Använda en säkerhetsnyckel för tvåstegsverifiering

Säkerhetsnycklar kan användas med tvåstegsverifiering som ett sätt att skydda Google-kontot från hackare.
Viktigt! Om du är journalist, aktivist eller någon annan som riskerar att utsättas för attacker på internet kan du läsa om programmet Avancerat skydd.

Steg 1: Skaffa nycklar

Steg 2: Lägg till en nyckel i kontot

You can add a security key to your account using a computer or an Android device (7.0 or higher). Make sure you are using the latest version of your browser.
 1. Open a compatible browser, like Chrome.
 2. Enroll your security key. You might need to sign in.
Tips! Lägg till fler sätt att bekräfta din identitet på så att du kan få hjälp att logga in om du tappar bort nyckeln. 

Steg 3: Logga in med nyckeln

Säkerhetsnycklar är ett säkrare andra steg. Använd säkerhetsnyckeln när det går, även om du har konfigurerat fler andra steg. Om en säkerhetsnyckel inte fungerar på enheten eller i webbläsaren kan alternativet att logga in med en kod eller ett inloggningsmeddelande visas i stället.
Tips! Du blir ombedd att använda säkerhetsnyckeln eller ett annat andra steg när du loggar in på en ny dator eller enhet.
With Bluetooth (BLE)
 1. On your Android phone or tablet, open a Google app or a compatible browser like Chrome, Firefox, Edge, or Opera.
 2. Sign in to your Google Account if you haven’t already.
 3. Your device will detect that your account has a security key. Follow the steps to pair your device and key.

After pairing, you can sign in to your Google Account like you normally do. If we need to make sure it’s you, you’ll be asked to press the button on your key.

Fix problems with Bluetooth

Key won't pair with phone or tablet

Gör följande:

Key won't go into pairing mode

Kontrollera följande:

 • Att nyckeln inte är ansluten till datorn eller laddaren.
 • Att nyckeln är laddad.

Google Play Services error

 1. Logga in på Android-enheten med ett konto där ingen säkerhetsnyckel används.
 2. Google Play-tjänsterna ska uppdateras automatiskt.
  • Kontrollera att enheten är ansluten till internet.
 3. Logga in på Android-enheten igen med kontot som säkerhetsnyckeln har kopplats till.
 4. Logga in med nyckeln via Bluetooth (BLE) enligt anvisningarna.
With Near Field Communication (NFC)
 1. Öppna en app från Google eller en kompatibel webbläsare som Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Logga in på ditt Google-konto om du inte redan har gjort det.
 3. Enheten känner av att en säkerhetsnyckel har kopplats till kontot. Logga in med nyckeln enligt anvisningarna.

Fix problems with NFC

Make sure to:

 • Turn on NFC on your device
 • Add the key to your account
 • Remove anything that might be blocking the NFC signal, like a case or sticker
 • Update your device to the latest version of Google Play Services
 • Try restarting your device
 • Try turning NFC off and on again

Google Play Services error

 1. Logga in på Android-enheten med ett konto där ingen säkerhetsnyckel används.
 2. Google Play-tjänsterna ska uppdateras automatiskt.
  • Kontrollera att enheten är ansluten till internet.
 3. Logga in på Android-enheten igen med kontot som säkerhetsnyckeln har kopplats till.
 4. Logga in med nyckeln med NFC enligt anvisningarna.
Med USB
 1. Öppna en kompatibel webbläsare, till exempel Chrome.
 2. Logga in på Google-kontot. Enheten känner av att en säkerhetsnyckel har kopplats till kontot.
 3. Sätt i nyckeln i enhetens USB-port. Du kan behöva använda en USB-adapter.
 4. Om du ser ett meddelande från Google Play-tjänster trycker du på OK. Om meddelandet inte visas fortsätter du till steg 4.
 5. Slå på nyckeln:
  • Om det finns en guldfärgad skiva på nyckeln trycker du på den.
  • Om nyckeln har en guldfärgad tunga trycker du på den.
  • Om det finns en knapp på nyckeln trycker du på den.
  • Om inget av ovanstående finns på nyckeln kan du behöva ta ur och sätta i nyckeln igen. Nycklar av det här slaget inaktiveras när de har använts.

Borttappad säkerhetsnyckel

Om du har blivit av med säkerhetsnyckeln kan du logga in på kontot och skydda det genom att följa de här stegen. Välj rätt steg utifrån om du har lagt till ett andra steg, till exempel:

 • Verifieringskoder
 • Meddelanden från Google
 • Reservkoder
 • En annan säkerhetsnyckel som har lagts till i kontot
 • En registrerad dator som du tidigare har valt att inte bli tillfrågad om verifieringskod på
Om du har lagt till ett andra steg
 1. Logga in på Google-kontot med ditt lösenord och det andra steget.
 2. Ta bort den borttappade nyckeln från kontot enligt anvisningarna.
 3. Skaffa en ny säkerhetsnyckel. Det kan vara bra att skaffa en extranyckel som du kan förvara på ett säkert ställe.
 4. Lägg till den nya nyckeln i kontot.
Om du inte har angett ett andra steg eller glömt bort ditt lösenord

Obs! Med tvåstegsverifiering krävs ett extra steg som bevis på att du äger ett konto. På grund av det här extra säkerhetssteget kan det ta 3–5 arbetsdagar för Google att kontrollera att det är du som försöker logga in.

 1. Följ stegen för att återställa kontot. Vi kontrollerar att det är ditt konto genom att ställa några frågor.
 2. Du kan bli ombedd att:
  • Ange en e-postadress eller ett telefonnummer som vi kan nå dig på.
  • Ange en kod som skickas till din e-postadress eller ditt telefonnummer. Den här koden verifierar att du har åtkomst till e-postadressen eller telefonnumret du angivit.

Relaterade artiklar