Požadavky na kreativy HTML5 pro službu Ad Manager

Pokyny pro kreativy HTML5

Tento článek se týká pouze služby Google Ad Manager. Na jiné služby Google se nevztahuje. K dispozici jsou také požadavky na kreativy HTML5 pro službu Studio nebo pro aplikaci Google Web Designer.

Při vytváření balíčku zip kreativy HTML5, který chcete nahrát do služby Ad Manager, se řiďte těmito pokyny. Tyto pokyny by měly být použitelné pro všechny prohlížeče, které podporují HTML5. Některé funkce kreativ se však nemusejí ve všech prostředích chovat požadovaným způsobem. Důkladně proto kód kreativ HTML5 otestujte.

Příklady souborů HTML5 naleznete v galerii Rich Media Gallery.

Zkontrolujte, zda je balíček kompatibilní s protokolem SSL

Aby se kreativy HTML5 mohly zobrazovat na webech HTTPS, musejí být kompatibilní s protokolem SSL.

V aplikaci Google Web Designer vyberte správné prostředí

Pokud kreativy HTML5 vytváříte pomocí nástroje Google Web Designer, vyberte prostředí Display & Video 360.

Dodržujte pokyny ohledně rozměrů

  • Pokud chcete uvést požadovanou velikost kreativy a zajistit, aby se zobrazovala se správnými rozměry, použijte metaznačku velikosti: <meta name="ad.size" content="width=[x],height=[y]">.
  • Kreativy HTML5 mohou mít pouze pevné rozměry (např. 300 × 250, 400 × 400, 728 × 90 apod.). Dynamické velikosti (například „Proměnlivý“) nejsou podporovány.
  • U souborů HTML kreativ v balíčcích aplikace Google Web Designer musejí být vlastnosti minWidthminHeight parametru creativeProperties nenulové. Například kód "creativeProperties":{"minWidth":0,"minHeight":0,"maxWidth":0,"maxHeight":0} způsobí chybu.
Příklad

Zde je příklad metaznačky pro pevnou velikost (například 300x250):

<meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Dodržujte pokyny pro značky kliknutí

Značka kliknutí není podporována v kódu HTML5 z nástroje GWD založeném na balíčcích. V balíčku publikovaném z nástroje GWD musí být namísto definování proměnných clickTag použity události opuštění.

Značky kliknutí definují cílové adresy URL pro jednotlivé možnosti opuštění kreativy HTML5. Možnost opuštění je libovolná oblast, na kterou lze kliknout a která prohlížeč přesměruje na vstupní stránku.

  • Další informace o přidání možností opuštění do kreativ HTML5 (včetně možností ukončení v aplikaci Google Web Designer) naleznete v centru nápovědy služby Studio.

Když uživatel na možnost opuštění klikne, kreativa požádá službu Ad Manager o cílovou adresou URL přidruženou k dané možnosti opuštění.

  • V závislosti na svých potřebách a typu použité kreativy tuto adresu URL můžete nastavit v kreativě, nebo v reklamě.
  • Pokud značky kliknutí nastavíte v kreativě i v reklamě, nastavení na úrovni kreativy se nastavením na úrovni reklamy přepíše.

Služba Ad Manager značky kliknutí při nahrávání podkladů rozpozná. Cílové adresy URL značek kliknutí můžete kdykoliv změnit (dokonce i poté, co značky exportujete).

  • Dejte pozor, aby v kreativě byla jako cíl kliknutí použita proměnná značky kliknutí.
  • Reklamní server by měl mít možnost snadno značku kliknutí přečíst. Nepoužívejte u ní žádnou minifikaci ani obfuskaci. Zbylý kód a ostatní soubory však minifikovat můžete.
  • Doporučujeme nepoužívat v podkladu napevno zakódované cílové adresy URL. Bránilo by to službě Ad Manager v měření prokliků a konfigurátoři reklam by adresu URL nemohli aktualizovat. Pokud služba Ad Manager po nahrání zjistí, že podklad obsahuje napevno zakódované adresy URL, upozorní vás na to.
Příklad

Značku kliknutí je potřeba vložit do sekce head dokumentu HTML. Příklad:
<head>
   <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">
   <script type="text/javascript">
      var clickTag = "http://www.google.com";
   ​
</script>
</head>

V sekci body dokumentu HTML kreativy je jako cílovou adresu URL potřeba použít proměnnou značky kliknutí (clickTag):

<a href="javascript:void(window.open(clickTag))">
   <img src="images/dclk.png" border=0>
</a>

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
148
false