Ladda ned din data

Du kan exportera och ladda ned data, som e-post, foton och kalenderuppgifter, från de Google-produkter som du använder. Skapa ett arkiv för din data eller använd den i andra tjänster med bara några få enkla steg.

Obs! Data tas inte bort från Googles servrar när du laddar ned den. Läs mer om hur du raderar ditt konto eller hur du raderar din aktivitet.

Steg 1: Välj vilken data som ska ingå i arkivet

 1. Öppna sidan Ladda ned dina uppgifter. Produkter där du har data väljs automatiskt.
  • Om du inte vill ladda ned data från en viss produkt avmarkerar du kryssrutan bredvid den.
  • Om du endast vill ladda viss data från en produkt kanske knappar som Lista All data included (all data tas med) visas. Då kan du avmarkera kryssrutan bredvid den data du inte vill ta med.
 2. Välj Nästa steg.

Steg 2: Anpassa arkivformat

Visningsmetod

Skicka en nedladdningslänk via e-post

Vi skickar en länk som du kan använda för att ladda ned arkivet.

 1. Välj Skicka en nedladdningslänk via e-post under Visningsmetod.
 2. Välj Skapa arkiv.
 3. Välj Ladda ned arkiv i e-postmeddelandet du får.
 4. Ladda ned din data genom att följa anvisningarna på skärmen.

Lägg till i Drive

Vi lägger till arkivet i Google Drive och skickar en länk till det via e-post. Din data räknas med i lagringsutrymmet.

 1. Välj Lägg till i Drive under Visningsmetod.
 2. Välj Skapa arkiv.
 3. Välj Visa i Drive i e-postmeddelandet du får. Du kommer till en mapp som innehåller din data efter produkt.
 4. Du laddar ned din data genom att välja Ladda ned Hämta högst upp på skärmen.

Lägg till i Dropbox

Vi överför arkivet till Dropbox och skickar en länk till det via e-post.

 1. Välj Lägg till i Dropbox under Visningsmetod.
 2. Välj Länka kontot och skapa ett arkiv.
 3. Nu omdirigeras du till Dropbox. Du måste eventuellt logga in på Dropbox-kontot.
 4. I Dropbox-rutan som visas väljer du Tillåt på frågan om du tillåter att tjänsten Ladda ned dina uppgifter på Google har tillgång till sin egen mapp med appar i ditt Dropbox-konto.
 5. Om du vill att dina uppgifter ska vara skyddade bör du inte dela den här Dropbox-mappen med någon annan.
 6. Välj Visa i Dropbox i e-postmeddelandet du får. Nu kommer du till Dropbox-mappen med ditt arkiv.
 7. Ladda ned din data genom att följa anvisningarna för filhämtning i Dropbox.

Kommentarer

 • När du har följt anvisningarna visas Ladda ned dina uppgifter på Google som en länkad app i säkerhetsinställningarna i Dropbox. Du kan när som helst ta bort Google som länkad app. (Om du exporterar uppgifter till Dropbox i framtiden måste du ge Google åtkomst igen.)
 • När arkivet ligger på Dropbox ansvarar Google inte längre för det. Då gäller Dropbox användarvillkor för arkivet.

Lägg till i Microsoft OneDrive

Vi överför arkivet till Microsoft OneDrive och skickar en länk till det via e-post.

 1. Välj Lägg till i OneDrive under Visningsmetod.
 2. Välj Länka kontot och skapa ett arkiv.
 3. Nu omdirigeras du till Microsoft. Du måste eventuellt logga in på Microsoft-kontot.
 4. I Microsoft-rutan som visas svarar du Ja på frågan om du tillåter att tjänsten Ladda ned dina uppgifter på Google får tillgång till dina uppgifter.
 5. Om du vill att dina uppgifter ska vara skyddade bör du inte dela den här OneDrive-mappen med någon annan.
 6. Välj Visa i OneDrive i e-postmeddelandet du får. Nu kommer du till OneDrive-mappen med ditt arkiv.
 7. Ladda ned din data genom att följa anvisningarna för filhämtning i OneDrive.

Kommentarer

 • När du har följt anvisningarna syns det i säkerhets- och sekretessinställningarna i Microsoft OneDrive att Ladda ned dina uppgifter på Google har åtkomst till en del av dina uppgifter. Du kan när som helst ange att Google inte ska ha åtkomst. (Om du exporterar uppgifter till OneDrive i framtiden måste du ge Google åtkomst igen.)
 • När arkivet ligger på Microsoft OneDrive ansvarar Google inte längre för det. Då gäller avtalet för Microsoft-tjänster för arkivet.

Lägg till på Box

Vi laddar upp arkivet till Box och skickar ett e-postmeddelande med en länk till dess plats till dig.

 1. Välj Lägg till på Box under Visningsmetod.
 2. Välj Länka kontot och skapa ett arkiv.
 3. Du omdirigeras till Box. Du måste eventuellt logga in på Box-kontot.
 4. Välj Grant access to Box (ge åtkomst till Box) i fönstret på Box där du tillfrågas om du vill ge "Ladda ned dina uppgifter på Google" åtkomst till din data.
 5. Om du vill att dina uppgifter ska vara skyddade bör du inte dela den här Box-mappen med någon annan. Om du exporterar data från ett företagskonto kan administratören se din data även utan delningslänk.
 6. Välj Visa i Box i det e-postmeddelande som du får. Box-mappen med ditt arkiv öppnas.
 7. Ladda ned din data genom att följa anvisningarna för nedladdning av filer på Box.

Kommentarer

 • När du har följt anvisningarna visas Ladda ned dina uppgifter på Google bland dina anslutna appar som en app med åtkomst till en del av dina uppgifter. Du kan när som helst ange att Google inte ska ha åtkomst. (Om du exporterar data till Box igen måste du ge Google åtkomst på nytt.)
 • Om maxstorleken för uppladdning i Box-kontot är mindre än den valda maxstorleken för arkivet så minskas arkivets maxstorlek. Filer i arkiven som är större än maxstorleken för uppladdning till Box-kontot exporteras inte till Box.
 • När arkivet ligger på Box ansvarar Google inte längre för det. Arkivet omfattas då avsekretesspolicyn för Box.

Exporttyp

Engångsexport

Skapa ett enda arkiv där din valda data ingår.

Obs! Om du har registrerat dig för programmet Avancerat skydd fördröjs exporten av arkivet med två dagar.

Schemalägga exportering

Du kan skapa ett arkiv med din valda data automatiskt varannan månad i ett år. Det första arkivet skapas omedelbart.

Obs! Om du har registrerat dig för programmet Avancerat skydd går det inte att schemalägga exportering.

Filtyp

ZIP-filer

ZIP-filer kan öppnas på nästan vilken dator som helst.

TGZ-filer

Du kan behöva ytterligare programvara för att öppna dessa filer i Windows.

Arkivstorlek

Välj maxstorlek för arkivet du vill skapa. Om du laddar ned mer data än som får plats i arkivet skapas flera arkiv.

Steg 3: Ladda ned arkivet

När arkivet har skapats enligt dina önskemål skickar vi ett e-postmeddelande med en länk till arkivets plats. Detta kan ta från ett par minuter till flera dagar beroende på hur mycket data som finns i kontot. De flesta får en länk till sitt arkiv samma dag.

Obs! Om du har registrerat dig för programmet Avancerat skydd fördröjs exporten av arkivet med två dagar.

Vanliga frågor

Vilket format ska jag välja?

Vilket format du ska välja beror på vilken typ av tjänst och uppgifter det handlar om, samt hur du vill kunna använda uppgifterna. Vi har valt ut en del format som vi tror är användbara och flyttbara. Vi exporterar till exempel kontakter i formatet vCard, som är ett mycket vanligt format för e-postleverantörer. Vi ger dig ofta ytterligare alternativ för att möta dina specifika behov.

Var ska jag lagra uppgifterna?

Du kan lagra uppgifterna på säkra platser med tillräckligt med utrymme. I de flesta fall är det enklast att ladda uppgifterna direkt till datorn.

Om du använder en offentlig dator lagrar du uppgifterna på Google Drive eller i ett alternativt lagringsutrymme som bara du har åtkomst till.

Obs! Om du använder Google Drive och planerar att radera ditt Google-konto måste du flytta arkivet till ett annat lagringsutrymme innan du tar bort kontot.

Varför delades mitt arkiv upp i flera filer?

Arkiv som är större än den valda storleksgränsen delas upp i flera filer.

Du kan minska sannolikheten att arkivet delas upp genom att välja 50 GB som gräns.

Obs! Det kan krävas särskild programvara för att packa upp ett arkiv i tgz-format Tänk på att det inte går att använda unicode-tecken i filnamnen för de här filtyperna.

Varför upphör arkivet att gälla efter en viss tid?

Arkivet upphör att gälla efter cirka sju dagar. Därefter är det bäst att skapa ett nytt arkiv med den senaste informationen.

Dina uppgifter påverkas inte av att arkivet upphör att gälla, och du kommer inte att märka av någon skillnad i Googles tjänster.

Obs! Det går bara att ladda ned ett arkiv fem gånger. Om du redan har laddat ned arkivet fem gånger får du begära ett nytt arkiv.

Varför måste jag ange mitt lösenord igen när jag försöker hämta mitt arkiv?

Det är väldigt viktigt att dina uppgifter skyddas. När du skapar ett arkiv vill vi vara helt säkra på att det är du som laddar ned uppgifterna.

Därför uppmanas du att ange ditt lösenord på Google på nytt om du inte redan har gjort det. Vi förstår att detta kan vara krångligt men det är viktigt att vidta extra åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Obs! Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för ditt konto kan det krävas ett extra verifieringssteg.

Varför fungerar inte mitt arkiv?

Om det uppstår problem med arkivet eller om det inte går att skapa det testar du att skapa ett nytt arkiv. Detta brukar lösa problemet.

Hur bevarar jag mina Gmail-etiketter om jag exporterar mina e-postmeddelanden?

När du exporterar din e-post från Gmail bevaras meddelandenas etiketter i det särskilda fältet X-Gmail-Labels i den nedladdade filen. Även om det inte finns något e-postprogram som känner igen det här fältet just nu går det i de flesta fall att skriva tillägg som gör att etiketterna kan användas.

Vilket format används när jag laddar ned mina videor från YouTube?

Formatet för videon beror på när den laddades upp.

 • För mindre än sex månader sedan: Videor laddas ned i ursprungsformat.
 • För mer än sex månader sedan: Videor laddas ned i ursprungsformat eller som MP4-filer med H264-video och AAC-ljud.
Jag är medlem i en Google-grupp. Hur laddar jag ned meddelanden och medlemskapsuppgifter från gruppen?

Endast ägare kan ladda ned meddelanden och medlemskap från gruppen.

Om du är medlem eller ansvarig ber du ägaren att ladda ned uppgifterna och dela dem med dig. Eller, om meddelandena skickas direkt till din e-postadress kan du ladda ned meddelandehistoriken från ditt e-postarkiv.

Jag är G Suite-administratör. Hur exporterar jag data för organisationens räkning?

Du kan ladda ned eller migrera organisationens data, inklusive e-post, kalendrar, dokument och webbplatser. Läs mer om hur du exporterar organisationens G Suite-data.

Skicka feedback till oss

Vi vill gärna veta hur det gick när du laddade ned dina uppgifter. Genom att lämna feedback hjälper du Google att förbättra produkten både för dig och andra.