych przez serwer Google Ad Managera, AdSense i Ad Exchange.
Etykieta  Ogółem
Kliknięcia dla serwera reklam
Łączna liczba kliknięć obsłużonych przez serwer Google Ad Managera.Zarejestrowanie nowych kliknięć i uwzględnienie ich w całkowitej liczbie widocznej w raporcie trwa zazwyczaj około 30 minut.
Etykieta  Serwer reklam
Kliknięcia AdSense
Całkowita liczba kliknięć zrealizowanych przez AdSense.
Etykieta  AdSense
Kliknięcia Ad Exchange
Łączna liczba kliknięć zrealizowanych przez Ad Exchange.
Etykieta  Ad Exchange
Kliknięcia dla serwera reklam (%)
Stosunek kliknięć zrealizowanych przez serwer Google Ad Managera do łącznej liczby zrealizowanych kliknięć.
Etykieta  Serwer reklam
Kliknięcia AdSense (%)
Stosunek kliknięć zrealizowanych w AdSense dzięki alokacji dynamicznej elementów zamówienia do całkowitej liczby kliknięć.
Etykieta  AdSense
Kliknięcia Ad Exchange (%)
Stosunek kliknięć zrealizowanych w Ad Exchange dzięki alokacji dynamicznej elementów zamówienia do całkowitej liczby kliknięć.
Etykieta  Ad Exchange
Całkowite przychody z CPM i CPC
Łączna kwota przychodów z CPM i CPC obliczona na podstawie liczby jednostek wyświetlonych przez serwer Google Ad Managera, AdSense, Ad Exchange i zewnętrzne sieci zapośredniczeń.
Etykieta  Ogółem

Przychody z CPM i CPC dla serwera reklam
Przychody z CPM i CPC (obliczone w walucie Twojej sieci) z reklam wyświetlonych przez serwer Google Ad Managera.Suma przychodów ze wszystkich rezerwacji.

Etykieta  Serwer reklam
Przychody z AdSense
Przychody wygenerowane w AdSense w ramach dynamicznej alokacji elementów zamówienia, obliczone zgodnie z walutą i strefą czasową Twojej sieci.
Etykieta  AdSense
Przychody Ad Exchange
Przychody wygenerowane z Ad Exchange dzięki dynamicznej alokacji elementów zamówienia. Są obliczane z wykorzystaniem waluty i strefy czasowej sieci.
Etykieta  Ad Exchange
Przychody dla serwera reklam (%)
Stosunek przychodów wygenerowanych przez serwer Google Ad Managera do łącznych przychodów.
Etykieta  Serwer reklam
Przychody z AdSense (%)
Stosunek przychodów uzyskanych w AdSense w ramach alokacji dynamicznej elementów zamówienia do całkowitych przychodów.
Etykieta  AdSense
Przychody Ad Exchange (%)
Stosunek przychodów uzyskanych w Ad Exchange dzięki alokacji dynamicznej elementów zamówienia do całkowitych przychodów.
Etykieta  Ad Exchange
Średnia stawka eCPM łącznie
Średnia stawka eCPM obejmująca wyświetlenia zrealizowane przez serwer Google Ad Managera, AdSense, Ad Exchange i zewnętrzne sieci zapośredniczenia.
Etykieta  Ogółem

Średni eCPM dla serwera reklam
Średni efektywny koszt tysiąca wyświetleń uzyskany z reklam wyświetlonych przez serwer Google Ad Managera.

Wzór: [(przychody z CPM + CPC + CPD + vCPM dla serwera reklam) / wyświetlenia z serwera reklam] x 1000

Jeśli w rodzinie danych „Serwer reklam” dane „Przychody CPD serwera reklam” są wyłączone, wartość CPD nie jest uwzględniana w obliczeniach średniego eCPM. Na przykład użycie wymiaru Pary klucz-wartość sprawia, że dane „Przychody CPD serwera reklam” są niedostępne, eliminując tym samym wartość CPD z raportu.

Etykieta  Serwer reklam
Średnia stawka eCPM AdSense
Średni efektywny koszt tysiąca wyświetleń uzyskany z reklam wyświetlonych przez AdSense w ramach alokacji dynamicznej elementów zamówienia.
Etykieta  AdSense
Średnia stawka eCPM Ad Exchange
Średni efektywny koszt tysiąca wyświetleń uzyskany z reklam wyświetlonych przez Ad Exchange w ramach alokacji dynamicznej elementów zamówienia.
Etykieta  Ad Exchange

CTR łącznie
Odsetek określający, jak często Twoją reklamę klikają osoby, które ją widziały. Współczynnik klikalności (CTR) to łączna liczba kliknięć podzielona przez łączną liczbę wyświetleń i pomnożona przez 100. CTR łącznie jest aktualizowany co noc i uwzględnia wszystkie wyświetlenia i kliknięcia w usługach Ad Manager, AdSense i Ad Exchange:

Wzór: (łączna liczba kliknięć ∕ łączna liczba wyświetleń) × 100

Etykieta  Ogółem

CTR dla serwera reklam
Odsetek wyświetleń zrealizowanych przez serwer Google Ad Managera, które zakończyły się kliknięciem reklamy przez użytkownika. Współczynnik klikalności (CTR) jest aktualizowany raz dziennie.

Wzór: CTR dla serwera reklam = (kliknięcia dla serwera reklam / wyświetlenia z serwera reklam) x 100

Etykieta  Serwer reklam

CTR AdSense
Odsetek wyświetleń zrealizowanych przez AdSense, które zakończyły się kliknięciem reklamy przez użytkownika. Współczynnik klikalności (CTR) jest aktualizowany raz dziennie.

Wzór: (kliknięcia AdSense ∕ wyświetlenia AdSense) × 100

Etykieta  AdSense

Współczynnik CTR Ad Exchange
Odsetek wyświetleń zrealizowanych w Ad Exchange, które zakończyły się kliknięciem reklamy przez użytkownika. Współczynnik klikalności (CTR) jest aktualizowany raz dziennie. 

Wzór: (kliknięcia Ad Exchange ∕ wyświetlenia Ad Exchange) × 100

Uwaga: dane „Współczynnik CTR Ad Exchange” w raportach Dane historyczne oraz „CTR” w raportach Dane historyczne Ad Exchange są obliczane w inny sposób i nie można ich porównywać.

Etykieta  Ad Exchange

Wyjątki

Istnieją pewne wyjątki od reguł dotyczących zgodności.

Zgodne z niektórymi podstawowymi wymiarami

Niektóre wymiary i dane są zgodne tylko z niektórymi wymiarami podstawowymi.

Wymiary Zgodne wymiary podstawowe
Miasto, Region Jednostka reklamowa, Kraj, Data, Dzień tygodnia, Kanał popytu, Kategoria urządzenia, Typy zasobów reklamowych, Miesiąc i rok, Miejsce docelowe, Typ żądania, Tydzień
Przepustowość, Przeglądarka, Operator, Obszar miejski, System operacyjny, Kod pocztowy, Kierowanie Jednostka reklamowa, Data, Dzień tygodnia, Kanał popytu, Kategoria urządzenia, Typy zasobów reklamowych, Miesiąc i rok, Miejsce docelowe, Typ żądania, Tydzień
Żądane rozmiary reklam Jednostka reklamowa, Wymiar kreacji (wyświetlone), Data, Dzień tygodnia, Kanał popytu, Kategoria urządzenia, Typy zasobów reklamowych, Miesiąc i rok, Miejsce docelowe, Typ żądania, Tydzień
Domena Reklamodawca, Kraj, Data, Dzień tygodnia, Kanał popytu, Kategoria urządzenia, Typy zasobów reklamowych, Element zamówienia, Typ elementu zamówienia, Miesiąc i rok, Zamówienie, Kanał automatyzacji, Typ żądania, Tydzień
Łączna liczba żądań reklamy, Całkowity współczynnik wypełnienia, Łączna liczba wyświetlonych odpowiedzi, Łączna liczba niedopasowanych żądań reklamy Jednostka reklamowa, Kraj, Data, Dzień tygodnia, Kategoria urządzenia, Miesiąc i rok, Miejsce docelowe, Typ żądania, Tydzień

Niezgodne z niektórymi podstawowymi wymiarami

Te wymiary i dane są niezgodne z niektórymi podstawowymi wymiarami.

Wymiary i dane Przyczyna niezgodności
Niewypełnione wyświetlenia, Zafakturowane niewypełnione wyświetlenia, Niewypełnione rywalizujące wyświetlenia, Płatne wyświetlenia treści Uwzględnienie danych o niewypełnionych wyświetleniach, które nie mają wymiarów związanych z wyświetlaniem. Przykłady: Element zamówienia, Zamówienie, Reklamodawca, Rozmiar kreacji.
Odpowiedzi wyświetlone w Ad Exchange, Odpowiedzi wyświetlone w AdSense, Liczba wyświetlonych odpowiedzi serwera reklam, Łączna liczba żądań reklamy, Łączna liczba wyświetlonych odpowiedzi, Łączna liczba niedopasowanych żądań reklamy, Całkowity współczynnik wypełnienia Niezgodność z wymiarami związanymi z wyświetlaniem. Przykłady: Element zamówienia, Zamówienie, Reklamodawca, Rozmiar kreacji.
Łączna liczba wyświetleń kodu Niedostępne w przypadku Wymiaru kreacji (wyświetlone).
Objaśnienie grupy zysku, Udane odpowiedzi grupy zysku Niedostępne w przypadku Wymiaru kreacji (wyświetlone).
Dane grupy zysku, Dane zapośredniczenia Niedostępne w przypadku niektórych wymiarów związanych z wyświetlaniem.
Dane kierowania Wymaganie wymiarów związanych z parami klucz-wartość, co ogranicza zgodność ze względu na zbyt wiele unikalnych wartości.
Dane optymalizacji Niezgodność z wymiarami związanymi z jednostką reklamową i kreacją (w przypadku używania z pozostałymi wymiarami podstawowymi).

 

Niezgodne z większością podstawowych wymiarów i danych

Niektóre wymiary, z wyjątkiem określonych zbiorów, są niezgodne z większością podstawowych wymiarów i danych.

Wymiary Przyczyna niezgodności
Godzina Zbyt wiele unikalnych wartości.
Wymiary związane ze sprzedażą Nie można stosować w żadnych podstawowych danych.
Pozycja w bloku reklamowym, Pozycja bloku reklamowego, Położenie reklamy zastępczej, Treść, Grupa treści Zbyt wiele unikalnych wartości.
Wymiary związane z zarządzaniem partnerami Nie można stosować w żadnych podstawowych danych.
Zweryfikowane kategorie Rygorystyczne reguły zgodności.
Aktywność, Grupa aktywności Zgodność tylko z danymi o konwersji.
Nazwa sieci reklamowej Zgodność tylko z danymi Ad Exchange.
Segment odbiorców (podlegający rozliczeniom) Zgodność tylko z danymi o rezerwacji.
Zdarzenie niestandardowe Zgodność tylko z danymi Rich Media.
Pary klucz-wartość Zbyt wiele unikalnych wartości.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne