กู้คืนบัญชี Google ที่ลบไปเมื่อเร็วๆ นี้

คุณอาจกู้คืนบัญชี Google ที่ลบไปกลับมาได้ แต่หากลบไปแล้วระยะหนึ่ง ระบบอาจกู้คืนข้อมูลในบัญชีไม่ได้ คุณจะลงชื่อเข้าใช้ Gmail, Google Play และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ได้ตามปกติหลังจากกู้คืนบัญชีแล้ว

  1. ทำตามขั้นตอนการกู้คืนบัญชี
  2. หากระบบกู้คืนบัญชีได้ ให้สร้างรหัสผ่านที่ยังไม่เคยใช้กับบัญชีนี้มาก่อน ดูวิธีสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม

หากยังเข้าไม่ได้ ลองสร้างบัญชี Google ทดแทน

กู้คืนบัญชีของบุตรหลาน

หากมีการลบบัญชีของบุตรหลาน คุณอาจยกเลิกการลบได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร