Štítky

Štítky se používají k seskupení objektů pro různé účely. Mohou například zabránit zobrazení reklam různých inzerentů, kteří prodávají podobné produkty, na stejné stránce nebo vám mohou pomoci se správou určitých typů kreativ.

Jednomu štítku lze přiřadit několik typů. Výjimkou je typ Kategorie reklam, který nelze kombinovat s žádným dalším typem.

  • Konkurenční vyloučení: Řádkové položky se nezobrazí na stejné stránce jako řádkové položky od jiných inzerentů, které mají přiřazený stejný štítek. Další informace
  • Vyloučení reklamy: Zabrání zobrazení řádkových položek v reklamních jednotkách v případě, že pravidlo vyloučení reklamy služby Ad Manager odpovídá štítku. Další informace
  • Kategorie reklamy: Omezuje nebo povoluje zobrazování reklam patřících do kategorií reklam Ad Exchange. Pokud vyberete tuto možnost, nebudete moci použít jiné typy štítků. Další informace
  • Omezení frekvence reklamní jednotky: Zabraňuje tomu, aby se uživatelům příliš často zobrazovaly určité typy reklamních jednotek v různých částech vašich stránek. Další informace
  • Obálka kreativy: Fragment kódu, do kterého je kreativa při zobrazení vložena. Ad Manager obálky reklam pomocí štítků propojuje s reklamními jednotkami. Další informace

     K dispozici pouze ve službě Google Ad Manager 360.

Pouze pro partnery:

  • Správa partnerů: Uspořádejte své partnery pomocí štítků. Umožní vám později vytvářet přehledy na základě štítků a využívat další funkce zobrazování reklam. Další informace

     K dispozici pouze ve službě Google Ad Manager 360.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?