Upotreba sigurnosnog ključa za Potvrdu u dva koraka

Sigurnosne ključeve možete upotrebljavati s Potvrdom u dva koraka kako biste svoj Google račun zaštitili od hakera.
Važno: ako ste novinar, aktivist ili netko drugi tko je u opasnosti od ciljanih online napada, saznajte više o Programu napredne zaštite.

1. korak: nabavite ključeve

2. korak: dodajte ključ na svoj račun

You can add a security key to your account using a computer or an Android device (7.0 or higher). Make sure you are using the latest version of your browser.
 1. Open a compatible browser, like Chrome.
 2. Enroll your security key. You might need to sign in.
Savjet: da biste se lakše prijavili ako izgubite ključ, dodajte više načina potvrđivanja svog identiteta.

3. korak: prijavite se pomoću ključa

Sigurnosni ključevi sigurniji su drugi korak. Ako ste postavili još drugih koraka, upotrijebite sigurnosni ključ za prijavu kada god je to moguće. Ako sigurnosni ključ ne funkcionira na vašem uređaju ili u pregledniku, možda ćete vidjeti opciju za prijavu pomoću koda ili obavijesti.
Savjet: sigurnosni ključ ili neka druga vrsta drugog koraka bit će potrebni svaki put kad se prijavljujete na novom računalu ili uređaju.
With Bluetooth (BLE)
 1. On your Android phone or tablet, open a Google app or a compatible browser like Chrome, Firefox, Edge, or Opera.
 2. Sign in to your Google Account if you haven’t already.
 3. Your device will detect that your account has a security key. Follow the steps to pair your device and key.

After pairing, you can sign in to your Google Account like you normally do. If we need to make sure it’s you, you’ll be asked to press the button on your key.

Fix problems with Bluetooth

Key won't pair with phone or tablet

Učinite sljedeće:

Key won't go into pairing mode

Učinite sljedeće:

 • Provjerite je li ključ isključen iz računala ili punjača.
 • Provjerite je li ključ napunjen.

Google Play Services error

 1. Na Android uređaju prijavite se računom koji ne upotrebljava sigurnosni ključ.
 2. Usluge za Google Play trebale bi se automatski početi ažurirati.
  • Provjerite je li vaš uređaj povezan s internetom.
 3. Ponovo se prijavite na Android uređaju računom koji upotrebljava sigurnosni ključ.
 4. Slijedite upute za prijavu pomoću ključa s Bluetoothom (BLE).
With Near Field Communication (NFC)
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google ili kompatibilan preglednik kao što je Chrome.
 2. Prijavite se na svoj Google račun ako to već niste učinili.
 3. Vaš će uređaj otkriti da vaš račun ima sigurnosni ključ. Slijedite upute za prijavu pomoću ključa.

Fix problems with NFC

Make sure to:

 • Turn on NFC on your device
 • Add the key to your account
 • Remove anything that might be blocking the NFC signal, like a case or sticker
 • Update your device to the latest version of Google Play Services
 • Try restarting your device
 • Try turning NFC off and on again

Google Play Services error

 1. Na Android uređaju prijavite se računom koji ne upotrebljava sigurnosni ključ.
 2. Usluge za Google Play trebale bi se automatski početi ažurirati.
  • Provjerite je li vaš uređaj povezan s internetom.
 3. Ponovo se prijavite na Android uređaju računom koji upotrebljava sigurnosni ključ.
 4. Slijedite upute za prijavu pomoću ključa s Komunikacijom kratkog dometa (NFC).
S USB-om
 1. Otvorite kompatibilan preglednik kao što je Chrome.
 2. Prijavite se na Google račun.Vaš će uređaj otkriti da vaš račun ima sigurnosni ključ.
 3. Priključite ključ u USB priključak na uređaju.Možda će vam trebati USB adapter.
 4. Ako "usluge za Google Play" prikažu poruku, dodirnite U redu. U suprotnom prijeđite na 4. korak.
 5. Uključite ključ:
  • Ako vaš ključ ima zlatni disk, dodirnite ga.
  • Ako vaš ključ ima zlatni vrh, dodirnite ga i pritisnite.
  • Ako vaš ključ ima tipku, pritisnite je.
  • Ako vaš ključ nema nijednu od tih značajki, možda ćete ga trebati ukloniti i ponovo umetnuti. Ta vrsta ključa isključuje se nakon svake upotrebe.

Izgubljen sigurnosni ključ

U slučaju gubitka sigurnosnog ključa možete slijediti ove upute da biste se vratili na svoj račun i zaštitili ga. Upute odaberite ovisno o tome jeste li postavili još neke druge korake kao što su:

 • kontrolni kodovi
 • Googleove obavijesti
 • pričuvni kodovi
 • neki drugi sigurnosni ključ koji ste dodali na račun
 • registrirano računalo na kojem ste prethodno odabrali da vam se više ne postavlja upit za unos kontrolnog koda.
Ako imate još jedan drugi korak
 1. Prijavite se na Google račun pomoću zaporke i tog drugog koraka.
 2. Slijedite upute za uklanjanje izgubljenog ključa s računa.
 3. Nabavite novi sigurnosni ključ. Možda biste trebali nabaviti dodatni ključ koji možete čuvati na sigurnom mjestu.
 4. Dodajte novi ključ na račun.
Ako nemate još jedan drugi korak ili ste zaboravili zaporku

Napomena: potvrda u dva koraka zahtijeva dodatni korak da biste dokazali da ste vlasnik računa. Zbog te dodatne sigurnosti Googleu može biti potrebno od tri do pet radnih dana da provjeri pokušavate li se doista prijaviti vi.

 1. Slijedite upute za oporavak računa. Morat ćete odgovoriti na neka pitanja da biste potvrdili da je to vaš račun.
 2. Možda će se tražiti sljedeće:
  • Da unesete e-adresu ili telefonski broj na koji vas je moguće dobiti.
  • Da unesete kôd poslan na vašu e-adresu ili telefonski broj. Taj je kôd način na koji provjeravamo možete li pristupiti toj e-adresi ili telefonskom broju.