Vytvoření a správa skupin výtěžků

Zpřístupnění inventáře burzám a reklamním sítím

Co jsou to skupiny výtěžků?

Pomocí skupin výtěžků můžete zadat, který inventář chcete prodávat prostřednictvím Ad Exchange, podávání cenových nabídek na burzách nebo zprostředkování pro mobilní aplikace. Skupiny výtěžků vždy zahrnují službu Ad Exchange a můžete do nich přidat také externí burzy a reklamní sítě. Cílení je podobné jako u řádkových položek.

Vytvoření nové skupiny výtěžků

K provedení těchto kroků je potřeba oprávnění k úpravě skupin výtěžků (dříve se nazývaly „skupiny zprostředkování“) a společností. Další informace o oprávněních uživatelských rolí

Kolik skupin výtěžků mám vytvořit?
Skupiny výtěžků doporučujeme uspořádat podle cílení na inventář, nikoliv podle partnerů ve výtěžcích. Chcete-li například sekci se zpravodajstvím vyplnit reklamami několika partnerů ve výtěžcích, vytvořte jednu skupinu výtěžků, která bude obsahovat několik partnerů ve výtěžcích. Budete tak moci využít konkurenci skupin výtěžků.
 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Zobrazování a pak Skupiny výtěžků.
 3. Klikněte na Nová skupina výtěžků.
 4. Zadejte jedinečný Název skupiny výtěžků, který bude popisný pro přehledy.
 5. Vyberte Formát reklamy a Typ inventáře, na které pomocí této skupiny výtěžků chcete cílit. Tento výběr určuje, které reklamní sítě bude podle jejich funkcí do skupiny výtěžků možné přidat.
  • Banner: Obsahové reklamy pro web nebo mobilní aplikace. Například blok pro široký banner o velikosti 320×50.
  • Vsunutá reklama: Reklama na celou obrazovku k zobrazení v inventáři v mobilních aplikacích.
  • Video in‑stream: Videoreklamy, které se zobrazují před videoobsahem, během něj a po něm.
  • Nativní: Vlastní reklamy pro web nebo mobilní aplikace, které odpovídají uživatelskému prostředí, v němž jsou umístěny.
  • S odměnou: Videoreklamy pro mobilní aplikace, které uživatelům umožňují dobrovolně se podívat na reklamu a získat za to v aplikaci odměnu.
 6. (Volitelné) Vyberte ze seznamu velikosti inventáře, na které chcete cílit. Vyberte velikosti, které odpovídají tomu, co vaše burza nebo reklamní síť podporuje.
  • Typ inventáře Web: Automaticky, bez nutnosti provádět jakoukoliv další akci, se cílí na všechny velikosti (doporučeno). Případně můžete vybrat, které velikosti jsou způsobilé.
  • Typ inventáře Mobilní aplikace: Automaticky, bez nutnosti provádět jakoukoliv další akci, se cílí na všechny velikosti (doporučeno). Případně můžete vybrat, které velikosti jsou způsobilé.
 7. (Volitelné) Vyberte si z dalších možností přizpůsobení, včetně možností Kategorie zařízení, Výrobce zařízení, Operační systémyZeměpisná oblast. Ve výchozím nastavení je u těchto možností zahrnuto vše.
 8. Chcete-li určit, kde ve vašem inventáři tato skupina výtěžků může soutěžit o zobrazení, přidejte Vlastní cílení. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se kritéria cílení nebudou překrývat s cílením jiných skupin výtěžků. Další informace
  • Chcete-li vytvořit skupinu výtěžků pouze pro mobilní zařízení, zahrňte cílení na zařízení.
  • Chcete-li cílit na konkrétní adresu URL, přidejte adresu URL do inventáře Ad Exchange a poté zahrňte cílení na adresu URL.
  • U skupin výtěžků není podporováno cílení na umístění.
  Cilte pouze na inventář, který je v souladu se zásadami služby Ad Exchange
  Veškerý inventář, na který cílí skupina výtěžků, musí odpovídat zásadám služby Ad Exchange, protože služba Ad Exchange se automaticky přidává jako partner ve výtěžcích. Pokud zobrazování reklam v nevyhovujícím inventáři zabraňujete pomocí párů klíč–hodnota, nezapomeňte do cílení skupiny výtěžků přidat příslušný pár klíč–hodnota.
 9. Přidejte další externí partnery ve výtěžcích, kteří budou moci soutěžit o zacílený inventář. (Optional) 
 10. Kliknutím na Uložit potvrďte změny, aniž byste tuto skupinu výtěžků aktivovali pro zobrazování, nebo kliknutím na Uložit a aktivovat potvrďte změny a ihned tuto skupinu výtěžků schvalte k zobrazování.

Po vytvoření a aktivaci skupiny výtěžků je služba Ad Manager připravena začít pomocí skupiny výtěžků vyplňovat žádosti.

Formát videa in-stream je v současné době podporován pouze v Ad Exchange. Podpora videoreklam in-stream v podávání cenových nabídek na burzách je stále ve verzi beta. Další informace

Přidání partnerů ve výtěžcích do skupiny výtěžků (Optional) 

V nové skupině výtěžků je ve výchozím nastavení jako partner vždy zahrnuta služba Ad Exchange.

Můžete přidat také externí partnery ve výtěžcích, kteří budou moci soutěžit o zacílený inventář. Můžete je přidat po výběru kritérií cílení pro novou skupinu výtěžků nebo upravením existující skupiny výtěžků. Do jedné skupiny výtěžků můžete přidat až 10 partnerů ve výtěžcích, včetně partnerů ve výtěžcích prostřednictvím podávání cenových nabídek na burzách a partnerů ve výtěžcích prostřednictvím zprostředkování pro mobilní aplikace.

Chcete-li do skupiny výtěžků přidat externího partnera ve výtěžcích, postupujte takto:

 1. Klikněte na Přidat partnera ve výtěžcích.
 2. Klikněte na pole označené Vyberte partnera ve výtěžcích a vyberte z rozbalovací nabídky.

  Pokud máte oprávnění k úpravě společností, kliknutím na Vytvořit nového partnera ve výtěžcích můžete do sítě přidat nového partnera ve výtěžcích.

 3. Vyberte typ integrace.
  • Sada SDK pro mobilní aplikace: Tuto možnost vyberte pouze v případě, že je partner ve výtěžcích podporován sadou SDK pro mobilní reklamy.
  • Zprostředkování prostřednictvím vlastních událostí: Tuto možnost zvolte u reklamních sítí typu Jiná společnost, nebo pokud potřebujete definovat speciální štítek, název třídy a hodnoty parametrů k volání vlastního kódu v mobilní aplikaci. Další podrobnosti najdete v dokumentaci pro Android a iOS.
  • Podávání cenových nabídek na burzách: Tuto možnost zvolte, pokud partner ve výtěžcích podporuje podávání cenových nabídek na burzách.
 4. Vyberte operační systém, na který chcete cílit – buď iOS, nebo Android. Tento výběr je k dispozici pouze u skupin výtěžků pro typ inventáře Mobilní aplikace.
 5. Zadáním hodnoty Výchozí CPM ručně nastavte cenu, pomocí které bude síť zprostředkování soutěžit. Vyjděte přitom z dojednané nebo průměrné sazby pro jednotlivé sítě. Pokud jste v nastavení společnosti ve službě Ad Manager povolili automatický sběr dat, hodnota Výchozí CPM se používat nebude. Ke stanovení pořadí při zprostředkování se bude používat získaná hodnota zobrazená vedle položky Dynamická CPM.
 6. Kliknutím na Uložit potvrďte změny, aniž byste tuto skupinu výtěžků aktivovali pro zobrazování, nebo kliknutím na Uložit a aktivovat potvrďte změny a ihned tuto skupinu výtěžků schvalte k zobrazování.

Odebrání partnerů ve výtěžcích ze skupiny výtěžků

 1. Ve službě Ad Manager klikněte na Zobrazování a pak Skupiny výtěžků.
 2. Klikněte na název skupiny výtěžků, kterou chcete upravit.
 3. Klikněte na Upravit.
 4. Najděte partnera ve výtěžcích, kterého chcete odebrat, a klikněte na zaškrtávací políčko vedle jeho názvu.
 5. Klikněte na Smazat.
 6. Klikněte na Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?