Cách tải dữ liệu của bạn trên Google xuống

Lưu ý quan trọng:  Nếu bạn tải dữ liệu của mình trên Google xuống, dữ liệu sẽ không bị xóa khỏi máy chủ của Google. Hãy tìm hiểu cách xóa tài khoản của bạn hoặc cách xóa hoạt động của bạn.

Bạn có thể xuất và tải dữ liệu của mình xuống cho các sản phẩm của Google mà bạn sử dụng, ví dụ:

 • Email
 • Tài liệu
 • Lịch
 • Photos
 • Video trên YouTube (Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy một số video của mình trên YouTube, hãy kiểm tra xem bạn có Tài khoản thương hiệu hay không. Nếu có Tài khoản thương hiệu thì bạn có thể cần phải chuyển đổi tài khoản.)
 • Đăng ký tài khoản và hoạt động tài khoản

Để lưu giữ hoặc sử dụng dữ liệu trong một dịch vụ khác, bạn có thể tạo một tệp lưu trữ.

Lưu ý quan trọng: Để bảo vệ tài khoản của bạn, Google có thể trì hoãn hoặc không cho phép bạn thực hiện một số hành động nếu chúng tôi cho rằng các hành động đó chứa rủi ro.

Bước 1: Chọn dữ liệu để đưa vào tệp lưu trữ bạn muốn tải xuống

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
 2. Chuyển đến trang Google Takeout. Những sản phẩm của Google mà bạn sử dụng và lưu trữ dữ liệu của bạn sẽ tự động được chọn.
  • Nếu bạn không muốn tải dữ liệu trên một sản phẩm xuống, hãy bỏ đánh dấu hộp bên cạnh sản phẩm đó.
  • Nếu chỉ muốn tải một số dữ liệu của mình trên một sản phẩm xuống, bạn có thể chọn một nút như "Bao gồm tất cả dữ liệu" Danh sách. Sau đó, bạn có thể bỏ đánh dấu hộp bên cạnh dữ liệu bạn không muốn tải xuống.
 3. Chọn Bước tiếp theo.
Quan trọng: Tệp này có thể không bao gồm những thay đổi mà bạn thực hiện đối với dữ liệu trong khoảng thời gian từ lúc bạn yêu cầu tải xuống đến lúc hệ thống tạo tệp lưu trữ. Tìm hiểu thêm về những thay đổi có thể không được phản ánh trong tệp lưu trữ.

Bước 2: Tùy chỉnh định dạng tệp lưu trữ

Phương pháp gửi**

Gửi đường liên kết tải xuống qua email

Chúng tôi sẽ gửi một đường liên kết qua email để bạn tải tệp lưu trữ dữ liệu của mình trên Google xuống.

 1. Trong "Phương pháp gửi", hãy chọn Gửi đường liên kết tải xuống qua email.
 2. Chọn Tạo tệp xuất.
 3. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Tải tệp lưu trữ xuống.
 4. Để tải dữ liệu của bạn trên Google xuống, hãy làm theo các bước trên màn hình.
Thêm vào Drive

Chúng tôi sẽ thêm tệp lưu trữ của bạn vào Google Drive và gửi cho bạn đường liên kết đến vị trí của tệp qua email. Dữ liệu của bạn sẽ được tính vào dung lượng lưu trữ của bạn.

 1. Trong "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào Drive.
 2. Chọn Tạo tệp xuất.
 3. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong Drive. Bạn sẽ thấy một thư mục có chứa dữ liệu của bạn và được sắp xếp theo sản phẩm
 4. Để tải dữ liệu của bạn xuống, ở đầu màn hình, hãy chọn biểu tượng Tải xuống Tải xuống.
Thêm vào Dropbox

Chúng tôi sẽ tải tệp lưu trữ của bạn lên Dropbox và gửi cho bạn đường liên kết đến vị trí của tệp qua email.

 1. Trong phần "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào Dropbox.
 2. Chọn Liên kết tài khoản và xuất dữ liệu.
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Dropbox. Đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn nếu được nhắc.
 4. Trong cửa sổ Dropbox có xuất hiện câu hỏi liệu bạn có cho phép tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google truy cập vào thư mục "Ứng dụng" trong Dropbox không, hãy chọn Cho phép.
 5. Để giữ bí mật dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo bạn không chia sẻ thư mục Dropbox này với bất cứ ai khác.
 6. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong Dropbox. Bạn sẽ được đưa tới thư mục Dropbox có tệp lưu trữ của bạn.
 7. Để tải dữ liệu của bạn xuống, hãy làm theo quy trình của Dropbox để tải tệp xuống.

