Ad Manager raporlama hakkında temel bilgiler

İş ortağı yönetimi rapor metrikleri

Gelişmiş finansal yapılandırmalara göre ana makine-iş ortağı gelir bölüşümünü inceleyin

"İş ortağı yönetimi" metrikleri, iş ortağı izleme atamaları için geçerlidir ve gelişmiş finansal yapılandırmalara göre ana makine-iş ortağı gelir bölüşümünü gösterir. Gösterim katmanlarına ve tarih aralıklarına göre farklı ödeme yapıları ayarlayabilirsiniz.

İş ortağı yönetimi metrikleri, "Geçmiş" ve "İş ortağı finans" raporlarında kullanılabilir ancak bazı metrikler, yalnızca belirli bir rapor türünde kullanılabilir.

İş ortağı yönetimi izleme atamaları hakkında daha fazla bilgi

İş ortağı yönetimi raporlama sistemi, yalnızca 11 Eylül 2015'ten veya bir atama oluşturduğunuz günden (hangisi daha sonraysa) itibaren veri sağlar. Bu metriklerden herhangi birini içeren raporların "Satır öğesi" sütununda "-" değerini görürseniz bu, satırdaki verilerin İlk Bakış'tan veya diğer standart olmayan satır öğesi türlerinden alındığı anlamına gelir.

İş ortağı yönetimi rapor metrikleri

Metrik ve açıklama Kullanılabilir rapor türleri                     
Ana makine gösterim sayısı
Ana makine yayıncısı için toplam gösterim sayısı.
Geçmiş, İş ortağı finans

Ana makine tıklama sayısı
Ana makine yayıncısı için toplam tıklama sayısı.

Geçmiş
Ana makine TO'su
Ana makine yayıncısı için tıklama oranı (TO). TO, Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından yayınlanan, kullanıcıların bir reklamı tıklamasıyla sonuçlanan gösterimlerin yüzdesidir. Şu şekilde hesaplanır: (Tıklama sayısı / Gösterim sayısı) x 100
Geçmiş
Ana makine geliri
Ad Manager ağı ana makinesi olarak gelir payınız. Bu pay, Google Ad Manager sunucusu tarafından yayınlanan reklamlar için ağınızın para biriminde hesaplanan, elde edilen toplam ana makine geliridir. Tek bir satırda gösterilen tutar, gelir payının iş ortaklarınıza dağıtılmasının ardından size kalan gelir payıdır.
İş ortağı finans
Ana makine eBGBM'si
Ana makine yayıncısının, web sitelerinde ve uygulamalarında yayınlanan reklamlardan kazandığı, bin gösterim başına ortalama etkin maliyet.
İş ortağı finans
İş ortağı geliri
İş ortağı yayıncının tabi olduğu finansal şartlara göre hesaplanan gelir payının ön mutabakatı.
İş ortağı finans
İş ortağı mutabık kalınan geliri
İş ortağı yayıncının, tabi olduğu finansal şartlara göre hesaplanan mutabakattan sonraki gelir payı.
İş ortağı finans
İş ortağı eBGBM'si
İş ortağı yayıncının gelir payı olarak kazandığı bin gösterim başına ortalama etkin maliyet.
İş ortağı finans
İş ortağı gösterim sayısı
İş ortağı yayıncısının toplam gösterim sayısı. İzleme atamaları için bu değer 0 olacaktır ve bunun yerine "Ana Makine gösterimleri" metriğine bakmanız gerekir.
Geçmiş
İş ortağı tıklama sayısı
İş ortağı yayıncısı için toplam tıklama sayısı.
Geçmiş
İş ortağı TO'su
İş ortağı yayıncısı için tıklama oranı (TO). TO, Google Marketing Platform reklam sunucusu tarafından yayınlanan, kullanıcıların bir reklamı tıklamasıyla sonuçlanan gösterimlerin yüzdesidir. Şu şekilde hesaplanır: (Tıklama sayısı / Gösterim sayısı) x 100
Geçmiş

Brüt gelir
İş ortağı yayıncının toplam gelirinin ön mutabakatı.

Görüntülenebilir BGBM ve görüntülenebilir gösterimle sayılan satır öğeleri için destek sunulmamaktadır. Bu nedenle görüntülenebilir BGBM satır öğelerinin raporlarında Brüt gelir görünmez.

Geçmiş, İş ortağı finans

Toplam kazanç sağlanabilir içerik görüntüleme sayısı
Paylaşılan iş ortağı içeriğinden video görüntüleme sayısı. Daha fazla bilgi

Geçmiş

Doldurulmayan gösterimler
Google Ad Manager sunucusu, AdSense ve Ad Exchange reklam isteklerinden reklam döndürmeyen isteklerin toplam sayısı. Doldurulmayan gösterimler hakkında daha fazla bilgi

Geçmiş, İş ortağı finans
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?