Nastavení programatického prodeje ve službě Ad Manager

Aktivace a konfigurace přímého programatického obchodování

Aktivace přímého programatického obchodování a konfigurace nastavení dohod

DFP admin content This article is for administrators or roles with similar permissions

Tento článek popisuje, jak aktivovat přímé programatické obchodování a nakonfigurovat nastavení dohod. Před aktivací přímého programatického obchodování zkontrolujte, zda máte namapovaný účet Ad Exchange, jinak toto nastavení nebudete moci dokončit.

Spustit související školení v Univerzitě pro majitele stránek

Povolení přímého programatické obchodování

Jakmile v síti přímé programatické obchodování zapnete, již jej nebude možné vypnout. Po uložení se příslušná možnost skryje.

  1. Přejděte na Správce a pak Globální nastavení a pak Funkce.
  2. Najděte možnost Přímé programatické obchodování a přepněte u ní přepínač z polohy Vypnuto do polohy Zapnuto.

    Toggle off a pak Toggle on

  3. Klikněte na Uložit.

Profily majitelů stránek a viditelnost pro kupující

Nyní byste v sekci Prodej a pak Nastavení dohod měli nastavit profily majitelů stránek a viditelnost pro kupující. Tato nastavení umožňují zobrazovat inventář sítě v Tržišti. Tržiště nabízí prostředí podobné obchodu, pomocí něhož mohou kupující uzavírat dohody ohledně inventáře, který je pro ně zajímavý. Další informace

Oprávnění

Zajistěte, aby lidé ve vaší síti Ad Manager měli správné role a oprávnění k zobrazení nabídky a vyjednávání o ní. Můžete:

  • Můžete uživatelům přiřadit přednastavenou roli Prodejní zástupce nebo Prodejní manažer.

    NEBO

  • Můžete potřebná oprávnění přidat k existujícím nebo novým rolím.

Oprávnění, která jsou potřeba k zobrazení nebo úpravě nabídek a dalších položek pro programatický prodej, naleznete v sekci Správa prodeje při vytváření nebo úpravě role.

Následně nezapomeňte nakonfigurovat typy prostředí. Typy prostředí se definují prostřednictvím propojených účtů Ad Exchange a určují formát inventáře nebo „kanál“, ve kterém se reklamy zobrazují. K dispozici jsou typy Obsahová reklama, Mobilní reklama v aplikaci a Video.

Po nastavení typů prostředí budou moci uživatelé ve vaší síti Ad Manager s kupujícími začít vyjednávat nabídky.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?