จัดการการตั้งค่าแชแนลดีมานด์

 

หากต้องการจัดการข้อมูลที่คุณแชร์กับแชแนลดีมานด์ คุณสามารถตรวจสอบและอัปเดตการตั้งค่าแชแนลดีมานด์ได้ คุณใช้การตั้งค่าที่ต่างกันกับแชแนลดีมานด์ต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดการจํากัดครีเอทีฟโฆษณาสําหรับ Authorized Buyers และปิดข้อจํากัดดังกล่าวสําหรับผู้เสนอราคาแบบเปิด

หากต้องการสร้างข้อยกเว้นสําหรับผู้เสนอราคาแต่ละราย ให้สร้างกลุ่มการลบล้าง กลุ่มการลบล้างจะช่วยให้คุณใช้การตั้งค่าเฉพาะกับกลุ่มผู้เสนอราคาที่เลือกในแชแนลดีมานด์ได้

เกี่ยวกับการตั้งค่า

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละแบบ โปรดอ่านบทความต่อไปนี้

การตั้งค่า บทความที่เกี่ยวข้อง
สัญญาณที่ปลอดภัย แชร์สัญญาณที่ปลอดภัยกับผู้เสนอราคา (เบต้า)
การแชร์ข้อมูลผู้เผยแพร่โฆษณา เกี่ยวกับตัวระบุที่ผู้เผยแพร่โฆษณามีให้
เกี่ยวกับสัญญาณที่ได้จากผู้เผยแพร่โฆษณา (เบต้า)
การแชร์ข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ แชร์ข้อมูล CTV กับผู้เสนอราคาบางราย (เบต้า)
ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ตั้งค่าการควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับ Authorized Buyers
ตั้งค่าการควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลและโฆษณาตามความสนใจ
ข้อจำกัดของครีเอทีฟโฆษณา กําหนดค่าข้อจำกัดของครีเอทีฟโฆษณาสำหรับผู้เสนอราคา

ดูหรืออัปเดตการตั้งค่า

คุณสามารถดูและอัปเดตการตั้งค่าแชแนลดีมานด์แบบแยกต่างหากหรือทั้งหมดพร้อมกันได้ เช่น คุณจะเลือกดูเฉพาะการตั้งค่าสําหรับ Authorized Buyers ก็ได้  

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ad Manager
 2. คลิกการแสดงโฆษณา จากนั้น การตั้งค่าแชแนลดีมานด์ 
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูการตั้งค่าสําหรับแชแนลดีมานด์แชแนลเดียว ให้คลิกตัวกรอง เช่น Authorized Buyers
  โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะเลือกแชแนลดีมานด์ทั้งหมด   
 4. หากต้องการดูรายละเอียดการตั้งค่า ให้คลิกขยาย ขยาย หรือขยายการตั้งค่าทั้งหมด
  • หากต้องการเปิดการตั้งค่า ให้คลิกสวิตช์ เปิดใช้อยู่
  • หากต้องการปิดการตั้งค่า ให้คลิกปิด ปิดใช้อยู่
   Configuring demand channel settings in the Ad Manager interface
 5. คลิกบันทึก

ดู แก้ไข หรือสร้างกลุ่มการลบล้าง 

คุณสามารถเพิ่มผู้เสนอราคาแต่ละรายเพื่อลบล้างกลุ่มที่คุณสร้าง และเลือกการตั้งค่าสําหรับกลุ่มนั้น การตั้งค่าที่คุณใช้กับกลุ่มการลบล้างจะมีผลกับผู้เสนอราคาในกลุ่มนี้ โดยลบล้างการตั้งค่าทั่วไปสําหรับแชแนลดีมานด์ 

หากต้องการดูและแก้ไขกลุ่มผู้เสนอราคา คุณต้องเปิดใช้สิทธิ์ "ดูผู้เสนอราคา" และ "แก้ไขผู้เสนอราคา" โดยค่าเริ่มต้น สิทธิ์เหล่านี้จะมีบทบาทของผู้ใช้ดังต่อไปนี้

 • ดูผู้เสนอราคา: ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร ผู้ดูแลการแสดงโฆษณา พนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • แก้ไขผู้เสนอราคา: ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลการแสดงโฆษณา พนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย
   

สร้างกลุ่มการลบล้าง 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ad Manager

 2. คลิกการแสดงโฆษณา จากนั้น การตั้งค่าแชแนลดีมานด์
 3. คลิกกลุ่มการลบล้าง จากนั้น เพิ่มกลุ่มการลบล้าง
 4. ในส่วน "การตั้งค่ากลุ่ม" ให้ทําดังนี้
  1. ป้อนชื่อกลุ่มการลบล้าง
  2. เลือกแชแนลดีมานด์ของกลุ่ม
  3. คลิกขยาย ขยาย เพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่า 
  4. หากต้องการเปิดหรือปิดใช้การตั้งค่าสําหรับกลุ่ม ให้เปิดหรือปิด เปิดใช้อยู่ ปิดใช้อยู่
  5. คลิกต่อไป
 5. ในส่วน "เพิ่มผู้เสนอราคา" ให้ทําดังนี้
  1. หากต้องการเพิ่มผู้เสนอราคา ให้ทําเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากชื่อของผู้เสนอราคา 
  2. คลิกเพิ่มผู้เสนอราคาเพื่อให้เสร็จสิ้น

ดูหรือแก้ไขกลุ่มการลบล้าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ad Manager

 2. คลิกการแสดงโฆษณา จากนั้น การตั้งค่าแชแนลดีมานด์
 3. คลิกกลุ่มการลบล้าง
 4. ตรวจสอบกลุ่มการลบล้างที่มีอยู่
  เคล็ดลับ: หากต้องการดูผู้เสนอราคาในกลุ่มหนึ่งๆ ในส่วน "ผู้เสนอราคา" ให้วางเมาส์เหนือจํานวนผู้เสนอราคา 
 5. หากต้องการเปลี่ยนผู้เสนอราคาในกลุ่ม ให้คลิกชื่อกลุ่ม จากนั้น ผู้เสนอราคา จากนั้น แก้ไขผู้เสนอราคา
  1. ถัดจากชื่อผู้เสนอราคา ให้เลือกช่องเพื่อเพิ่มบุคคลดังกล่าวหรือยกเลิกการเลือกช่องเพื่อนําออก
  2. คลิกบันทึก
 6. หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าของกลุ่ม ให้คลิกชื่อกลุ่ม
  1. ทําการเปลี่ยนแปลงในส่วน "การตั้งค่า"
  2. คลิกบันทึก 
 7. หากต้องการลบกลุ่ม ให้เลือกช่องข้างชื่อกลุ่ม จากนั้น คลิกลบ จากนั้น ยืนยัน  

ย้ายผู้เสนอราคาไปยังกลุ่มการลบล้างอื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ad Manager

 2. คลิกการแสดงโฆษณา จากนั้น ผู้เสนอราคา
 3. เลือกช่องข้างชื่อผู้เสนอราคา
 4. คลิกย้ายไปที่ จากนั้น เลือกกลุ่มที่ต้องการ
 5. คลิกยืนยัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
บันทึกประจำรุ่น

อ่านเกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดของ Ad Manager และการอัปเดตในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก