Použití bezpečnostního klíče pro dvoufázové ověření

Bezpečnostní klíče lze používat společně s dvoufázovým ověřením k zabezpečení účtu Google před hackery.

Poznámka: Pokud jste novinář, aktivista nebo jiná osoba se zvýšeným rizikem cílených online útoků, přečtěte si o programu pokročilé ochrany.

Požadavky pro přidání klíče do účtu

Hardwarový bezpečnostní klíč

Než budete moci začít používat bezpečnostní klíč k přihlašování, bude nutné ho pomocí počítače přidat do účtu.

 • Budete potřebovat počítač s portem USB a nejnovější verzí kompatibilního prohlížeče, jako je Chrome.
 • Pak budete potřebovat bezpečnostní klíč, který se zapojuje do portu USB a podporuje standard FIDO U2F (Universal 2nd Factor) nebo FIDO2.

Poznámka: Pokud používáte bezpečnostní klíč Titan od Googlu, přečtěte si, s jakými počítači a zařízeními je kompatibilní.

Bezpečnostní klíč vestavěný v telefonu

Telefony Android s verzí systému 7.0 a novější mají vestavěný bezpečnostní klíč, s pomocí něhož se můžete bezpečně přihlásit do blízkého počítače. Přečtěte si další informace o používání bezpečnostního klíče vestavěného v kompatibilních telefonech Android.

Krok 1: Pořízení klíče

Krok 2: Přidání klíče do účtu

 1. Spusťte kompatibilní prohlížeč, např. Chrome.
 2. Zaregistrujte bezpečnostní klíč. Možná se budete muset přihlásit.

Přidejte další způsoby ověření totožnosti, abyste se mohli přihlásit v případě ztráty klíče. 

Krok 3: Přihlášení pomocí klíče

Bezpečnostní klíče jsou přidaným druhým krokem, který zvyšuje celkové zabezpečení. I když máte nastavené ještě jiné druhé kroky, doporučujeme se přihlašovat pomocí bezpečnostního klíče, kdykoli to bude možné. Pokud klíč ve vašem počítači nebo prohlížeči nefunguje, může se zobrazit možnost přihlášení pomocí kódu nebo výzvy.

Poznámka: K použití bezpečnostního klíče nebo jiného druhého kroku budete vyzváni pokaždé, když se budete přihlašovat v novém počítači nebo zařízení.

Hardwarový bezpečnostní klíč
 1. V počítači otevřete kompatibilní prohlížeč, jako je Chrome, Firefox, Edge nebo Opera.
 2. Přihlaste se k účtu Google. Zařízení zjistí, zda je účet propojen s bezpečnostním klíčem.
 3. Vložte klíč do portu USB na počítači.
 4. Pokud se zobrazí zpráva od Služeb Google Play, klepněte na OK. Pokud ne, pokračujte ke kroku 4.
 5. Zapněte klíč:
  • Pokud je klíč vybaven zlatým kolečkem, klepněte na něj.
  • Pokud je klíč vybaven zlatým koncem, klepněte na něj.
  • Pokud je vybaven tlačítkem, stiskněte ho.
  • Pokud váš klíč žádný takový prvek nemá, vyjměte ho a znovu vložte. Tento bezpečnostní klíč se po každém použití vypne.

Klíč můžete používat při každém přihlášení, nebo jeho použití v důvěryhodných zařízeních vynechat.

Bezpečnostní klíč vestavěný v telefonu Android

Pokud jste tak dosud neučinili, přidejte do svého účtu Google bezpečnostní klíč vestavěný v telefonu Android.

 1. Zkontrolujte, zda je v počítači zapnuto Bluetooth.
 2. V počítači se pomocí svého uživatelského jména a hesla přihlaste k účtu Google.
  • Pokud se budete požádáni o přihlášení pomocí jiné metody než bezpečnostní klíč, vyberte Vyzkoušet jiný způsob a poté Použít bezpečnostní klíč a poté Ano.
 3. V telefonu Android dvakrát klepněte na oznámení „Pokoušíte se přihlásit?“.
 4. Podle pokynů na obrazovce ověřte svou totožnost.

Jak nastavit, aby si Google váš počítač zapamatoval

Po prvním přihlášení pomocí klíče se můžete následně přihlašovat jen pomocí hesla. Podle těchto pokynů postupujte pouze u počítače, který používáte pravidelně a nesdílíte ho s nikým jiným.

 1. Přihlaste se k účtu Google.
 2. Zaškrtněte políčko Na tomto počítači již nepožadovat.
 3. Dokončete přihlášení pomocí bezpečnostního klíče.

Pokud se k vašemu účtu někdo pokusí přihlásit z jiného počítače, bude vyzván k použití bezpečnostního klíče.

Ztracený bezpečnostní klíč

Pokud bezpečnostní klíč ztratíte, podle následujících pokynů můžete obnovit přístup k účtu a ochránit ho. Postup závisí na tom, zda jste nastavili další druhý krok, například:

 • Ověřovací kódy
 • Výzvy od Googlu
 • Záložní kódy
 • Jiný bezpečnostní klíč přidaný do účtu
 • Zaregistrovaný počítač, ve kterém jste dříve nastavili, že nechcete být vyzýváni k zadání ověřovacího kódu
Pokud máte další druhý krok
 1. Přihlaste se k účtu Google pomocí hesla a příslušného druhého kroku.
 2. Postupujte podle pokynů k odstranění ztraceného klíče z účtu.
 3. Pořiďte si nový bezpečnostní klíč. Může být užitečné pořídit si jeden klíč navíc a uložit ho na bezpečném místě.
 4. Přidejte nový klíč do účtu.
Pokud další druhý krok nemáte nebo jste zapomněli heslo

Poznámka: Dvoufázové ověření vyžaduje další krok k potvrzení, že vám účet patří. Kvůli tomuto dodatečnému zabezpečení může trvat 3–5 pracovních dnů, než Google ověří, že se přihlašujete vy.

 1. Postupujte podle pokynů k obnovení účtu. Bude třeba zodpovědět několik dotazů, na základě kterých ověříme, že účet je váš.
 2. Můžeme vás požádat:
  • Abyste zadali e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo, na kterém vás můžeme zastihnout.
  • Abyste zadali kód odeslaný na e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo. Pomocí tohoto kódu ověříme, že k této e‑mailové adrese nebo telefonnímu číslu máte přístup.