หลักเกณฑ์สำหรับโฆษณาเนทีฟแบบตามโปรแกรมที่ใช้ตัวแก้ไขดีไซน์ที่มีคำแนะนำ

บทความนี้อธิบายข้อกำหนดสำหรับโฆษณาเนทีฟแบบเป็นโปรแกรมที่ใช้ตัวแก้ไขดีไซน์ที่มีคำแนะนำ โฆษณาเนทีฟแบบดั้งเดิมไม่จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์เหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบเหมือนกันก็ตาม

หากคุณใช้ตัวเลือก "โค้ดของแอป Android และ iOS" สำหรับแอปที่มาพร้อมเครื่อง (นิยมใช้น้อยกว่า) ให้คลิกที่นี่เพื่อดูหลักเกณฑ์สำหรับโค้ดของแอป

ข้อกำหนดทั่วไป

 • องค์ประกอบต้องใหญ่พอที่จะมองเห็นและ/หรืออ่านออกได้อย่างชัดเจน
 • องค์ประกอบต้องไม่ทับซ้อนกัน (ตัวอย่างเช่น บรรทัดแรกต้องไม่วางทับบนรูปภาพ)
 • องค์ประกอบต้องไม่ออกนอกขอบเขตของหน่วยโฆษณา
 • ห้ามใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม (เช่น แบบอักษรที่กำหนดเองและไลบรารี JavaScript)
 • องค์ประกอบต้องใช้แบบอักษรที่รองรับเท่านั้น
 • ห้ามใช้ฟังก์ชัน CSS ที่อาจแสดงค่าไดนามิก (เช่น calc())
 • สไตล์โฆษณาเนทีฟต้องกำหนดขนาดองค์ประกอบอย่างเหมาะสมให้สัมพันธ์กับความสำคัญ (เช่น โลโก้ของผู้ลงโฆษณาไม่ควรเด่นกว่ารูปภาพการตลาดหลัก)
 • องค์ประกอบต่างๆ ต้องจัดวางอย่างสวยงามและสอดคล้อง (เช่น องค์ประกอบต้องจัดวางอย่างพอดีและไม่ควรมีพื้นที่ว่างสีขาวที่เกินออกมา)

องค์ประกอบโฆษณาที่จำเป็น

องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับโฆษณาเนทีฟแบบเป็นโปรแกรมรวมถึงการระบุว่าเป็นโฆษณา การวางซ้อน "ตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ" และองค์ประกอบบางส่วนของผู้ลงโฆษณา (ขึ้นอยู่กับรูปแบบโฆษณาเนทีฟ)

เราใช้การระบุว่าเป็นโฆษณาและการวางซ้อน "ตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ" เพื่อให้ทราบว่าโฆษณาเนทีฟแบบเป็นโปรแกรมเป็นโฆษณาอย่างชัดแจ้ง ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อไม่ให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหา คุณต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่งนี้ดังนี้

โฆษณาเพื่อการติดตั้งแอปที่มีข้อความแสดงที่มา

1. การระบุว่าเป็นโฆษณา

การระบุว่าเป็นโฆษณาคือป้ายที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าหน่วยต่างๆ นั้นเป็นโฆษณา สำหรับสไตล์โฆษณาเนทีฟ จะรวม "การระบุว่าเป็นโฆษณา" ไว้โดยอัตโนมัติ 

 • การระบุว่าเป็นโฆษณาต้องไม่ทับซ้อนการวางซ้อนตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ อย่าซ่อน ปิดบัง หรืออำพรางการระบุว่าเป็นโฆษณาหรือการวางซ้อน "ตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ"
 • คุณปรับแต่งการระบุว่าเป็นโฆษณาให้เข้ากับการออกแบบของคุณได้ แต่จะต้องอ่านออกได้ง่าย
 • คุณวางป้ายการระบุว่าเป็นโฆษณาซ้อนมุมของรูปภาพการตลาดได้หากใช้เงากล่อง ข้อมูลจำเพาะของเงากล่องที่ชัดเจนแน่นอนมีดังนี้
  box-shadow: 0px 1px 2px rgba(0, 0, 0, .5);

2. การวางซ้อน "ตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ"

Google จะเพิ่มการวางซ้อน "ตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ" โดยอัตโนมัติสำหรับสไตล์โฆษณาเนทีฟ

 • การวางซ้อน "ตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ" ต้องมองเห็นได้ชัดเจน
 • การวางซ้อนต้องอยู่ในมุมขวาบน หลีกเลี่ยงการวางเนื้อหาโฆษณาอื่นๆ ในมุมนี้
 • "ตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ" จะวางซ้อนมุมของรูปภาพการตลาดได้

องค์ประกอบรูปภาพและวิดีโอ

 • ช่องที่แสดงต้องเป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในตารางคำอธิบายช่องการแสดงผลด้านบน
 • รูปภาพหรือวิดีโอต้องใช้อัตราส่วนของไฟล์ต้นฉบับ
 • ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจปรับลดขนาดองค์ประกอบรูปภาพหรือวิดีโอได้โดยไม่แก้ไขอัตราส่วน
 • รูปภาพที่ปรับขนาดต้องมีขนาดอย่างน้อย 40 พิกเซลในด้านที่สั้นกว่า
 • ไม่อนุญาตให้ครอบตัดตามความสูงหรือความกว้าง
 • องค์ประกอบวิดีโอต้องคงอัตราส่วนไว้ที่ 4:3, 16:9, 1:1, 3:4 หรือ 9:16 หรือตามที่ Google อนุมัติ โดยองค์ประกอบวิดีโอต้องมีขนาดอย่างน้อย 256 พิกเซลในด้านที่ยาวกว่า สำหรับอัตราส่วนข้างต้นจะเท่ากับขนาดขั้นต่ำ 256x192, 256x144, 256x256, 192x256 หรือ 144x256 ตามลำดับ

องค์ประกอบของข้อความ

องค์ประกอบข้อความต้องตัดกับพื้นหลังมากพอให้ผู้ใช้อ่านได้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติของวิดีโอเนทีฟแบบเป็นโปรแกรม

โฆษณาวิดีโอเนทีฟแบบเป็นโปรแกรมจะมีสิทธิ์แสดงต่อผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น

ความแตกต่างจากเนื้อหา

โฆษณาต้องแตกต่างจากเนื้อหาอย่างชัดเจน อย่าจัดรูปแบบองค์ประกอบโฆษณาให้เหมือนเป็นตัวควบคุมการนำทางในเนื้อหาที่ล้อมรอบ

รูปแบบโฆษณาเนทีฟมาตรฐาน

ธุรกรรมแบบเป็นโปรแกมรองรับโฆษณาเนทีฟรูปแบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและผลตอบแทนของผู้ลงโฆษณาให้ได้สูงสุด รูปแบบโฆษณาเนทีฟมาตรฐานใช้กลุ่มองค์ประกอบที่ระบบกำหนดไว้สำหรับโฆษณาเนทีฟ แม้ว่าองค์ประกอบที่รวมกันเป็นรูปแบบโฆษณาเนทีฟมาตรฐานจะกำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ผู้เผยแพร่โฆษณายังเป็นผู้ควบคุมรูปลักษณ์ของโฆษณาเนทีฟอยู่

คุณเลือกรูปแบบโฆษณาเนทีฟมาตรฐานเมื่อกำหนดการตั้งค่าโฆษณาสำหรับตัวแก้ไขดีไซน์ที่มีคำแนะนำ จากนั้นคุณจะแสดง/ซ่อนองค์ประกอบและจัดเรียงใหม่ได้เมื่อกำหนดสไตล์โฆษณาเนทีฟ หากคุณกำลังตั้งค่าโฆษณาเนทีฟสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดอย่าลืมตั้งค่าสไตล์สำหรับทั้งโฆษณาเนทีฟแบบคอนเทนต์และโฆษณาเนทีฟเพื่อการติดตั้งแอป วิธีนี้จะช่วยให้ทั้ง 2 รูปแบบแข่งขันกันเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

ขณะนี้ ธุรกรรมแบบเป็นโปรแกรมรองรับโฆษณาเนทีฟรูปแบบต่อไปนี้

 • เนื้อหา
 • เนื้อหาวิดีโอ
 • การติดตั้งแอป
 • วิดีโอเพื่อการติดตั้งแอป

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องแสดงองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของแต่ละรูปแบบ ผู้เผยแพร่โฆษณาเลือกที่จะแสดงองค์ประกอบที่แนะนำหรือไม่ก็ได้

โปรดทราบว่า
 • Ad Manager อาจตัดและละเว้นเนื้อหาข้อความที่ยาวกว่าความยาวสูงสุด โดยไม่อนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณาตัดคำด้วยตนเอง
 • ความยาวสูงสุดสำหรับภาษาเอเชียจะตัดเหลือครึ่งหนึ่ง เช่น บรรทัดแรกสำหรับภาษาอังกฤษจำกัดไว้ที่ 90 อักขระ และจำกัดที่ 45 อักขระสำหรับภาษาจีน

ช่องเนื้อหา/เนื้อหาวิดีโอ

ช่อง คำอธิบาย รวมทุกครั้งไหม จำเป็นต้องแสดงไหม ความยาวสูงสุด
วิดีโอ
(สำหรับโฆษณาวิดีโอ)
การตอบสนองด้วย VAST ของวิดีโอซึ่งมีเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดในการเล่นโฆษณาวิดีโอ ใช่ จำเป็น ไม่มี
ป้ายโฆษณา การระบุว่าเป็นโฆษณาที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าหน่วยต่างๆ เป็นโฆษณา ใช่ จำเป็น ไม่มี
รูปภาพ
(สำหรับโฆษณาที่ไม่ใช่วิดีโอ)
รูปภาพหลักขนาดใหญ่ที่มีอัตราส่วนแนวนอน (1.91:1) หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1) ใช่ แนะนำ ไม่มี
ชื่อ ข้อความพาดหัวหลัก ใช่ จำเป็น 90 อักขระ
รูปภาพ
(สำหรับโฆษณาวิดีโอ)
รูปภาพ (ภาพขนาดย่อ) ที่แสดงในโปรแกรมเล่นก่อนการคลิกโฆษณาวิดีโอหรือระหว่างที่โหลดอยู่ ควรตรงกับอัตราส่วนของวิดีโอ (เช่น 1280x720 สำหรับวิดีโอ 16:9 และ 640x480 สำหรับวิดีโอ 4:3) ใช่ จำเป็น ไม่มี
เนื้อหา ข้อความเนื้อหารอง (เช่น คำอธิบายบทความ) ใช่ แนะนำ 90 อักขระ
โลโก้ผู้ลงโฆษณา รูปภาพไอคอนขนาดเล็กที่มีอัตราส่วนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่ แนะนำ ไม่มี
ชื่อผู้ลงโฆษณา ข้อความที่ระบุผู้ลงโฆษณา (เช่น ชื่อผู้ลงโฆษณาหรือชื่อแบรนด์, URL ที่แสดง ฯลฯ) ใช่ แนะนำ 25 อักขระ
คำกระตุ้นการตัดสินใจ ข้อความที่สนับสนุนให้ผู้ใช้ดำเนินการ (เช่น เข้าชมเว็บไซต์) ใช่ แนะนำ 15 อักขระ
 

ตัวอย่างโฆษณาเนทีฟแบบคอนเทนต์

ตัวอย่างลักษณะของโฆษณาแบบคอนเทนต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

ช่องการติดตั้งแอป/วิดีโอเพื่อการติดตั้งแอป

ช่อง คำอธิบาย รวมทุกครั้งไหม จำเป็นต้องแสดงไหม ความยาวสูงสุด
วิดีโอ
(สำหรับโฆษณาวิดีโอ)
การตอบสนองด้วย VAST ของวิดีโอซึ่งมีเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดในการเล่นโฆษณาวิดีโอ ใช่ จำเป็น ไม่มี
ป้ายโฆษณา การระบุว่าเป็นโฆษณาที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าหน่วยต่างๆ เป็นโฆษณา ใช่ จำเป็น ไม่มี
รูปภาพ
(สำหรับโฆษณาที่ไม่ใช่วิดีโอ)
รูปภาพหลักขนาดใหญ่ที่มีอัตราส่วนแนวนอน (1.91:1)
หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้ใช้อัตราส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1) สำหรับโฆษณาเพื่อการติดตั้งแอปเพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง เราขอแนะนำให้ใช้ “ไอคอนแอป” แทน หากคุณต้องการรูปภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ใช่ แนะนำ ไม่มี
รูปภาพ
(สำหรับโฆษณาวิดีโอ)
รูปภาพ (ภาพขนาดย่อ) ที่แสดงในโปรแกรมเล่นก่อนการคลิกโฆษณาวิดีโอหรือระหว่างที่โหลดอยู่ ควรตรงกับอัตราส่วนของวิดีโอ (เช่น 1280x720 สำหรับวิดีโอ 16:9 และ 640x480 สำหรับวิดีโอ 4:3) ใช่ จำเป็น ไม่มี
ชื่อ ข้อความพาดหัวหลัก ใช่ จำเป็น 25 อักขระ
เนื้อหา ข้อความเนื้อหารอง (เช่น คำอธิบายแอป) ใช่ แนะนำ 90 อักขระ
ไอคอนแอป รูปภาพร้านแอปขนาดเล็กที่มีอัตราส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1) ใช่ จำเป็น ไม่มี
การให้ดาว คะแนนตั้งแต่ 0-5 ที่แสดงถึงคะแนนเฉลี่ยของแอปในร้าน ไม่ แนะนำ ไม่มี
คำกระตุ้นการตัดสินใจ ปุ่มหรือช่องข้อความที่สนับสนุนให้ผู้ใช้ดำเนินการ (เช่น ติดตั้ง) ใช่ จำเป็น 15 อักขระ
 

ตัวอย่างโฆษณาเพื่อการติดตั้งแอป

ตัวอย่างโฆษณาเพื่อการติดตั้งแอป

ตัวแปรเมตาในโฆษณาเนทีฟรูปแบบมาตรฐาน

โฆษณาเนทีฟรูปแบบมาตรฐานยังมีตัวแปรเมตาต่อไปนี้ ซึ่งทำงานในเบื้องหลังเพื่อนำผู้ใช้ไปยังจุดหมายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยติดตามการคลิกและการแสดงผลอีกด้วย

ตัวแปรเมตา คำอธิบาย
URL การคลิกผ่าน URL ปลายทางเมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณา ในกรณีที่อุปกรณ์ของผู้ใช้ไม่รองรับ URL การดำเนินการคลิก Deep Link หรือเมื่อไม่มี URL ดังกล่าว
URL การดำเนินการคลิก Deep Link URL ปลายทางเมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณา ในกรณีที่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของผู้ใช้รองรับ URL ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้คลิกที่โฆษณาและเข้าไปยังแอปอื่น (URL การดำเนินการคลิก Deep Link)
เครื่องมือติดตามการแสดงผลของบุคคลที่สาม URL ที่ทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถติดตามการแสดงผลได้หากโฆษณาได้แสดง URL นี้อาจเรียกรูปภาพหรือโค้ด HTML ก็ได้
เครื่องมือติดตามการคลิกของบุคคลที่สาม URL ที่ให้ผู้ลงโฆษณาสามารถติดตามการคลิกโฆษณา URL นี้เรียกภาพหรือโค้ด HTML ได้

เนื้อหาจำเป็นสำหรับการเสนอราคา

Display & Video 360 will not bid with a creative unless the bid request includes the minimum assets for the format. This means your native ad will only run on publishers or exchanges that use a minimum of one of the following combinations of assets.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดค่าผสมของเนื้อหา และข้อกำหนดขั้นต่ำของเนื้อหาสำหรับการรับประกันแบบเป็นโปรแกรม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
17066504864608815894
true