Nastavení personalizace ve značkách reklam majitelů stránek v síti Google

Majitelé stránek s uživateli z EHP, Spojeného království a Švýcarska by si měli přečíst článek o Integraci majitelů obsahu se systémem Transparency & Consent Framework (TCF v2.2) organizace IAB. Majitelé stránek, kteří chtějí lépe chránit soukromí uživatelů, si mohou přečíst další informace o rozhraní Publisher Privacy Treatment API.
Majitelé stránek s uživateli z EHP, Spojeného království a Švýcarska by si měli přečíst článek o Integraci majitelů obsahu se systémem Transparency & Consent Framework (TCF v2.2) organizace IAB. Majitelé stránek, kteří chtějí lépe chránit soukromí uživatelů, si mohou přečíst další informace o rozhraní Publisher Privacy Treatment API.

Nastavení personalizace reklam ve značkách reklam majitelů stránek v síti Google lze provést v libovolné oblasti po celém světě. 

Nastavení personalizace pro stránky se značkami GPT a AdSense

Žádosti o reklamy

Ve výchozím nastavení zobrazují žádosti o reklamy odesílané Googlu personalizované reklamy. Jejich výběr se provádí podle obsahu webové stránky a historie individuálního uživatele, který si stránku prohlíží. Google podporuje i zobrazování nepersonalizovaných reklam. Další informace o personalizovaných a nepersonalizovaných reklamách 

Pokud chcete některým uživatelům zobrazovat personalizované a jiným nepersonalizované reklamy, využijte asynchronní značky reklamy GPT a AdSense / Ad Exchange, které majitelům stránek umožňují aktivovat zobrazování nepersonalizovaných reklam na úrovni jednotlivých stránek. To se hodí, pokud chcete některým nebo všem uživatelům nabídnout výběr mezi personalizovanými a nepersonalizovanými reklamami.

U těchto reklam se soubory cookie sice nepoužívají k personalizaci, používají se však k omezování frekvence a vytváření souhrnných přehledů o reklamách. Proto je od uživatelů v zemích, kde platí směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, stále vyžadován souhlas s používáním souborů cookie k těmto účelům. Další informace o nepersonalizovaných reklamách

Pomocí značky GPT nastavte NPA=1.

Použijte tuto metodu:

googletag.pubads().setPrivacySettings({nonPersonalizedAds: true})

Volání metody setCookieOptions() se nevztahuje na GDPR.

Další informace na webu Google Developers

Pomocí značky GPT nastavte parametr PPT=1.

Použijte tuto metodu:

googletag.setConfig({privacyTreatments: { treatments: ["disablePersonalization"]}})

Další informace na webu Google Developers

Pomocí asynchronní značky reklamy AdSense nebo Ad Exchange nastavte NPA=1.

Nastavte následující hodnotu:

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Pokud chcete zkontrolovat, zda značka reklamy žádá o nepersonalizované reklamy, najděte žádost o reklamu pomocí nástrojů pro vývojáře v prohlížeči a vyhledejte parametr &npa=1.

Zavoláním metody setPrivacySettings({nonPersonalizedAds: false}) nebo nastavením parametru requestNonPersonalizedAds=0 personalizaci znovu aktivujete.

Pomocí asynchronní značky reklamy AdSense nebo Ad Exchange nastavte parametr PPT=1.

 • Možnost 1: Push API

  Použijte metodu push:

  (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({ params: {google_privacy_treatments: 'disablePersonalization'}})

  Pokud chcete zkontrolovat, zda značka reklamy žádá o nepersonalizované reklamy, najděte žádost o reklamu pomocí nástrojů pro vývojáře v prohlížeči a vyhledejte parametr &ppt=1.
   
 • Možnost 2: Rozhraní API značky v záhlaví

  U značky skriptu adsbygoogle nastavte atribut data-privacy-treatments. Příklad:

  <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js" data-privacy-treatments='disablePersonalization'></script>

Pozastavení žádostí o reklamy

Asynchronní značky GPT a AdSense / Ad Exchange podporují metody načítání stránek, před odesláním žádosti o reklamu však čekají na explicitní signál. To se hodí, pokud potřebujete před odesláním žádosti o reklamu uživateli umožnit interakci s uživatelským rozhraním žádosti o souhlas.

Pozastavení žádostí o reklamy ze značky GPT

 • Pomocí funkce disableInitialLoad() zabraňte značce v odesílání žádostí o reklamy při prvním načtení stránky. Tuto funkci je nutné zavolat před spuštěním žádostí o reklamy pomocí funkce display().
 • Obvyklým způsobem nastavte své reklamní bloky pomocí volání metody googletag.cmd.push(…).
 • Jakmile uživatel provede volbu související se souhlasem, zavolejte v případě potřeby metodu setPrivacySettings({nonPersonalizedAds: true}).
 • Pomocí funkce refresh() obnovte odesílání žádostí o reklamy.
 • Pokud nezavoláte funkci refresh(), reklamy se nezobrazí.

Pozastavení asynchronního kódu reklamy AdSense nebo Ad Exchange

 • Pomocí funkce (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1 zabraňte značce v odesílání žádostí o reklamy. Je nutné to provést před odesláním jakýchkoliv žádostí o reklamy pomocí funkce adsbygoogle.push(...).
 • Obvyklým způsobem nastavte své reklamní bloky pomocí volání metody adsbygoogle.push(…).
 • Jakmile uživatel provede volbu související se souhlasem, nastavte v případě potřeby hodnotu requestNonPersonalizedAds=1.
 • Pomocí funkce (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 opět aktivujte zasílání žádostí o reklamy.
 • Pokud nenastavíte hodnotu pauseAdRequests=0, reklamy se nezobrazí.

Tato metoda blokuje odesílání žádostí o reklamy, budou se však nadále načítat různé skripty. Existující soubory cookie na doménách Google je stále možné číst, ale nebudou se vytvářet žádné nové soubory cookie. Žádná data spojená s existujícími soubory cookie nebudou použita k zobrazování ani měření reklam.

Pokud vaše řešení pro správu souhlasu umožňuje pozastavit načítání skriptů, dokud uživatel neprovede volbu, je další možností pozastavit načítání značek gpt.js a adsbygoogle.js. Jiné typy značek reklam Google pozastavení žádostí o reklamy nepodporují. Je nutné načíst je až ve chvíli, kdy budete připraveni požádat buď o personalizované, nebo nepersonalizované reklamy.

Nastavení personalizace reklam u stránek AMP

Pro žádosti o reklamy ze stránek AMP jsou k dispozici stejná nastavení, jako byla výše popsána pro standardní stránky (ne AMP) – majitelé stránek mohou zobrazovat všem uživatelům v určité oblasti nepersonalizované reklamy, nebo mohou zobrazovat personalizované a nepersonalizované reklamy selektivně podle souhlasu.

Níže uvádíme pokyny ke konfiguraci jednotlivých možností pro stránky AMP, které o reklamy žádají pomocí značek <amp-ad type="doubleclick"> nebo <amp-ad type="adsense">.

Zobrazování nepersonalizovaných reklam uživatelům v určité lokalitě

Pokud vaše značky reklam AMP nepoužívají konfiguraci v reálném čase, stačí zobrazování nepersonalizovaných reklam aktivovat v uživatelském rozhraní služby Google Ad Manager nebo AdSense. Na stránkách AMP nemusíte nic měnit.

Pokud vaše značky reklam AMP používají konfiguraci v reálném čase, můžete stránku nakonfigurovat tak, aby neodesílala žádosti RTC u uživatelů, kterým se budou zobrazovat nepersonalizované reklamy (například uživatelům v EHP, Spojeném království a Švýcarsku). K tomu jsou dále uvedeny potřebné komponenty a konfigurace (amp-geoamp-consent). 

<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries and the UK. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
  <script type="application/json"
    {
      "ISOCountryGroups": {
        "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
        "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
        "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
      }
    }
  </script>
</amp-geo

<!-- Next we need to set up a consent component for end users in EEA countries. We'll later configure it to be auto-rejected, so it doesn't actually prompt for consent. This halts RTC callouts and signals Ad Manager/AdSense to serve non-personalized ads. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
  <script type="application/json">
    {
      "consents": {
        "my_consent": {
          "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
        }
      }
    }
  </script>
</amp-consent

Ke všem existujícím komponentám amp-ad na stránce je potřeba přidat atribut data-block-on-consent, jak je ukázáno v následujícím fragmentu kódu:

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it to automatically reject consent -->
<amp-ad data-block-on-consent="_auto_reject"
    width=320 height=50
    type="doubleclick"
    data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad

Zobrazování personalizovaných/nepersonalizovaných reklam na základě souhlasu

Jelikož na stránkách AMP není možné použít vlastní JavaScript, žádání o personalizované nebo nepersonalizované reklamy závisí na konfiguraci komponenty amp-consent a atributů data-block-on-consent a data-npa-on-unknown-consent. Za předpokladu, že jste nakonfigurovali komponentu amp-consent a pomocí atributu data-block-on-consent jste ji propojili se všemi značkami <amp-ad> na stránce:

 • Pokud uživatel na komponentu amp-consent odpověděl souhlasně (udělil souhlas), bude se o reklamy žádat normálně.
 • Pokud uživatel na komponentu amp-consent odpověděl nesouhlasně (odmítl souhlas), budou se odesílat žádosti o nepersonalizované reklamy.
 • Pokud odpověď uživatele na komponentu amp-consent není známa (uživatel žádost o souhlas zavřel):
  • ve výchozím nastavení se nebudou odesílat vůbec žádné žádosti o reklamy,
  • pokud je atribut data-npa-on-unknown-consent nastaven na hodnotu true, budou se odesílat žádosti o nepersonalizované reklamy.
 • Pokud v komponentě amp-geo nakonfigurujete, že souhlas není vzhledem ke geografické poloze uživatele vyžadován, budou se žádosti odesílat normálně.

Pokud ve značkách <amp-ad> nepoužijete atribut data-block-on-consent nebo nenakonfigurujete správně komponentu amp-consent, budou se žádosti odesílat normálně.

Následující ukázka kódu je příkladem konfigurace, při níž budou všichni uživatelé v EHP žádáni o souhlas a která povede k výše popsanému chování:

<!-- First, set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You must keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
  <script type="application/json">
    {
      "ISOCountryGroups": {
        "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
        "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
        "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
      }
    }
  </script>
</amp-geo>
 
<!-- Next, set up the consent for users in the `eea` country group -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
  <script type="application/json">
    {
      "consents": {
        "my_consent": {
          "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
          "promptUI": "myConsentFlow"
        }
      }
    }
  </script> 
</amp-consent

<!-- Finally, set up the ad tag, directing it to wait for consent when necessary -->
<amp-ad data-block-on-consent
    width=320 height=50
    type="doubleclick"
    data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Uživatele lze selektivně žádat o souhlas i jinak. Stránku lze například nakonfigurovat, aby odesílala požadavek CORS POST na koncový bod nakonfigurovaný pomocí komponenty checkConsentHref. Další informace naleznete v dokumentaci komponenty amp-consent.

Nastavení personalizace reklam pro jiné značky

Značky passback GPT

Pokud používáte značky passback GPT, můžete žádost o reklamu označit jako žádost o nepersonalizovanou reklamu tím, že do volání API zahrnete toto:

googletag.pubads().setPrivacySettings({nonPersonalizedAds: boolean})

Pokud chcete žádost označit jako žádost o nepersonalizovanou reklamu, nastavte logickou hodnotu (boolean) na true. V případě žádostí způsobilých k zobrazení personalizovaných reklam použijte hodnotu false.

Pokud toto nastavení vynecháte, použijí se personalizované reklamy.

Žádost bez značky

Pokud používáte žádosti bez značky, můžete žádost o reklamu označit jako žádost o nepersonalizovanou reklamu přidáním parametru npa=[int] přímo do adresy URL žádosti značky. Doporučujeme parametr uvést na začátku značky, abyste předešli riziku jeho oříznutí. Zadáním hodnoty npa=1 označíte žádost jako žádost o nepersonalizovanou reklamu. Pokud tento parametr vynecháte, použijí se personalizované reklamy.

Příklad:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

AdSense pro vyhledávání

Ve výchozím nastavení se na žádosti o reklamy odeslané do Googlu zobrazují personalizované reklamy, které se vybírají na základě vyhledávacího dotazu a historie individuálního uživatele, jenž provádí hledání. Google podporuje i zobrazování nepersonalizovaných reklam. Podívejte se na další informace o personalizovaných a nepersonalizovaných reklamách.

Pokud chcete některým uživatelům zobrazovat personalizované reklamy a jiným nepersonalizované reklamy, využijte asynchronní značky reklamy AdSense pro vyhledávání, které umožňují zobrazovat na konkrétních stránkách webu nepersonalizované reklamy. To se hodí, pokud chcete některým nebo všem uživatelům nabídnout výběr mezi personalizovanými a nepersonalizovanými reklamami.

Webová značka reklam ve vlastním vyhledávání

Do možností pageOptions ve značce reklam ve vlastním vyhledávání přidejte tento parametr:

personalizedAds: false,

Značka AdMob

builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");

Značka pro iOS

[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Tyto metody budou spouštět žádosti o nepersonalizované reklamy pro danou žádost. Tento parametr je bezestavový. Pokud tento parametr nebude nastaven v následujících žádostech pro daného uživatele, použije se výchozí chování, tedy odesílání žádostí o personalizované reklamy.

Sada Google User Messaging Platform (UMP) SDK

Další informace o tom, jak může sada User Messaging Platform SDK vaší aplikaci pomoci dodržovat zásady společnosti Google pro souhlas uživatele z EU, najdete v dokumentaci na webu Google Developers (UMP SDK pro iOS, UMP SDK pro Android).

Sada SDK pro interaktivní mediální reklamy od Googlu (pro video)

Při žádosti o video můžete označit, že Google má s vaším videoobsahem nakládat jako s nepersonalizovaným – stačí ke značce reklamy přidat parametr npa=1. Můžete to provést pomocí ručně vytvořené značky hlavního videa nebo pomocí sady pro konkrétní operační systém (HTML 5 IMA SDK, iOS IMA SDK, Android IMA SDK, Google Cast IMA SDK).

Používá-li váš přehrávač videa funkci dynamického vkládání reklam služby Ad Manager, je možné zahrnout parametr npa=1 i do videa na vyžádání (VOD) nebo žádosti o přímý přenos a předat tento parametr do všech zahrnutých žádostí o reklamy (DAI HTML5 SDK, DAI Cast SDK, DAI iOS SDK, DAI Android SDK, DAI Roku SDK, DAI tvOS SDK).

Starší značky reklam Google pro majitele stránek

Jiné typy značek reklam Google (například starší značka GAM, značka GUT a synchronní značky AdSense a Ad Exchange (show_ads.js)) odesílání žádostí o nepersonalizované reklamy nepodporují. Tyto značky načítejte až ve chvíli, kdy budete připraveni žádat o personalizované reklamy.

Kvůli splnění zásad pro souhlas uživatele z EU pro vás může být snazší přejít na značky, které plně podporují funkce pro personalizované i nepersonalizované reklamy a umožňují pozastavit žádosti do doby, než získáte potřebný souhlas.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka