Възстановяване на наскоро изтрит профил в Google

Ако сте изтрили профила си в Google, може да сте в състояние да го възстановите. Възможно е да не можете да възстановите данните в него, ако е изминало известно време от изтриването му. В случай че възстановите профила си, ще можете да влизате в Gmail, Google Play и други наши услуги както обикновено.

  1. Изпълнете стъпките, за да възстановите профила си.
  2. Ако профилът ви бъде възстановен, създайте парола, която още не сте използвали с него. Научете как да създадете надеждна парола.

Все още не можете да влезете? Обмислете създаването на заместващ профил в Google.

Възстановяване на профила на детето ви

Ако профилът на детето ви е изтрит, може да сте в състояние да отмените изтриването.