Ghi chú

 • Sau khi bạn làm theo các bước này, tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google sẽ hiển thị trong mục cài đặt bảo mật của Dropbox dưới dạng một ứng dụng được liên kết. Bạn có thể xóa Google khỏi danh sách ứng dụng được liên kết bất kỳ lúc nào. (Nếu bạn xuất dữ liệu vào Dropbox trong tương lai, bạn sẽ cần phải cấp lại quyền truy cập cho Google.)
 • Sau khi tệp lưu trữ của bạn chuyển đến Dropbox, Google không còn chịu trách nhiệm về tệp đó nữa. Tệp lưu trữ của bạn sẽ chịu sự chi phối của Điều khoản dịch vụ của Dropbox.
Thêm vào Microsoft OneDrive

Chúng tôi sẽ tải tệp lưu trữ của bạn lên Microsoft OneDrive và gửi cho bạn đường liên kết đến vị trí của tệp qua email.

 1. Trong phần "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào OneDrive.
 2. Chọn Liên kết tài khoản và xuất dữ liệu.
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang của Microsoft. Hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn nếu được nhắc.
 4. Trong cửa sổ Microsoft có xuất hiện câu hỏi liệu tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google có thể truy cập thông tin của bạn không, hãy chọn .
 5. Để giữ bí mật dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo bạn không chia sẻ thư mục OneDrive này với bất cứ ai khác.
 6. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong OneDrive. Bạn sẽ được đưa tới thư mục OneDrive có tệp lưu trữ của bạn.
 7. Để tải dữ liệu của bạn xuống, hãy làm theo quy trình của OneDrive để tải tệp xuống.

Ghi chú

 • Sau khi bạn làm theo các bước này, tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google sẽ hiển thị trong mục cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của Microsoft OneDrive dưới dạng một ứng dụng có quyền truy cập một số thông tin của bạn. Bạn có thể xóa quyền truy cập của Google bất kỳ lúc nào. (Nếu bạn xuất dữ liệu vào OneDrive trong tương lai, bạn sẽ cần phải cấp lại quyền truy cập cho Google.)
 • Sau khi tệp lưu trữ của bạn chuyển đến Microsoft OneDrive, Google không còn chịu trách nhiệm về tệp đó nữa. Tệp lưu trữ của bạn sẽ chịu sự chi phối của Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft.
Thêm vào Box

Chúng tôi sẽ tải tệp lưu trữ của bạn lên Box và gửi đường liên kết đến vị trí tệp qua email cho bạn.

 1. Trong phần "Phương pháp gửi", hãy chọn Thêm vào Box.
 2. Chọn Liên kết tài khoản và xuất dữ liệu.
 3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang của Box. Hãy đăng nhập vào tài khoản Box của bạn nếu được nhắc.
 4. Trên Box, trong cửa sổ hỏi liệu tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google có thể truy cập thông tin của bạn không, hãy chọn Grant access to Box (Cấp quyền truy cập vào Box).
 5. Để bảo mật dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo bạn không chia sẻ thư mục Box này với bất cứ ai khác. Nếu bạn đang xuất dữ liệu sang tài khoản cho doanh nghiệp, quản trị viên của tài khoản doanh nghiệp đó sẽ có thể xem dữ liệu của bạn ngay cả khi không có đường liên kết chia sẻ nào được tạo.
 6. Trong email bạn nhận được, hãy chọn Xem trong Box. Bạn sẽ được chuyển đến thư mục Box chứa tệp lưu trữ của bạn.
 7. Để tải dữ liệu của bạn xuống, hãy làm theo quy trình của Box để tải tệp xuống.

Ghi chú

 • Sau khi bạn làm theo các bước này, tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google sẽ hiển thị trong mục ứng dụng được kết nối dưới dạng một ứng dụng có quyền truy cập một số thông tin của bạn. Bạn có thể xóa quyền truy cập của Google bất kỳ lúc nào. (Nếu xuất dữ liệu vào Box trong tương lai, bạn sẽ cần phải cấp lại quyền truy cập cho Google.)
 • Kích thước tệp lưu trữ tối đa bạn đã chọn sẽ giảm xuống nếu kích thước tải lên tối đa của tệp trong tài khoản Box của bạn nhỏ hơn mức tối đa đó. Nếu trong tệp lưu trữ có một số tệp lớn hơn kích thước tải lên tối đa của tệp trong tài khoản Box thì những tệp này sẽ không được xuất sang Box.
 • Sau khi tệp lưu trữ của bạn chuyển đến Box, Google không còn chịu trách nhiệm về tệp đó nữa. Tệp lưu trữ của bạn chịu sự chi phối của Chính sách quyền riêng tư của Box.

Loại xuất dữ liệu

Tệp lưu trữ một lần

Tạo một tệp lưu trữ gồm dữ liệu bạn đã chọn.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao, thì trong tương lai, tệp lưu trữ của bạn sẽ mất hai ngày để tạo.

Xuất dữ liệu theo lịch

Bạn có thể tự động tạo tệp lưu trữ gồm dữ liệu bạn đã chọn 2 tháng 1 lần trong vòng một năm. Tệp lưu trữ đầu tiên sẽ được tạo ngay lập tức.

Lưu ý: Nếu đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao thì bạn sẽ không thể sử dụng tính năng xuất dữ liệu theo lịch.

Loại tệp

Tệp zip

Bạn có thể mở tệp này trên hầu hết máy tính.

Tệp tgz

Bạn có thể cần phần mềm bổ sung để mở các tệp này trên Windows.

Kích thước tệp lưu trữ

Hãy chọn kích thước tối đa cho tệp lưu trữ bạn muốn tạo. Nếu dữ liệu bạn đang tải xuống lớn hơn kích thước này, thì chúng tôi sẽ tạo nhiều tệp lưu trữ.

Bước 3: Tải tệp lưu trữ dữ liệu của bạn trên Google

Khi tạo tệp lưu trữ bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đường liên kết đến vị trí của tệp qua email. Tùy thuộc vào lượng thông tin trong tài khoản của bạn, quá trình này có thể mất từ vài phút đến vài ngày. Hầu hết mọi người đều nhận được đường liên kết đến tệp lưu trữ của họ trong cùng ngày mà họ yêu cầu.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao, thì trong tương lai, tệp lưu trữ của bạn sẽ mất hai ngày để tạo.

Dữ liệu bạn đã xóa

Khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo quy trình xóa được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Google đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dữ liệu khỏi tài khoản của bạn một cách an toàn. Trước tiên, hoạt động đã xóa sẽ ngay lập tức bị xóa khỏi chế độ xem và không còn được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google nữa. Sau đó, chúng tôi bắt đầu một quy trình được thiết kế để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi các hệ thống lưu trữ của chúng tôi một cách an toàn.

Dữ liệu như các mục trong Hoạt động của tôi, ảnh hoặc tài liệu vẫn đang trong quá trình xóa sẽ không được đưa vào tệp lưu trữ của bạn.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin mình cần bằng các công cụ này, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp về quyền riêng tư của chúng tôi. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu về những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập thông tin đó và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất cũng như xoá thông tin của mình. Thông tin đó sẽ không khôi phục được một khi đã bị xoá khỏi hệ thống lưu trữ của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp

Hãy tham khảo Trung tâm trợ giúp về quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu về những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập thông tin đó và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất cũng như xoá thông tin của mình.

Nếu thông tin bạn muốn tìm không thuộc phạm vi hỗ trợ của các công cụ nêu trên, hãy gửi yêu cầu quyền truy cập dữ liệu và nêu rõ:

 • Loại dữ liệu cá nhân bạn muốn truy cập;
 • Sản phẩm hoặc dịch vụ gắn liền với dữ liệu này;
 • Ngày mà bạn phỏng đoán rằng Google có thể đã thu thập dữ liệu.

Bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình để hoàn tất biểu mẫu.

Lưu ý quan trọng: Bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi: 855-548-2777. Nhân viên đại diện của chúng tôi có thể trả lời nhiều câu hỏi của bạn và giúp bạn điền vào biểu mẫu để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp thông tin cho chủ sở hữu tài khoản.

Làm cách nào để tìm dữ liệu tôi đã xuất thông qua Takeout?

Sau khi yêu cầu xuất dữ liệu của bạn hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo qua email chứa đường liên kết đến thư mục chứa dữ liệu của bạn.

Nếu chọn "Gửi đường liên kết tải xuống qua email", thì bạn sẽ được chuyển hướng đến thư mục chứa dữ liệu của bạn trong Google Takeout để tải dữ liệu xuống.

Nếu không chọn lựa chọn này, bạn sẽ được liên kết đến vị trí của thư mục chứa dữ liệu trong đích đến trên đám mây (Drive, Dropbox, Box, OneDrive) mà bạn đã chọn.

Tôi nên chọn định dạng nào cho dữ liệu của mình?
Loại định dạng bạn nên chọn sẽ tùy thuộc vào dịch vụ, loại dữ liệu và mục đích sử dụng dữ liệu của bạn. Chúng tôi đã chọn những loại mà chúng tôi tin là hữu ích và linh hoạt nhất. Ví dụ: chúng tôi xuất danh bạ dưới dạng vCard, là một định dạng rất phổ biến đối với các nhà cung cấp dịch vụ email. Thông thường, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các tùy chọn bổ sung để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.
Nếu tôi không thể tải dữ liệu của mình xuống thì sao?
Nếu bạn không thể tải dữ liệu của mình xuống, hãy thử xuất ít tệp được lưu trữ trong sản phẩm hơn và/hoặc yêu cầu kích thước dữ liệu lưu trữ nhỏ hơn từ các lựa chọn ở trình đơn thả xuống trong sản phẩm. Ngoài ra, hãy thử xuất sang một trang web lưu trữ của bên thứ ba như Box hoặc Storage.
Điều gì xảy ra nếu tôi không thể mở một số định dạng tệp nhất định?
Bạn có thể mở tệp HTML trong bất kỳ Trình duyệt chuẩn nào. Đối với các tệp CSV và JSON, bạn có thể mở bằng phần mềm TextEdit, hộp thư đến theo tiêu chuẩn ngành hoặc dịch vụ chuyên biệt về ICS.
Tôi có thể chọn một khoảng thời gian khi xuất dữ liệu thay vì xuất tất cả dữ liệu không?
Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ xuất dữ liệu cho một số khung thời gian nhất định.
Tôi nên lưu trữ dữ liệu của mình ở đâu?

Bạn có thể lưu trữ dữ liệu của mình ở bất kỳ nơi nào an toàn và có đủ dung lượng lưu trữ. Trong hầu hết các trường hợp, cách dễ dàng nhất là tải dữ liệu trực tiếp xuống máy tính của bạn.

Nếu bạn sử dụng máy tính công cộng, hãy lưu trữ dữ liệu trên Google Drive hoặc bộ nhớ tương tự mà bạn là người duy nhất có thể dùng.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Google Drive và định xóa Tài khoản Google của mình, bạn phải chuyển tệp lưu trữ sang không gian lưu trữ khác trước khi xóa tài khoản.

Làm cách nào để chia sẻ dữ liệu tôi đã xuất thông qua Takeout với ứng dụng hoặc trang web bên thứ ba?

Nếu đã tải dữ liệu xuống thiết bị của mình, bạn có thể chia sẻ trực tiếp với một ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba bằng cách sử dụng điểm truy cập của bên thứ ba đó.  Điểm truy cập này có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả địa chỉ email hoặc tính năng tải lên được tạo tuỳ chỉnh của trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba, nơi bạn có thể tải trực tiếp dữ liệu lên.

Nếu đã thêm dữ liệu vào một đích lưu trữ trên đám mây như Drive, Box, OneDrive hoặc Dropbox, bạn có thể chia sẻ trực tiếp dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây với một ứng dụng hoặc trang web bên thứ ba.  Trong nhiều trường hợp, việc này sẽ bao gồm việc chia sẻ dữ liệu của bạn trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây với bên thứ ba thông qua email được nhà cung cấp dịch vụ đám mây hỗ trợ.

Trong một số trường hợp, ứng dụng hoặc trang web bên thứ ba có thể tích hợp trực tiếp với một đích lưu trữ trên đám mây và cho phép bạn cấp cho bên thứ ba quyền truy cập để đọc dữ liệu ngay trên đích đến trên đám mây.

Tại sao tệp lưu trữ của tôi bị chia thành nhiều tệp?

Các tệp lưu trữ lớn hơn giới hạn kích thước bạn đã chọn sẽ được chia thành nhiều tệp.

Để giảm khả năng tệp lưu trữ bị chia nhỏ, bạn có thể chọn giới hạn kích thước là 50 GB.

Lưu ý: Bạn có thể cần đến phần mềm đặc biệt để giải nén tệp lưu trữ có định dạng tgz. Hãy lưu ý rằng tên của các loại tệp này không được chứa ký tự unicode.
Tại sao tệp lưu trữ của tôi hết hạn?

Tệp lưu trữ của bạn sẽ hết hạn sau khoảng 7 ngày. Sau thời gian đó, bạn nên tạo tệp lưu trữ mới bằng thông tin mới nhất của mình.

Tệp lưu trữ hết hạn không có nghĩa là dữ liệu của bạn hết hạn. Do đó, bạn sẽ không gặp phải bất kỳ thay đổi nào khi sử dụng các dịch vụ của Google.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ cho phép người dùng tải mỗi tệp lưu trữ xuống 5 lần; sau đó, vui lòng tạo tệp lưu trữ khác.

Tại sao tôi phải nhập lại mật khẩu khi tải tệp lưu trữ của mình xuống?

Chúng tôi rất xem trọng việc bảo mật dữ liệu của bạn. Cho nên khi bạn tạo tệp lưu trữ, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn là người duy nhất tải dữ liệu này xuống.

Để làm điều đó, chúng tôi yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu Tài khoản Google nếu gần đây bạn chưa nhập. Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể bất tiện, nhưng việc thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ dữ liệu của bạn là điều rất quan trọng.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn đã bật tính năng Xác minh 2 bước, bạn cũng có thể được yêu cầu hoàn thành một bước xác minh bổ sung.

Tại sao tệp lưu trữ của tôi không hoạt động?

Nếu có lỗi gì đó với tệp lưu trữ của bạn hoặc bạn không thể tạo một tệp lưu trữ, hãy thử tạo một tệp khác. Cách này thường khắc phục được vấn đề.

Ngoài ra, hãy thử tải dữ liệu xuống theo từng phần nhỏ hơn bằng cách chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ mỗi lần. Điều này có thể hiệu quả nếu bạn đang cố tải một lượng lớn dữ liệu xuống.

Cách mở các tệp đã tải xuống từ Takeout
Bạn nên tải xuống và xem các tệp xuất bằng Takeout trên máy tính thay vì thiết bị di động. Trong tệp lưu trữ của bạn sẽ là một tệp có tên archive_browser.html chứa thông tin bổ sung về các định dạng tệp, cách mở tệp và xem dữ liệu.
Tại sao một số thay đổi gần đây không được phản ánh trong tệp lưu trữ của tôi?

Tệp này có thể không bao gồm những thay đổi mà bạn thực hiện đối với dữ liệu trong khoảng thời gian từ lúc bạn yêu cầu tải xuống đến lúc hệ thống tạo tệp lưu trữ. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Các thay đổi về quyền hoặc kiểu chia sẻ đối với một tệp trên Drive
 • Các nhận xét đã giải quyết về một tệp trên Drive
 • Các ảnh/album đã thêm hoặc xóa
Làm cách nào để giữ lại các nhãn trong Gmail nếu tôi xuất thư của mình?

Khi bạn xuất thư từ Gmail, các nhãn của từng thư được giữ lại trong một tiêu đề X-Gmail-Labels đặc biệt trong tệp bạn đã tải xuống. Mặc dù hiện không có ứng dụng thư nào nhận dạng được tiêu đề này, nhưng hầu hết ứng dụng thư đều cho phép sử dụng các tiện ích viết ra để sử dụng các nhãn này.

Tại sao tôi không tìm thấy một số video của mình trên YouTube?

Nếu bạn không thể tải một số video của mình trên YouTube xuống, hãy kiểm tra xem kênh YouTube của bạn có được liên kết với một Tài khoản thương hiệu không. Nếu có thì bạn sẽ cần:

 • Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google liên kết với Tài khoản thương hiệu đó.
 • Chuyển sang Tài khoản thương hiệu bạn sử dụng để tải video lên YouTube.

Mẹo: Nếu có nhiều Tài khoản thương hiệu, bạn có thể lặp lại các bước này để tải video từ các Tài khoản thương hiệu khác của mình xuống.

Tại sao tôi không thể tải dữ liệu xuống bằng tài khoản công việc hoặc tài khoản trường học của mình?

Quản trị viên Google Workspace có thể quản lý việc người dùng có thể tải dữ liệu từ nhiều sản phẩm xuống hay không. Tìm hiểu xem quản trị viên của bạn là ai.

Ứng dụng của tôi có thể tuỳ chỉnh giao diện người dùng của Takeout không?

Giao diện người dùng của Takeout hỗ trợ các tham số, do đó, các ứng dụng có thể tuỳ chỉnh giao diện người dùng. Ví dụ: các ứng dụng có thể chọn một số sản phẩm, vị trí lưu dữ liệu được xuất từ một dịch vụ dựa trên đám mây và tần suất trích xuất dữ liệu theo lịch.

Dưới đây là ví dụ về định dạng url sử dụng cả ba tham số:

https://takeout.google.com/settings/takeout/custom/google_account,my_activity,fit,youtube?dest=drive&frequency=2_months

Lưu ý: Ví dụ này chưa hoàn chỉnh và có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm. Bạn có thể tìm thấy các giá trị có thể sử dụng cho các ứng dụng hoặc sản phẩm khác trong nguồn của html được hiển thị trong (các) thuộc tính css có tên là “data-id”.  Ví dụ: các giá trị có thể sử dụng cho tham số "dest" bao gồm "box", "dropbox", "drive", "onedrive".  Trong số các giá trị có thể sử dụng cho tham số “frequency” là "2_months"

Để xác định giá trị của thuộc tính data-id cho những sản phẩm có dữ liệu có thể xuất cho tài khoản của bạn, hãy làm như sau: 


Lưu ý quan trọng: Những hướng dẫn này là dành cho người dùng Chrome. Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, quá trình này có thể khác.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào takeout.google.com.
 2. Nhấp chuột phải vào trang web Takeout rồi chọn "xem nguồn trang". Lựa chọn này sẽ cho phép bạn xem mã HTML tạo nên trang. 
 3. Sử dụng lệnh tìm kiếm (Control + F trên Windows hoặc Command + F trên máy Mac) để xác định thuộc tính "data-id". 
 4. Kiểm tra kết quả tìm kiếm.  Giá trị xuất hiện sau “data-id=” là những giá trị có liên quan. Ví dụ: data-id="blogger"

Google cũng đã phát hành một bộ tính năng mới nâng cao (Data Portability API) dành cho nhà phát triển để tạo những ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu của các ứng dụng bên thứ ba. Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu có sẵn tại https://developers.google.com/data-portability.

Câu hỏi thường gặp về việc tải dữ liệu trên các sản phẩm của Google xuống

Các video của tôi trên YouTube sẽ ở định dạng nào khi tôi tải xuống?

Video sẽ được tải xuống ở định dạng ban đầu hoặc ở dạng tệp MP4 với chuẩn mã hóa video H264 và âm thanh AAC.

Tôi là thành viên của một nhóm trên Google Group. Làm cách nào để tải tin nhắn và thông tin thành viên của nhóm xuống?

Chỉ chủ sở hữu mới có thể tải tin nhắn và danh sách thành viên của một nhóm xuống.

Nếu bạn là thành viên hoặc người quản lý, hãy yêu cầu chủ sở hữu tải thông tin bạn muốn xuống và chia sẻ thông tin đó với bạn. Nếu tin nhắn được gửi tới email của bạn, bạn có thể tải lịch sử tin nhắn xuống từ hòm thư lưu trữ trong email.

Tôi có thể tải thư của mình xuống từ Gmail theo khung thời gian thay vì xuất toàn bộ hộp thư đến không?
Rất tiếc, chúng tôi hiện không hỗ trợ xuất dữ liệu theo khung thời gian.
Tôi là quản trị viên Google Workspace. Làm cách nào để xuất dữ liệu thuộc tổ chức của tôi?

Bạn có thể tải xuống hoặc di chuyển dữ liệu của tổ chức, bao gồm email, lịch, tài liệu và nội dung trang web. Tìm hiểu cách xuất dữ liệu của tổ chức bạn trên Google Workspace.

**Danh sách này chứa các nhà cung cấp dịch vụ không phải là Google. Khi bạn chọn một nhà cung cấp dịch vụ không phải là Google:

1. Bạn cho phép Google thay mặt bạn chuyển tệp sang nhà cung cấp dịch vụ này.

2. Sau khi các tệp được tải lên nhà cung cấp dịch vụ này, Google không còn chịu trách nhiệm về các tệp đó nữa. Nội dung được xuất phải tuân theo các điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ này.

Mẹo: Để biết nội dung nào được chia sẻ, hãy tự mình xem dữ liệu đó.

Gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi

Hãy cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn khi tải dữ liệu của bạn trên Google xuống. Bằng cách chia sẻ ý kiến phản hồi, bạn sẽ giúp Google cải thiện sản phẩm này cho bạn và cho mọi người.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Chào mừng bạn đến với Tài khoản Google!

Chúng tôi nhận thấy bạn có Tài khoản Google mới! Hãy tìm hiểu cách cải thiện trải nghiệm thông qua danh sách kiểm tra Tài khoản Google của bạn.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính