Basisprincipes van Ad Manager-rapportage

Vertoningen en klikken tellen

Met digitaal adverteren kunnen gedetailleerde statistieken worden geleverd over hoe de advertentiecampagnes presteren. De meest fundamentele statistieken zijn vertoningen (het aantal keren dat een advertentie is weergegeven) en klikken. Hier volgt wat informatie over hoe Ad Manager die statistieken telt.

Op deze pagina

U kunt ook meer informatie vinden over het tellen van tracking-URL's voor vertoningen door derden voor display- en native advertenties of over videotrackinggebeurtenissen met URL's van derden.

Gebruik de Delivery Inspector om te onderzoeken waarom een regelitem geen vertoningen registreert. Gebruik voorbeelden van advertentiemateriaal om te controleren of advertentiemateriaal klikken telt.

Vertoningen tellen

Ad Manager telt een vertoning wanneer advertentiemateriaal naar het apparaat van de gebruiker is gedownload en is begonnen met laden. Houd er rekening mee dat de vertoning wordt geteld voordat het advertentiemateriaal volledig is gedownload en bekeken door de eindgebruiker.

Google Ad Manager telt mobiele-app-vertoningen in overeenstemming met branchenormen. Een mobiele-app-vertoning wordt geteld wanneer een of meer pixels van het advertentiemateriaal zichtbaar zijn op het scherm van een apparaat. Deze methodologie wordt momenteel gehanteerd door Ad Exchange-advertentiemateriaal, bepaalde indelingen van Ad Manager-advertentiemateriaal en Open bieden.

Meer informatie over hoe Google Ad Manager mobiele-app-vertoningen telt

Statistieken voor regelitems

Op de detailpagina van regelitems omvat het aantal vertoningen dat u in het overzichtsgedeelte ziet, alleen vertoningen die zijn geleverd door hoofdadvertentiemateriaal. Als u het aantal vertoningen wilt zien dat is geleverd door begeleidend advertentiemateriaal, voert u een historisch rapport uit en voegt u de dimensie Primair en begeleidend advertentiemateriaal toe.

Vertraagde vertoningen

Alle typen advertentiemateriaal gebruiken vertraagde vertoningen. Dit houdt in dat Ad Manager een vertoning niet telt totdat het advertentiemateriaal een vertoningsverzoek naar Ad Manager stuurt. Door dit secundaire verzoek kan het totaal van de statistiek 'Totaal aantal codeweergaven' groter zijn dan de waarde van 'Totaal aantal vertoningen' voor deze typen advertentiemateriaal.

Ad Manager moet een vervolgverzoek van het advertentiemateriaal ontvangen binnen een bepaalde periode vanaf het moment waarop de code voor advertentiemateriaal is geleverd aan de eindgebruiker. De volgende perioden zijn van toepassing.
 • 'App openen'-verzoeken: 4 uur
 • Verzoeken aan serverzijde: 4 tot 6 uur
 • In-stream videovoorraad in pods: 4 tot 6 uur
 • Alle overige voorraad: 1 uur

Handmatig tellen van vertoningen voor banneradvertenties in mobiele apps

Ad Manager telt standaard een mobiele-app-vertoning wanneer een of meer pixels van het advertentiemateriaal zichtbaar zijn op het scherm van een apparaat. U heeft ook de optie om het tellen van vertoningen voor banners te beheren via de functie voor handmatig tellen van vertoningen in de SDK voor mobiele advertenties van Google, waarvoor het tellen van vertraagde vertoningen wordt gebruikt.

Handmatig tellen van vertoningen werkt alleen met advertentiemateriaal dat rechtstreeks is gedistribueerd in Ad Manager. Dit moet niet worden gebruikt wanneer advertenties voor advertentieblokken die aanvulling kunnen weergeven (Ad Exchange, AdSense of AdMob) of advertenties van netwerken van derden (waaronder SDK-bemiddeling) worden aangevraagd.

Als uw door Ad Manager gedistribueerde advertentiemateriaal externe trackingpixels voor vertoningen bevat, worden die vertoningen geactiveerd wanneer de functie mAdView.recordManualImpression() wordt geactiveerd.

Interstitial-vertoningen in mobiele apps

Ad Manager telt de vertoning wanneer de interstitial wordt weergegeven voor de gebruiker, niet wanneer advertentiemateriaal wordt weergegeven vanuit Ad Manager. Als een interstitial-verzoek wordt gedaan en Ad Manager het advertentiemateriaal naar de app verzendt, maar de app de interstitial nooit weergeeft, wordt er geen vertoning geteld.

Audiovertoningen

Ad Manager telt een vertoning voor elke audioadvertentie zodra de via de IMA-SDK geïntegreerde audiospeler is begonnen met het afspelen van de advertentie.

Klikken tellen

Wanneer een gebruiker op advertentiemateriaal klikt, wordt er een klikverzoek verzonden naar de Ad Manager-advertentieserver. Ad Manager telt een klik zodra het klikverzoek wordt ontvangen en stuurt vervolgens de opgegeven doorklik-URL naar de gebruiker. Houd er rekening mee dat Ad Manager de klik telt wanneer deze wordt ontvangen en niet wanneer de gebruiker wordt omgeleid naar de doorklik-URL.

Statistieken voor regelitems

Op de detailpagina van regelitems omvat het aantal klikken dat u in het overzichtsgedeelte ziet, klikken die zijn geleverd door hoofd- en begeleidend advertentiemateriaal.

Ongeldige vertoningen en klikken filteren

Ad Manager verwijdert vertoningen en klikken die als ongeldig worden beschouwd. Meer informatie over de methoden van Ad Manager om ongeldig verkeer te detecteren en te filteren

Videoadvertenties versus display-advertenties

Het IAB categoriseert video- en display-advertenties verschillend op basis van het laden van pagina's/advertenties, het tellen van vertoningen en het bijhouden van gegevens.

Display-advertenties

 1. Pagina wordt geladen
 2. Advertentie wordt geladen en vertoning wordt geregistreerd
 3. Bijhouden van klikken wordt geregistreerd (indien van toepassing)

Videoadvertenties

 1. Pagina wordt geladen (met videospeler)
 2. Advertentie wordt geladen
 3. Video wordt afgespeeld en vertoning wordt geregistreerd
 4. Bijhouden van klikken en interacties wordt geregistreerd (indien van toepassing)

Hieronder vindt u alle informatie:

 • Pagina wordt geladen: Beide pagina's worden op dezelfde manier geladen. De videotag bevindt zich echter in de speler, terwijl de display-tag rechtstreeks op de pagina staat.
 • Advertentie wordt geladen: Beide advertenties worden op dezelfde manier geladen via de bijbehorende advertentietag. Voor videoadvertenties moet de speler de advertentie echter afspelen voordat de vertoning kan worden geteld.
 • Vertoning geteld: Vertoningen van display-advertenties worden onmiddellijk geteld wanneer de advertentie is geladen, terwijl videoadvertentietags worden geteld nadat de speler de advertentie begint af te spelen.
 • Bijhouden van extra gegevens geteld: Voor display-advertenties kan een extra klikstatistiek worden geregistreerd, terwijl voor videoadvertenties veel extra interactiestatistieken kunnen worden geregistreerd, waaronder het aantal keren dat de video het eerste kwartiel, het middelpunt of het derde kwartiel heeft bereikt of helemaal is afgespeeld.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Release-opmerkingen

Lees meer informatie over de nieuwste Ad Manager-functies en Helpcentrum-updates.

Nieuwe functies weergeven

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu