Raportowanie w usłudze Ad Manager – podstawy

Zliczanie wyświetleń przez link monitorujący firmy zewnętrznej

Ad Manager zlicza wyświetlenia za każdym razem, gdy kreacja jest pobierana na urządzenie użytkownika i rozpoczyna się jej wczytywanie. Wyświetlenie w aplikacji mobilnej zostaje zliczone, gdy na ekranie urządzenia pojawi się co najmniej 1 piksel kreacji.

Podczas konfigurowania kreacji displayowych i natywnych możesz mieć możliwość dodania linku monitorującego wyświetlenia firmy zewnętrznej. Takie linki mogą się uruchamiać na etapie pobierania kreacji lub po wyrenderowaniu co najmniej 1 piksela kreacji.

Obsługiwane typy: kreacje graficzne, kreacje Campaign Managera 360, kreacje niestandardowe, kreacje HTML5 i kreacje firm zewnętrznych

Gdy wybierzesz typ kreacji, czyli kreację graficzną, Campaign Managera 360, niestandardową, HTML5 lub firmy zewnętrznej, możesz zaznaczyć opcję Ustawianie linków monitorujących wyświetlenia, aby dodać linki monitorujące firmy zewnętrznej. Podany link uruchamia się w momencie pobierania, gdy kreacja wyświetla się w przeglądarce, lub po wyrenderowaniu co najmniej 1 piksela, gdy kreacja wyświetla się w aplikacji.

Standardowy szablon kreacji – baner graficzny z możliwością śledzenia od firmy zewnętrznej, standardowy szablon kreacji – mobilna reklama pełnoekranowa z funkcją automatycznego zamykania (aplikacja)

Jeśli jako typ kreacji wybierzesz Standardowy szablon kreacji – baner graficzny z możliwością śledzenia od firmy zewnętrznej, możesz podać adresy URL w polach „Moduł firmy zewnętrznej do śledzenia wyświetleń 1” (opcjonalnie) i „Moduł firmy zewnętrznej do śledzenia wyświetleń 2” (opcjonalnie). Jeśli jako typ kreacji wybierzesz Standardowy szablon kreacji – mobilna reklama pełnoekranowa z funkcją automatycznego zamykania (aplikacja), możesz wpisać adres URL w polu „Moduł firmy zewnętrznej do śledzenia wyświetleń” (opcjonalnie). Wpisane adresy URL uruchamiają się podczas pobierania kreacji w przeglądarce i w aplikacji. Nie zalecamy korzystania z tych typów kreacji w reklamach aplikacji, które wymagają linków monitorujących wyświetlenia firm zewnętrznych.

Niestandardowy szablon kreacji

Jeśli jako typ kreacji wybierzesz Niestandardowy szablon kreacji, możesz dodać we fragmencie kodu pole typu URL, które ma typ „Moduł firmy zewnętrznej do śledzenia wyświetleń”. Nie można zapisać fragmentu kodu bez odwołania do zmiennej. Adres URL wpisany w tym polu uruchamia się przy pobieraniu kreacji w przeglądarce i w aplikacji tylko poprzez odwołanie we fragmencie kodu. Nie zalecamy stosowania tego typu kreacji w reklamach aplikacji, które wymagają linków monitorujących wyświetlenia firm zewnętrznych.

Reklama natywna z treścią, reklama natywna z treścią wideo, niestandardowe formaty natywne

Jeśli te typy kreacji mają link monitorujący wyświetlenia firmy zewnętrznej, styl musi zawierać odwołanie, aby link mógł się uruchomić, a wyświetlenie kreacji w przeglądarce zostać zliczone. W przypadku aplikacji link uruchamia się, gdy co najmniej 1 piksel został wyrenderowany – bez odwołania w stylu. Jeśli styl zawiera odwołanie, link w aplikacji uruchamia się dwukrotnie. Nie zalecamy używania tego samego stylu na potrzeby kreacji w przeglądarce i aplikacji. Styl kreacji internetowych powinien zawierać odwołanie do adresu URL, a aplikacji – nie.

Natywna reklama promująca instalacje aplikacji, natywna reklama wideo promująca instalacje aplikacji

Po wybraniu tych typów kreacji zobaczysz pole „Moduł firmy zewnętrznej do śledzenia wyświetleń”. Link jest uruchamiany, gdy co najmniej 1 piksel został wyrenderowany bez odwołania w stylu. Jeśli styl zawiera odwołanie, link uruchamia się dwukrotnie. Gdy używasz tych typów kreacji, pamiętaj, aby nie dodawać w stylu odniesienia do modułu firmy zewnętrznej do śledzenia wyświetleń. 
 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne