Omówienie zastępczych reklam wideo

Zastępcza reklama wideo, zwana także kaskadą lub zapośredniczeniem po stronie klienta, maksymalizuje prawdopodobieństwo wypełnienia wyświetlenia, jeśli używasz przekierowań VAST. Jeśli używasz reklam zastępczych, Ad Manager określa kwalifikację reklam do wyświetlenia, tworzy ich odpowiedni ranking i zwraca cały ich pakiet, a nie tylko jedną.

Jak działa zastępcza reklama wideo

Po otrzymaniu żądania Ad Manager wysyła do pakietu SDK szereg reklam przekierowujących. Pakiet SDK wysyła wtedy żądanie pierwszej reklamy. Jeśli serwer nie odeśle prawidłowej odpowiedzi VAST, pakiet SDK żąda drugiej i kolejnych, aż otrzyma i odtworzy kreację (która może być kreacją hostowaną w usłudze Ad Manager, bo zapewnia to jej pomyślne wyrenderowanie) lub osiągnie ustalony dla sieci limit zastępstw. Reklama zastępcza jest połączeniem kreacji przekierowującej VAST i kreacji hostowanej w usłudze Ad Manager.

W przypadku pojedynczych reklam wideo reklama zastępcza może się pojawić do momentu odtworzenia pierwszej klatki reklamy. Jeśli reklamy nie można odtworzyć, kreacja zastępcza próbuje wyświetlić następną.

Możliwe czynniki powodujące wyświetlenie kreacji zastępczej

 • Upływ limitu czasu oczekiwania na odpowiedź VAST.
 • Pusta odpowiedź XML VAST.
 • Błąd HTTP.
 • Nie można załadować pliku multimedialnego (nie powoduje to wyświetlenia kreacji zastępczej w przypadku bloku reklamowego).
 • Kreacja VPAID ładuje się, ale nie można wczytać wideo (nie powoduje to wyświetlenia kreacji zastępczej w przypadku bloku reklamowego).

Wymagania i ograniczenia

 • Kreacje zastępcze wymagają tagów wydawcy Google. W przypadku żądań reklam VAST 2.0 potrzebny jest pakiet IMA 3 SDK.
 • Wyświetlenie kreacji zastępczej wywołują tylko elementy zamówienia zawierające zestawy kreacji przekierowujących VAST. Łańcuch zastępowania może obejmować elementy zamówienia z różnymi typami kreacji.
 • Kreacje zastępcze na ogół dopuszczają do konkurencji reklamy z alokacją dynamiczną i gwarantowaną automatyzacją tylko na pierwszej pozycji łańcucha kreacji zastępczych. W niektórych scenariuszach ze zoptymalizowanymi blokami reklamowymi wideo mogą być zwracane dodatkowe reklamy. Gdy do realizacji wyświetlenia kwalifikuje się element Ad Exchange, elementy typu sponsorowanie w kampaniach z gwarantowaną automatyzacją zwykle zajmują pierwszą pozycję w łańcuchu zastępowania, jednak standardowe elementy zamówienia mogą być uwzględniane wielokrotnie.
 • W przypadku większości typów elementów zamówienia zwracają tylko jeden element zamówienia na każdy poziom priorytetu w łańcuchu. Jeśli w odpowiedzi ma być zwróconych wiele elementów zamówienia tego samego typu, muszą mieć one na ogół różne priorytety.

  Wyjątek stanowią elementy typu priorytet ceny i elementy zamówienia Ad Exchange, które kwalifikują się do realizacji wyświetlenia. W każdej z tych sytuacji wiele elementów zamówienia o tym samym priorytecie może pojawiać się w łańcuchu, gdy używany jest eCPM. Gdy do realizacji wyświetlenia kwalifikuje się element Ad Exchange (w ramach alokacji dynamicznej lub Pierwszeństwa), zwracany jest tylko jeden element zamówienia danego typu.

 • Niektóre błędy (na przykład 202) mogą wystąpić nawet wtedy, gdy reklama wideo się odtworzy. Nie powodują one wyświetlenia kreacji zastępczej.
 • Nie są wykrywane błędy dotyczące czasu oczekiwania na pliki multimedialne ani związane z kreacjami VPAID w reklamach wyświetlanych w blokach reklamowych.
Funkcja pobierania reklam zastępczych z bufetu na potrzeby zoptymalizowanych bloków reklamowych
 

Bufet z reklamami zapewnia zoptymalizowanym blokom reklamowym funkcje zastępcze. Odnosi się to do samodzielnych reklam, które można wyświetlać w bloku reklamowym i które nie należały do oryginalnych reklam, jakie miały być wyświetlane w tym bloku. Zoptymalizowane bloki reklamowe wyświetlają reklamy w określonej kolejności. Reklamy z bufetu są wyświetlane przy użyciu własnych sekwencji. Reklamy Ad Exchange mogą się wyświetlać w położeniu reklamy zastępczej w odpowiedziach na żądania zoptymalizowanych bloków reklamowych.

Na przykład w przypadku zoptymalizowanych bloków reklamowych zawierających 3 reklamy sekwencyjne i 3 reklamy z bufetu, jeśli druga reklama jest przekierowaniem, które nie zwraca reklamy, wybierana jest pierwsza reklama z bufetu.

Wymagania i ograniczenia

 • Domyślnie bufet będzie wyświetlać 3 reklamy, ale możesz zmienić to ustawienie do 9.
 • Reklamy z limitami wyświetleń na użytkownika dotyczącymi bloków reklamowych lub transmisji mogą być wyświetlane w ramach bufetu.
 • Elementy zamówienia z etykietami wykluczenia konkurencji nie mogą realizować wyświetleń w bufecie z reklamami*.
 • Reklamy z bufetu nie mogą przekroczyć maksymalnego czasu trwania oryginalnych reklam w bloku reklamowym (jeśli na przykład wszystkie reklamy mają 30 sekund, reklama z bufetu nie może być dłuższa niż 30 sekund).

* Jeśli element zamówienia z etykietą wykluczenia konkurencji realizuje wyświetlenia w głównym bloku reklamowym, inne elementy zamówienia z tą samą etykietą nie mogą realizować wyświetleń w bufecie z reklamami. Samo posiadanie etykiety nie oznacza, że element zamówienia nie zostanie wybrany jako część bufetu.

Włączanie zastępczej reklamy wideo i bufetu z reklamami wideo

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.

 2. Kliknij Administracja a potem Wideo i audio a potem Ustawienia audio i wideo.
 3. Włącz zastępczą reklamę wideobufet z reklamami wideo.

  Gdy włączysz bufet z reklamami wideo, możesz ustawić maksymalną liczbę reklam z bufetu, która nie może przekraczać 9.

 4. Kliknij Zapisz.

Jeśli włączysz kreacje zastępcze na poziomie sieci, będą z nich korzystały wszystkie tagi wideo GPT IMA3.

Aby je wyłączyć w poszczególnych tagach, możesz dodać ciąg nofb=1.

Generowanie raportów o położeniu kreacji zastępczych

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager.

 2. Wykonaj instrukcje generowania raportu.
 3. W sekcji „Wideo” wymiarów raportu wybierz Położenie reklamy zastępczej. Zobaczysz wtedy wyświetlenia, kliknięcia, konwersje i inne dane wynikające z wyświetlenia reklam zastępczych i niezastępczych.

Raport o kreacjach zastępczych VAST 3 zawiera dane podzielone według kodów błędów

Jeśli korzystasz z VAST 3, raport będzie zawierał błędy VAST podzielone na kategorie według kodów stanu odpowiedzi. Na podstawie tych danych możesz określić, ile razy zamiast konkretnej kreacji lub elementu zamówienia wyświetliła się kreacja zastępcza.

 • Błędy VAST 300, 301, 302 i 303 to błędy na poziomie żądania reklamy, które powodują wyświetlenie kreacji zastępczej.
 • Błędy VAST 400–403, 405, 900 i 901 to błędy podczas odtwarzania, które powodują wyświetlenie kreacji zastępczej na poziomie zasobu.

Kreacja zastępcza na poziomie zasobu

Tradycyjna kreacja zastępcza pozwala pakietowi IMA SDK na kolejną próbę wyświetlenia reklam i „wraca” do następnej reklamy tylko wtedy, gdy kod VAST nie przejdzie do reklamy wbudowanej. Dzięki kreacji zastępczej na poziomie zasobu pakiet SDK idzie o jeden poziom dalej – nawet jeśli pojedynczy kod VAST przejdzie do reklamy wbudowanej, ale napotka inne błędy (np. VPAID, który nie śledzi wyświetlenia, plik multimedialny, który przekroczył limit czasu, lub inne błędy VAST), pakiet SDK będzie nadal wracał do następnej reklamy na liście.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
148
false