Raportowanie w usłudze Ad Manager – podstawy

Zliczanie wyświetleń i kliknięć

Reklamy internetowe mogą dostarczać szczegółowe dane o skuteczności kampanii reklamowych. Najważniejsze są dane o wyświetleniach (liczbie wyświetleń reklamy) i kliknięciach. Oto wyjaśnienie sposobu zliczania tych danych przez Ad Managera.

Na tej stronie

Możesz też dowiedzieć się więcej o zliczaniu linków monitorujących wyświetlenia przez firmy zewnętrzne w przypadku reklam displayowych i natywnych oraz o zdarzeniach śledzenia wideo związanych z adresami URL innych firm.

Skorzystaj z Inspektora wyświetlania, by ustalić, dlaczego element zamówienia nie rejestruje wyświetleń, oraz zobacz podgląd kreacji, by sprawdzić, czy kreacja będzie zliczać kliknięcia.

Zliczanie wyświetleń

Ad Manager zlicza wyświetlenia za każdym razem, gdy kreacja jest pobierana na urządzenie użytkownika i rozpoczęło się jej wczytywanie. Pamiętaj, że wyświetlenie jest zliczane przed całkowitym pobraniem kreacji i obejrzeniem jej przez użytkownika.

Google Ad Manager zlicza wyświetlenia w aplikacjach mobilnych w sposób zgodny ze standardami branżowymi. Wyświetlenie w aplikacji mobilnej zostaje zliczone, gdy na ekranie urządzenia jest widoczny co najmniej jeden piksel reklamy. Obecnie z tej metodologii korzystają kreacje Ad Exchange i niektóre formaty kreacji Ad Managera oraz Otwarte ustalanie stawek.

Dowiedz się więcej o tym, jak Google Ad Manager zlicza wyświetlenia w aplikacji mobilnej.

Statystyki dotyczące elementu zamówienia

Na stronie ze szczegółami elementu zamówienia liczba wyświetleń widoczna w sekcji z podsumowaniem zawiera tylko wyświetlenia kreacji nadrzędnych. Aby zobaczyć liczbę wyświetleń kreacji towarzyszących, wykonaj raport „Dane historyczne” i dodaj wymiar „Kreacja nadrzędna i towarzysząca”.

Wyświetlenia opóźnione

Z wyświetleń opóźnionych korzystają wszystkie typy kreacji. To oznacza, że Ad Manager nie zlicza wyświetlenia, dopóki kreacja nie wyśle do tej usługi żądania wyświetlenia. Z powodu tego dodatkowego żądania łączna wartość danych w polu „Łączna liczba wyświetleń kodu” może być wyższa niż wartość „Wyświetlenia łącznie” dla tych typów kreacji.

Ad Manager musi otrzymać powiązane żądanie wyświetlenia od kreacji w odpowiednim czasie od momentu dostarczenia kodu kreacji do użytkownika. Obowiązują te terminy:
 • Żądania reklamy wyświetlanej przy otwarciu aplikacji: 4 godziny
 • Żądania po stronie serwera: 4–6 godzin
 • Zasoby reklamowe wideo typu In-Stream w blokach reklamowych: 4–6 godzin
 • Pozostałe zasoby reklamowe: 1 godzina

Ręczne liczenie wyświetleń banerów reklamowych w aplikacjach mobilnych

Domyślnie Ad Manager liczy wyświetlenie w aplikacji mobilnej, gdy na ekranie urządzenia widoczny jest co najmniej 1 piksel kreacji, ale można też sterować liczeniem wyświetleń banerów, używając funkcji ręcznego liczenia wyświetleń dostępnej w pakiecie SDK do reklam mobilnych Google, która korzysta z opóźnionego liczenia wyświetleń.

Ręczne liczenie wyświetleń jest zgodne tylko z kreacjami trafikowanymi bezpośrednio w usłudze Ad Manager. Nie należy z niego korzystać w przypadku przesyłania żądań reklam do jednostek reklamowych, które mogą wyświetlać elementy zapasowe (Ad Exchange, AdSense i AdMob) ani reklam z sieci zewnętrznych (np. z zapośredniczeniem SDK).

Jeśli kreacja trafikowana przez Ad Managera zawiera zewnętrzne piksele śledzące wyświetlenia, zostaną one uruchomione po wywołaniu funkcji mAdView.recordManualImpression().

Wyświetlenia pełnoekranowe w aplikacjach mobilnych

Ad Manager zlicza wyświetlenie w chwili pokazania reklamy pełnoekranowej użytkownikowi, a nie w chwili wyświetlenia kreacji z Ad Managera. Jeśli po otrzymaniu żądania reklamy pełnoekranowej Ad Manager prześle kreację do aplikacji, ale aplikacja jej nie pokaże, wyświetlenie nie zostanie zliczone.

Wyświetlenia audio

Ad Manager zlicza wyświetlenie reklamy audio, gdy zintegrowany z IMA SDK odtwarzacz dźwięku rozpocznie jej odtwarzanie.

Zliczanie kliknięć

Gdy użytkownik klika reklamę, do serwera reklam Ad Managera jest wysyłane żądanie. Ad Manager zlicza kliknięcie natychmiast po otrzymaniu żądania, a następnie wysyła użytkownikowi zdefiniowany docelowy URL. Pamiętaj, że Ad Manager zlicza kliknięcie w chwili jego otrzymania, a nie w momencie przekierowania użytkownika na docelowy URL.

Statystyki dotyczące elementu zamówienia

Na stronie ze szczegółami elementu zamówienia liczba kliknięć widoczna w sekcji z podsumowaniem zawiera kliknięcia dotyczące zarówno kreacji nadrzędnych, jak i podrzędnych.

Filtrowanie nieprawidłowych wyświetleń i kliknięć

Ad Manager odrzuca wyświetlenia i kliknięcia uznane za nieprawidłowe. Więcej informacji o metodologii wykrywania i filtrowania nieprawidłowego ruchu w usłudze Ad Manager

Reklamy wideo i displayowe

IAB inaczej klasyfikuje reklamy wideo i reklamy displayowe na podstawie wczytywania strony lub reklamy, zliczania wyświetleń i śledzenia.

Reklamy displayowe

 1. Wczytywanie strony
 2. Wczytywanie reklamy i rejestrowanie wyświetlenia
 3. Rejestrowanie danych śledzenia kliknięcia (jeśli dotyczy)

Reklamy wideo

 1. Wczytywanie strony (z odtwarzaczem wideo)
 2. Wczytywanie reklamy
 3. Odtwarzanie filmu i rejestrowanie wyświetlenia
 4. Rejestrowanie danych śledzenia kliknięć i interakcji (jeśli dotyczy)

Oto szczegóły:

 • Wczytywanie strony: obie strony wczytują się podobnie. Tag wideo jest jednak umieszczony w odtwarzaczu, a tag reklamy displayowej – bezpośrednio na stronie.
 • Wczytywanie reklamy: obie reklamy wczytują się podobnie z odpowiedniego tagu reklamy. Jednak w przypadku reklam wideo odtwarzacz musi rozpocząć odtwarzanie reklamy, by wyświetlenie zostało zliczone.
 • Zliczanie wyświetleń: wyświetlenia reklam displayowych są zliczane natychmiast po wczytaniu reklamy, a tagi reklam wideo są zliczane po rozpoczęciu odtwarzania reklamy w odtwarzaczu.
 • Zliczanie dodatkowych danych śledzenia: reklamy displayowe mogą rejestrować dodatkowe dane kliknięć, a reklamy wideo mogą rejestrować wiele dodatkowych danych dotyczących interakcji, np. ile razy reklama wideo została odtworzona do połowy, do pierwszego lub trzeciego kwartyla bądź w całości.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne