Yedek videoya genel bakış

Şelale veya istemci tarafı uyumlulaştırma olarak da bilinen yedek video, VAST yönlendirmelerini kullandığınızda gösterim doldurma fırsatı yakalama olasılığını en üst düzeye çıkarır. Yedek sayesinde Ad Manager, reklamların uygunluğunu belirler, reklamları buna göre sıralar ve tek bir reklam yerine reklam seçenek listesi döndürür.

Yedek videonun işleyiş şekli

Bir istek yapıldığında Ad Manager, SDK'nıza birden fazla yönlendirme reklamı gönderir. SDK daha sonra ilk reklamı ister. Sunucu geçerli bir VAST yanıtıyla dönemezse SDK ikinciyi ister ve bir reklam öğesini (bu, reklam öğesinin kesinlikle oluşturulacağını varsaydığı için Ad Manager tarafından barındırılan bir reklam öğesi olabilir) başarıyla alıp oynatana veya ağ için ayarladığınız yedek sınırına ulaşana dek "yedek" aramaya devam eder. Yedek, VAST yönlendirmeli reklamların ve Ad Manager tarafından barındırılan bir reklam öğesinin kombinasyonudur.

Tekli video reklamlarda bir reklamın ilk çerçevesi oynatılana kadar yedek oluşabilir. Reklam oynatılamazsa bir başka reklamla yedek hazırdır.

Olası yedek tetikleyicileri

 • VAST yanıtı zaman aşımı
 • Boş VAST XML yanıtı
 • HTTP hatası
 • Medya dosyasının yüklenememesi (kapsül yedeği için tetikleyici değildir)
 • VPAID reklam öğesi yüklenir ancak bir video yükleyemez (kapsül yedeği için bir tetikleyici değildir)

Gereksinimler ve sınırlamalar

 • Yedek, IMA 3 SDK'yı ve Google Yayıncı Etiketleri'ni gerektirir.
 • Yalnızca VAST yönlendirmeli reklam grupları içeren satır öğeleri yedek tetikler. Yedek zincirinde, farklı reklam öğesi türlerine sahip satır öğeleri olabilir.
 • Yedek, dinamik ayırma reklamlarını yalnızca yedek zincirinin ilk noktasında rekabet için değerlendirir.
 • Çoğu satır öğesi türünde, zincirdeki her öncelik seviyesi için yalnızca bir satır öğesi döndürülür. Aynı türde birden çok satır öğesinin yanıtta döndürülmesi için bu satır öğelerinin genelde farklı öncelik seviyelerine sahip olması gerekir.

  Bu durumun istisnaları, fiyat öncelikli satır öğeleri ve Ad Exchange'in uygun olduğu durumlardır. Böyle durumlarda, eBGBM kullanıldığı için zincirde aynı önceliğe sahip birden çok satır öğesi görünebilir. Ad Exchange uygun olduğunda (dinamik ayırma veya İlk Bakış aracılığıyla), her tür için yalnızca bir satır öğesi döndürülür.

 • Video reklam oynatılsa bile bazı hatalar (ör. 202) oluşabilir. Bu hatalar yedek tetiklemez.
 • Medya dosyası zaman aşımlarındaki hatalar veya kapsüllerin içindeki reklamların VPAID reklam öğeleriyle ilişkili hatalar algılanamaz.
  Optimize edilmiş kapsüller için reklam büfesi yedek işlevi

Reklam büfesi, optimize edilmiş kapsüllere yedek işlevi sağlamak için kullanılabilir. Bu terim, bir kapsülde yayınlanacak orijinal reklamların parçası olmayan ve kapsüllerde yayınlanmaya uygun olan bağımsız reklamlar anlamına gelir. Optimize edilmiş kapsüller, reklamları belirli bir sırayla yayınlar. Reklam büfesi reklamları, kendi sıraları kullanılarak yayınlanır.

Örneğin, 3 sıralı reklam ve 3 büfe reklamı içeren optimize edilmiş kapsülde, ikinci reklam herhangi bir reklam döndürmeyen yönlendirmeyse ilk büfe reklamı seçilir.

Gereksinimler ve kısıtlamalar

 • Ad Manager reklam büfesi şu anda 3 reklama izin vermektedir
 • Kapsül veya akış sıklık sınırlarına sahip reklamlar ya da rakip hariç tutmalar uygundur
 • Ad Exchange reklamları, reklam büfesinde bulunamaz
 • Reklam büfesi reklamları, kapsüldeki orijinal reklamların maksimum süresini aşamaz (örneğin, tüm reklamlar 30 saniyeyse büfe reklam 30 saniyeden uzun olamaz)

Yedek videoyu etkinleştirme

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.

 2. Yönetici ardından Video ardından Video ayarları'nı tıklayın.
 3. Yedek video'yu etkinleştirin. Bu, reklam büfesi yedek işlevini de etkinleştirir.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Tüm IMA3 GPT video etiketleri, ağ seviyesinde etkinleştirdiğinizde yedek kullanır.

Tek tek etiketlerde yedeği devre dışı bırakmak için nofb=1 ekleyebilirsiniz.

Yedek konumu için rapor oluşturma

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.

 2. Rapor oluşturma talimatlarını uygulayın.
 3. Rapor boyutlarının "Video" bölümünde Yedek konumu'nu seçin. Böylece gösterim, tıklama, dönüşüm metriklerinin yanı sıra yayınlanmış yedek olan ve olmayan reklamlardan kaynaklanan diğer metrikleri görebilirsiniz.

Hata koduna göre VAST 3 yedek raporu metrikleri

VAST 3 kullanıyorsanız raporunuz, yanıt durumu kodlarına göre kategorilere ayrılmış şekilde VAST hataları içerir. Belirli bir reklam öğesi veya satır öğesi için yedeğin kaç kez oluştuğunu belirlemek üzere bu metrikleri kullanabilirsiniz.

 • 300, 301, 302 ve 303 VAST hataları reklam isteği düzeyinde gerçekleşen, yedeği tetikleyen hatalara işaret eder.
 • 400-403, 405, 900-901 VAST hataları, öğenin oynatıldığı sırada gerçekleşip öğe seviyesinde yedek tetikleyen hatalara işaret eder.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?