Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Reklamy spersonalizowane i niespersonalizowane

Funkcje związane z uzyskiwaniem zgody użytkowników z UE w usłudze Ad Manager zapewniają wiele opcji pozwalających na włączenie reklam spersonalizowanych i niespersonalizowanych. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są różnice między tymi dwoma typami reklam. Więcej informacji o ustawieniach personalizacji reklam w tagach reklamy wydawcy Google

Reklamy spersonalizowane

Reklamy spersonalizowane (znane wcześniej jako reklamy oparte na zainteresowaniach) to zaawansowane narzędzie, które zwiększa dopasowanie reklam do użytkowników i poprawia ROI reklamodawców. We wszystkich naszych usługach dla wydawców określamy zainteresowania użytkowników na podstawie odwiedzanych przez nich witryn lub używanych aplikacji. Pozwala to reklamodawcom kierować kampanie zgodnie z tymi zainteresowaniami, co sprawia, że reklamy są atrakcyjniejsze dla użytkowników i mają większą skuteczność z punktu widzenia reklamodawców. Więcej informacji o zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych obowiązujących reklamodawców

Google uważa reklamy za spersonalizowane, jeśli są wyświetlane w oparciu o wcześniej zebrane lub historyczne dane, takie jak wcześniejsze zapytania czy działania użytkownika, jego wizyty w witrynach lub aplikacjach, informacje demograficzne i lokalizacja. O tego typu reklamach mówimy w przypadku stosowania kierowania demograficznego, kierowania na kategorie zainteresowań, remarketingu, kierowania na listę klientów i kierowania na listy odbiorców przesłane w usłudze Display & Video 360 lub Campaign Manager. 

Reklamy niespersonalizowane

Reklamy niespersonalizowane to reklamy, które nie są oparte na dotychczasowym zachowaniu użytkownika. Są kierowane według informacji kontekstowych, w tym przybliżonego kierowania geograficznego (na przykład na poziomie miasta, ale nie kodu pocztowego) na podstawie bieżącej lokalizacji, oraz treści w bieżącej witrynie lub aplikacji albo aktualnego zapytania. Google zabrania kierowania reklam na odbiorców na podstawie zainteresowań, w tym kierowania według danych demograficznych czy list użytkowników.

Pliki cookie ani identyfikatory reklam mobilnych nie są używane do kierowania reklam niespersonalizowanych, służą jednak do ograniczania liczby wyświetleń, generowania zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walki z oszustwami i nadużyciami. Dlatego musisz uzyskać zgodę na używanie plików cookie lub identyfikatorów reklam mobilnych do tych celów, jeśli jest to prawnie wymagane, zgodnie z rozporządzeniem ePrivacy w niektórych krajach EOG.

Jeśli zalogowany użytkownik Google z EOG podał bezpośrednio Google swój wiek i okazuje się, że nie osiągnął wieku samodzielnego wyrażania zgody wyznaczonego przez rozporządzenie RODO, Google będzie mu wyświetlać tylko niespersonalizowane reklamy. Nie uwzględniamy w tym przypadku ustawień wydawcy w usłudze Ad Manager dotyczących uzyskiwania zgody użytkowników z UE na wykorzystanie danych ani tego, czy wydawca przekazuje w tagu reklamy sygnał reklam niespersonalizowanych.

Reklamy niespersonalizowane w automatyzacji

Gdy reklamy niespersonalizowane są wyświetlane przy użyciu ustawień dostawcy technologii reklam niespersonalizowanych dostępnych w ustawieniach wydawcy w usłudze Ad Manager lub sygnału reklam niespersonalizowanych przekazywanego w tagu, w przypadku transakcji automatycznych zachodzą te procesy:

Transakcje automatyczne obejmują aukcje otwarte i prywatne, pierwszeństwo, umowy preferencyjne oraz gwarantowaną automatyzację.
 • Wyświetlane reklamy nie korzystają z informacji o wcześniejszych zachowaniach użytkownika.
 • Google nie przypisuje informacji do identyfikatorów użytkownika na potrzeby pomiarów dotyczących reklam spersonalizowanych lub ich kierowania.
 • Żadne reklamy nie są wyświetlane z wykorzystaniem kierowania na odbiorców na podstawie zainteresowań (w tym kierowania demograficznego oraz kierowania na listy remarketingowe).
 • Reklamy wyświetlane przez GDN i Display & Video 360 są kierowane wyłącznie kontekstowo oraz na miejsca docelowe. Mogą one używać adresów IP w celu bardzo przybliżonego kierowania geograficznego (na poziomie miasta) oraz zapobiegania nieprawidłowym działaniom. Korzystają one też z plików cookie oraz identyfikatorów IDFA i AdID do ograniczania liczby wyświetleń, generowania zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walki z oszustwami i nadużyciami.
 • Od 25 maja 2018 roku reklamy niespersonalizowane nie obsługują zewnętrznych kupujących ani śledzenia reklam przez firmy zewnętrzne.

Reklamy niespersonalizowane bez automatyzacji

Gdy reklamy niespersonalizowane są wyświetlane z wykorzystaniem ustawień wydawcy lub sygnału reklam niespersonalizowanych przekazywanego w tagu, w przypadku niezautomatyzowanych elementów zamówienia zachodzą te procesy:

„Niezautomatyzowane elementy zamówienia” nie są objęte gwarantowaną automatyzacją ani umowami automatycznymi w usługach Ad Manager/Ad Exchange/AdSense.
 • Google zaoferuje wydawcom rozwiązanie umożliwiające wybór elementów zamówienia w sieci, które mogą wyświetlać reklamy niespersonalizowane. Odpowiedzialność za wybór elementów zamówienia wyświetlających reklamy oraz zapewnienie, by wybierały one tylko takie elementy, które mogą być wyświetlane, gdy użytkownik nie wyraził zgody na reklamy spersonalizowane, spoczywa na wydawcach.
 • Żadne reklamy nie są wyświetlane z wykorzystaniem kierowania na odbiorców na podstawie zainteresowań (w tym kierowania demograficznego oraz kierowania na listy remarketingowe).
 • Google nie przypisuje informacji do identyfikatorów użytkownika na potrzeby pomiarów dotyczących reklam spersonalizowanych lub ich kierowania.

Reklamy niespersonalizowane w grupach zysku

Gdy reklamy niespersonalizowane są wyświetlane z wykorzystaniem ustawień wydawcy lub sygnału reklam niespersonalizowanych przekazywanego w tagu, w przypadku grup zysku korzystających z otwartego ustalania stawek i zapośredniczenia w aplikacjach mobilnych zachodzą te procesy:

 • Otwarte ustalanie stawek jest wyłączone i licytujący nie otrzymują objaśnień.
 • Zapośredniczenie w aplikacjach mobilnych nie jest wyłączone.

Wpływ wyświetlania reklam niespersonalizowanych na wspólne funkcje:

 • Żądania reklam niespersonalizowanych nie mogą korzystać z kierowania na odbiorców w usłudze Audience Solutions.
 • Żądania reklam niespersonalizowanych nie mogą korzystać z kierowania na operatorów sieci komórkowych w usłudze Ad Manager.
 • Żądania reklam niespersonalizowanych nie mogą korzystać z kierowania na przepustowość w usłudze Ad Manager.
 • Niektóre pola Przenoszenia danych, na przykład UserId, są niedostępne.
 • Transakcje w ramach umów z kupującymi, którzy nie korzystają z usługi Display & Video 360, nie są możliwe w przypadku żądań reklam niespersonalizowanych.
 • Używanie przez kupujących, którzy korzystają z usługi Display & Video 360, pikseli firm zewnętrznych lub kierowania na odbiorców w przypadku żądań reklam niespersonalizowanych, może mieć wpływ na ich umowy.

Zmiany w raportach dotyczących reklam niespersonalizowanych

 • W przypadku ruchu z reklam niespersonalizowanych niektóre pola Przenoszenia danych Ad Managera, w tym UserId, AudienceSegmentIds, Bandwidth i MobileCarrier, będą puste.
 • Dokładność raportów o zasięgu w usłudze Ad Manager może się zmniejszyć.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
148
false