Vymazanie vyrovnávacej pamäte a súborov cookie

Pri používaní prehliadačov, ako je Chrome, sa niektoré informácie z webov ukladajú do vyrovnávacej pamäte a súborov cookie. Ich vymazaním je možné odstrániť niektoré problémy, napríklad problémy s načítaním alebo formátovaním webov.

V prehliadači Chrome

  1. Otvorte v počítači Chrome.
  2. Vpravo hore kliknite na položku Viac Viac.
  3. Kliknite na položky Ďalšie nástroje a potom Vymazať dáta prehliadania.
  4. V hornej časti vyberte časový rozsah. Ak chcete odstrániť všetko, vyberte položku Celé obdobie.
  5. Začiarknite políčka vedľa možností „Súbory cookie a iné dáta webov" a „Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamäti“.
  6. Kliknite na možnosť Vymazať dáta.

Prečítajte si, ako v Chrome upraviť ďalšie nastavenia súborov cookie. Môžete napríklad vymazať súbory cookie konkrétneho webu.

V iných prehliadačoch

Ak používate Safari, Firefox alebo iný prehliadač, vyhľadajte pokyny na jeho webe podpory.

Čo sa stane po vymazaní týchto informácií

Po vymazaní vyrovnávacej pamäte a súborov cookie sa stane toto:

  • Odstránia sa niektoré nastavenia webov. Ak ste sa napríklad prihlásili, budete sa musieť prihlásiť znova.
  • Niektoré weby sa môžu zdať pomalšie, pretože obsah, ako sú obrázky, bude potrebné znova načítať.

Ako vyrovnávacia pamäť a súbory cookie fungujú

  • Súbory cookie sú vytvárané webmi, ktoré navštívite. Zjednodušujú používanie internetu tým, že ukladajú dáta prehliadania.
  • Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú časti stránok, napríklad obrázky, aby sa stránky pri ďalšej návšteve otvorili rýchlejšie.