Personalizované a nepersonalizované reklamy

Nástroj Ochrana soukromí a sdělení ve službě Ad Manager nabízí řadu možností povolení personalizovaných a nepersonalizovaných reklam. Tento článek podrobně popisuje, čím se tyto dva typy reklam liší. Další informace o nastavení personalizace reklam ve značkách reklam majitelů obsahu Google

Personalized ads

Personalized advertising (formerly known as interest-based advertising) is a powerful tool that improves advertising relevance for users and increases ROI for advertisers. In all our publisher products, we make inferences about a user’s interests based on the sites they visit or the apps they use. This allows advertisers to target their campaigns according to these interests, providing an improved experience for users and advertisers alike. Learn more about our advertiser policies for personalized ads.

Google considers ads to be personalized when they are based on previously collected or historical data to determine or influence ad selection, including activity like previous search queries, visits to sites or apps, location, or demographic information. For example, this could include: demographic targeting, interest category targeting, remarketing, targeting Customer Match lists, and targeting audience lists uploaded in Display & Video 360 or Campaign Manager 360.

Nepersonalizované reklamy

Nepersonalizované reklamy nejsou nijak založeny na minulém chování uživatele. Místo toho využívají kontextové informace, například přibližnou zeměpisnou polohu (třeba na úrovni města) na základě aktuální lokality, obsahu prohlíženého webu či používané aplikace nebo aktuálních vyhledávacích dotazů. Při zobrazování nepersonalizovaných reklam služba Google Ad Manager nepovoluje žádné využívání údajů k personalizaci, například demografické cílení a cílení na seznamy uživatelů.

Nepersonalizované reklamy sice nevyužívají soubory cookie ani identifikátory mobilních reklam k cílení, používají je ale k omezování frekvence a vytváření souhrnných přehledů o reklamách.

Tam, kde to právní předpisy vyžadují, například ve Spojeném království, Švýcarsku a v některých zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), si musíte v souladu se směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích vyžádat souhlas s používáním cookies nebo identifikátorů mobilních reklam pro tyto účely. Další informace o zapojení majitelů obsahu do systému IAB TCF verze 2.2

Nastavení personalizace reklam je možné spravovat po celém světě, nejen v EHP, Spojeném království nebo Švýcarsku. Majitelé obsahu, kteří chtějí lépe chránit soukromí uživatelů, si mohou přečíst další informace o nastavení personalizace reklam a rozhraní Publisher Privacy Treatment API.

Nepersonalizované reklamy pro programatickou inzerci

Když Google zobrazuje nepersonalizované reklamy, zpracovávají se programatické transakce takto:

Programatické transakce jsou transakce z otevřených aukcí, soukromých aukcí, prvního pohledu, preferovaných dohod a dohod o programatickém prodeji zaručeného inventáře.
 • Zobrazované reklamy nepoužívají informace založené na minulém chování uživatelů.
 • Google pomocí identifikátorů uživatelů nezaznamenává informace k měření nebo cílení personalizovaných reklam.
 • Žádné reklamy se nezobrazují na základě personalizace (včetně demografického cílení a cílení s remarketingovými seznamy).
 • Reklamy zobrazované prostřednictvím sítě GDN a služby Display & Video 360 budou používat pouze kontextové cílení a cílení na umístění. Tyto reklamy mohou používat IP adresu pro velmi hrubé geografické cílení (na úrovni města) a k zabránění neplatné aktivitě. Tyto reklamy také používají soubory cookie nebo identifikátory IDFA a ID reklamy k omezení frekvence a vytváření souhrnných přehledů o reklamách.
 • Externí kupující mohou podávat nabídky na nepersonalizované reklamy. Musejí však zajistit, aby reklamy nepersonalizovali, pokud je to zakázáno.

Nepersonalizované reklamy pro neprogramatickou inzerci

Když Google zobrazuje nepersonalizované reklamy, zpracovávají se neprogramatické řádkové položky takto:

Neprogramatické řádkové položky jsou řádkové položky, které nejsou součástí programatického prodeje zaručeného inventáře ani programatických dohod ve službě Ad Manager / Ad Exchange / AdSense.
 • Žádné reklamy se nezobrazují na základě personalizace (včetně demografického cílení a cílení s remarketingovými seznamy).
 • Google pomocí identifikátorů uživatelů nezaznamenává informace k měření nebo cílení personalizovaných reklam.
 • Aby kreativa při vybrané možnosti Kontrolovat u rezervačních kreativ souhlas byla vhodná pro žádosti o nepersonalizované reklamy, nesmí obsahovat žádné poskytovatele reklamních technologií (deklarované ani zjištěné).

Běžné funkce, na které má zobrazování nepersonalizovaných reklam dopad:

 • U žádostí o nepersonalizované reklamy nebudou k dispozici Řešení pro práci s publikem.
 • U žádostí o nepersonalizované reklamy ve službě Ad Manager nebude k dispozici cílení na mobilní operátory.
 • U žádostí o nepersonalizované reklamy ve službě Ad Manager nebude k dispozici cílení na rychlost připojení.
 • V Přenosu dat nebudou k dispozici některá pole, například pole UserId.
 • Pomocí žádostí o nepersonalizované reklamy nebude možné realizovat dohody s kupujícími mimo službu Display & Video 360.
 • Dohody s kupujícími ve službě Display & Video 360 mohou být žádostmi o nepersonalizované reklamy dotčeny, pokud používají pixely třetích stran nebo cílení na publikum.

Změny v přehledech týkající se nepersonalizovaných reklam

 • U nepersonalizovaného reklamního provozu budou některá pole v Přenosu dat služby Ad Manager prázdná (např. UserId, AudienceSegmentIds, BandwidthMobileCarrier).
 • Přehledy zásahu ve službě Ad Manager mohou být méně přesné.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka