Obnovenie nedávno odstráneného účtu Google

Ak ste odstránili svoj účet Google, možno ho budete môcť získať späť. Ak ste ho odstránili už dávnejšie, možno v ňom nebudete môcť obnoviť dáta. Ak účet obnovíte, budete sa môcť obvyklým spôsobom prihlasovať do Gmailu, služby Google Play a iných služieb Googlu.

  1. Obnovte svoj účet podľa uvedených krokov.
    • Budete musieť zodpovedať niekoľko otázok, na základe ktorých overíme, či je účet váš. Odpovedajte čo najpresnejšie.
    • Ak máte ťažkosti, vyskúšajte tipy na dokončenie obnovenia účtu.
  2. Ak bude účet obnovený, vytvorte si heslo, ktoré ste v tomto účte doposiaľ nepoužili. Ďalšie informácie o vytvorení silného hesla
Stále sa nemôžete prihlásiť? Zvážte možnosť vytvorenia náhradného účtu Google.