Reklam Yöneticisi ve Ad Exchange program politikaları

Google'ın yayıncı reklam etiketlerindeki reklam kişiselleştirme ayarları

Google'ın güncellenen AB Kullanıcı Rızası Politikası uyarınca, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılarınıza belirli açıklamalar yapmanız ve yasal olarak gerekli olduğu durumlarda çerez veya başka yerel depolama bilgilerinin kullanımının yanı sıra kişisel verilerin reklam kişiselleştirme amacıyla toplanması, paylaşılması ve kullanılması konusunda kullanıcıların rızasını almanız gerekir. Bu politika AB eGizlilik Yönergesi ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gereksinimlerini yansıtmaktadır.

Yapılandırdığınız istek başına reklam kişiselleştirme ayarları, yalnızca AEA ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için değil, tüm dünyada geçerli olur. AEA veya Birleşik Krallık dışındaki bir kullanıcı için yapılan isteğe istek başına parametreler eklerseniz kişiselleştirilmemiş bir reklam döndürülür.

GPT ve AdSense etiketleri kullanan sayfalar için reklam kişiselleştirme ayarları

Reklam isteme

Varsayılan olarak, Google'a yapılan reklam istekleri sonucunda, hem web sayfasının içeriğine hem de sayfayı ziyaret eden kullanıcının geçmişine dayanan reklam seçimiyle kişiselleştirilmiş reklamlar yayınlanır. Google, kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlanmasını da destekler. Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklamlar hakkında daha fazla bilgi

İzin Politikamızın gereksinimlerini karşılıyor ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda bulunup sitenizi ziyaret eden tüm kullanıcılara kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlamak istiyorsanız reklam etiketlemenizde hiçbir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. Kişiselleştirilmemiş reklam yayınını Google Ad Manager veya AdSense kullanıcı arayüzlerinden etkinleştirebilirsiniz.

Bazı kullanıcılara kişiselleştirilmiş bazılarına ise kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlamak istiyorsanız GPT ve AdSense/Exchange eşzamansız reklam etiketleri, yayıncılara sayfa başına kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlanmasını tetiklemenin bir yöntemini sunar. Bu, kullanıcılarınızın tümünün veya bir kısmının kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklamlar arasında seçim yapmasını istiyorsanız yararlı olabilir.

Bu reklamlarda, reklam kişiselleştirme için çerez kullanılmasa da sıklık sınırına ve toplu reklam raporlarına izin vermenin yanı sıra sahtekarlık ve kötüye kullanıma karşı mücadele etmek için çerezler kullanılır. Bu nedenle, çerezlerin bu amaçlar doğrultusunda kullanılması için e-Gizlilik Yönergesi çerez hükümlerinin geçerli olduğu ülkelerdeki kullanıcılardan izin alınması gerekir. Kişiselleştirilmemiş reklamlar hakkında daha fazla bilgi

GPT etiketi için:

Şu yöntemi kullanın: googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1)

setCookieOptions() çağrısı, GDPR için geçerli değildir.

AdSense ve Ad Exchange eşzamansız reklam etiketi için:

Şu değeri ayarlayın: (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Bu yöntemler, desteklenen şu reklam etiketleri tarafından yayınlanan sayfadan gelen sonraki Google reklam istekleri için kişiselleştirilmemiş reklam isteklerini tetikler: GPT, AdSense veya Ad Exchange eşzamansız reklam etiketleri (adsbygoogle.js) ve IMA SDK'sı. Tarayıcı geliştirici araçlarınızda reklam isteğini bulup &npa=1 parametresini arayarak reklam etiketinin kişiselleştirilmemiş reklamlar istediğini doğrulayın.

setRequestNonPersonalizedAds(0) çağrıldığında veya requestNonPersonalizedAds=0 ayarlandığında kişiselleştirme yeniden etkinleştirilecektir. Bir sayfada birden çok türde Google reklam etiketi varsa (örneğin, hem bir GPT etiketi hem de AdSense/Ad Exchange eşzamansız etiketi) önce hangisinin yürütüleceğini tahmin etmek imkansız olabilir. Bu nedenle, her etiket türü için kişiselleştirilmemiş reklam kontrolünü kullanarak sonucu garantiye alın.

Reklam isteklerini duraklatma

GPT ve AdSense/Ad Exchange eşzamansız etiketleri, sayfanızı yükleme tekniklerini destekler ancak reklam isteklerini yayınlamaya başlamadan önce açık bir sinyal bekler. Kullanıcının, reklam istekleri yayınlanmadan önce izin isteği kullanıcı arayüzüyle etkileşim kurmasını beklemeniz gerekiyorsa bu yararlı olabilir.

GPT kullanılırken: Eşzamansız modu kullanıyorsanız reklam istekleri geciktirilebilir.

 • Etiketin ilk sayfa yüklemesinde reklam istekleri göndermesini engellemek için disableInitialLoad() işlevini kullanın. Bunu, display() kullanarak reklam isteklerini tetiklemeden önce yapmanız gerekir.
 • Her zamanki gibi googletag.cmd.push(...) çağrılarını kullanarak reklam alanlarınızı ayarlayın.
 • Kullanıcı izin seçimini yaptıktan sonra, gerekirse setRequestNonPersonalizedAds(1) çağrısı yapın.
 • Reklam istekleri göndermeye devam etmek için refresh() işlevini kullanın.
 • refresh() çağrısı yapmazsanız hiçbir reklam görünmez. enableSyncRendering() işlevini kullanıyorsanız istekler geciktirilemez.

AdSense veya Ad Exchange eşzamansız reklam kodu kullanılırken:

 • Etiketin reklam istekleri göndermesini engellemek için (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1 işlevini kullanın. Bunu, adsbygoogle.push(...) işlevini kullanarak reklam isteklerini tetiklemeden önce yapmanız gerekir.
 • Her zamanki gibi adsbygoogle.push(...) çağrılarını kullanarak reklam alanlarınızı ayarlayın.
 • Kullanıcı izin seçimini yaptıktan sonra gerekirse requestNonPersonalizedAds=1 çağrısı yapın.
 • Reklam istekleri göndermeye devam etmek için (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 işlevini kullanın.
 • pauseAdRequests=0 işlevini ayarlamazsanız hiçbir reklam görünmez.

Bu teknik, reklam isteklerinin gönderilmesini engellese bile çeşitli komut dosyaları yüklenmeye devam eder. Google’ın alanlarında bulunan mevcut çerezler okunabilir ancak yeni çerez oluşturulmayacaktır. Mevcut çerezlerle ilişkili veriler, reklam yayını veya ölçümü için kullanılmaz.

İzin yönetimi çözümünüz kullanıcı bir seçim yapana kadar komut dosyalarının yüklenmesini ertelemenin bir yolunu sunuyorsa diğer bir seçenek de gpt.js ve adsbygoogle.js'nin yüklenmesini ertelemektir. Diğer Google reklam etiketi türleri, reklam isteklerinin duraklatılmasını desteklemez. Kişiselleştirilmiş veya kişiselleştirilmemiş reklamlar istemeye hazır olana kadar bunları yüklemekten kaçınmanız gerekir.

AMP sayfaları için reklam kişiselleştirme ayarları

AMP sayfalarından gelen reklam istekleri, daha önce açıklanan AMP dışı sayfalarla aynı reklam kişiselleştirme ayarlarını sunar: Yayıncılar, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Birleşik Krallık'ta bulunan tüm kullanıcılara kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlamayı veya izne göre seçmeli olarak kişiselleştirilmiş/kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlamayı seçebilir. Aşağıda <amp-ad type=”doubleclick”> veya <amp-ad type=”adsense”> içeren reklamlar isteyen AMP sayfaları için her senaryonun nasıl yapılandırılacağı ile ilgili talimatlar verilmiştir.

Tüm AEA ve Birleşik Krallık kullanıcılarına kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlama

AMP reklamı etiketlerinizde Gerçek Zamanlı Yapılandırma (RTC) kullanılmıyorsa Google Ad Manager veya AdSense kullanıcı arayüzlerinden kişiselleştirilmemiş reklam yayınını kolayca etkinleştirebilirsiniz. AMP sayfalarınızda başka bir değişiklik yapmanız gerekmez.

AMP reklamı etiketlerinizde Gerçek Zamanlı Yapılandırma (RTC) kullanılıyorsa sayfanız, kişiselleştirilmemiş reklam yayınlanacak kullanıcılara (yani AEA ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılara) RTC istekleri gönderilmesini önleyecek şekilde yapılandırılabilir. Bunu yapmak için gerekli bileşen ve yapılandırmalar (amp-geo ve amp-consent) aşağıda verilmiştir. 


<!-- Önce amp-geo uzantısını ayarlamamız gerekir. Bir grup tanımlarız: Tüm Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerini içeren `eea`. AEA üyeliği zaman içinde değişebileceği için bu listeyi güncel tutmanız gerekir. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json"
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>

<! - Ardından, AEA ülkelerindeki son kullanıcılar için bir izin bileşeni oluşturmamız gerekir. Bunu, gerçekten izin istememesi için daha sonra otomatik olarak reddedilecek şekilde yapılandırılacağız. Bu, RTC çağrılarını durdurur ve Ad Manager'a/AdSense'e kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlamasını belirtir. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
    }
   }
  }
 </script>
</amp-consent>

Sayfadaki mevcut amp-ad bileşenlerine aşağıda belirtildiği gibi data-block-on-consent özelliğini eklemeniz gerekir:

<!-- Son olarak reklam etiketini, izni otomatik olarak reddetmeye yönlendirerek oluştururuz -->
<amp-ad data-block-on-consent="_auto_reject"
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

İzne göre kişiselleştirilmiş/kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlama

AMP özel JavaScript'e izin vermediğinden, kişiselleştirilmiş veya kişiselleştirilmemiş reklamların istenmesinde amp-consent bileşeninin yapılandırması ve data-block-on-consent ile data-npa-on-unknown-consent özellikleri temel alınır. amp-consent bileşenini yapılandırdığınız ve bu bileşeni data-block-on-consent öğesi aracılığıyla sayfadaki tüm <amp-ad> etiketlerine bağladığınız varsayıldığında:

 • Kullanıcı amp-consent bileşenine olumlu yanıt verdiyse (kullanıcı izin istemini kabul eder) reklamlar normal şekilde istenecektir.
 • Kullanıcı amp-consent bileşenine olumsuz yanıt verdiyse (kullanıcı izin istemini reddeder) kişiselleştirilmemiş reklamlar istenecektir.
 • Kullanıcının amp-consent bileşenine yanıtı bilinmiyorsa (kullanıcı izin istemini kapatır)
  • Varsayılan olarak hiçbir reklam isteği gönderilmez
  • data-npa-on-unknown-consent özelliği, true olarak ayarlandıysa kişiselleştirilmemiş reklamlar istenecektir
 • Kullanıcının coğrafi konumuna göre iznin geçerli olmadığı bir amp-geo bileşeni yapılandırırsanız istekler normal şekilde gönderilir.

<amp-ad> etiketleriniz data-block-on-consent özelliğini kullanmıyorsa veya amp-consent bileşeni doğru şekilde yapılandırılmadıysa istekler normal şekilde gönderilir.

Aşağıda, AEA'daki tüm kullanıcılardan yukarıdaki davranışla sonuçlanacak şekilde izin istendiği bir yapılandırma örneği verilmiştir:

<!-- Önce amp-geo uzantısını ayarlamamız gerekir. Bir grup tanımlarız: Tüm Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerini içeren `eea`. AEA üyeliği zaman içinde değişebileceği için bu listeyi güncel tutmanız gerekir. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
 
<!-- Ardından, "eea" ülke grubundaki kullanıcılar için izni ayarlamamız gerekir -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
     "promptUI": "myConsentFlow"
    }
   }
  }
 </script> 
</amp-consent>
 

<!-- Son olarak reklam etiketini, gerektiğinde izni beklemeye yönlendirerek oluştururuz -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>
 

Kullanıcılardan seçmeli olarak izin istemenin, sayfayı checkConsentHref aracılığıyla yapılandırdığınız bir uç noktaya CORS POST isteği gönderecek şekilde yapılandırmak gibi başka yöntemleri olduğunu unutmayın. amp-consent belgelerini okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Diğer etiketler için reklam kişiselleştirme ayarları

GPT geri verilen gösterim etiketleri

GPT geri verilen gösterim etiketleri kullanıyorsanız, bir reklam isteğini kişiselleştirilmemiş olarak işaretlemek için API çağrınıza şunu eklemelisiniz:

googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(int options);

Reklam isteğini NPA (kişiselleştirilmemiş) olarak işaretlemek için options parametresini 1 tam sayı değerine; kişiselleştirilmiş reklamlara uygun olan reklam istekleri için ise 0 değerine ayarlayın.

Bu ayarın atlanması, kişiselleştirilmiş reklamlara varsayılan olarak izin verir.

Örnek:

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js">
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1);
googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])
  .display();
</script>

Etiketsiz İstek

Etiketsiz İstek kullanıyorsanız npa=[int] parametresini doğrudan etiket isteği URL'sine ekleyerek bir reklam isteğini kişiselleştirilmemiş olarak işaretleyebilirsiniz. Olası kesilmeleri önlemek için parametreyi etiketin başlarında belirtmeniz önerilir. Reklam isteğini kişiselleştirilmemiş olarak işaretlemek için npa=1 değerini belirtin. Parametrenin atlanması, kişiselleştirilmiş reklamları varsayılan yapar. Örneğin:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

Arama için AdSense

Varsayılan olarak, Google'a yapılan reklam istekleri sonucunda, hem kullanıcının arama sorgusuna hem de aramayı yapan kullanıcının geçmişine dayanan reklam seçimiyle kişiselleştirilmiş reklamlar yayınlanır. Google, kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlanmasını da destekler. Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklamlar hakkında daha fazla bilgi

Bazı kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar, diğerlerine ise kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlamak istiyorsanız Arama için AdSense etiketleri, yayıncılara sayfa başına kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlanmasını tetiklemek için bir yöntem sunar. Bu, kullanıcılarınızın tümünün veya bir kısmının kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklamlar arasında seçim yapmasını istiyorsanız yararlı olabilir. 

Özel Arama Ağı Reklamları - web reklam etiketi için Özel Arama Ağı Reklamları etiketinde pageOptions'a aşağıdakileri ekleyin:
personalizedAds: false,


AdMob etiketi için: 
builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");


iOS etiketi için: 
[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Bu yöntemler, söz konusu istek için kişiselleştirilmemiş reklam isteklerini tetikleyecektir. Bu, durum bilgisi olmayan bir parametredir. Parametre o kullanıcının sonraki isteklerinde ayarlanmamışsa varsayılan davranış olan kişiselleştirilmiş reklamlar istemeye dönülür.

Google Mobile Ads SDK'sı

Google Mobile Ads SDK'sı hakkında daha fazla bilgi için lütfen uygulama geliştirici sitesini (iOS GMA SDK'sı, Android GMA SDK'sı) inceleyin.

Google Interactive Media Ads SDK'sı (Video için)

Video isteklerinde, reklam etiketinize npa=1 parametresini ekleyerek Google'ın video içeriğinizi kişiselleştirilmemiş olarak değerlendirmesini istediğinizi belirtebilirsiniz. Bunu, manuel olarak oluşturulmuş bir ana video etiketi ile veya platforma özgü IMA SDK'larından herhangi birini (HTML 5 IMA SDK'sı, iOS IMA SDK'sı, Android IMA SDK'sı, Google Cast IMA SDK'sı) kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Video oynatıcınız Ad Manager'ın Dinamik Reklam Ekleme özelliğini kullanıyorsa dahil edilen herhangi bir reklam isteğine geçirmek için talebe bağlı videoda (VOD) veya canlı yayın isteğinde (DAI HTML5 SDK'sı, DAI Cast SDK'sı, DAI iOS SDK'sı, DAI Android SDK'sı, DAI Roku SDK'sı, DAI tvOS SDK'sı) npa=1 parametresini de içerebilir.

Eski Google yayıncı reklam etiketleri

Diğer Google reklam etiketi türleri (ör. eski GAM etiketi, GUT etiketi ve AdSense veya Ad Exchange eşzamanlı etiketi (show_ads.js)) kişiselleştirilmemiş reklam istekleri yayınlamayı desteklemez. Kişiselleştirilmiş reklamlar istemeye hazır olana kadar bunları yüklemekten kaçınmanız gerekir. Alternatif olarak, AB Kullanıcı Rızası Politikası'na uymak amacıyla hem kişiselleştirilmiş hem de kişiselleştirilmemiş reklamlar için tam özellikli destek içeren etiketlerden birine geçiş yapmak ve gerekli tüm izinleri almak için istekleri duraklatmak size daha kolay bir çözüm sunabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın