Pokyny ke kreativám HTML5 pro službu Ad Manager

Tento článek se týká pouze služby Google Ad Manager. Na jiné služby Google se nevztahuje. Také si můžete přečíst požadavky služby Studio na kreativy HTML5 nebo požadavky aplikace Google Web Designer na kreativy HTML5.

 

Tento článek obsahuje pokyny k vytvoření a nahrání balíčků ZIP s kreativami HTML5 do služby Google Ad Manager.

Tyto pokyny by se měly vztahovat na každý prohlížeč, který podporuje HTML5. Některé kreativy nemusejí fungovat správně. Před implementací kód HTML5 otestujte.

Prohlédněte si příklady souborů HTML5 v galerii Rich Media Gallery.

Zkontrolujte, zda je balíček kompatibilní s protokolem SSL

Aby se kreativy HTML5 mohly zobrazovat na webech HTTPS, musejí být kompatibilní s protokolem SSL.

V aplikaci Google Web Designer vyberte správné prostředí

Pokud jste kreativy HTML5 vytvořili pomocí nástroje Google Web Designer, vyberte prostředí služby Display & Video 360.

Definování rozměrů

 • Pomocí metaznačky size definujte rozměry, které se mají použít k zobrazení kreativy: <meta name="ad.size" content="width=[x],height=[y]">. Kreativy HTML5 mohou mít pouze pevné rozměry. Příklady: 300x250, 400x400, 728x90. Dynamické velikosti (například proměnlivá velikost Fluid) nejsou podporovány.

  Příklad

  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

 • U souborů HTML kreativ v balíčcích aplikace Google Web Designer nesmějí mít vlastnosti minWidth a minHeight parametru creativeProperties hodnotu nula.

  Příklad

  Následující kód způsobí chybu: "creativeProperties":{"minWidth":0,"minHeight":0,"maxWidth":0,"maxHeight":0}

Nastavení značek kliknutí a cílových adres URL

Možnost opuštění je libovolná oblast, na kterou lze kliknout a která prohlížeč přesměruje na vstupní stránku. Značky kliknutí definují cílové adresy URL pro jednotlivé možnosti opuštění kreativy HTML5.

Přečtěte si další informace o přidání možností opuštění kreativ HTML5 (včetně možností ukončení v aplikaci Google Web Designer).

Při kliknutí na možnost opuštění požádá kreativa službu Ad Manager o přidruženou cílovou adresu URL.

 • Adresu URL opuštění v závislosti na svých potřebách a typu kreativy nastavte v kreativě nebo v reklamě. Pokud značky kliknutí nastavíte v kreativě i v reklamě, má přednost nastavení na úrovni reklamy.

Služba Ad Manager značky kliknutí při nahrávání podkladů rozpozná. Cílové adresy URL používané značkami kliknutí můžete kdykoliv změnit (dokonce i poté, co značky exportujete).

 • Značky kliknutí vložte do sekce <head> dokumentů HTML.
  Příklad
   
  <head>
     <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">
     <script type="text/javascript">
        var clickTag = "http://www.google.com";
     ​</script>
  </head>

   
 • Jako cíl v kreativách použijte proměnnou clickTag.
  Příklad
   
  <a href="javascript:void(window.open(clickTag))">
     <img src="images/dclk.png" border=0>
  </a>
 • Zajistěte, aby reklamní server mohl značky kliknutí snadno přečíst. Značky kliknutí by neměly být minifikované ani obfuskované. Ve zbylé části kódu a ostatních souborech minifikaci použít můžete.
 • Nepoužívejte napevno zakódované cílové adresy URL. Napevno zakódované adresy URL službě Ad Manager znemožňují měřit kliknutí a konfigurátorům reklam znemožňují adresu URL aktualizovat. Pokud služba Ad Manager při nahrávání balíčku zjistí, že váš kód HTML5 obsahuje napevno zakódované adresy URL, upozorní vás na to.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
10265561053149699669