Přihlášení do služby Google Ad Manager

Pokyny k přístupu k funkcím a nastavením služby Google Ad Manager

Navštivte stránku admanager.google.com a přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla účtu Google. Pokud účet nemáte, začněte tím, že si zaregistrujete účet služby Ad Manager, případně se obraťte na prodejce.

PŘIHLÁSIT SE DO SLUŽBY GOOGLE AD MANAGER

Prostřednictvím funkcí a nastavení služby Ad Manager můžete sledovat objednávky a řádkové položky a aktivitu uživatelů. Konkrétně můžete pomocí služby Ad Manager provádět následující a další činnosti:

 • Můžete sledovat objednávky, které budou brzy zahájeny, objednávky, které vám byly přiřazeny, a objednávky a řádkové položky označené hvězdičkou.
 • Pomocí seznamů objednávek a řádkových položek uvedených na obrazovce Zobrazování můžete zobrazit objednávky a řádkové položky (případně můžete vyhledat konkrétní objednávky a řádkové položky).
 • V případě problému můžete řádkovou položku pozastavit. Řádkové položky nelze znovu spustit prostřednictvím verze pro mobily. 
  Problém budete moci vyřešit, až budete mít přístup do plné verze služby Google Ad Manager. Pomocí mobilní verze to provést nelze.
 • Pokud dojde k problému, který vyžaduje nápravu, může služba odeslat e‑mail uživateli, který naposledy prováděl změny.
 • Na obrazovce Aktivita můžete zobrazit seznam uživatelů, kteří během několika posledních dnů provedli změny objednávek nebo řádkových položek, a podrobnosti týkající se těchto změn. Přímo z tohoto rozhraní pak můžete odeslat e‑mail uživateli, který provedl určitou změnu.

Máte problémy s přihlášením?

Níže uvádíme řešení nejčastějších problémů s přístupem uživatelů:

Zkontrolujte, zda jste přihlášeni ke správnému účtu Google

 • Máte-li několik účtů Google, například osobní účet Gmail a firemní účet, je možné, že jste přihlášeni k nesprávnému účtu. Zkuste se odhlásit a znovu se přihlásit pomocí e‑mailové adresy, kterou používáte ve službě Google Ad Manager.
 • Pokud je váš účet Google přidružen k několika účtům Google Ad Manager, při přihlašování bude třeba vybrat, který z nich chcete použít. 
Pomocí rozbalovacího pole v horní části stránky účtu můžete kdykoli přepínat mezi účty.

Vymažte mezipaměť prohlížeče a odstraňte soubory cookie

Vymažte mezipaměť prohlížeče a soubory cookie, čímž odstraníte zastaralé ověřovací údaje. V některých případech budete muset mezipaměť vymazat vícekrát.

Kontaktujte svého administrátora sítě

Ověřte si, zda jste v síti Google Ad Manager uvedeni jako aktivní uživatel.

Je-li váš stav uživatele „Pozvánka nevyřízena“, vyhledejte ve své doručené poště nebo ve složce se spamem e‑mail s pozvánkou a klikněte v něm na odkaz k aktivaci uživatelského profilu. V případě potřeby vám administrátor sítě nebo libovolný uživatel s oprávněním Úprava uživatelů, rolí a týmů může pozvánku poslat znovu.

Zkontrolujte svá uživatelská oprávnění

Pokud se vám při používání služby Google Ad Manager zobrazí zpráva „Neoprávněný přístup“, pravděpodobně vám v přístupu brání chybějící oprávnění uživatelské role nebo nesprávné přiřazení k týmům.

Kontaktujte administrátora sítě a ověřte si, zda máte přiřazenou správnou uživatelskou roli se všemi potřebnými oprávněními a zda je váš uživatelský profil přidružen ke správnému týmu.

Google Admin Správa služby Google Ad Manager v konzoli Google Admin 

Nalezení služby Google Ad Manager a její správa pro uživatele:

 1. Sign in to your Administrátorská konzole Google.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. Na domovské stránce administrátorské konzole přejděte na Aplikace > Další služby Google. Jako první jsou uvedeny zapnuté služby. Pomocí filtrů však můžete zobrazit doporučené služby nebo služby organizace.
 3. Přepínač Google Ad Manager přepněte na Zapnuto.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?