Typy kreacji mobilnych

Dodawanie kreacji przeznaczonych do wyświetlenia w zasobach reklamowych na komórki

Google Ad Manager udostępnia typy kreacji opracowane specjalnie z myślą o zasobach reklamowych na komórki. Więcej informacji o poszczególnych typach uzyskasz, rozwijając poniższe sekcje.

W przypadku internetu mobilnego i aplikacji mobilnych

Tag Campaign Managera

 1. Wpisz nazwę kreacji.
 2. Podaj adres URL kreacji hostowanej w usłudze Campaign Manager. Fragmenty adresów są uznawane za nieprawidłowe dane wejściowe.
  • Użyj tagów wewnętrznych przekierowań Campaign Managera dostarczonych przez reklamodawcę.
   W przypadku internetu mobilnego tagi mają postać:
   • http://ad.doubleclick.net/ad/N1234.name/;sz=size
    (użyj tylko adresów URL z /ad/, a nie /adx/ czy /adj/)
   • http://ad.mo.doubleclick.net/dartproxy/dcm.mobile.handler?k=N12345.67890.PRZYKŁADOWYTEKST/B123455
 3. Opcjonalnie możesz dodać co najmniej jedną etykietę, jeśli chcesz ograniczyć liczbę wyświetleń kreacji.
 4. Kliknij Zapisz.

Aby śledzić konwersje w przypadku reklam mobilnych w aplikacji, Campaign Manager wymaga identyfikatora wyświetlania reklam (IDFA w iOS lub AdID na Androidzie). Google Ad Manager automatycznie przekazuje takie identyfikatory do Campaign Managera (korzystając z tagu tej usługi). Jeśli zamiast tego chcesz używać tagu usługi zewnętrznej, rozważ wykorzystanie makra IDFA/AdID, by wyraźnie przekazywać identyfikatory wyświetlania reklam. Szczegółowe informacje znajdziesz w Centrum pomocy Campaign Managera w artykule o aktywnościach Floodlight w reklamach mobilnych w aplikacjach.

Obraz, animowany obraz i kreacja pełnoekranowa wideo typu „kliknij, aby otworzyć aplikację”

W kreacjach typu „kliknij, aby otworzyć aplikację” jako docelową lokalizację można wskazać czynność, na przykład otwarcie aplikacji lub pobranie pliku.

Aby włączyć opcję „kliknij, aby otworzyć aplikację” przy obrazie, animowanym obrazie lub pełnoekranowej kreacji wideo, wykonaj te same czynności co w przypadku pierwotnej kreacji i kliknij kolejno Miejsce docelowe > URL typu kliknij, aby otworzyć aplikację. Wskaż jedno z obsługiwanych miejsc docelowych typu „kliknij, aby otworzyć aplikację”.

Obraz typu „kliknij, aby połączyć”

W kreacjach graficznych typu „kliknij, aby połączyć” zamiast docelowego adresu URL możesz podać numer telefonu. Gdy użytkownik kliknie kreację, uruchamia się funkcja telefonu, która umożliwia nawiązanie połączenia.

Takie reklamy nie pojawiają się na urządzeniach, które nie mogą nawiązywać połączeń telefonicznych. Aby zapewnić dokładność prognozowania, kieruj elementy zamówienia z takimi kreacjami na urządzenia, z których można dzwonić. W ustawieniach elementu zamówienia, w sekcji „Dodaj kierowanie” wybierz Urządzenia > Możliwości urządzenia > Połączenia telefoniczne i kliknij włącz.

Aby włączyć opcję „kliknij, aby połączyć” w kreacji graficznej, wykonaj te same czynności co w przypadku kreacji graficznej i kliknij kolejno Miejsce docelowe > Numer telefonu.

Kreacje ze Studio przesuwające się w dół

Aby do mobilnego elementu zamówienia dodać kreację ze Studio przesuwającą się w dół:

 1. Upewnij się, że Twoje konta w usługach Studio i Google Ad Manager są ze sobą powiązane.
  Gdy wpiszesz kod powiązania w usłudze Google Ad Manager, w bibliotece kreacji powinny pojawić się kreacje ze Studio.
 2. Utwórz nowy element mobilny w zamówieniu mobilnym.
 3. Przypisz kreację, klikając kolejno Dodaj reklamy > Użyj istniejących reklam.
 4. W oknie dialogowym kliknij kolejno Typy kreacji > Studio.
 5. Wybierz odpowiednie kreacje, które mają zgodny rozmiar.
 6. Kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej o trafikowaniu ze Studio kreacji przesuwających w dół.

Tylko w przypadku aplikacji mobilnych

Animowany obraz

Kreacja animowana wyświetla serię maksymalnie dziesięciu obrazów jako pokaz slajdów z zaplanowanymi przejściami. Obsługiwane są tylko te wersje pakietu SDK: 5.x (iOS) i 4.1.1 (Android) lub nowsze.

Dodawanie kreacji animowanej

 1. Nazwij kreację.
 2. Opcjonalnie: określ kolor tła, np. „c6c6c6”. Domyślnym ustawieniem jest „000”. Znajdź listę kodów kolorów HTML
 3. Wybierz rozmiar docelowej jednostki reklamowej.
 4. Prześlij maksymalnie 10 obrazów (w plikach GIF, JPG lub PNG). Wszystkim obrazom poza pierwszym nadaj te ustawienia:
  • Przejście: rodzaj efektu przejścia do tej klatki. Dostępne opcje to:
   • Zakończ (domyślnie): nowy obraz stopniowo się pojawia, a stary zanika.
   • Najazd: nowy obraz wysuwa się ze wskazanego kierunku, a stary pozostaje w miejscu.
   • Wypchnij: nowy obraz wypycha stary we wskazanym kierunku.
  • Czas trwania: czas trwania przejścia do tej klatki (w sekundach). Domyślnie: 0,3 s.
  • Opóźnienie: czas, po jakim zacznie się przejście do tej klatki (w sekundach). Domyślnie: 2,2 s.
  • Złagodzenie: to ustawienie wpływa na przyspieszenie animacji przejścia. Dostępne opcje: Wyrównaj (domyślnie), Linearny, Przyspiesz, Zwolnij, Przyspiesz i zwolnij. Dowiedz się więcej i zobacz, jak wyglądają te przejścia.
  • Kierunek: kierunek animacji przy najazdach i wypchnięciach. Na przykład jeśli wybierzesz „Do lewej", obraz będzie przesuwać się w lewo. Dostępne możliwości: W górę, W dół, Do lewej i Do prawej.
 5. Opcjonalnie: dodaj maksymalnie pięć docelowych adresów URL jako możliwe do kliknięcia („klikalne”) obszary na ostatnim obrazie. Kliknij Dodaj adres URL i podaj te informacje:
  • Docelowy URL (wymagane): docelowa lokalizacja, do której prowadzi link. Może to być URL, numer telefonu lub link do pobrania aplikacji ze sklepu.
  • Powiąż cały obszar (pole wyboru): jeśli zaznaczysz to pole, cała kreacja będzie prowadzić do podanej wyżej lokalizacji docelowej.
  • Powiąż zdefiniowany obszar: jeśli nie wybierzesz opcji „Powiąż cały obszar”, możesz określić obszar prowadzący do docelowej lokalizacji za pomocą czterech pól:
   • Pozycja X: pozioma współrzędna lewego górnego rogu klikalnego obszaru.
   • Pozycja Y: pionowa współrzędna lewego górnego rogu klikalnego obszaru.
   • Szerokość: szerokość klikalnego obszaru w pikselach.
   • Wysokość: wysokość klikalnego obszaru w pikselach.
  • Okno docelowe: miejsce, w którym przeglądarka ma otworzyć link. Dostępne opcje:
   • To samo okno (przeglądarka w aplikacji). Uwaga: w przypadku kreacji wyświetlanych na urządzeniach z Androidem usługa Google Ad Manager nie używa przeglądarki w aplikacji, ponieważ zewnętrzna przeglądarka zachowuje się identycznie – przycisk Wstecz prowadzi użytkownika z powrotem do pierwotnego miejsca w aplikacji.
   • Nowe okno (zewnętrzna przeglądarka natywna).
 6. Kliknij Zapisz.

Blokowanie orientacji w kreacjach

Jeśli kreacja może wyświetlać się na pełnym ekranie w aplikacji mobilnej, masz możliwość zablokowania jej orientacji. Zmniejsza to ryzyko przycięcia obrazów w razie obrotu urządzenia. Wybierz w menu „Orientacja” jedną z tych opcji:

 • Dowolna: kreacja ma orientację zgodną z fizyczną orientacją urządzenia.

 • Pionowa: kreacja ma orientację pionową niezależnie od fizycznej orientacji urządzenia.

 • Pozioma: kreacja ma orientację poziomą niezależnie od fizycznej orientacji urządzenia.

Pełnoekranowa reklama wideo na komórki

Pełnoekranowa reklama wideo na komórki to reklama pełnoekranowa wyświetlana w aplikacji mobilnej. Możesz określić, kiedy reklama będzie się pojawiać i jakie linki wyjściowe ma zawierać. Gdy przesyłasz film podczas tworzenia pełnoekranowej reklamy wideo, Google Ad Manager automatycznie transkoduje go na wiele formatów i wybiera odpowiedni podczas wyświetlania reklamy.

Dodawanie pełnoekranowej reklamy wideo

 1. Wpisz nazwę kreacji.
 2. Wpisz rozmiar docelowej jednostki reklamowej.
 3. Opcjonalnie wpisz tytuł reklamy.
  Ten tekst będzie się pojawiać na górnym pasku reklamy.
 4. Opcjonalnie zaznacz pole „Autozamykanie”, jeśli reklama wideo ma automatycznie zamykać się po zakończeniu odtwarzania.
 5. Prześlij plik graficzny z logo.
  Logo pojawia się podczas buforowania filmu i po zakończeniu odtwarzania. Najczęściej powinno mieć ten sam rozmiar co kreacja.
 6. Prześlij plik wideo kreacji.
  Możesz go przeciągnąć lub wybrać z dysku. Google Ad Manager automatycznie transkoduje dodawane pliki i wybiera najlepszy format wideo podczas wyświetlania reklamy. Maksymalny rozmiar pliku to 512 MB.
 7. Dodaj maksymalnie cztery przyciski działań.
  Przyciski działań to linki wyjściowe kreacji. Znajdują się one u dołu ekranu. Ikony mogą mieć rozmiar do 54 x 54 p (bez tekstu) lub 28 x 28 p (z tekstem). Etykiety tekstowe mogą mieć maksymalnie 8 znaków.
 8. Kliknij Zapisz.

Uwagi:

 • Możesz też trafikować pełnoekranowe reklamy wideo w aplikacji z Ad Exchange.
 • Jeśli korzystasz z Firefoksa, to podczas wyświetlania podglądu tego typu kreacji zobaczysz wyskakujące okienko na temat protokołu GMSG. To efekt uboczny sposobu, w jaki kreacja komunikuje się z SDK.
 • W Internet Explorerze podgląd nie działa.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?