Použití bezpečnostního klíče pro dvoufázové ověření

Bezpečnostní klíče lze používat společně s dvoufázovým ověřením k zabezpečení účtu Google před hackery.

Poznámka: Pokud jste novinář, aktivista nebo jiná osoba se zvýšeným rizikem cílených online útoků, přečtěte si o programu pokročilé ochrany.

Požadavky pro přidání klíče do účtu

Hardwarový bezpečnostní klíč

Než budete moci začít používat bezpečnostní klíč k přihlašování, bude nutné ho pomocí počítače přidat do účtu.

 • Budete potřebovat počítač s portem USB a nejnovější verzí kompatibilního prohlížeče, jako je Chrome.
 • Pak budete potřebovat bezpečnostní klíč, který se zapojuje do portu USB a podporuje standard FIDO U2F (Universal 2nd Factor) nebo FIDO2.

Poznámka: Pokud používáte bezpečnostní klíč Titan od Googlu, přečtěte si, s jakými počítači a zařízeními je kompatibilní.

Bezpečnostní klíč vestavěný v telefonu

Telefony Android s verzí systému 7.0 a novější mají vestavěný bezpečnostní klíč, s pomocí něhož se můžete bezpečně přihlásit do blízkého počítače. Přečtěte si další informace o používání bezpečnostního klíče vestavěného v kompatibilních telefonech Android.

Krok 1: Pořízení klíče

Krok 2: Přidání klíče do účtu

 1. Spusťte kompatibilní prohlížeč, např. Chrome.
 2. Zaregistrujte bezpečnostní klíč. Možná se budete muset přihlásit.

Přidejte další způsoby ověření totožnosti, abyste se mohli přihlásit v případě ztráty klíče. 

Krok 3: Přihlášení pomocí klíče

Bezpečnostní klíče jsou přidaným druhým krokem, který zvyšuje celkové zabezpečení. Přestože můžete mít máte astavené ještě jiné druhé kroky, doporučujeme se přihlašovat pomocí bezpečnostního klíče, kdykoli to bude možné. Pokud klíč ve vašem zařízení nebo prohlížeči nefunguje, může se zobrazit možnost přihlášení pomocí kódu nebo výzvy.

Poznámka: K použití bezpečnostního klíče nebo jiného druhého kroku budete vyzváni pokaždé, když se budete přihlašovat z nového počítače nebo zařízení.

Pomocí Bluetooth (BLE)
 1. V telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Google nebo kompatibilní prohlížeč, jako je Chrome, Firefox, Edge nebo Opera.
 2. Pokud jste tak ještě neučinili, přihlaste se k účtu Google.
 3. Zařízení zjistí, zda je účet propojen s bezpečnostním klíčem. Spárujte klíč se zařízením podle uvedených pokynů.

Po spárování se budete moci přihlásit k účtu Google jako obvykle. Pokud budeme potřebovat ověřit vaši identitu, budete vyzváni ke stisknutí tlačítka na klíči.

Odstraňování problémů s Bluetooth

Klíč se nedaří spárovat s telefonem či tabletem

Postupujte takto:

Klíč se nedaří přepnout do režimu párování

Ověřte následující skutečnosti:

 • Klíč není zapojen do počítače nebo nabíječky.
 • Klíč je nabitý.

Chyba Služeb Google Play

 1. V zařízení Android se přihlaste pomocí účtu, který není propojen s bezpečnostním klíčem.
 2. Služby Google Play by se měly automaticky aktualizovat.
  • Poznámka: Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k internetu.
 3. Přihlaste se zpět do zařízení Android pomocí účtu, se kterým je propojen bezpečnostní klíč.
 4. Postupujte podle pokynů k přihlášení pomocí klíče a Bluetooth (BLE).

Pomocí technologie NFC (Near Field Communication)

 1. V telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Google nebo kompatibilní prohlížeč, jako je Chrome, Firefox, Edge nebo Opera.
 2. Pokud jste tak ještě neučinili, přihlaste se k účtu Google.
 3. Zařízení zjistí, zda je účet propojen s bezpečnostním klíčem. Postupujte podle pokynů k přihlášení pomocí klíče.

Odstraňování problémů s NFC

Postupujte takto:

 • Zapněte v zařízení NFC.
 • Přidejte do účtu klíč.
 • Odstraňte vše, co by mohlo blokovat signál NFC (např. pouzdro nebo nálepky).
 • Aktualizujte na nejnovější verzi Služeb Google Play.
 • Zkuste zařízení restartovat.
 • NFC vypněte a znovu zapněte.

Chyba Služeb Google Play

Pokud bylo zařízení obnoveno do továrního nastavení, zřejmě bude nutné provést následující kroky:

 1. V zařízení Android se přihlaste pomocí účtu, který není propojen s bezpečnostním klíčem.
 2. Služby Google Play by se měly automaticky aktualizovat. 
  • Poznámka: Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k internetu.
 3. Přihlaste se zpět do zařízení Android pomocí účtu, se kterým je propojen bezpečnostní klíč.
 4. Postupujte podle pokynů k přihlášení pomocí klíče a NFC.

Pomocí USB

 1. Otevřete kompatibilní prohlížeč, jako je Chrome, Firefox, Edge nebo Opera.
 2. Přihlaste se k účtu Google. Zařízení zjistí, zda je účet propojen s bezpečnostním klíčem.
 3. Vložte klíč do portu USB na zařízení.
 4. Pokud se zobrazí zpráva od Služeb Google Play, klepněte na OK. Pokud ne, pokračujte ke kroku 4.
 5. Zapněte klíč:
  • Pokud je klíč vybaven zlatým kolečkem, klepněte na něj.
  • Pokud je klíč vybaven zlatým koncem, klepněte na něj a podržte ho.
  • Pokud je klíč vybaven tlačítkem, stiskněte ho.
  • Pokud váš klíč žádný takový prvek nemá, vyjměte ho a znovu vložte. Tento bezpečnostní klíč se po každém použití vypne.

Ztracený bezpečnostní klíč

Pokud bezpečnostní klíč ztratíte, podle následujících pokynů můžete obnovit přístup k účtu a ochránit ho. Postup závisí na tom, zda jste nastavili další druhý krok, například:

 • Ověřovací kódy
 • Výzvy od Googlu
 • Záložní kódy
 • Jiný bezpečnostní klíč přidaný do účtu
 • Zaregistrovaný počítač, ve kterém jste dříve nastavili, že nechcete být vyzýváni k zadání ověřovacího kódu
Pokud máte další druhý krok
 1. Přihlaste se k účtu Google pomocí hesla a příslušného druhého kroku.
 2. Postupujte podle pokynů k odstranění ztraceného klíče z účtu.
 3. Pořiďte si nový bezpečnostní klíč. Může být užitečné pořídit si jeden klíč navíc a uložit ho na bezpečném místě.
 4. Přidejte nový klíč do účtu.
Pokud další druhý krok nemáte nebo jste zapomněli heslo

Poznámka: Dvoufázové ověření vyžaduje další krok k potvrzení, že vám účet patří. Kvůli tomuto dodatečnému zabezpečení může trvat 3–5 pracovních dnů, než Google ověří, že se přihlašujete vy.

 1. Postupujte podle pokynů k obnovení účtu. Bude třeba zodpovědět několik dotazů, na základě kterých ověříme, že účet je váš.
 2. Můžeme vás požádat:
  • Abyste zadali e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo, na kterém vás můžeme zastihnout.
  • Abyste zadali kód odeslaný na e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo. Pomocí tohoto kódu ověříme, že k této e‑mailové adrese nebo telefonnímu číslu máte přístup.