Použití bezpečnostního klíče pro dvoufázové ověření

Bezpečnostní klíče lze používat společně s dvoufázovým ověřením k zabezpečení účtu Google před hackery.
Důležité: Pokud jste novinář, aktivista nebo jiná osoba se zvýšeným rizikem cílených online útoků, přečtěte si o programu pokročilé ochrany.

Krok 1: Pořízení klíče

Krok 2: Přidání klíče do účtu

You can add a security key to your account using a computer or an Android device (7.0 or higher). Make sure you are using the latest version of your browser.
 1. Open a compatible browser, like Chrome.
 2. Enroll your security key. You might need to sign in.
Tip:  Přidejte další způsoby ověření totožnosti, abyste se mohli přihlásit v případě ztráty klíče.

Krok 3: Přihlášení pomocí klíče

Bezpečnostní klíče jsou přidaným druhým krokem, který zvyšuje celkové zabezpečení. Přestože můžete mít nastavené ještě jiné druhé kroky, doporučujeme se přihlašovat pomocí bezpečnostního klíče, kdykoli to bude možné. Pokud klíč ve vašem zařízení nebo prohlížeči nefunguje, může se zobrazit možnost přihlášení pomocí kódu nebo výzvy.
Poznámka: K použití bezpečnostního klíče nebo jiného druhého kroku budete vyzváni pokaždé, když se budete přihlašovat v novém počítači nebo zařízení.
With Bluetooth (BLE)
 1. On your Android phone or tablet, open a Google app or a compatible browser like Chrome, Firefox, Edge, or Opera.
 2. Sign in to your Google Account if you haven’t already.
 3. Your device will detect that your account has a security key. Follow the steps to pair your device and key.

After pairing, you can sign in to your Google Account like you normally do. If we need to make sure it’s you, you’ll be asked to press the button on your key.

Fix problems with Bluetooth

Key won't pair with phone or tablet

Postupujte takto:

Key won't go into pairing mode

Zkontrolujte, zda:

 • Klíč není odpojen od počítače nebo nabíječky.
 • Klíč je nabitý.

Google Play Services error

 1. V zařízení Android se přihlaste pomocí účtu, který není propojen s bezpečnostním klíčem.
 2. Služby Google Play by se měly automaticky aktualizovat.
  • Ověřte, zda je zařízení připojeno k internetu.
 3. Přihlaste se zpět do zařízení Android pomocí účtu, se kterým je propojen bezpečnostní klíč.
 4. Postupujte podle pokynů k přihlášení pomocí klíče a Bluetooth (BLE).
With Near Field Communication (NFC)
 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Google nebo kompatibilní prohlížeč, jako je Chrome.
 2. Pokud jste tak ještě neučinili, přihlaste se k účtu Google.
 3. Zařízení zjistí, zda je účet propojen s bezpečnostním klíčem. Postupujte podle pokynů k přihlášení pomocí klíče.

Fix problems with NFC

Make sure to:

 • Turn on NFC on your device
 • Add the key to your account
 • Remove anything that might be blocking the NFC signal, like a case or sticker
 • Update your device to the latest version of Google Play Services
 • Try restarting your device
 • Try turning NFC off and on again

Google Play Services error

 1. V zařízení Android se přihlaste pomocí účtu, který není propojen s bezpečnostním klíčem.
 2. Služby Google Play by se měly automaticky aktualizovat.
  • Ověřte, zda je zařízení připojeno k internetu.
 3. Přihlaste se zpět do zařízení Android pomocí účtu, se kterým je propojen bezpečnostní klíč.
 4. Postupujte podle pokynů k přihlášení pomocí klíče a NFC.
Pomocí USB
 1. Spusťte kompatibilní prohlížeč, např. Chrome.
 2. Přihlaste se k účtu Google.Zařízení zjistí, zda je účet propojen s bezpečnostním klíčem.
 3. Vložte klíč do portu USB na zařízení.Možná budete potřebovat adaptér USB.
 4. Pokud se zobrazí zpráva od Služeb Google Play, klepněte na OK. Pokud ne, pokračujte ke kroku 4.
 5. Zapněte klíč:
  • Pokud je klíč vybaven zlatým kolečkem, klepněte na něj.
  • Pokud je klíč vybaven zlatým koncem, klepněte na něj a podržte ho.
  • Pokud je klíč vybaven tlačítkem, stiskněte ho.
  • Pokud váš klíč žádný takový prvek nemá, vyjměte ho a znovu vložte. Tento bezpečnostní klíč se po každém použití vypne.

Ztracený bezpečnostní klíč

Pokud bezpečnostní klíč ztratíte, podle následujících pokynů můžete obnovit přístup k účtu a ochránit ho. Postup závisí na tom, zda jste nastavili další druhý krok, například:

 • Ověřovací kódy
 • Výzvy od Googlu
 • Záložní kódy
 • Jiný bezpečnostní klíč přidaný do účtu
 • Zaregistrovaný počítač, ve kterém jste dříve nastavili, že nechcete být vyzýváni k zadání ověřovacího kódu
Pokud máte další druhý krok
 1. Přihlaste se k účtu Google pomocí hesla a příslušného druhého kroku.
 2. Postupujte podle pokynů k odstranění ztraceného klíče z účtu.
 3. Pořiďte si nový bezpečnostní klíč. Může být užitečné pořídit si jeden klíč navíc a uložit ho na bezpečném místě.
 4. Přidejte nový klíč do účtu.
Pokud další druhý krok nemáte nebo jste zapomněli heslo

Poznámka: Dvoufázové ověření vyžaduje další krok k potvrzení, že vám účet patří. Kvůli tomuto dodatečnému zabezpečení může trvat 3–5 pracovních dnů, než Google ověří, že se přihlašujete vy.

 1. Postupujte podle pokynů k obnovení účtu. Bude třeba zodpovědět několik dotazů, na základě kterých ověříme, že účet je váš.
 2. Můžeme vás požádat:
  • Abyste zadali e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo, na kterém vás můžeme zastihnout.
  • Abyste zadali kód odeslaný na e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo. Pomocí tohoto kódu ověříme, že k této e‑mailové adrese nebo telefonnímu číslu máte přístup.

Související články