Kontrola zobrazování reklam na webových stránkách

Zkontrolujte reklamy, které se zobrazují v prohlížečích na počítačích, noteboocích či mobilních zařízeních

Můžete se podívat, které reklamy jsou vhodné k zobrazení ve vašem webovém obsahu, a udělat si tak lepší představu o procesu výběru reklam ve službě Google Ad Manager nebo odstraňovat problémy související se zobrazováním reklam. K zobrazení žádosti o reklamu a podrobností o zobrazování stačí jednoduše zadat adresu URL stránky. Podrobnosti můžete sdílet s dalšími uživateli v síti.

Spustit související školení v Univerzitě pro majitele stránek

Níže jsou běžné dotazy, na které lze získat odpověď pomocí nástrojů pro zobrazování ve službě Ad Manager:

 • Které reklamy se na stránce zobrazily?
 • Proč se zobrazily zrovna tyto reklamy, a ne nějaké jiné?
 • Jsou řádkové položky a kreativy nakonfigurovány správně?
 • Proč řádková položka zaostává za plánem nebo se vůbec nezobrazuje?

Začínáme

Nástroje služby Ad Manager pro zobrazování lze otevřít dvěma způsoby: ze služby Ad Manager nebo z webové stránky. V případě inventáře na mobilních webech je potřeba začít ve službě Ad Manager.

Z webové stránky

 1. Otevřete webovou stránku na počítači nebo notebooku.
 2. Otevřete Konzoli pro majitele stránek Google.
 3. Klikněte na Odstraňovat problémy.

                                                                                               

Z nástrojů služby Ad Manager pro zobrazování

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Zobrazování a pak Nástroje pro zobrazování.
 3. Kliknutím na Reklamy na webových stránkách zkontrolujte zobrazování v prohlížečích pro počítače nebo notebooky, nebo kliknutím na Reklamy na mobilním webu zkontrolujte zobrazování v prohlížečích pro mobilní zařízení.
 4. Podle pokynů na obrazovce otevřete stránku, kterou chcete zkontrolovat, a poté se vraťte do služby Ad Manager a prohlédněte si podrobnosti o zobrazování.

Kontrola podrobností o zobrazování

Chcete-li zobrazit podrobnosti o reklamě, přejděte zpět do služby Ad Manager
Informace zobrazené v Konzoli pro majitele stránek Google v dolní části webové stránky nejsou nástroje služby Ad Manager pro zobrazování. Chcete-li zobrazit podrobnosti o jednotlivých reklamách zobrazených ve službě Ad Manager, vraťte se na kartu služby Ad Manager.

V nástrojích služby Ad Manager pro zobrazování jsou k dispozici informace o jednotlivých žádostech a zobrazených reklamách. Každý řádek na stránce představuje reklamní blok a žádost. Kliknutím na řádek rozbalíte další podrobnosti a poté můžete kliknutím na Simulovat žádost zjistit, proč se zobrazila jiná reklama, než jste očekávali.

Informace o žádostech

 • Div: Uvádí, kde na stránce se reklamní blok zobrazuje, například „top“.
 • Požadované velikosti: Všechny velikosti definované v žádosti o reklamy.
 • Páry klíč–hodnota: Všechny páry klíč–hodnota uvedené v žádosti o reklamy. Úplný seznam zobrazíte kliknutím na zobrazit vše.

Informace o tom, co se zobrazilo

 • Kanál poptávky: Metoda použitá k výběru reklamy, například „Otevřené nabídky“ nebo „Reklamní server“. Další informace
 • Inzerent, objednávka, řádková položka, název a ID kreativy. Kliknutím na ID kreativu otevřete ve službě Ad Manager.
 • Typ řádkové položky
 • Velikost kreativy
 • Typ kreativy

Zablokování reklamy Ad Exchange / AdSense nebo nahlášení problému

Kreativy Ad Exchange / AdSense můžete zablokovat nebo u nich nahlásit možný problém. Klikněte na kartu Blokovat kreativu a poté na jednu z následujících možností vedle položky Návrh:

Karta Blokovat kreativu se zobrazí pouze v případě, že máte oprávnění uživatelské role Kontrola a blokování kreativ Ad Exchange.
 • Blokovat reklamu: Zabrání zobrazování kreativy. Zablokované reklamy se budou zobrazovat na kartě Blokováno v Kontrole kreativy.
 • Nahlásit kvůli porušení zásad: Odešle do Googlu kreativu, která by mohla porušovat zásady. Kreativu zkontrolujeme a zašleme vám odpověď s informacemi o tom, co jsme zjistili.

U jiných typů kreativ tato tlačítka nejsou k dispozici, poskytujeme u nich však návrhy dalších kroků.

Sdílení podrobností

Podrobnosti můžete sdílet s uživateli, kteří mají přístup k síti. Umožní vám to snáze ve spolupráci s ostatními najít plán k odstraňování problémů s řádkovými položkami.

 1. Nad podrobnostmi na stránce Odstraňování problémů klikněte na Sdílení této relace.
 2. Ve vyskakovacím okně, které se zobrazí, klikněte na Kopírovat adresu URL.
  Adresa URL se zkopíruje do schránky a budete ji moci vložit na požadované místo.
 3. Odešlete adresu URL uživateli, který má přístup k vaší síti.
  Sdělte uživateli, aby tuto adresu URL vložil do prohlížeče.

Simulace žádostí o reklamy

Funkce simulování žádosti ukáže, která řádková položka by zvítězila, pokud byste o reklamní blok požádali znovu. Pokud v simulaci zvítězí neočekávaná řádková položka, uvidíte proč. Následně můžete změnou cílení a informací ve značce zkusit dosáhnout toho, aby v simulaci zvítězila požadovaná řádková položka.

Když kliknete na příkaz Simulovat požadavek (jak je uvedeno výše), zobrazí se následující sekce.

Funkce simulování žádosti neuchovává informace o stavu stránky ani serveru. V případě konkurenčních vyloučení, blokování reklam třetích stran a omezení frekvence se proto simulace nebude přesně shodovat s původní žádostí.

Sekce Původní žádost

Tato sekce obsahuje informace o skutečné žádosti o reklamu, kterou jste vybrali na stránce Odstraňování problémů. Zahrnuje následující položky:

 • Podrobnosti žádosti o reklamy: Informace o žádosti a cílení týkající se vítězné řádkové položky.
 • Podrobnosti o vítězné řádkové položce: Podrobnosti o zobrazení vítězné řádkové položky.
 • Zobrazit důvody, proč se řádková položka nezobrazuje: Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte, proč byly vybrány jiné řádkové položky v případech, kdy tato řádková položka byla vhodná. Viz podrobnosti o možných důvodech nezobrazení.

Sekce Simulace

V této sekci naleznete informace o tom, co by se stalo, pokud byste o tento reklamní blok požádali znovu. Zahrnuje následující položky:

 • Podrobnosti žádosti o reklamy: Informace o žádosti a cílení simulované žádosti. Jako výchozí se použije aktuální nastavení.
 • Podrobnosti o vítězné řádkové položce: Podrobnosti o zobrazení řádkové položky, která v simulaci zvítězila.
 • Vyhledání řádkové položky, u které jste očekávali, že zvítězí: Pokud v simulaci zvítězí neočekávaná řádková položka, můžete pomocí tohoto pole vyhledat řádkovou položku, která podle vás měla zvítězit, a kliknout na Přejít. Zobrazí se vyskakovací okno, v němž budou vlevo podrobnosti o vítězné řádkové položce a vpravo důvody, proč se nezobrazila řádková položka, kterou jste vyhledali. Viz podrobnosti o možných důvodech nezobrazení.
 • Znovu spustit simulaci: Můžete v sekci „Podrobnosti žádosti o reklamy“ změnit informace o cílení a značce a kliknutím na Znovu spustit simulaci zkontrolovat, zda se vítězná řádková položka změní. Pokud se vám podaří najít simulaci, ve které zvítězí požadovaná řádková položka, můžete odpovídajícím způsobem aktualizovat skutečné informace o cílení a značce.

Proč se vítězná řádková položka v simulaci liší od původní vítězné řádkové položky?

Toto chování může mít několik příčin. Zde je několik z nich:

 • Každá spuštěná žádost (skutečná i simulovaná) probíhá dynamicky. Některé věci se proto mezi jednotlivými žádostmi mohou změnit (například doba běhu, cíle, konkurenční řádkové položky apod.).
 • Proces výběru reklamy může vést k tomu, že se v každé žádosti o reklamu zobrazí jiná řádková položka.
 • Simulace bere v úvahu vždy pouze jeden reklamní blok. Pokud je tedy původní vítězná řádková položka součástí žádosti s několika reklamními bloky (například blokování reklam třetích stran), v simulaci nezvítězí.
 • Řádková položka dosáhla svého omezení frekvence.
 • Řádková položka dosáhla svého cíle zobrazování.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?