Troubleshoot Google Publisher Tag

Aktivace Konzole pro majitele stránek Google

Konzoli pro majitele stránek lze na webových stránkách se značkami Google Publisher Tag zobrazit několika způsoby.

Po otevření Konzole pro majitele stránek můžete kliknutím na Odstraňovat problémy v pravém horním rohu otevřít ve službě Ad Manager nástroj Delivery Inspector. Můžete zjistit, proč se zobrazily konkrétní reklamy a nikoliv jiné, která řádková položka by se zobrazila, pokud byste o reklamní blok požádali znovu, apod.

Pomocí záložky (doporučeno)

Vytvořte záložku, která spustí funkci JavaScript, jež na stránce s načtenou knihovnou GPT (tj. na stránce, na které se zobrazují reklamy pomocí značky GPT) otevře Konzoli pro majitele stránek Google.

Tuto funkci můžete nastavit v kterémkoliv prohlížeči na počítači nebo mobilním zařízení. Postup vytvoření záložky v Chromu:

 1. Klikněte na ikonu Další Více a pak Záložky a pak Správce záložek.
 2. Ve správci záložek klikněte na ikonu Další Více a pak Přidat novou záložku.
 3. Zadejte název záložky (například Konzole pro majitele stránek).
 4. Do pole Adresa URL zkopírujte tento kód:
  javascript: googletag.openConsole();
 5. Klikněte na Uložit.
 6. Přejděte na web, na kterém se zobrazují reklamy pomocí značky GPT.
 7. Kliknutím na nově vytvořenou záložku otevřete Konzoli pro majitele stránek.
  • Záložka se bude zobrazovat na místě, kam jste ji v kroku 2 umístili. Může se zobrazovat například na liště záložek pod adresním řádkem.
  • Na mobilních webech záložku může být potřeba načítat prostřednictvím adresního řádku.

Další možnosti zapnutí Konzole pro majitele stránek

Pomocí konzole

Po načtení stránky zadejte do konzole JavaScriptu v prohlížeči příkaz javascript: googletag.openConsole().

Konzoli JavaScriptu v Chromu otevřete tak, že v pravém horním rohu okna prohlížeče kliknete na ikonu Další Více, vyberete Další nástroje a pak Nástroje pro vývojáře a poté kliknete na Console (Konzole).
Pomocí adresy URL
Tato možnost na některých webech nefunguje.

Před načtením stránky k její adrese URL v adresním řádku prohlížeče přidejte jeden z těchto parametrů dotazu:

 • google_console=1: Umožňuje zapnutí a vypnutí Konzole pro majitele stránek klávesovou zkratkou (viz níže).
  Příklad: http://www.example1.com?google_console=1
 • google_force_console=1: Konzole pro majitele stránek se po načtení stránky zobrazí automaticky.
  Příklad: http://www.example2.com?p1=AAA&p2=BBB&google_force_console=1

Zapnutí nebo vypnutí Konzole pro majitele stránek

Po načtení pomocí některé z výše uvedených metod můžete Konzoli pro majitele stránek Google zapnout nebo vypnout klávesovou zkratkou Ctrl+F10 (na počítačích Mac fn+Control+F10).

Chcete-li předejít načtení Konzole pro majitele stránek Google při dalších načteních stránky, zavřete ji. V pravém horním rohu konzole klikněte na tlačítko Zavřít Zavřít.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?