ads.txt/app-ads.txt ile yetkili satıcıları bildirme

ads.txt/app-ads.txt dosyasının taranabilmesini sağlama

Alanınızda bir ads.txt/app-ads dosyası oluşturulduktan sonra Google tarayıcısı:

 • Dosyayı 24 saatte bir taramaya çalışır.
 • Envanterinizden para kazanmaya yetkili satıcı kimliklerini belirlemek için dosyanın içeriğini ayrıştırır.

Ad Manager Ads.txt Yönetimi aracında bir alanın ads.txt/app-ads durumunu izleyebilirsiniz. Bazı durumlarda bir alanda ads.txt/app-ads dosyası yayınlanmış olabilir ancak Ad Manager, "Hiçbir ads.txt dosyası bulunamadı" ifadesini gösterir. Dosyanın 24 saatliğine yayınlanması, genellikle Google'ın dosya mevcut olsa bile onu bulamadığını/tarayamadığını/ayrıştıramadığını gösterir.

Bunun olması durumda, web yöneticinizle birlikte aşağıdaki sorun giderme adımlarını uygulamanızı öneririz.

Dosyanın geçici olarak kullanım dışı olmadığını doğrulama

Daha önce görülen bir ads.txt/app-ads.txt dosyası sonraki bir yeniden taramada kullanılamıyorsa daha önce görülen girişler:

 • Yanıt olarak hard 404 hatası (gerçekte mevcut olmayan sayfa; HTTP 404 durumu) veriliyorsa tamamen silinir.
 • Yanıt olarak soft 404 hatası (gerçekte mevcut olmayan bir URL için gerçek bir sayfa döndürülmesi; HTTP 200 durumu) veya 500 sunucu hatası veriliyorsa beş güne kadar saklanır. Bu durumda Ad Manager, beklenen 24 saatlik yenileme döneminden daha eski olabilecek "Son görülme" zamanı gösterir.

Dosyaya kök alandan erişilebildiğinden emin olma

alan.com/ads.txt adresinden www.alan.com/ads.txt adresine yapılan yönlendirmeler oldukça yaygındır. ads.txt taraması kök alanda başlar ve kök alanın, ads.txt dosyasından sonuç döndürmesi veya ads.txt dosyasına yönlendirmesi gerekir.

 • www.alan.com/ads.txt adresindeki ads.txt dosyası yalnızca alan.com/ads.txt adresinden bu dosyaya yönlendirme yapılıyorsa taranır.
 • Yalnızca orijinal kök alanın dışındaki tek bir yönlendirme izlenir (örneğin, example1.com/ads.txt → example2.com/ads.txt). İkinci bir yönlendirme eklenirse (aynı alan için olsa bile) dosya taranmaz.

Taramaya robots.txt tarafından izin verildiğinden emin olma

Bir alandaki robots.txt dosyası aşağıdakilerden birine izin vermiyorsa bir alanın ads.txt/app-ads.txt dosyası tarayıcılar tarafından yok sayılabilir:

 • Bir ads.txt/app-ads.txt dosyasının yayınlandığı URL yolunun taranması.
 • Tarayıcının Kullanıcı Aracısı.
Örnek: ads.txt dosya yolunda izin verilmeyen tarama

example1.com için:

 1. Bir ads.txt dosyası example1.com/ads.txt adresinde yayınlanır.
 2. Aşağıdaki satırlar example1.com/robots.txt adresine eklenir:
  User-agent: *
  Disallow: /ads
 3. ads.txt dosyası, robots.txt standardına uyan tarayıcılar tarafından yok sayılır.
 4. Dosyanın taranmasına izin vermek için robots.txt dosyasını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz (diğer yaklaşımlar mümkündür):
  • 1. Seçenek: İzin verilmeyen yolu değiştirin.
   User-agent: *
   Disallow: /ads/
  • 2. Seçenek: ads.txt dosyasının taranmasına açıkça izin verin; Allow robots.txt yönergesi için tarayıcı desteğine bağlıdır.
   User-agent: *
   Allow: /ads.txt
   Disallow: /ads
Örnek: Sitenin tamamında Kullanıcı Aracısı için izin verilmeyen tarama

example2.com için:

 1. Bir ads.txt dosyası example2.com/ads.txt adresinde yayınlanır.
 2. Aşağıdaki satırlar example2.com/robots.txt adresine eklenir:
  User-agent: Googlebot
  Disallow: /
 3. ads.txt dosyası, Google tarayıcısı tarafından yok sayılır.

Dosyanın HTTP 200 OK durum koduyla döndürüldüğünden emin olma

ads.txt/app-ads.txt dosyası için gönderilen bir istek, yanıt gövdesinde dosyanın içeriğini döndürebilir. Ancak yanıt başlığındaki durum kodunda dosyanın bulunamadığı belirtilirse (ör. 404 durum kodu):

 • Yanıt yok sayılır.
 • Dosyanın mevcut olmadığı kabul edilir.

Dosyanın HTTP 200 OK durum koduna sahip olduğundan emin olun.

Dosyada biçimlendirme hatası veya geçersiz karakter bulunmadığından emin olma

Geçersiz boşluk karakterleri gibi biçimlendirme hatalarının tespit edilmesi zor olabilir. Ancak bu tür hatalar, ads.txt/app-ads.txt dosyasının bir tarayıcı tarafından ayrıştırılmasını zorlaştırarak dosyanın yok sayılmasıyla sonuçlanabilir. Zengin metin düzenleyiciden ads.txt/app-ads.txt girişlerini kopyalayıp yapıştırmaktan kaçının. Düz metin düzenleyici kullanmanızı öneririz. Ayrıca, bir HEX düzenleyicisi kullanarak ads.txt/app-ads.txt dosyanızda geçersiz UTF-8 karakterleri olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz

ads.txt/app-ads.txt dosyasına hem HTTP hem de HTTPS üzerinden erişilebilmesini sağlama

Google tarayıcısı, hem HTTP hem de HTTPS üzerinde tüm ads.txt/app-ads.txt dosyalarını taramaya çalışır. Ancak ads.txt/app-ads.txt dosyası HTTP üzerinden taransa bile 404 (veya 40X) yanıtı, daha önce taranan girişlerin tamamen silinmesine neden olur. Bu nedenle, HTTPS üzerinden yapılan taramada 404 (veya 40X) yanıtı döndürülürse:

 • Daha önce taranan girişler tamamen silinir.
 • Ad Manager, “ads.txt yok” durumunu gösterecektir.

Lütfen ads.txt/app-ads.txt dosyasına hem HTTP hem de HTTPS üzerinden erişilebildiğinden emin olun.

Sunucunuzun/CDN’nizin Google tarayıcısına geçersiz yanıt döndürmediğinden emin olma

Tarayıcıda görüntülendiğinde, geçerli bir ads.txt'nin döndürüldüğü görülebilir. Ancak Kullanıcı Aracısı, tarayıcının Googlebot olduğunu belirttiğinde ads.txt olmayan geçersiz bir yanıt döndürülürse:

 • Google, ads.txt dosyasını algılamayacaktır.
 • Ad Manager, “ads.txt bulunamadı” durumunu gösterecektir.

Bu senaryoda hata ayıklamak için web yöneticinizden aşağıdaki kabuk komutlarını çalıştırmasını isteyin (mydomain.com'u alanınızla değiştirin):

 1. ads.txt dosyasına ulaşılabildiğinden emin olmak için şunu çalıştırın:
  curl -iL http://mydomain.com/ads.txt

  ads.txt dosyasının içeriği, mydomain.com/ads.txt'ye gittiğinizde tarayıcıda görüldüğü gibi döndürülmelidir.
 2. ads.txt dosyasının Google tarayıcısı tarafından bulunabileceğinden emin olmak için şunu çalıştırın:
  curl -iL -A "'Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html).'"
  http://mydomain.com/ads.txt

  ads.txt olmayan geçersiz bir yanıtın döndürülmesi, Google tarayıcısı ads.txt dosyanızı getirmeye çalıştığında sunucunuzun veya İçerik Dağıtım Ağınızın (CDN) geçersiz bir yanıt döndürdüğünü gösterir.

Sunucunuzun Google tarayıcısına geçerli bir yanıt döndürmemesinin, yukarıda bahsedilen tarayıcı kullanıcı aracısı kontrolleri dışında başka nedenleri de olabilir. Google'ın mydomain.com/ads.txt veya mydomain.com/robots.txt alanlarını tarayamamasıyla ilgili sunucu günlüklerini kontrol edip bu gibi sorunları araştırmak ve düzeltmek için web yöneticinizle birlikte çalışın.

Uygulamaya özel ipuçları

Bu öneriler, yalnızca app-ads.txt dosyaları için geçerlidir:

 • Uygulamanızı Google Play veya App Store'a kaydedin. 
 • Uygulama için Google Play veya App Store giriş sayfasına geliştiricinin web sitesini ekleyin. 
 • Bu uygulama için Google Play veya App Store'a girilen geliştirici web sitesinin geçerli bir URL olduğundan emin olun. Yazım hatalarını kontrol edin ve app-ads.txt dosyasının bir alt alanda olmadığından emin olun.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?