Възстановяване на наскоро изтрит профил в Google

Ако сте изтрили профила си в Google, може да сте в състояние да го възстановите. Възможно е да не можете да възстановите данните в него, ако е изминало известно време от изтриването му. В случай че възстановите профила си, ще можете да влизате в Gmail, Google Play и други наши услуги, както обикновено.

  1. Изпълнете стъпките, за да възстановите профила си.
  2. Ако профилът ви бъде възстановен, създайте парола, която още не сте използвали с него. Научете как да създадете надеждна парола.

Все още не можете да влезете? Обмислете създаването на заместващ профил в Google. Когато го направите, можете да изпълните тези стъпки, за да избегнете загубата на достъп до профила си в Google.

Забележка: Неактивният профил в Google е профил, който не е бил използван в рамките на две години. Запазваме си правото да изтрием неактивен профил в Google, както и активността и данните му, при неактивност в услугите ни в продължение на поне две години. Научете повече за правилата за неактивните профили в Google.

Възстановяване на профила на детето ви

Ако профилът на детето ви е изтрит, можете да опитате да го възстановите.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню