Odstraňování problémů nalezených pomocí inspektoru reklam

Inspektor reklam pomáhá odhalovat problémy s aplikacemi. V tomto článku se dozvíte, jak zjištěné problémy vyřešit.

Obsah tohoto článku

Problémy s adaptéry sad SDK

Při kontrole adaptéru sady SDK externího zdroje reklamy můžete narazit na dva problémy. Následující informace vám pomohou pochopit podstatu problému a zjistit, jak ho můžete vyřešit.

Problém Význam Co můžete udělat
Adaptér nebyl nalezen

Některé externí zdroje reklam vyžadují k načítání a zobrazování reklam z daného zdroje sadu SDK a specifický adaptér pro její propojení se sadou GMA SDK.

Tato chyba znamená, že sada GMA SDK nedokáže najít adaptér nebo sadu SDK třetí strany.

Zkontrolujte, zda jste adaptér sady SDK správně nainstalovali. Další informace pro Android a iOS
Nedošlo k inicializaci Každý adaptér sady SDK externího zdroje reklam je v kódu potřeba explicitně inicializovat pomocí nezbytných parametrů.

Zkontrolujte, zda jste správně dodrželi průvodce integrací. Další informace pro Android a iOS

Informace o konkrétních chybách, ke kterým může při inicializaci dojít, hledejte v dokumentaci k externímu zdroji reklamy.

Problémy se zdroji reklamy s nabídkami

Zobrazení podrobností o nabídkách v inspektoru reklam je možné od těchto verzí:
 • Android: 20.2.0+
 • iOS: 8.5.0+

Při kontrole podrobností o externích zdrojích nabídek, které obsahuje protokolech požadavků SDK, můžete narazit na níže uvedené problémy.

Problém Význam Co můžete udělat
Nebyl nalezen žádný signál sady SDK Aby bylo možné používat nabídky, může být u některých zdrojů reklam potřeba nainstalovat a správně nakonfigurovat sadu SDK a adaptér. Zkontrolujte, zda jste správně dodrželi požadavky na sadu SDK pro Android a iOS.
Uživatel neudělil souhlas Pokud uživatel neposkytl potřebný souhlas, nemusí být možno zdroj reklamy pro danou žádost o nabídku použít. Může se jednat o očekávané chování. Další informace o implementaci nástrojů pro získávání souhlasu, například GDPR, obsahují zásadách služby Ad Manager.
Nebyla poskytnuta žádná reklama

Zdroje reklamy se možná rozhodly pro danou žádost o reklamu žádnou nabídku nepodat, případně to ani udělat nemohou.

 • Možných příčin je několik. Několik příkladů:
 • Zdroj reklam může podávat nabídky pouze za určitých podmínek, například jen v určitých zeměpisných oblastech.
 • Zdroj reklamy nemá k dispozici žádnou reklamu vhodnou pro danou žádost o nabídku.
 • Na straně zdroje reklam došlo k neočekávané chybě systému nebo vypršení časového limitu.
O další podrobnosti požádejte zdroj reklamy.
Pokud externí zdroj nabídek žádné nabídky nepodává, může být nějaký problém se signálem, který shromažďuje. 

Zobrazení problémů s parametry nabídek třetích stran v žádostech o reklamy

prohlížení podrobností o externích partnerech může odhalit jednu níže uvedených chyb. Význam chyb a doporučené další kroky najdete v níže uvedené tabulce.

Chybová zpráva Význam Co můžete udělat
NO_ERROR Nedošlo k žádné chybě. Není třeba nic dělat.
ADAPTER_CREATION_FAILURE Adaptér sady SDK třetí strany buď nebyl nalezen, nebo se neinicializoval. Ověřte, zda byly adaptér i sada SDK třetí strany správně importovány (Android a iOS).
SIGNAL_COLLECTION_FAILURE Při shromažďování signálů adaptérem SDK třetí strany došlo k selhání. Může to znamenat, že signál sady SDK nebyl nalezen nebo vypršel jeho časový limit.

Pokuste se zjistit příčinu problému z popisu chyby uvedeného v inspektoru reklam.

Zkontrolujte, zda jste v účtu správně namapovali reklamní jednotky.

Ověřte, zda byla úspěšně inicializována sada SDK externího zdroje reklamy.

Pokud to nepomůže, podívejte se do dokumentace externího zdroje reklamy.

SIGNAL_COLLECTION_TIMEOUT Vypršel časový limit pro shromažďování signálů pro adaptér sady SDK třetí strany.

Ověřte, zda byla úspěšně inicializována sada SDK externího zdroje reklamy.

Pokud to nepomůže, podívejte se do dokumentace externího zdroje reklamy.

UNKNOWN_ERROR Došlo k neočekávané chybě.

Neznámá chyba je taková, u které neumíme zjistit přesnou příčinu. Můžete zkusit zkontrolovat několik běžných problémů:

 • Ověřte, zda byla úspěšně inicializována sada SDK externího zdroje reklamy.
 • Zkontrolujte, zda jste v účtu správně namapovali reklamní jednotky.

Pokud to nepomůže, podívejte se do dokumentace externího zdroje reklamy.

ADAPTER_PROTOCOL_ CONFORMANCE_FAILURE Adaptér sady SDK třetí strany není podporován nebo je nějaký problém s jeho konfigurací.

Ověřte, zda jsou adaptér i sada SDK třetí strany správně importovány (iOS).

Tato chyba se zobrazuje pouze pro iOS.

Chybí v parametrech nabídek třetích stran váš zdroj reklamy? Může to znamenat, že nebyl v účtu správně nakonfigurován. Zkontrolujte, jaký má daný zdroj nabídek status partnera. Může to také znamenat, že došlo k neznámé chybě.

Problémy s ochranou soukromí

V sekci Ochrana soukromí v inspektoru reklam se můžete setkat s následující chybou. Přečtěte si, co to znamená a jak tento problém můžete vyřešit.

Chybová zpráva Význam Co můžete udělat
Nebyly nalezeny žádné podrobnosti o ochraně soukromí
Pokud chcete zobrazit podrobnosti o ochraně soukromí v aplikaci nebo žádosti, aktualizujte sadu SDK pro mobilní reklamy Google na nejnovější verzi
K této chybě může dojít, když je verze sady SDK aplikace nebo žádosti příliš stará na to, aby inspektor reklam mohl zobrazit signály ochrany soukromí. Aktualizujte sadu SDK pro mobilní reklamy Google alespoň na nejstarší verzi, která tuto funkci podporuje:
 • Android 21.2.0 nebo iOS 9.8.0

Odstraňování problémů s neočekávanými chybějícími hodnotami

Pokud při odstraňování problémů narazíte na případy, kdy je hodnota uvedena pouze jako pomlčka (), bylo zjištěno, že příslušný signál chybí. Je možné, že budete muset provést integraci s platformou pro správu souhlasu certifikovanou společností Google. Vaše testovací zařízení také musí hlásit potřebnou zeměpisnou polohu.

Používání platformy pro správu souhlasu s certifikací Google

Při zobrazování reklam uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Spojeném království nebo Švýcarsku musíte používat platformu pro správu souhlasu (CMP), která byla certifikována společností Google a je propojena se systémem Transparency and Consent Framework organizace IAB. (TCF).

Jak zajistit, aby zařízení hlásilo zeměpisnou oblast, na kterou se vztahuje nařízení GDPR

Abyste mohli plně otestovat postup týkající se souhlasu a zobrazit v inspektoru reklam signály související s ochranou soukromí, buď se musíte nacházet v EHP, Spojeném království nebo ve Švýcarsku, nebo musíte platformu CMP nakonfigurovat tak, aby otestovala chování aplikace, jako by se zařízení v EHP, Spojené království nebo Švýcarsku skutečně nacházelo. Když je to splněno, měla by se v parametru „Platí GDPR“ v uživatelském rozhraní inspektoru reklam zobrazovat hodnota „pravda“.

 • Majitelé obsahu, kteří používají sadu User Messaging Platform (UMP) SDK, mohou podle pokynů pro Android or iOS na testovacích zařízeních hlášení požadované geografické oblasti vynutit.
 • Majitelé obsahu, kteří používají jinou platformu pro správu souhlasu certifikovanou společností Google, by se měli u svého poskytovatele platformy CMP informovat, jak na svém zařízení mohou vynutit hlášení potřebné zeměpisné oblasti.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka