Så här laddar du ned din Google-data

Viktigt!  Om du laddar ned din Google-data raderas den inte från Googles servrar. Läs mer om hur du raderar ditt konto eller hur du raderar din aktivitet

Du kan exportera och ladda ned din data för Google-produkterna du använder, till exempel:

 • e-post
 • dokument
 • kalenders
 • foton
 • YouTube-videor (Tips! Om du inte hittar vissa av dina YouTube-videor kollar du om du har ett varumärkeskonto. Om du har ett varumärkeskonto kan du behöva byta konto.)
 • registrerings- och kontoaktivitet.

Du kan skapa ett arkiv om du vill spara eller använda din data i en annan tjänst.

Obs! Om åtgärder anses innebära en risk kan det hända att de fördröjs eller blir otillgängliga för att skydda ditt konto.

Steg 1: Välj vilken data som ska ingå i nedladdningen av arkivet

 1. Logga in på ditt Google-konto.
 2. Öppna sidan Google Takeout. Google-produkter som du använder och som lagrar din data väljs automatiskt.
  • Om du inte vill ladda ned data från en viss produkt avmarkerar du kryssrutan bredvid den.
  • Om du endast vill ladda ned viss data från en produkt kanske du kan trycka på en knapp som All data tas med Lista. Då kan du avmarkera kryssrutan bredvid data du inte vill ta med.
 3. Välj Nästa steg.
Viktigt! Filen kanske inte innehåller ändringar av datan som gjorts från tidpunkten då du begärde nedladdningen tills dess arkivet skapades. Läs mer om vad som kanske inte omfattas.

Steg 2: Anpassa arkivformat

Överföringsmetod**

Skicka en nedladdningslänk via e-post

Vi skickar en länk som du kan använda för att ladda ned arkivet med Google-data.

 1. Välj Skicka en nedladdningslänk via e-post under Visningsmetod.
 2. Välj Skapa export-
 3. Välj Ladda ned arkiv i e-postmeddelandet du får.
 4. Ladda ned din Google-data genom att följa anvisningarna på skärmen.
Lägg till i Drive

Vi lägger till arkivet i Google Drive och skickar en länk till det via e-post. Din data räknas med i lagringsutrymmet.

 1. Välj Lägg till i Drive under Visningsmetod.
 2. Välj Skapa export-
 3. Välj Visa i Drive i e-postmeddelandet du får. Du kommer till en mapp som innehåller din data efter produkt.
 4. Du laddar ned din data genom att välja Ladda ned Hämta högst upp på skärmen.
Lägg till i Dropbox

Vi överför arkivet till Dropbox och skickar en länk till det via e-post.

 1. Välj Lägg till i Dropbox under Visningsmetod.
 2. Välj Länka konton och skapa en export.
 3. Nu omdirigeras du till Dropbox. Du måste eventuellt logga in på Dropbox-kontot.
 4. I Dropbox-rutan som visas väljer du Tillåt på frågan om du tillåter att tjänsten Ladda ned dina uppgifter på Google har tillgång till sin egen mapp med appar i ditt Dropbox-konto.
 5. Om du vill att dina uppgifter ska vara skyddade bör du inte dela den här Dropbox-mappen med någon annan.
 6. Välj Visa i Dropbox i e-postmeddelandet du får. Nu kommer du till Dropbox-mappen med ditt arkiv.
 7. Ladda ned din data genom att följa anvisningarna för nedladdning av filer i Dropbox.

Kommentarer

 • När du har följt anvisningarna visas Ladda ned dina uppgifter på Google som en länkad app i säkerhetsinställningarna i Dropbox. Du kan när som helst ta bort Google som länkad app. (Om du exporterar uppgifter till Dropbox i framtiden måste du ge Google åtkomst igen.)
 • När arkivet ligger på Dropbox ansvarar Google inte längre för det. Då gäller Dropbox användarvillkor för arkivet.
Lägg till i Microsoft OneDrive

Vi överför arkivet till Microsoft OneDrive och skickar en länk till det via e-post.

 1. Välj Lägg till i OneDrive under Visningsmetod.
 2. Välj Länka konton och skapa en export.
 3. Nu omdirigeras du till Microsoft. Du måste eventuellt logga in på ditt Microsoft-konto.
 4. I Microsoft-rutan som visas svarar du Ja på frågan om du tillåter att tjänsten Ladda ned dina uppgifter på Google får tillgång till dina uppgifter.
 5. Om du vill att dina uppgifter ska vara skyddade bör du inte dela den här OneDrive-mappen med någon annan.
 6. Välj Visa i OneDrive i e-postmeddelandet du får. Nu kommer du till OneDrive-mappen med ditt arkiv.
 7. Ladda ned din data genom att följa anvisningarna för nedladdning av filer i OneDrive.

Kommentarer

 • När du har följt anvisningarna syns det i säkerhets- och sekretessinställningarna i Microsoft OneDrive att Ladda ned dina uppgifter på Google har åtkomst till en del av dina uppgifter. Du kan när som helst ange att Google inte ska ha åtkomst. (Om du exporterar uppgifter till OneDrive i framtiden måste du ge Google åtkomst igen.)
 • När arkivet ligger på Microsoft OneDrive ansvarar Google inte längre för det. Då gäller avtalet för Microsoft-tjänster för arkivet.
Lägg till på Box

Vi laddar upp arkivet till Box och skickar ett e-postmeddelande med en länk till dess plats till dig.

 1. Välj Lägg till på Box under Visningsmetod.
 2. Välj Länka konton och skapa en export.
 3. Du omdirigeras till Box. Du måste eventuellt logga in på Box-kontot.
 4. Välj Grant access to Box (ge åtkomst till Box) i fönstret på Box där du tillfrågas om du vill ge "Ladda ned dina uppgifter på Google" åtkomst till din data.
 5. Om du vill att dina uppgifter ska vara skyddade bör du inte dela den här Box-mappen med någon annan. Om du exporterar till ett jobbkonto kan administratören se din data även om du inte skapar en delningslänk.
 6. Välj Visa i Box i det e-postmeddelande som du får. Box-mappen med ditt arkiv öppnas.
 7. Ladda ned din data genom att följa anvisningarna för nedladdning av filer på Box.

Kommentarer

 • När du har följt anvisningarna visas Ladda ned dina uppgifter på Google bland dina anslutna appar som en app med åtkomst till en del av dina uppgifter. Du kan när som helst ange att Google inte ska ha åtkomst. (Om du exporterar data till Box igen måste du ge Google åtkomst på nytt.)
 • Om maxstorleken för uppladdning i Box-kontot är mindre än den valda maxstorleken för arkivet så minskas arkivets maxstorlek. Filer i arkiven som är större än maxstorleken för uppladdning till Box-kontot exporteras inte till Box.
 • När arkivet ligger på Box ansvarar Google inte längre för det. Arkivet omfattas då av sekretesspolicyn för Box.

Exporttyp

Engångsexport

Skapa ett enda arkiv där din valda data ingår.

Obs! Om du har registrerat dig för programmet Avancerat skydd fördröjs exporten av arkivet med två dagar.

Schemalägga exportering

Du kan skapa ett arkiv med din valda data automatiskt varannan månad i ett år. Det första arkivet skapas omedelbart.

Obs! Om du har registrerat dig för programmet Avancerat skydd går det inte att schemalägga exportering.

Filtyp

ZIP-filer

ZIP-filer kan öppnas på nästan vilken dator som helst.

TGZ-filer

Du kan behöva ytterligare programvara för att öppna dessa filer i Windows.

Arkivstorlek

Välj maxstorlek för arkivet du vill skapa. Om du laddar ned mer data än som får plats i arkivet skapas flera arkiv.

Steg 3: Skapa ett arkiv för din Google-data

När arkivet har skapats enligt dina önskemål skickar vi ett e-postmeddelande med en länk till arkivets plats. Detta kan ta från ett par minuter till flera dagar beroende på hur mycket data som finns i kontot. De flesta får en länk till sitt arkiv samma dag.

Obs! Om du har registrerat dig för programmet Avancerat skydd fördröjs exporten av arkivet med två dagar.

Data som du har raderat

När du raderar data följer vi en procedur som beskrivs i Googles sekretesspolicy för hur data ska tas bort från kontot fullständigt och på ett säkert sätt. Till att börja med görs den raderade aktiviteten omedelbart osynlig och används inte längre för att anpassa din upplevelse på Google. Sedan inleds en process som är utformad för att säkerställa att data raderas fullständigt på ett säkert sätt från våra lagringssystem.

Data som objekt från Min aktivitet, foton och dokument som håller på att raderas tas inte med i arkivet.

Obs! Om informationen du söker inte är tillgänglig med dessa verktyg kan du besöka vårt hjälpcenter för integritet. Där kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera dina uppgifter. Om uppgifterna har raderats från våra lagringssystem kan de förmodligen inte återställas.

Vanliga frågor

I vårt hjälpcenter för integritet kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera dina uppgifter.

Om informationen du söker inte är tillgänglig i verktygen ovan skickar du en begäran om dataåtkomst och anger följande:

 • Kategorier för de personliga uppgifterna du söker.
 • Vilka produkter eller tjänster uppgifterna gäller.
 • Ungefärliga datum då du tror att uppgifterna samlades in av Google.

Du måste logga in på Google-kontot för att fylla i formuläret.

Viktigt! Du kan även ringa vårt kostnadsfria nummer: 855-548 27 77. Du kan få svar på många av dina frågor av våra representanter, som även kan hjälpa dig att fylla i webbformuläret så att vi kan försäkra oss om att vi ger informationen till kontots ägare.

Var hittar jag min exporterade Takeout-data?

När begäran om dataexport har slutförts får du ett e-postmeddelande med en länk till mappen där informationen finns.

Om du valde alternativet Skicka en hämtningslänk via e-post omdirigeras du till mappen där din data finns i Google Takeout för att ladda ned din data.

I annat fall länkas du till mappen med din data på din valda molnlagringsplats (Drive, Dropbox, Box, OneDrive).

Vilket format ska jag välja?
Vilket format du ska välja beror på vilken typ av tjänst och uppgifter det handlar om, samt hur du vill kunna använda uppgifterna. Vi har valt ut en del format som vi tror är användbara och flyttbara. Vi exporterar till exempel kontakter i formatet vCard, som är ett mycket vanligt format för e-postleverantörer. Vi ger dig ofta ytterligare alternativ för att möta dina specifika behov.
Vad händer om jag inte kan ladda ned min data?
Om det inte går att ladda ned din data kan du testa att välja färre produktfiler att exportera och/eller begära en mindre arkivdatastorlek från alternativen i produktens rullgardinsmeny. Alternativt kan du testa att exportera till en lagringswebbplats från tredje part, som Box eller Storage.
Vad händer om jag inte kan öppna vissa filformat?
HTML-filer kan öppnas i alla vanliga webbläsare. CSV- och JSON-filer kan öppnas i TextEdit-mjukvara, en inkorg enligt branschstandarden eller en ICS-specialiserad tjänst.
Kan jag välja en tidsperiod att exportera data från eller måste jag exportera all data?
För närvarande går det inte att exportera data för en viss tidsperiod.
Var ska jag lagra min data?

Du kan lagra uppgifterna på säkra platser med tillräckligt med utrymme. I de flesta fall är det enklast att ladda uppgifterna direkt till datorn.

Om du använder en offentlig dator lagrar du uppgifterna på Google Drive eller i ett alternativt lagringsutrymme som bara du har åtkomst till.

Obs! Om du använder Google Drive och planerar att radera ditt Google-konto måste du flytta arkivet till ett annat lagringsutrymme innan du tar bort kontot.

Hur delar jag min exporterade Takeout-data med en app eller webbplats från tredje part?

Om du har laddat ned din data till enheten kan du dela den direkt med en app eller webbplats från tredje part via den aktuella tredje partens åtkomstpunkt.  Åtkomstpunkten kan se olika ut, t.ex. vara en e-postadress eller en särskild uppladdningsfunktion på en webbsida eller i en app från tredje part där du kan ladda upp datan direkt.

Om du har laddat upp din data till en molnlagringsplats, till exempel Drive, Box, OneDrive eller Dropbox, kan du dela din data direkt från molnleverantören till en app eller webbplats från tredje part.  Molnleverantörerna har ofta stöd för att dela data direkt från molnleverantören till tredje part via e-post.

I vissa fall kan en app eller webbplats från tredje part vara direkt integrerad med molnlagringsplatsen. I sådana fall kan du ge den tredje parten åtkomst till att läsa din data direkt från molnet.

Varför delades mitt arkiv upp i flera filer?

Arkiv som är större än den valda storleksgränsen delas upp i flera filer.

Du kan minska sannolikheten att arkivet delas upp genom att välja 50 GB som gräns.

Obs! Det kan krävas särskild programvara för att packa upp ett arkiv i tgz-format Tänk på att det inte går att använda unicode-tecken i filnamnen för de här filtyperna.
Varför upphör arkivet att gälla efter en viss tid?

Arkivet upphör att gälla efter cirka sju dagar. Därefter är det bäst att skapa ett nytt arkiv med den senaste informationen.

Dina uppgifter påverkas inte av att arkivet upphör att gälla, och du kommer inte att märka av någon skillnad i Googles tjänster.

Obs! Det går bara att ladda ned ett arkiv fem gånger. Om du redan har laddat ned arkivet fem gånger får du begära ett nytt arkiv.

Varför måste jag ange mitt lösenord igen när jag försöker hämta mitt arkiv?

Det är väldigt viktigt att dina uppgifter skyddas. När du skapar ett arkiv vill vi vara helt säkra på att det är du som laddar ned uppgifterna.

Därför uppmanas du att ange ditt lösenord på Google på nytt om du inte redan har gjort det. Vi förstår att detta kan vara krångligt men det är viktigt att vidta extra åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Obs! Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för ditt konto kan det krävas ett extra verifieringssteg.

Varför fungerar inte mitt arkiv?

Om det uppstår problem med arkivet eller om det inte går att skapa det testar du att skapa ett nytt arkiv. Detta brukar lösa problemet.

Du kan även testa att ladda ned data i mindre steg genom att välja en produkt eller tjänst i taget. Detta kan vara ett effektivare alternativ om du försöker ladda ned en stor mängd data.

Så här öppnar du de nedladdade filerna från Takeout
Vi rekommenderar att du laddar ned och visar Takeout-exporter på en dator, inte en mobil enhet. I ditt arkiv finns det en fil som heter archive_browser.html som har ytterligare information om filformaten, hur du öppnar filerna och hur du visar datan.
Varför ingår inte de senaste ändringarna i arkivet?

Filen kanske inte innehåller ändringar av datan som gjorts från tidpunkten då du begärde nedladdningen tills dess arkivet skapades. Några exempel:

 • Ändringar av delningstypen eller behörigheter för Drive-filer
 • Lösta kommentarer i Drive-filer
 • Tillagda eller raderade foton eller album
Hur bevarar jag mina Gmail-etiketter om jag exporterar mina e-postmeddelanden?

När du exporterar din e-post från Gmail bevaras meddelandenas etiketter i det särskilda fältet X-Gmail-Labels i den nedladdade filen. Även om det inte finns något e-postprogram som känner igen det här fältet just nu går det i de flesta fall att skriva tillägg som gör att etiketterna kan användas.

Varför hittar jag inte alla mina YouTube-videor?

Om du inte kan ladda ned alla dina YouTube-videor kan du kontrollera om YouTube-kanalen är länkad till ett varumärkeskonto. I så fall måste du göra följande:

 • Kontrollera att du är inloggad på det Google-konto som är kopplat till varumärkeskontot.
 • Byt till varumärkeskontot som du använde när du laddade upp videorna på YouTube.

Tips! Om du har fler än ett varumärkeskonto kan du upprepa stegen för att ladda ned videor från dina andra varumärkeskonton.

Varför kan jag inte ladda ned data från mitt skol- eller jobbkonto?

Google Workspace-administratörer kan styra om användarna kan ladda ned data från olika produkter. Ta reda på vem administratören är.

Kan användargränssnittet för Takeout anpassas för min app?

Användargränssnitt för Takeout har stöd för parametrar. Det innebär användargränssnittet kan anpassas för appar. Det går exempelvis att välja specifika produkter, destinationen för molnexport och frekvensen för schemalagda exporter.

Här är ett exempel på när en webbadress format drar nytta av alla tre parametrarna:

https://takeout.google.com/settings/takeout/custom/google_account,my_activity,fit,youtube?dest=drive&frequency=2_months

Tips! Det här exemplet är inte slutgitligt och kan uppdateras då och då. Möjliga värden för appar eller andra produkter som kan inkluderas finns i källan för den renderade html-koden i css-attributen som heter data-id. Möjliga värden för parametern dest är till exempel ”box”, ”dropbox”, ”drive” och ”onedrive”. Möjliga värden för parametern frequency är ”2_months”.

Så identifierar du värdet för egenskapen data-id för produkter med data som kan exporteras för ditt konto: 


Obs! Dessa anvisningar gäller Chrome. Om du använder en annan webbläsare kan processen vara annorlunda.

 1. Öppna takeout.google.com på en dator.
 2. Högerklicka på Takeout-webbsidan och välj Visa sidkälla. Då ser du HTML-koden som utgör sidan. 
 3. Använd sökkommandot (Ctrl + F i Windows eller Command + F på Mac) för att identifiera egenskapen data-id. 
 4. Kontrollera sökresultaten.  Det som visas efter ”data-id=” är de relevanta värdena. Exempel: data-id="blogger"

Google har även lanserat en ny uppsättning avancerade funktioner för utvecklare (Data Portability API) för användning av data från appar från tredje part. Du hittar all tillgänglig dokumentation på https://developers.google.com/data-portability.

Vanliga frågor om nedladdning från Google-produkter

Vilket format används när jag laddar ned mina videor från YouTube?

Videor laddas ned i originalformat eller som MP4-filer med H264-video och AAC-ljud.

Jag är medlem i en Google-grupp. Hur laddar jag ned meddelanden och medlemskapsuppgifter från gruppen?

Endast ägare kan ladda ned meddelanden och medlemskap från gruppen.

Om du är medlem eller ansvarig ber du ägaren att ladda ned uppgifterna och dela dem med dig. Eller, om meddelandena skickas direkt till din e-postadress kan du ladda ned meddelandehistoriken från ditt e-postarkiv.

Kan jag ladda ned min e-post från Gmail efter tidsram eller måste jag exportera hela inkorgen?
För närvarande har vi tyvärr inte stöd för export för en viss tidsperiod.
Jag är Google Workspace-administratör. Hur exporterar jag data för organisationens räkning?

Du kan ladda ned eller migrera organisationens data, inklusive e-post, kalendrar, dokument och webbplatser. Läs mer om hur du exporterar organisationens Google Workspace-data.

**Det finns andra tjänsteleverantörer än Google i listan. När du väljer en annan tjänsteleverantör än Google

1. tillåter du att Google överför filerna för din räkning till tjänsteleverantören i fråga

2. ansvarar Google inte längre för filerna när de har överförts till tjänsteleverantören. Innehållet i exporten omfattas av tjänsteleverantörens villkor.

Tips! Du kan se vad som delas genom att själv granska datan.

Skicka feedback till oss

Vi vill gärna veta hur det gick när du laddade ned din data. Genom att lämna feedback hjälper du Google att förbättra produkten både för dig och andra.

true
Välkommen till ditt Google-konto!

Vi har märkt att du har ett nytt Google-konto. Läs mer om hur du kan förbättra upplevelsen med checklistan för Google-konton.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny