Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Nastavení personalizace reklam ve značkách reklam majitelů stránek Google

Podle aktualizovaných zásad pro souhlas uživatele z EU společnosti Google musíte vůči uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Velké Británii splnit určité informační povinnosti a získat jejich souhlas s používáním souborů cookie nebo jiného místního úložiště (kde to vyžadují právní předpisy) a se shromažďováním, sdílením a používáním osobních údajů za účelem personalizace reklam. Tyto zásady odrážejí požadavky směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jakékoliv nastavení personalizace reklam nakonfigurované na úrovni žádosti bude platit globálně, nikoliv jen pro uživatele v EHP a ve Velké Británii. Pokud příslušné parametry přidáte do žádosti pro uživatele mimo EHP a Velkou Británii, zobrazí se nepersonalizovaná reklama.

Nastavení personalizace pro stránky se značkami GPT a AdSense

Žádosti o reklamy

Ve výchozím nastavení zobrazují žádosti o reklamy odesílané Googlu personalizované reklamy. Jejich výběr se provádí podle obsahu webové stránky a historie individuálního uživatele, který si stránku prohlíží. Google podporuje i zobrazování nepersonalizovaných reklam. Podívejte se na další informace o personalizovaných a nepersonalizovaných reklamách.

Pokud jste splnili požadavky našich zásad pro souhlas uživatele a chcete všem návštěvníkům vašeho webu z Evropského hospodářského prostoru zobrazovat nepersonalizované reklamy, není třeba značky nijak měnit. Zobrazování nepersonalizovaných reklam můžete aktivovat v uživatelském rozhraní služby Google Ad Manager nebo AdSense.

Pokud chcete některým uživatelům zobrazovat personalizované reklamy a jiným uživatelům nepersonalizované reklamy, můžete využít asynchronní značky reklamy GPT a AdSense / Ad Exchange, které umožňují na konkrétních stránkách zobrazovat nepersonalizované reklamy. Může to být užitečné, pokud chcete některým nebo všem uživatelům umožnit vybrat si mezi personalizovanými a nepersonalizovanými reklamami.

U těchto reklam se sice soubory cookie nepoužívají k personalizaci, ale stále slouží k omezování frekvence, vytváření souhrnných přehledů o reklamách a k potírání podvodů a zneužívání. Proto je od uživatelů v zemích, kde platí směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, vyžadován souhlas s používáním souborů cookie k těmto účelům. Další informace o nepersonalizovaných reklamách

Značka GPT:

Použijte tuto metodu: googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1)

Volání metody setCookieOptions() se nevztahuje na GDPR.

Asynchronní značka reklamy AdSense nebo Ad Exchange:

Nastavte tuto hodnotu: (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Tyto metody spustí žádosti o nepersonalizované reklamy při budoucích žádostech o reklamy Google ze stránky pomocí následujících podporovaných značek reklam: GPT, asynchronní značky AdSense nebo Ad Exchange (adsbygoogle.js) a sady IMA SDK. Chcete-li zkontrolovat, zda značka reklamy žádá o nepersonalizované reklamy, najděte žádost o reklamu pomocí nástrojů pro vývojáře v prohlížeči a vyhledejte parametr &npa=1.

Zavolání metody setRequestNonPersonalizedAds(0) nebo nastavení hodnoty requestNonPersonalizedAds=0 personalizaci znovu aktivuje. Pokud stránka obsahuje několik typů značek reklam Google (např. značku GPT a asynchronní značku AdSense / Ad Exchange), není vždy možné předpovědět, která se spustí jako první. Pro jistotu doporučujeme používat ovládací prvky pro nepersonalizované reklamy u všech typů značek.

Pozastavení žádostí o reklamy

Asynchronní značky GPT a AdSense / Ad Exchange podporují metody, které umožňují načíst stránku, ale před odesíláním žádostí o reklamu počkat na explicitní signál. To se hodí, pokud před odesláním žádostí o reklamy potřebujete uživateli umožnit interakci s uživatelským rozhraním žádosti o souhlas.

Značky GPT: Žádosti o reklamy je možné odložit při použití asynchronního režimu.

 • Pomocí funkce disableInitialLoad() značce zabraňte v odesílání žádostí o reklamy při počátečním načtení stránky. Tuto funkci je nutné zavolat před spuštěním žádostí o reklamy pomocí funkce display().
 • Obvyklým způsobem nastavte reklamní bloky pomocí volání metody googletag.cmd.push(...).
 • Jakmile uživatel provede volbu související se souhlasem, zavolejte v případě potřeby metodu setRequestNonPersonalizedAds(1).
 • Pomocí funkce refresh() opět aktivujte odesílání žádostí o reklamy.
 • Pokud nezavoláte funkci refresh(), reklamy se nezobrazí. Pokud používáte funkci enableSyncRendering(), žádosti o reklamy odložit nelze.

Asynchronní kód reklamy AdSense nebo Ad Exchange:

 • Pomocí funkce (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1 zabraňte značce v odesílání žádostí o reklamy. Je nutné to provést před odesláním jakýchkoliv žádostí o reklamy pomocí funkce adsbygoogle.push(...).
 • Obvyklým způsobem nastavte reklamní bloky pomocí volání metody adsbygoogle.push(...).
 • Jakmile uživatel provede volbu související se souhlasem, nastavte v případě potřeby hodnotu requestNonPersonalizedAds=1.
 • Pomocí funkce (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 opět aktivujte odesílání žádostí o reklamy.
 • Pokud nenastavíte hodnotu pauseAdRequests=0, reklamy se nezobrazí.

Tato metoda blokuje odesílání žádostí o reklamy, budou se však nadále načítat různé skripty. Přestože je možné číst existující soubory cookie na doménách Google, nebudou nastaveny žádné nové soubory cookie. Žádná data spojená s existujícími soubory cookie nebudou použita k zobrazování ani měření reklam.

Pokud vaše řešení pro správu souhlasu umožňuje pozastavit načítání skriptů, dokud uživatel neprovede volbu, je další možností pozastavit načítání značek gpt.jsadsbygoogle.js. Jiné typy značek reklam Google pozastavení žádostí o reklamy nepodporují. Je nutné načíst je až ve chvíli, kdy budete připraveni požádat buď o personalizované, nebo nepersonalizované reklamy.

Nastavení personalizace reklam pro stránky AMP

Pro žádosti o reklamy ze stránek AMP jsou k dispozici stejná nastavení, jako byla výše popsána pro standardní stránky (ne AMP) – majitelé stránek mohou zobrazovat všem uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Velké Británii nepersonalizované reklamy, nebo mohou zobrazovat personalizované a nepersonalizované reklamy selektivně podle souhlasu. Níže uvádíme pokyny ke konfiguraci jednotlivých možností pro stránky AMP, které o reklamy žádají pomocí značek <amp-ad type="doubleclick"> nebo <amp-ad type="adsense">.

Zobrazování nepersonalizovaných reklam všem uživatelům v EHP a ve Velké Británii

Pokud vaše značky reklam AMP nepoužívají konfiguraci v reálném čase (RTC), můžete jednoduše v uživatelském rozhraní služby Google Ad Manager nebo AdSense aktivovat zobrazování nepersonalizovaných reklam a nemusíte na stránkách AMP nic měnit.

Pokud vaše značky reklam AMP používají konfiguraci v reálném čase (RTC), můžete stránku nakonfigurovat tak, aby neodesílala žádosti RTC uživatelům, kterým se budou zobrazovat nepersonalizované reklamy (tj. uživatelům v EHP a ve Velké Británii). Níže uvádíme potřebné komponenty a konfigurace (amp-geoamp-consent). 


<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json"
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>

<!-- Next we need to set up a consent component for end users in EEA countries. We'll later configure it to be auto-rejected, so it doesn't actually prompt for consent. This halts RTC callouts and signals Ad Manager/AdSense to serve non-personalized ads. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
    }
   }
  }
 </script>
</amp-consent>

Ke všem existujícím komponentám amp-ad na stránce je potřeba takto přidat atribut data-block-on-consent:

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it to automatically reject consent -->
<amp-ad data-block-on-consent="_auto_reject"
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Zobrazování personalizovaných nebo nepersonalizovaných reklam na základě souhlasu

Protože na stránkách AMP není povolen vlastní kód JavaScript, závisí žádání o personalizované nebo nepersonalizované reklamy na konfiguraci komponenty amp-consent a atributů data-block-on-consentdata-npa-on-unknown-consent. Za předpokladu, že jste nakonfigurovali komponentu amp-consent a pomocí atributu data-block-on-consent jste ji propojili se všemi značkami <amp-ad> na stránce:

 • Pokud uživatel na komponentu amp-consent odpověděl souhlasně (udělil souhlas), bude se o reklamy žádat normálně.
 • Pokud uživatel na komponentu amp-consent odpověděl nesouhlasně (odmítl souhlas), budou se odesílat žádosti o nepersonalizované reklamy.
 • Pokud odpověď uživatele na komponentu amp-consent není známa (uživatel žádost o souhlas zavřel):
  • ve výchozím nastavení se nebudou odesílat vůbec žádné žádosti o reklamy,
  • je-li atribut data-npa-on-unknown-consent nastaven na hodnotu true, budou se odesílat žádosti o nepersonalizované reklamy.
 • Pokud v komponentě amp-geo nakonfigurujete, že souhlas není vzhledem ke geografické poloze uživatele vyžadován, budou se žádosti odesílat normálně.

Pokud ve značkách <amp-ad> nepoužijete atribut data-block-on-consent nebo nenakonfigurujete správně komponentu amp-consent, budou se žádosti odesílat normálně.

Zde je příklad konfigurace, při níž budou všichni uživatelé v EHP žádáni o souhlas a která povede k výše popsanému chování:

<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
 
<!-- Next we need to setup the consent for users in the “eea” country group -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
     "promptUI": "myConsentFlow"
    }
   }
  }
 </script> 
</amp-consent>
 

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it to wait for consent when necessary -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>
 

Uživatele lze selektivně žádat o souhlas i jinak. Stránku lze například nakonfigurovat, aby odesílala požadavek CORS POST na koncový bod nakonfigurovaný pomocí komponenty checkConsentHref. Další informace naleznete v dokumentaci komponenty amp-consent.

Nastavení personalizace reklam pro jiné značky

Značky passback GPT

Používáte-li značky passback GPT, můžete žádost o reklamu označit jako žádost o nepersonalizovanou reklamu tím, že do volání API zahrnete toto:

googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(int options);

Chcete-li žádost označit jako žádost o nepersonalizovanou reklamu, nastavte parametr options na celočíselnou hodnotu 1. V případě žádostí způsobilých k zobrazení personalizovaných reklam použijte hodnotu 0.

Pokud toto nastavení vynecháte, použijí se personalizované reklamy.

Příklad:

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js">
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1);
googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])
  .display();
</script>

Požadavek bez kódu

Pokud používáte požadavky bez kódu, můžete žádost o reklamu označit jako žádost o nepersonalizovanou reklamu přidáním parametru npa=[int] přímo do adresy URL žádosti značky. Doporučujeme parametr uvést na začátku značky, abyste předešli riziku jeho oříznutí. Zadáním hodnoty npa=1 označíte žádost jako žádost o nepersonalizovanou reklamu. Pokud tento parametr vynecháte, použijí se personalizované reklamy. Příklad:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

AdSense pro vyhledávání

Ve výchozím nastavení se na žádosti o reklamy odeslané do Googlu zobrazují personalizované reklamy, které se vybírají na základě vyhledávacího dotazu a historie individuálního uživatele, jenž provádí hledání. Google podporuje i zobrazování nepersonalizovaných reklam. Podívejte se na další informace o personalizovaných a nepersonalizovaných reklamách.

Chcete-li některým uživatelům zobrazovat personalizované reklamy a jiným uživatelům nepersonalizované reklamy, využijte asynchronní značky reklamy AdSense pro vyhledávání, které umožňují zobrazovat na konkrétních stránkách webu nepersonalizované reklamy. Může to být užitečné, pokud chcete některým nebo všem uživatelům umožnit vybrat si mezi personalizovanými a nepersonalizovanými reklamami. 

Reklamy ve vlastním vyhledávání: Do části pageOptions značky reklam ve Vlastním vyhledávání přidejte:
personalizedAds: false,


Značka AdMob: 
builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");


Značka pro iOS: 
[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Tyto metody budou pro danou žádost spouštět žádosti o nepersonalizované reklamy. Tento parametr je bezestavový. Pokud v následujících žádostech pro daného uživatele nebude nastaven, použije se výchozí chování, tedy odesílání žádostí o personalizované reklamy.

Sada SDK pro mobilní reklamy Google

Další informace o sadách SDK pro mobilní reklamy Google naleznete na webu pro vývojáře aplikací (iOS GMA SDK, Android GMA SDK).

Sada Google Interactive Media Ads SDK (pro video)

Při žádosti o video můžete označit, že Google má s vaším videoobsahem nakládat jako s nepersonalizovaným – stačí ke značce reklamy přidat parametr npa=1. Můžete to provést pomocí ručně vytvořené značky hlavního videa nebo pomocí sady pro konkrétní operační systém (HTML 5 IMA SDK, iOS IMA SDK, Android IMA SDK, Google Cast IMA SDK).

Používá-li váš přehrávač videa funkci dynamického vkládání reklam služby Ad Manager, je možné zahrnout parametr npa=1 i do videa na vyžádání (VOD) nebo žádosti o přímý přenos a předat tento parametr do všech zahrnutých žádostí o reklamy (DAI HTML5 SDK, DAI Cast SDK, DAI iOS SDK, DAI Android SDK, DAI Roku SDK, DAI tvOS SDK).

Starší značky reklam Google pro majitele stránek

Jiné typy značek reklam Google (např. starší značka GAM, značka GUT a synchronní značky AdSense a Ad Exchange (show_ads.js)) odesílání žádostí o nepersonalizované reklamy nepodporují. Je třeba nenačítat je, dokud nebudete připraveni žádat o personalizované reklamy. Kvůli splnění zásad pro souhlas uživatele z EU pro vás může být snazší přejít na značky, které plně podporují funkce pro personalizované i nepersonalizované reklamy a umožňují pozastavit žádosti do doby, než získáte potřebný souhlas.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Poznámky k&nbsp;vydání

Přečtěte si o nejnovějších funkcích služby Ad Manager a aktualizacích centra nápovědy.

Co je nového

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
148