Wskazówki dotyczące natywnych reklam automatycznych korzystających z kodu aplikacji

Ten artykuł zawiera wytyczne dotyczące natywnych reklam automatycznych korzystających z opcji Kod aplikacji na Androida i iOS. Zasady te nie obowiązują w przypadku tradycyjnych reklam natywnych.

Jeśli używasz opcji „Edytor pomagający w projektowaniu” (co jest częściej wybieraną metodą), kliknij tutaj, aby zobaczyć odpowiednie wskazówki.

Wymagany rozmiar i układ

Reklamy natywne mniejsze niż 32 x 32 dp (Android) lub 32 x 32 pkt (iOS) nie będą działać przy włączonej opcji „Kod aplikacji na Androida i iOS”. Tak małe reklamy mogą być słabo widoczne lub użytkownicy mogą mieć problem, aby wejść z nimi w interakcję, co w rezultacie może niekorzystnie wpływać na atrakcyjność i skuteczność zasobów reklamodawcy.

MediaView głównego zasobu reklamy natywnej wideo musi mieć wymiary przynajmniej 120 x 120 dp (Android) lub 120 x 120 pkt (iOS). Jeśli jeden z wymiarów MediaView głównego zasobu implementacji ma mniej niż 120 dp, reklamy wideo nie zostaną wyświetlone.

Wszystkie komponenty reklamy natywnej muszą się znajdować wewnątrz obszaru jej wyświetlania.

Aby wyświetlić główny komponent graficzny lub wideo w reklamie, musisz użyć obiektu MediaView. Aby wyświetlić logo i ikonę aplikacji, możesz zastosować obiekt ImageView.

Wymagane elementy reklamy

Wymagane elementy natywnych reklam automatycznych to oznaczenie reklamy, nakładka Informacja i inne elementy pochodzące od reklamodawcy (w zależności od formatu reklamy natywnej).

Oznaczenie reklamy i nakładka Informacja służą do wyraźnego oznaczenia natywnych reklam automatycznych jako form reklamy. Jest to konieczne, aby użytkownicy nie pomylili ich z treścią strony. Musisz wiedzieć, na czym polega różnica między tymi 2 elementami:

Przykład reklamy promującej instalacje aplikacji z informacją o pochodzeniu danych

1. Oznaczenie reklamy

To logo, które w wyraźny sposób oznacza jednostkę jako reklamę. Jeśli korzystasz z opcji „Kod aplikacji na Androida i iOS”, renderowanie oznaczenia reklamy odbywa się w Twoim własnym kodzie aplikacji. Oznaczenie reklamy musi mieć wyraźnie widoczny tekst „Reklama” lub „Treści sponsorowane” (w odpowiednim miejscu). Oznaczenie musi znajdować się u góry reklamy.

2. Nakładka Informacja

Jest dodawana automatycznie przez Google w przypadku korzystania z opcji „Kod aplikacji na Androida i iOS”.

Nakładka Informacja musi być wyraźnie widoczna. Unikaj umieszczania treści reklamy w prawym górnym rogu jednostki, gdzie pokazuje się nakładka.

Elementy graficzne i wideo

 • Wydawcy muszą stosować współczynniki proporcji podane w tabelach poniżej. Nie mogą oni zniekształcać (rozciągać/ściskać) obrazu ani filmu, zmieniając jego współczynnik proporcji.
 • Wydawcy mogą zmniejszać obrazy lub wideo bez modyfikowania współczynnika proporcji.
 • W przypadku reklam innych niż wideo wydawcy mogą przycinać symetrycznie główny element obrazu o maksymalnie 10%, ale tylko pod względem szerokości. Przycinanie według wysokości nie jest dozwolone.
 • Elementy wideo (reklam wideo) muszą stosować współczynnik proporcji obrazu 4:3, 16:9, 1:1, 3:4 lub 9:16 (albo inny zatwierdzony przez Google). Dłuższy wymiar reklam wideo typu Out-Stream musi wynosić co najmniej 256 pikseli. W przypadku wymienionych wyżej współczynników proporcji przekłada się to odpowiednio na te minimalne wymiary: 256 x 192, 256 x 144, 256 x 256, 192 x 256 oraz 144 x 256.
 • Maksymalny rozmiar komponentu kreacji wideo to 512 MB.
 • Maksymalny rozmiar komponentu kreacji graficznej to 1 milion bajtów.

Elementy tekstowe

Elementy tekstowe muszą odpowiednio kontrastować z tłem, tak by były wyraźne i czytelne. Niektóre osoby niedowidzące mają problemy z dostrzeganiem kontrastu. Jeśli tekst nie ma wystarczająco wysokiego współczynnika kontrastu, może być dla tych użytkowników nieczytelny.

Wyróżnienie z treści

Reklamy muszą wyraźnie różnić się od treści. Nie można:

 • Ukrywać elementów reklamy jako elementów nawigacyjnych w otaczającej treści.
 • Ukrywać oznaczenia reklamy ani nakładki Informacja.

Nie wolno używać klikalnych pustych miejsc

Tło reklamy nie może być klikalne (nie można używać klikalnych pustych miejsc). Jeśli jako tła reklamy używasz elementu graficznego, grafika nie może być klikalna.

Standardowe formaty reklam natywnych

Transakcje zautomatyzowane obsługują standardowe formaty reklam natywnych, co pozwala zmaksymalizować zasięg reklamodawcy i zysk wydawcy. Standardowe formaty reklam natywnych korzystają ze zdefiniowanej przez system grupy elementów na potrzeby reklam natywnych. Chociaż elementy składające się na standardowe formaty reklam natywnych są wstępnie zdefiniowane, wygląd tych reklam pozostaje pod kontrolą wydawcy.

Transakcje zautomatyzowane obsługują obecnie te formaty reklam natywnych:

 • Treść
 • Treść wideo
 • Promująca instalacje aplikacji
 • Reklama wideo promująca instalacje aplikacji

Wydawcy muszą wyświetlać wszystkie wymagane elementy każdego formatu. Wyświetlanie zalecanych elementów jest opcjonalne.

„Możliwe skrócenie tekstu dłuższego niż” oznacza, że Ad Manager lub wydawca może skrócić materiały tekstowe, które przekroczą określony limit, o ile limit nie będzie niższy od określonej wartości.

Na przykład wartość 90 dla tytułu oznacza, że Ad Manager lub wydawca może skrócić tekst w kolumnie maksymalnie do 90 znaków. Mogą też dodać „...” lub inne oznaczenie, by wskazać, że wartość została skrócona.

Pamiętaj, że limity „Możliwe skrócenie tekstu dłuższego niż” są w językach azjatyckich o połowę mniejsze. Na przykład limit tytułu w języku angielskim wynosi 90 znaków, a w chińskim – 45.

Pola po wybraniu formatu Treść / Treść wideo

Pole Opis Element zawsze uwzględniany? Wyświetlanie jest wymagane? Możliwe skrócenie po
Wideo
(na potrzeby reklam wideo)
Odpowiedź wideo VAST zawierająca wszystkie zasoby niezbędne do odtworzenia reklamy wideo. Tak Wymagane Nie dotyczy
Oznaczenie reklamy W wyraźny sposób oznacza jednostki jako reklamę. Tak Wymagane Nie dotyczy
Obraz
(na potrzeby reklam innych niż wideo)
Duży obraz podstawowy. Tak Zalecane Nie dotyczy
Obraz
(na potrzeby reklam wideo)
Obraz (miniatura) wyświetlany w odtwarzaczu przed kliknięciem reklamy wideo lub podczas jej ładowania. Powinien pasować do proporcji obrazu wideo (na przykład: 1280 x 720 dla filmu w formacie 16:9, 640 x 480 dla filmu w formacie 4:3). Tak Wymagane Nie dotyczy
Tytuł Tekst głównego nagłówka. Tak Wymagane 25 znaków
Treść Tekst dodatkowy (np. opis artykułu). Tak Zalecane 90 znaków
Logo reklamodawcy Obraz małej ikony o kwadratowym współczynniku proporcji (1:1). Nie Zalecane Nie dotyczy
Nazwa reklamodawcy Tekst określający reklamodawcę (np. nazwa reklamodawcy lub marki, widoczny adres URL itp.). Tak Zalecane 25 znaków
Wezwanie do działania Tekst zachęcający użytkownika do podjęcia działania (np. Wejdź na stronę). Tak Zalecane 15 znaków
 

Przykład reklamy natywnej z treścią:

Przykład reklamy z treścią wyświetlanej na urządzeniu mobilnym

Pola po wybraniu formatu Promująca instalacje aplikacji / Reklama wideo promująca instalacje aplikacji

Pole Opis Element zawsze uwzględniany? Wyświetlanie jest wymagane? Możliwe skrócenie po
Panel reklamy W wyraźny sposób oznacza jednostki jako reklamę. Tak Wymagane Nie dotyczy
Wideo
(na potrzeby reklam wideo)
Odpowiedź wideo VAST zawierająca wszystkie zasoby niezbędne do odtworzenia reklamy wideo. Tak Wymagane Nie dotyczy
Obraz
(na potrzeby reklam innych niż wideo)
Duży obraz podstawowy. Tak Zalecane Nie dotyczy
Obraz
(na potrzeby reklam wideo)
Obraz (miniatura) wyświetlany w odtwarzaczu przed kliknięciem reklamy wideo lub podczas jej ładowania. Powinien pasować do proporcji obrazu wideo (na przykład: 1280 x 720 dla filmu w formacie 16:9, 640 x 480 dla filmu w formacie 4:3). Tak Wymagane Nie dotyczy
Tytuł Tekst głównego nagłówka. Tak Wymagane 25 znaków
Treść Tekst dodatkowy (np. opis aplikacji). Tak Zalecane 90 znaków
Ikona aplikacji Mała ikona sklepu z aplikacjami o kwadratowym współczynniku proporcji (1:1). Tak Wymagane Nie dotyczy
Ocena w postaci gwiazdek Ocena od 0 do 5 reprezentująca średnią ocenę aplikacji w sklepie. Nie Zalecane Nie dotyczy
Wezwanie do działania Przycisk lub pole tekstowe zachęcające użytkownika do podjęcia działania (np. Zainstaluj). Tak Wymagane (zamiast przycisku lub tekstu reklama może wyświetlać ikonę pobierania aplikacji) 15 znaków
 

Przykład reklamy promującej instalacje aplikacji:

Przykład reklamy promującej instalacje aplikacji

Metazmienne w standardowych formatach reklam natywnych

Standardowe formaty reklam natywnych mają też wymienione poniżej metazmienne, które działają w tle – kierują użytkowników do właściwego miejsca docelowego oraz śledzą wyświetlenia i kliknięcia.

Metazmienna Opis
Docelowy URL Docelowy URL otwierany po kliknięciu reklamy przez użytkownika, gdy URL działania kliknięcia precyzyjnego linku nie został podany lub urządzenie użytkownika go nie obsługuje.
URL działania kliknięcia linku precyzyjnego Docelowy URL otwierany po kliknięciu reklamy przez użytkownika, gdy aplikacja na jego urządzeniu obsługuje ten adres. Na przykład użytkownik klika reklamę i otwiera się inna aplikacja (adres URL kliknięcia precyzyjnego linku).
Moduł firmy zewnętrznej do śledzenia wyświetleń Adres URL, który pozwala reklamodawcom śledzić wyświetlenia reklamy. Może wskazywać obraz lub kod HTML.
Moduł firmy zewnętrznej do śledzenia kliknięć Adres URL, który pozwala reklamodawcom śledzić kliknięcia reklamy. Adres URL może wskazywać obraz lub kod HTML.

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne