Cách tải dữ liệu của bạn trên Google xuống

Lưu ý quan trọng:  Nếu bạn tải dữ liệu của mình trên Google xuống, dữ liệu sẽ không bị xóa khỏi máy chủ của Google. Hãy tìm hiểu cách xóa tài khoản của bạn hoặc cách xóa hoạt động của bạn.

Bạn có thể xuất và tải dữ liệu của mình xuống từ các sản phẩm của Google mà bạn sử dụng, chẳng hạn như:

 • Email
 • Tài liệu
 • Lịch
 • Photos
 • Video trên YouTube

Bạn có thể tạo tệp lưu trữ để lưu giữ hoặc sử dụng dữ liệu trong một dịch vụ khác.

Lưu ý quan trọng: Để bảo vệ tài khoản của bạn, Google có thể trì hoãn hoặc không cho phép bạn thực hiện một số hành động nếu chúng tôi cho rằng các hành động đó chứa rủi ro.
Mẹo:  Nếu bạn không tìm thấy một số video của mình, hãy kiểm tra xem bạn có Tài khoản thương hiệu không. Nếu có thì bạn có thể cần phải chuyển đổi tài khoản.

Bước 1: Chọn dữ liệu để đưa vào tệp lưu trữ bạn muốn tải xuống

 1. Truy cập vào trang Tải dữ liệu của bạn xuống. Hệ thống sẽ tự động chọn các sản phẩm của Google có dữ liệu của bạn.
  • Nếu bạn không muốn tải dữ liệu xuống từ một sản phẩm, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh sản phẩm đó.
  • Nếu chỉ muốn tải một số dữ liệu của mình trên một sản phẩm xuống, bạn có thể sẽ thấy một nút như Danh sách Bao gồm tất cả dữ liệu. Sau đó, bạn có thể bỏ đánh dấu hộp bên cạnh dữ liệu bạn không muốn đưa vào tệp lưu trữ.
 2. Chọn Bước tiếp theo.
Quan trọng: Tệp này có thể không bao gồm những thay đổi mà bạn thực hiện đối với dữ liệu trong khoảng thời gian từ lúc bạn yêu cầu tải xuống đến lúc hệ thống tạo tệp lưu trữ. Tìm hiểu thêm về những thay đổi có thể không được phản ánh trong tệp lưu trữ.

Bước 2: Tùy chỉnh định dạng tệp lưu trữ

Phương pháp gửi

Gửi đường liên kết tải xuống qua email

Chúng tôi sẽ gửi một đường liên kết qua email để bạn tải tệp lưu trữ dữ liệu của mình trên Google xuống.

 1. Trong "Phương pháp gửi", hãy chọn Gửi đường liên kết tải xuống qua email.
 2. Chọn Tạo tệp xuất.
 3. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Tải tệp lưu trữ xuống.
 4. Để tải dữ liệu của bạn trên Google xuống, hãy làm theo các bước trên màn hình.

Thêm vào Drive

Chúng tôi sẽ thêm tệp lưu trữ của bạn vào Google Drive và gửi cho bạn đường liên kết đến vị trí của tệp qua email. Dữ liệu của bạn sẽ được tính vào dung lượng lưu trữ của bạn.

 1. Trong "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào Drive.
 2. Chọn Tạo tệp xuất.
 3. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong Drive. Bạn sẽ thấy một thư mục có chứa dữ liệu của bạn và được sắp xếp theo sản phẩm
 4. Để tải dữ liệu của bạn xuống, ở đầu màn hình, hãy chọn biểu tượng Tải xuống Tải xuống.

Thêm vào Dropbox

Chúng tôi sẽ tải tệp lưu trữ của bạn lên Dropbox và gửi cho bạn đường liên kết đến vị trí của tệp qua email.

 1. Trong "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào Dropbox.
 2. Chọn Liên kết tài khoản và xuất dữ liệu.
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Dropbox. Đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn nếu được nhắc.
 4. Trong cửa sổ Dropbox có xuất hiện câu hỏi liệu bạn có cho phép tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google truy cập vào thư mục "Ứng dụng" trong Dropbox không, hãy chọn Cho phép.
 5. Để giữ bí mật dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo bạn không chia sẻ thư mục Dropbox này với bất cứ ai khác.
 6. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong Dropbox. Bạn sẽ được đưa tới thư mục Dropbox có tệp lưu trữ của bạn.
 7. Để tải dữ liệu của bạn xuống, hãy làm theo quy trình của Dropbox để tải tệp xuống.

Ghi chú

 • Sau khi bạn làm theo các bước này, tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google sẽ hiển thị trong mục cài đặt bảo mật của Dropbox dưới dạng một ứng dụng được liên kết. Bạn có thể xóa Google khỏi danh sách ứng dụng được liên kết bất kỳ lúc nào. (Nếu bạn xuất dữ liệu vào Dropbox trong tương lai, bạn sẽ cần phải cấp lại quyền truy cập cho Google.)
 • Sau khi tệp lưu trữ của bạn chuyển đến Dropbox, Google không còn chịu trách nhiệm về tệp đó nữa. Tệp lưu trữ của bạn sẽ chịu sự chi phối của Điều khoản dịch vụ của Dropbox.

Thêm vào Microsoft OneDrive

Chúng tôi sẽ tải tệp lưu trữ của bạn lên Microsoft OneDrive và gửi cho bạn đường liên kết đến vị trí của tệp qua email.

 1. Trong "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào OneDrive.
 2. Chọn Liên kết tài khoản và xuất dữ liệu.
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang của Microsoft. Hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn nếu được nhắc.
 4. Trong cửa sổ Microsoft có xuất hiện câu hỏi liệu tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google có thể truy cập thông tin của bạn không, hãy chọn .
 5. Để giữ bí mật dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo bạn không chia sẻ thư mục OneDrive này với bất cứ ai khác.
 6. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong OneDrive. Bạn sẽ được đưa tới thư mục OneDrive có tệp lưu trữ của bạn.
 7. Để tải dữ liệu của bạn xuống, hãy làm theo quy trình của OneDrive để tải tệp xuống.

Ghi chú

 • Sau khi bạn làm theo các bước này, tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google sẽ hiển thị trong mục cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của Microsoft OneDrive dưới dạng một ứng dụng có quyền truy cập một số thông tin của bạn. Bạn có thể xóa quyền truy cập của Google bất kỳ lúc nào. (Nếu bạn xuất dữ liệu vào OneDrive trong tương lai, bạn sẽ cần phải cấp lại quyền truy cập cho Google.)
 • Sau khi tệp lưu trữ của bạn chuyển đến Microsoft OneDrive, Google không còn chịu trách nhiệm về tệp đó nữa. Tệp lưu trữ của bạn sẽ chịu sự chi phối của Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft.

Thêm vào Box

Chúng tôi sẽ tải tệp lưu trữ của bạn lên Box và gửi đường liên kết đến vị trí tệp qua email cho bạn.

 1. Trong phần "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào Box.
 2. Chọn Liên kết tài khoản và xuất dữ liệu.
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang của Box. Hãy đăng nhập vào tài khoản Box của bạn nếu được nhắc.
 4. Trên Box, trong cửa sổ hỏi liệu tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google có thể truy cập thông tin của bạn không, hãy chọn Grant access to Box (Cấp quyền truy cập vào Box).
 5. Để bảo mật dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo bạn không chia sẻ thư mục Box này với bất cứ ai khác. Nếu bạn đang xuất dữ liệu sang tài khoản cho doanh nghiệp, quản trị viên của tài khoản doanh nghiệp đó sẽ có thể xem dữ liệu của bạn ngay cả khi không có đường liên kết chia sẻ nào được tạo.
 6. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong Box. Bạn sẽ được chuyển đến thư mục Box chứa tệp lưu trữ của bạn.
 7. Để tải dữ liệu của bạn xuống, hãy làm theo quy trình của Box để tải tệp xuống.

Ghi chú

 • Sau khi bạn làm theo các bước này, tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google sẽ hiển thị trong mục ứng dụng được kết nối dưới dạng một ứng dụng có quyền truy cập một số thông tin của bạn. Bạn có thể xóa quyền truy cập của Google bất kỳ lúc nào. (Nếu xuất dữ liệu vào Box trong tương lai, bạn sẽ cần phải cấp lại quyền truy cập cho Google.)
 • Kích thước tệp lưu trữ tối đa bạn đã chọn sẽ giảm xuống nếu kích thước tải lên tối đa của tệp trong tài khoản Box của bạn nhỏ hơn mức tối đa đó. Nếu trong tệp lưu trữ có một số tệp lớn hơn kích thước tải lên tối đa của tệp trong tài khoản Box thì những tệp này sẽ không được xuất sang Box.
 • Sau khi tệp lưu trữ của bạn chuyển đến Box, Google không còn chịu trách nhiệm về tệp đó nữa. Tệp lưu trữ của bạn chịu sự chi phối của Chính sách quyền riêng tư của Box.

Loại xuất dữ liệu

Tệp lưu trữ một lần

Tạo một tệp lưu trữ gồm dữ liệu bạn đã chọn.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao, thì trong tương lai, tệp lưu trữ của bạn sẽ mất hai ngày để tạo.

Xuất dữ liệu theo lịch

Bạn có thể tự động tạo tệp lưu trữ gồm dữ liệu bạn đã chọn 2 tháng 1 lần trong vòng một năm. Tệp lưu trữ đầu tiên sẽ được tạo ngay lập tức.

Lưu ý: Nếu đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao thì bạn sẽ không thể sử dụng tính năng xuất dữ liệu theo lịch.

Loại tệp

Tệp zip

Bạn có thể mở tệp này trên hầu hết máy tính.

Tệp tgz

Bạn có thể cần phần mềm bổ sung để mở các tệp này trên Windows.

Kích thước tệp lưu trữ

Hãy chọn kích thước tối đa cho tệp lưu trữ bạn muốn tạo. Nếu dữ liệu bạn đang tải xuống lớn hơn kích thước này, thì chúng tôi sẽ tạo nhiều tệp lưu trữ.

Bước 3: Tải tệp lưu trữ dữ liệu của bạn trên Google

Khi tạo tệp lưu trữ bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đường liên kết đến vị trí của tệp qua email. Tùy thuộc vào lượng thông tin trong tài khoản của bạn, quá trình này có thể mất từ vài phút đến vài ngày. Hầu hết mọi người đều nhận được đường liên kết đến tệp lưu trữ của họ trong cùng ngày mà họ yêu cầu.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao, thì trong tương lai, tệp lưu trữ của bạn sẽ mất hai ngày để tạo.

Dữ liệu bạn đã xóa

Khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo quy trình xóa được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Google đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dữ liệu khỏi tài khoản của bạn một cách an toàn. Trước tiên, hoạt động đã xóa sẽ ngay lập tức bị xóa khỏi chế độ xem và không còn được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google nữa. Sau đó, chúng tôi bắt đầu một quy trình được thiết kế để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi các hệ thống lưu trữ của chúng tôi một cách an toàn.

Dữ liệu như các mục trong Hoạt động của tôi, ảnh hoặc tài liệu vẫn đang trong quá trình xóa sẽ không được đưa vào tệp lưu trữ của bạn.

Lưu ý quan trọng: Nếu thông tin bạn tìm kiếm không có trên những công cụ này, thì bạn có thể sử dụng thông tin trong phần "Câu hỏi thường gặp" để gửi yêu cầu quyền truy cập dữ liệu. Nếu thông tin đó đã bị xóa khỏi hệ thống lưu trữ của chúng tôi, thì bạn sẽ không khôi phục được nữa.

Câu hỏi thường gặp

Nếu thông tin bạn muốn tìm không thuộc phạm vi hỗ trợ của các công cụ nêu trên, hãy gửi yêu cầu quyền truy cập dữ liệu và nêu rõ:

 • Loại dữ liệu cá nhân bạn muốn truy cập;
 • Sản phẩm hoặc dịch vụ gắn liền với dữ liệu này;
 • Ngày mà bạn phỏng đoán rằng Google có thể đã thu thập dữ liệu.

Bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình để hoàn tất biểu mẫu.

Lưu ý quan trọng: Bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi: 855-548-2777. Nhân viên đại diện của chúng tôi có thể trả lời nhiều câu hỏi của bạn và giúp bạn điền vào biểu mẫu để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp thông tin cho chủ sở hữu tài khoản.

Tôi nên chọn định dạng nào cho dữ liệu của mình?
Loại định dạng bạn nên chọn sẽ tùy thuộc vào dịch vụ, loại dữ liệu và mục đích sử dụng dữ liệu của bạn. Chúng tôi đã chọn những loại mà chúng tôi tin là hữu ích và linh hoạt nhất. Ví dụ: chúng tôi xuất danh bạ dưới dạng vCard, là một định dạng rất phổ biến đối với các nhà cung cấp dịch vụ email. Thông thường, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các tùy chọn bổ sung để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.
Tôi nên lưu trữ dữ liệu của mình ở đâu?

Bạn có thể lưu trữ dữ liệu của mình ở bất kỳ nơi nào an toàn và có đủ dung lượng lưu trữ. Trong hầu hết các trường hợp, cách dễ dàng nhất là tải dữ liệu trực tiếp xuống máy tính của bạn.

Nếu bạn sử dụng máy tính công cộng, hãy lưu trữ dữ liệu trên Google Drive hoặc bộ nhớ tương tự mà bạn là người duy nhất có thể dùng.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Google Drive và định xóa Tài khoản Google của mình, bạn phải chuyển tệp lưu trữ sang không gian lưu trữ khác trước khi xóa tài khoản.

Tại sao tệp lưu trữ của tôi được chia thành nhiều tệp?

Các tệp lưu trữ lớn hơn giới hạn kích thước bạn đã chọn sẽ được chia thành nhiều tệp.

Để giảm khả năng tệp lưu trữ bị chia nhỏ, bạn có thể chọn giới hạn kích thước là 50 GB.

Lưu ý: Bạn có thể cần đến phần mềm đặc biệt để giải nén tệp lưu trữ có định dạng tgz. Hãy lưu ý rằng tên của các loại tệp này không được chứa ký tự unicode.

Tại sao tệp lưu trữ của tôi hết hạn?

Tệp lưu trữ của bạn sẽ hết hạn sau khoảng 7 ngày. Sau thời gian đó, bạn nên tạo tệp lưu trữ mới bằng thông tin mới nhất của mình.

Tệp lưu trữ hết hạn không có nghĩa là dữ liệu của bạn hết hạn. Do đó, bạn sẽ không gặp phải bất kỳ thay đổi nào khi sử dụng các dịch vụ của Google.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ cho phép người dùng tải mỗi tệp lưu trữ xuống 5 lần; sau đó, vui lòng tạo tệp lưu trữ khác.

Tại sao tôi phải nhập lại mật khẩu khi cố gắng tải tệp lưu trữ của mình xuống?

Chúng tôi rất xem trọng việc bảo mật dữ liệu của bạn. Cho nên khi bạn tạo tệp lưu trữ, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn là người duy nhất tải dữ liệu này xuống.

Để làm điều đó, chúng tôi yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu Tài khoản Google nếu gần đây bạn chưa nhập. Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể bất tiện, nhưng việc thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ dữ liệu của bạn là điều rất quan trọng.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn đã bật tính năng Xác minh 2 bước, bạn cũng có thể được yêu cầu hoàn thành một bước xác minh bổ sung.

Tại sao tệp lưu trữ của tôi không hoạt động?

Nếu có lỗi gì đó với tệp lưu trữ của bạn hoặc bạn không thể tạo một tệp lưu trữ, hãy thử tạo một tệp khác. Cách này thường khắc phục được vấn đề.

Tại sao một số thay đổi gần đây không được phản ánh trong tệp lưu trữ của tôi?

Tệp này có thể không bao gồm những thay đổi mà bạn thực hiện đối với dữ liệu trong khoảng thời gian từ lúc bạn yêu cầu tải xuống đến lúc hệ thống tạo tệp lưu trữ. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Các thay đổi về quyền hoặc kiểu chia sẻ đối với một tệp trên Drive
 • Các nhận xét đã giải quyết về một tệp trên Drive
 • Các ảnh/album đã thêm hoặc xóa
Làm cách nào để giữ nguyên các nhãn trong Gmail nếu tôi xuất thư của mình?

Khi bạn xuất thư từ Gmail, các nhãn của từng thư được giữ lại trong một tiêu đề X-Gmail-Labels đặc biệt trong tệp bạn đã tải xuống. Mặc dù hiện không có ứng dụng thư nào nhận dạng được tiêu đề này, nhưng hầu hết ứng dụng thư đều cho phép sử dụng các tiện ích viết ra để sử dụng các nhãn này.

Tại sao tôi không tìm thấy một số video của mình trên YouTube?

Nếu bạn không thể tải một số video của mình trên YouTube xuống, hãy kiểm tra xem kênh YouTube của bạn có được liên kết với một Tài khoản thương hiệu không. Nếu có thì bạn sẽ cần:

 • Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google liên kết với Tài khoản thương hiệu đó.
 • Chuyển sang Tài khoản thương hiệu bạn sử dụng để tải video lên YouTube.

Mẹo: Nếu có nhiều Tài khoản thương hiệu, bạn có thể lặp lại các bước này để tải video từ các Tài khoản thương hiệu khác của mình xuống.

Tại sao tôi không thể tải dữ liệu xuống bằng tài khoản công việc hoặc tài khoản trường học của mình?

Quản trị viên Google Workspace có thể quản lý việc người dùng có thể tải dữ liệu từ nhiều sản phẩm xuống hay không. Tìm hiểu xem quản trị viên của bạn là ai.

Câu hỏi thường gặp về cách tải dữ liệu trên Google xuống

Định dạng nào được sử dụng khi tôi tải video của mình trên YouTube xuống?

Video sẽ được tải xuống ở định dạng ban đầu hoặc ở dạng tệp MP4 với chuẩn mã hóa video H264 và âm thanh AAC.

Tôi là thành viên của một nhóm trên Google Groups. Làm cách nào để tải tin nhắn và thông tin thành viên của nhóm đó xuống?

Chỉ chủ sở hữu mới có thể tải tin nhắn và danh sách thành viên của một nhóm xuống.

Nếu bạn là thành viên hoặc người quản lý, hãy yêu cầu chủ sở hữu tải thông tin bạn muốn xuống và chia sẻ thông tin đó với bạn. Nếu tin nhắn được gửi tới email của bạn, bạn có thể tải lịch sử tin nhắn xuống từ hòm thư lưu trữ trong email.

Tôi là một quản trị viên Google Workspace. Làm cách nào để xuất dữ liệu của tổ chức tôi?

Bạn có thể tải xuống hoặc di chuyển dữ liệu của tổ chức, bao gồm email, lịch, tài liệu và nội dung trang web. Tìm hiểu cách xuất dữ liệu của tổ chức bạn trên Google Workspace.

Gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi

Hãy cho chúng tôi biết trải nghiệm khi bạn tải dữ liệu của mình trên Google xuống. Bằng cách chia sẻ ý kiến phản hồi, bạn sẽ giúp Google cải thiện sản phẩm này cho bạn và những người khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false