Basisprincipes van Ad Manager-rapportage

Rapporten plannen en rapportresultaten delen

Met specifieke intervallen rapporten genereren en de resultaten delen

U kunt instellen dat rapporten met specifieke intervallen nieuwe resultaten genereren. U kunt plannen dat de rapporten automatisch worden uitgevoerd en ze delen met verschillende gebruikers zonder dat u hiervoor handmatig handelingen hoeft uit te voeren elke keer dat de resultaten voor een bepaald rapport worden gegenereerd.

Uw rapport plannen

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Terwijl u een rapport maakt of een bestaand rapport bewerkt, gaat u naar het gedeelte Bewerkers en planning.
 3. Selecteer in het gedeelte Plannen de optie Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
  Aan de hand van deze selectie wordt bepaald hoe vaak resultaten worden gegenereerd via uw rapport. Nadat Ad Manager de gegevens voor de geplande periode heeft verwerkt, worden de geplande rapporten zo vroeg mogelijk op de volgende kalenderdag uitgevoerd. Als uitgevers het maandelijks genereren van hun rapporten plannen, kunnen ze elke dag tussen de 1e en de 28e van de maand kiezen.
 4. Selecteer een periode en klik op Toepassen.
  Rapporten kunnen tot een jaar van tevoren worden gepland. 
 5. (Optioneel) Als u rapportresultaten wilt delen met anderen, voert u onder Ontvangers toevoegen e-mailadressen of namen in.
 6. Kies een bestandsindeling voor het gedeelde rapport, zoals csv, xlsx of Google Drive.
  Als u een rapport wilt delen met de Google Drive-bestandsindeling, moet u Ad Manager eerst toegang geven tot uw Google Drive. Meer informatie over hoe u een rapport kunt delen met de Google Drive-bestandsindeling.
 7. Selecteer opties voor het delen van rapporten:
  1. Vink Header opnemen aan om de volgende informatie in gedeelde rapporten weer te geven:
   • Een unieke, door het systeem gedefinieerde rapport-ID
   • Tijdstempel van wanneer het rapport is gegenereerd
   • Naam van het netwerk waarvoor u het rapport heeft uitgevoerd
   • Naam van de gebruiker die het rapport heeft gegenereerd
   • Rapportperiode
   • Lijst met opgenomen statistieken die door de MRC zijn geaccrediteerd voor display, video en rich media, inclusief mobiel internet
  2. Vink ID's opnemen aan om afzonderlijke ID-kolommen, zoals Regelitem-ID, naast de naamkolommen op te nemen.
  3. Vink Maker informeren aan als u wilt dat Ad Manager u een e-mail stuurt met daarin de resultaten van het geplande rapport.
 8. Geef het rapport een betekenisvolle naam.
 9. Klik op Opslaan. Het rapport wordt uitgevoerd in overeenstemming met de door u opgegeven planning.
De Ad Manager-interface met de rapportplanning.

Rapportresultaten delen

U kunt gegenereerde rapportresultaten delen met uw team, ongeacht of het rapport is gepland. Als u de rapporten wilt vinden die u heeft uitgevoerd, klikt u op Rapportage en dan Rapporten.

Open het rapport dat u wilt delen en voer de volgende stappen uit.

Een gepland rapport delen

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Nadat u het rapport heeft gepland, geeft u de e-mailadressen of namen op van de mensen met wie u de rapportresultaten wilt delen. De lijst wordt gevuld met de gebruikers en contacten van uw Ad Manager-netwerk terwijl u typt.

  Voor elke gebruiker met wie u resultaten deelt, kunt u bepalen of u het rapport als link, bijlage of beide wilt sturen. Stuur links alleen naar gebruikers die toegang hebben tot uw Ad Manager-netwerk. Voor contacten kunt u het rapport alleen als bijlage sturen. Geplande rapporten die groter zijn dan 10,49 MB, worden in een zip-bestand gestuurd.

  Rapporten delen met mensen buiten uw Ad Manager-netwerk
  U kunt rapporten delen met mensen die geen geregistreerde gebruikers of contacten in Ad Manager zijn. Geef het betreffende e-mailadres op en klik op het adres als dit wordt weergegeven in het dropdownmenu.

  Mensen die niet zijn geregistreerd als gebruiker of contact in uw Ad Manager-netwerk, hebben geen toegang tot de Ad Manager-gebruikersinterface.

 3. Geef het rapport een betekenisvolle naam. Klik op Opslaan. Dit rapport wordt uitgevoerd en gedeeld volgens de door u opgegeven planning.

Resultaten van eenmalige rapporten delen

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Maak uw rapport en voer dit uit.
 3. Klik op Delen en configureer ontvangers nadat de rapportresultaten zijn geladen.

Een rapport delen met de Google Drive-bestandsindeling

Als u een rapport deelt, plant of exporteert met de Google Drive-bestandsindeling, wordt het rapport als nieuw bestand geüpload naar uw Google Drive en gekoppeld aan een e-mailmelding. U moet Ad Manager toegang geven tot uw Google Drive-account zodat het bestand kan worden geüpload.

U kunt altijd de toegang van Ad Manager tot uw Google Drive intrekken.

Als u vóór 12 mei 2020 Ad Manager toegang tot uw Google Drive heeft gegeven, moet u opnieuw toestemming geven om de Google Drive-bestandsindeling te blijven gebruiken.

Ad Manager toegang geven tot uw Google Drive

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Release-opmerkingen

Lees meer informatie over de nieuwste Ad Manager-functies en Helpcentrum-updates.

Nieuwe functies weergeven

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu