Správa programatických nabídek

Rezervace a uvolnění inventáře

DFP sales management
         
Níže uvedený postup se liší od postupu pro Správu prodeje. Ten naleznete v sekci níže.

Během procesu vyjednávání můžete kdykoliv rezervovat inventář pro zaručené kampaně. Pokud jej nerezervujete, vytvoří služba Ad Manager odpovídající objednávku a řádkové položky a rezervuje inventář automaticky, až kupující nabídku přijme.

Pokud kupující nabídku již přijal, služba Ad Manager již inventář rezervovala a možnosti Rezervovat inventář ani Uvolnit inventář neuvidíte. Namísto toho budete řádkové položky moci pozastavit.

Inventář můžete rezervovat buď pro všechny řádkové položky nabídky v nabídce, nebo vybrat jednotlivé řádkové položky nabídky, pro které jej chcete rezervovat.

Inventář, který služba Ad Manager rezervovala pro řádkovou položku nabídky nebo pro sadu řádkových položek nabídky, můžete v případě potřeby také uvolnit.

Postup uvolnění nebo rezervace inventáře pro všechny řádkové položky nabídky v nabídce:

  1. Na kartě Prodej přejděte na stránku Všechny nabídky.
  2. Klikněte na název nabídky, která obsahuje řádkové položky nabídky, pro něž chcete rezervovat inventář.
  3. V nabídce Další akce v horní části nabídky vyberte Rezervovat veškerý inventář (nebo na Uvolnit inventář, pokud je již rezervován).

Postup rezervace nebo uvolnění inventáře pro některé řádkové položky v nabídce:

  1. Na kartě Prodej přejděte na stránku Všechny nabídky.
  2. Klikněte na název nabídky, která obsahuje řádkové položky nabídky, pro něž chcete rezervovat inventář.
  3. Zkontrolujte, zda je vybrána karta Řádkové položky nabídky.
  4. Vyberte řádkové položky nabídky, pro které chcete rezervovat inventář.
  5. V nabídce Akce nad seznamem řádkových položek nabídky vyberte Rezervovat inventář (nebo Uvolnit inventář, pokud je již rezervován).

Inventář také můžete rezervovat nebo uvolnit pro jednotlivé řádkové položky nabídky. V nabídce Více na stránce s podrobnostmi o řádkové položce nabídky vyberte Rezervovat inventář (nebo Uvolnit inventář, pokud je již rezervován).

DFP sales management   Správa prodeje

V případě Správy prodeje se inventář rezervuje během pracovního postupu nebo poté, co nabídka úspěšně projde pracovním postupem. Žádná explicitní akce k rezervaci inventáře před pracovním postupem k dispozici není. Inventář však můžete uvolnit a v některých případech je jeho uvolnění doporučeno. Další informace

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?