Požadavky na kreativy HTML5 pro službu Ad Manager

Tento článek se týká pouze služby Google Ad Manager. Na jiné služby Google se nevztahuje.

Při vytváření balíčku zip kreativy HTML5, který chcete nahrát do služby Ad Manager, dodržujte požadavky popsané níže.

 • Požadavky by měly být použitelné pro všechny prohlížeče, které podporují HTML5. Některé funkce kreativ se však nemusejí ve všech prostředích chovat požadovaným způsobem. Důkladně proto kód kreativ HTML5 otestujte.
 • Příklady souborů HTML5 naleznete v galerii Rich Media Gallery.

Zkontrolujte, zda je balíček kompatibilní s protokolem SSL

Aby se kreativy HTML5 mohly zobrazovat na webech HTTPS, musejí být kompatibilní s protokolem SSL.

V aplikaci Google Web Designer vyberte správné prostředí

Pokud kreativy HTML5 vytváříte pomocí nástroje Google Web Designer, vyberte prostředí Display & Video 360.

Dodržujte pokyny ohledně rozměrů

 • Chcete-li uvést požadovanou velikost kreativy a zajistit, aby se zobrazovala se správnými rozměry, použijte metaznačku velikosti: <meta name="ad.size" content="width=[x],height=[y]">.
 • Kreativy HTML5 mohou mít pouze pevné rozměry (např. 300 × 250, 400 × 400, 728 × 90 apod.). Dynamické velikosti (například „Proměnlivý“) nejsou podporovány.
 • U souborů HTML kreativ v balíčcích aplikace Google Web Designer musejí být vlastnosti minWidth a minHeight parametru creativeProperties nenulové. Například kód "creativeProperties":{"minWidth":0,"minHeight":0,"maxWidth":0,"maxHeight":0} způsobí chybu.
Příklad

Zde je příklad metaznačky pro pevnou velikost (například 300x250):

<meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Dodržujte pokyny pro značky kliknutí

Značky kliknutí definují cílové adresy URL pro jednotlivé možnosti opuštění kreativy HTML5. Možnost opuštění je libovolná oblast, na kterou lze kliknout a která prohlížeč přesměruje na vstupní stránku.

 • Další informace o přidání možností opuštění do kreativ HTML5 (včetně možností ukončení v aplikaci Google Web Designer) naleznete v centru nápovědy služby Studio.

Když uživatel na možnost opuštění klikne, kreativa požádá službu Ad Manager o cílovou adresou URL přidruženou k dané možnosti opuštění.

 • V závislosti na svých potřebách a typu použité kreativy tuto adresu URL můžete nastavit v kreativě, nebo v reklamě.
 • Pokud značky kliknutí nastavíte v kreativě i v reklamě, nastavení na úrovni kreativy se nastavením na úrovni reklamy přepíše.

Služba Ad Manager značky kliknutí při nahrávání podkladů rozpozná. Cílové adresy URL značek kliknutí můžete kdykoliv změnit (dokonce i poté, co značky exportujete).

 • Dejte pozor, aby v kreativě byla jako cíl kliknutí použita proměnná značky kliknutí.
 • Reklamní server by měl mít možnost snadno značku kliknutí přečíst. Nepoužívejte u ní žádnou minifikaci ani obfuskaci. Zbylý kód a ostatní soubory však minifikovat můžete.
 • Doporučujeme nepoužívat v podkladu napevno zakódované cílové adresy URL. Bránilo by to službě Ad Manager v měření prokliků a konfigurátoři reklam by adresu URL nemohli aktualizovat. Pokud služba Ad Manager po nahrání zjistí, že podklad obsahuje napevno zakódované adresy URL, upozorní vás na to.
Příklad

Příklad značky kliknutí vložené v dokumentu HTML:

<html>
<head> <meta name="ad.size" content="width=300,height=250"> <script type="text/javascript"> var clickTag = "http://www.google.com"; </script> </head> [The rest of your creative code goes here.]
</html>

V kreativě musí být jako cílová adresa URL použita proměnná značky kliknutí.

<a href="javascript:window.open(window.clickTag)">
<img src="images/dclk.png" border=0> </a>

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?