Kontrola zobrazování reklam In-stream

Zkontrolujte reklamy, které se zobrazují ve vašem obsahu pro reklamy In-stream

Můžete se podívat, které reklamy jsou vhodné k zobrazení ve vašem obsahu pro videa In-stream, a udělat si tak lepší představu o procesu výběru reklam ve službě Ad Manager nebo odstraňovat problémy související se zobrazováním. K zobrazení žádosti o reklamu a podrobností o zobrazování stačí jednoduše zadat značku videoreklamy. Podrobnosti můžete sdílet s dalšími uživateli v síti.

Delivery Inspector pro video nepodporuje funkce, které vyžadují další kontext (například omezení frekvence) nebo soubory cookie (například pravidla reklamy v relacích).

Níže jsou běžné dotazy, na které lze získat odpověď pomocí nástrojů pro zobrazování ve službě Ad Manager:

 • Které reklamy se na stránce zobrazily?
 • Proč se zobrazily zrovna tyto reklamy, a ne nějaké jiné?
 • Jsou řádkové položky a kreativy nakonfigurovány správně?
 • Proč řádková položka zaostává za plánem nebo se vůbec nezobrazuje?

Začínáme

Abyste mohli zkontrolovat zobrazování reklam, musíte do nástrojů pro zobrazování ve službě Ad Manager vložit značku žádosti o videoreklamu. Značku videoreklamy můžete vyhledat pomocí nástrojů pro vývojáře v Chromu nebo pomocí softwaru třetí strany, jako je například Charles nebo Fiddler.

Vyhledání značky videoreklamy v nástrojích pro vývojáře v Chromu

 1. Otevřete prohlížeč Google Chrome a přejděte na stránku se žádostí o videoreklamu.
 2. Na liště s nabídkou v Chromu klikněte na Zobrazit a pak Vývojář a pak Nástroje pro vývojáře. V dolní části stránky se otevře panel s nástroji pro vývojáře.
 3. Na panelu nabídek nástrojů pro vývojáře klikněte na Network (Síť). Automaticky se aktivuje tlačítko záznamu . Je důležité, aby před obnovením stránky byl aktivován režim záznamu síťové aktivity.
 4. Obnovte stránku, aby se videoreklama spustila znovu. Na panelu nástrojů pro vývojáře se zaznamenají informace.
 5. Na panelu nástrojů pro vývojáře zadejte do pole Filter (Filtr) text doubleclick.net/gampad.
 6. Klikněte na jednu z hodnot ve sloupci Name (Název).
 7. Vpravo od sloupce Name (Název) klikněte na kartu Headers (Záhlaví).
 8. Zkopírujte celou adresu URL u položky Request URL (Adresa URL požadavku). Jedná se o značku videoreklamy.

Odstraňování problémů a zobrazení podrobností o zobrazování reklam

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Zobrazování a pak Odstraňování problémů a pak Video.
 3. Do pole „Zadejte značku videa, u které chcete odstraňovat problémy“ vložte značku videoreklamy.
 4. (Volitelné) Klikněte na Pokročilé a zadejte další parametry, které by na zobrazení reklamy mohly mít vliv.
  • Země: Země, ve které se videoreklama zobrazí. Používá se k cílení.
  • User-agent: Textový řetězec, který se odešle na server a který identifikuje prohlížeč, operační systém a cílové prostředí.
 5. Klikněte na Odstraňovat problémy. Informace pro odstraňování problémů se zobrazí na stejné stránce. Chcete-li podrobnosti sdílet s dalším uživatelem ve vaší síti, klikněte na Sdílet tuto relaci.

Kontrola podrobností o zobrazování

V podrobnostech pro odstraňování problémů, které se zobrazí na stránce Odstraňování problémů ve službě Ad Manager, najdete některé z následujících podrobností:

 • Časová osa umístění videoreklam v obsahu.
  Umístěním ukazatele na jednotlivé přestávky zobrazíte další informace o pozicích, na kterých byly reklamy vloženy, o trvání reklam apod.
 • Souhrn vítězného pravidla reklamy pro každou přestávku.
  • Kliknutím na Podrobnosti zobrazíte nastavení z pravidla reklamy (pouze pro čtení).
  • Kliknutím na ID pravidla reklamy zobrazíte stránku pravidel reklam, na které nastavení můžete aktualizovat.
 • Simulace reklamy pro jednotlivé pozice v pravidlu reklamy (s označením Žádost o standardní pod, Videoreklama VAST, Reklamní přestávka před videem apod.). Může se jednat o jednu reklamu, sérii reklam nebo pod s několika reklamami.
  • Kliknutím na Další informace zobrazíte informace k ladění řádkových položek s odkazy na další podrobnosti.
  • Kliknutí na Simulovat žádost vám pomůže zjistit, proč se zobrazila jiná reklama, než jste očekávali.

Sdílení podrobností

Podrobnosti můžete sdílet s uživateli, kteří mají přístup k síti. Umožní vám to snáze ve spolupráci s ostatními najít plán k odstraňování problémů s řádkovými položkami.

 1. Nad podrobnostmi na stránce Odstraňování problémů klikněte na Sdílení této relace.
 2. Ve vyskakovacím okně, které se zobrazí, klikněte na Kopírovat adresu URL.
  Adresa URL se zkopíruje do schránky a budete ji moci vložit na požadované místo.
 3. Odešlete adresu URL uživateli, který má přístup k vaší síti.
  Sdělte uživateli, aby tuto adresu URL vložil do prohlížeče.

Simulace žádostí o reklamy

Funkce simulování žádosti ukáže, která řádková položka by zvítězila, pokud byste o reklamní blok požádali znovu. Pokud v simulaci zvítězí neočekávaná řádková položka, uvidíte proč. Následně můžete změnou cílení a informací ve značce zkusit dosáhnout toho, aby v simulaci zvítězila požadovaná řádková položka.

Když kliknete na příkaz Simulovat požadavek (jak je uvedeno výše), zobrazí se následující sekce.

Funkce simulování žádosti neuchovává informace o stavu stránky ani serveru. V případě konkurenčních vyloučení, blokování reklam třetích stran a omezení frekvence se proto simulace nebude přesně shodovat s původní žádostí.

Sekce Původní žádost

Tato sekce obsahuje informace o skutečné žádosti o reklamu, kterou jste vybrali na stránce Odstraňování problémů. Zahrnuje následující položky:

 • Podrobnosti žádosti o reklamy: Informace o žádosti a cílení týkající se vítězné řádkové položky.
 • Podrobnosti o vítězné řádkové položce: Podrobnosti o zobrazení vítězné řádkové položky.
 • Zobrazit důvody, proč se řádková položka nezobrazuje: Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte, proč byly vybrány jiné řádkové položky v případech, kdy tato řádková položka byla vhodná. Viz podrobnosti o možných důvodech nezobrazení.

Sekce Simulace

V této sekci naleznete informace o tom, co by se stalo, pokud byste o tento reklamní blok požádali znovu. Zahrnuje následující položky:

 • Podrobnosti žádosti o reklamy: Informace o žádosti a cílení simulované žádosti. Jako výchozí se použije aktuální nastavení.
 • Podrobnosti o vítězné řádkové položce: Podrobnosti o zobrazení řádkové položky, která v simulaci zvítězila.
 • Vyhledání řádkové položky, u které jste očekávali, že zvítězí: Pokud v simulaci zvítězí neočekávaná řádková položka, můžete pomocí tohoto pole vyhledat řádkovou položku, která podle vás měla zvítězit, a kliknout na Přejít. Zobrazí se vyskakovací okno, v němž budou vlevo podrobnosti o vítězné řádkové položce a vpravo důvody, proč se nezobrazila řádková položka, kterou jste vyhledali. Viz podrobnosti o možných důvodech nezobrazení.
 • Znovu spustit simulaci: Můžete v sekci „Podrobnosti žádosti o reklamy“ změnit informace o cílení a značce a kliknutím na Znovu spustit simulaci zkontrolovat, zda se vítězná řádková položka změní. Pokud se vám podaří najít simulaci, ve které zvítězí požadovaná řádková položka, můžete odpovídajícím způsobem aktualizovat skutečné informace o cílení a značce.

Proč se vítězná řádková položka v simulaci liší od původní vítězné řádkové položky?

Toto chování může mít několik příčin. Zde je několik z nich:

 • Každá spuštěná žádost (skutečná i simulovaná) probíhá dynamicky. Některé věci se proto mezi jednotlivými žádostmi mohou změnit (například doba běhu, cíle, konkurenční řádkové položky apod.).
 • Proces výběru reklamy může vést k tomu, že se v každé žádosti o reklamu zobrazí jiná řádková položka.
 • Simulace bere v úvahu vždy pouze jeden reklamní blok. Pokud je tedy původní vítězná řádková položka součástí žádosti s několika reklamními bloky (například blokování reklam třetích stran), v simulaci nezvítězí.
 • Řádková položka dosáhla svého omezení frekvence.
 • Řádková položka dosáhla svého cíle zobrazování.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?