Blokowanie plików cookie i użycia danych w usłudze Ad Manager

Ten artykuł jest poświęcony tylko usłudze Google Ad Manager. Nie dotyczy innych usług Google.

Po II kwartale 2022 r. identyfikatory ruchu RTB są usuwane, jeśli zablokujesz „Pliki cookie oparte na kategoriach zainteresowań” i „Pliki cookie list remarketingowych”.
 • Dotyczy to wszystkich kanałów popytu (Authorized Buyers, Otwartego ustalania stawek i określania stawek przez pakiet SDK) niezależnie od ustawień w ograniczeniach dotyczących kreacji.
 • Przed tą datą trzeba było zablokować „Zbieranie danych”, „Pliki cookie oparte na kategoriach zainteresowań” i „Pliki cookie list remarketingowych”.

Możesz zablokować innym kupującym możliwość wyświetlania reklam na podstawie remarketingu lub kategorii zainteresowań użytkowników. Kategorie, które możesz zablokować:

 • Gromadzenie danych: (wycofana) ta kategoria została wycofana w II kwartale 2022 r. Aby decydować o tym, czy licytujący mogą używać danych z pytań o stawkę do tworzenia profili użytkowników (np. na potrzeby wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach czy remarketingu), korzystaj z nowych ustawień zbierania danych.
 • Pliki cookie oparte na kategoriach zainteresowań: reklamy, w których wywołanie RTB deklaruje, że reklama będzie kierowana na konsumentów na podstawie kategorii zainteresowań użytkowników. To ustawienie dotyczy wszystkich kupujących, którzy korzystają ze źródeł ofert reklamowych innych niż Google.
 • Kodowanie dopasowane i późniejsze dane: (tylko internet) Ad Exchange nie będzie dopasowywać plików cookie (czyli tagów) do kreacji dla kupujących, którzy nie wygrali wyświetlenia. To ustawienie dotyczy tylko kupujących, którzy korzystają ze źródeł ofert reklamowych innych niż Google i biorą udział w aukcji Ad Exchange.
 • Pliki cookie list remarketingowych: reklamy, w których dowolne wywołanie RTB deklaruje, że reklama będzie kierowana na klientów na podstawie list remarketingowych. To ustawienie dotyczy wszystkich kupujących, którzy korzystają ze źródeł ofert reklamowych innych niż Google.

Uwaga: po II kwartale 2022 r. identyfikatory ruchu RTB są usuwane, jeśli zablokujesz „Pliki cookie oparte na kategoriach zainteresowań” i „Pliki cookie list remarketingowych”. Przed tą datą trzeba było w tym celu zablokować „Zbieranie danych”, „Pliki cookie oparte na kategoriach zainteresowań” i „Pliki cookie list remarketingowych”.

Transakcje, do których mają zastosowanie blokady plików cookie i użycia danych

 • Aukcje otwarte
 • Pierwszeństwo
 • Aukcje prywatne
 • Automatyzacja gwarantowana
 • Umowy preferencyjne
 • Starsze umowy prywatne

Dowiedz się więcej o typach transakcji.

Pierwsze kroki

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager
 2. Kliknij Zabezpieczenia a potem Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Nowe zabezpieczenie a potem Treść reklamy.
 4. Nazwij swoje zabezpieczenie.
 5. W menu „Typ zasobów reklamowych” określ medium, w którym chcesz kontrolować wyświetlanie reklam, wybierając np. Aplikacja mobilna.
 6. (Opcjonalnie) Aby kierować reklamy na wszystkie zasoby reklamowe, kliknij Chroń wszystkie zasoby reklamowe.
 7. (Domyślnie) Aby ustawić kierowanie na konkretne zasoby reklamowe, kliknij Chroń tylko określone zasoby reklamowe i wybierz odpowiednie opcje.
  Dowiedz się więcej o kierowaniu w zabezpieczeniach.
 8. W sekcji „Blokady”, obok opcji „Pliki cookie i użycie danych (źródła ofert reklamowych inne niż Google)” kliknij Dodaj.
 9. W przypadku każdego typu plików cookie i danych, które chcesz wykluczyć, włącz blokadę Włącz
 10. Kliknij Aktualizuj a potem Zapisz.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne