Nastavení měny


DFP admin content Requires the "Administrator" role or roles with similar permissions to configure network settings

Při vytváření sítě se nastavuje měna. Po vytvoření objednávek již měnu sítě nelze změnit.

Ad Manager používá měnu dvěma způsoby:

 • Zobrazování řádkových položek: U některých typů řádkových položek je cena jedním z faktorů, které služba Ad Manager bere v úvahu při výběru řádkové položky k zobrazení. U těchto řádkových položek se Ad Manager pokouší zobrazit řádkové položky, které pro vaši síť vygenerují největší tržby. (Další informace o prioritách zobrazování řádkových položek)
 • Přehledy tržeb: Přehledy ukazují, jak velké tržby vaše řádkové položky a objednávky vygenerovaly.

Sekundární měny

 K dispozici pouze ve službě Google Ad Manager 360.

Sekundární měny jsou užitečné, pokud inventář prodáváte ve více než jedné měně. Konfigurátoři reklam nebo plánovači prodeje pak informace o cenách mohou zadat v měně, ve které se vyjednává. 

 • Řádkové položky – Měnu řádkové položky nastavte při jejím vytváření. Jakmile řádkovou položku uložíte, je měna pevně dána a nelze ji změnit. Každá řádková položka v objednávce může používat jinou měnu.
 • Řádkové položky nabídky – Řádkové položky nabídek jsou součástí přímého programatického obchodování. Nastavte měnu nabídky. Všechny řádkové položky nabídky musí používat měnu nastavenou v nabídce. Měnu nabídky můžete měnit do chvíle, kdy ji poprvé odešlete kupujícímu. Po odeslání nabídky kupujícímu je měna pevně dána a nelze ji změnit. Další informace o přímém programatickém obchodování
  Sekundární měny jsou k dispozici ve všech sítích s přímým programatickým obchodováním, nejen v sítích Google Ad Manager 360.

Podpora sekundárních měn

Řádkové položky s cenou za den (CPD) teď podporují sekundární měny. K převodu měn se používá směnný kurz platný v den realizace zobrazení.*

Údaj Celková předpokládaná hodnota objednávky zahrnuje jen řádkové položky, které používají primární měnu sítě. To znamená, že pokud pro řádkovou položku použijete sekundární měnu, příslušná řádková položka do údaje Celková předpokládaná hodnota objednávky nebude zahrnuta.

* Tato změna je retroaktivní. Údaje Dotazovacího nástroje týkající se metrik tržeb s cenou za den (CPD) se mohou lišit od přehledů spuštěných před 24. červencem 2018.

Přidání měn do sítě

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Globální nastavení a pak Nastavení sítě.
 3. V poli Přidat měnu v dolní části tabulky měn najděte měnu, kterou chcete přidat.
 4. Podle potřeby přidejte další měny.
 5. Klikněte na Uložit. Měny jsou nyní k dispozici pro všechny nové řádkové položky.

Převod měny

Částky v sekundární měně služba Ad Manager automaticky převádí na výchozí měnu sítě. Směnné kurzy používané k převodu měn ve službě Ad Manager se během dne mnohokrát aktualizují.

Při přijetí žádosti o reklamu služba Ad Manager pomocí nejnovějšího směnného kurzu vypočítá cenu jednotlivých řádkových položek ve výchozí měně sítě. Pomocí převedené hodnoty mohou řádkové položky vzájemně cenově soutěžit i v případě, že byly nastaveny v různých měnách.

Údaje pro přehledy se také převádějí do výchozí měny sítě. Hodnoty vycházejí ze směnného kurzu v okamžiku zobrazení.

Příklad: Výchozí měnou vaší sítě je americký dolar, ale některé kampaně prodáváte také v eurech.

Ad Manager se musí rozhodnout mezi dvěma řádkovými položkami s prioritou ceny: jednou s CPM 4 $ a druhou s CPM 3 €.

 1. Při aktuálním směnném kurzu v okamžiku přijetí žádosti o reklamu odpovídají 3 € částce 4,02 $, a tato řádková položka tedy nabízí vyšší cenu.
 2. Ad Manager zobrazí řádkovou položku s CPM 3 €.
 3. Tržby ze zobrazení se zaznamenají a nahlásí v dolarech (v tomto případě 4,02 $ ÷ 1000 = 0,00402 $).

Později ve stejný den se služba Ad Manager opět rozhoduje mezi dvěma řádkovými položkami s prioritou ceny s CPM 4 $ a 3 €.

 1. Směnný kurz se mezitím trochu změnil a 3 € teď odpovídají částce 3,98 $.
 2. Služba Ad Manager zobrazí řádkovou položku s hodnotou CPM 4 $.

Odstranění sekundární měny

Sekundární měnu můžete odstranit. Řádkové položky, které již v dané sekundární měně byly nastaveny, ji budou používat i nadále. Po odstranění však již pomocí sekundární měny nebudete moci vytvořit žádné nové řádkové položky.

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Globální nastavení a pak Nastavení sítě.
 3. Klikněte na ikonu X vedle měny, kterou chcete odstranit.
 4. V případě potřeby odstraňte další měny.
 5. Klikněte na Uložit. Měny již u nových řádkových položek nebudou k dispozici.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?