Sťahovanie dát

Z používaných služieb Googlu môžete exportovať a sťahovať svoje dáta, ako napríklad správy, kalendáre a fotky. Niekoľkými jednoduchými krokmi si vytvoríte archív pre svoju potrebu alebo na použitie dát v inej službe.

Poznámka: Stiahnutím svoje dáta neodstránite zo serverov Googlu. Zistite, ako odstrániť svoj účet alebo ako odstrániť svoju aktivitu.

1. krok: výber dát na zahrnutie do archívu

 1. Prejdite na stránku Stiahnite si svoje dáta. Automaticky sa vyberú služby, ktoré obsahujú vaše dáta.
  • Ak nechcete stiahnuť dáta z určitej služby, zrušte vedľa nej začiarknutie políčka.
  • Ak chcete z určitej služby stiahnuť iba niektoré zo svojich dát, môže sa vám napríklad zobraziť tlačidlo ako Zoznam Zahrnuté sú všetky dáta. Potom môžete zrušiť začiarknutie políčka vedľa dát, ktoré nechcete zahrnúť.
 2. Vyberte Ďalší krok.

2. krok: prispôsobenie formátu archívu

Spôsob doručenia

Odoslanie odkazu na stiahnutie e‑mailom

Pošleme vám správu s odkazom na stiahnutie archívu.

 1. V časti Spôsob doručenia vyberte Poslať odkaz na stiahnutie e‑mailom.
 2. Vyberte Vytvoriť archív.
 3. V správe, ktorú dostanete, vyberte Stiahnuť archív.
 4. Ak chcete dáta stiahnuť, postupujte podľa krokov na obrazovke.

Pridanie archívu na Disk Google

Váš archív pridáme na Disk Google a pošleme vám správu s odkazom na jeho umiestnenie. Tieto dáta sa započítajú do vášho ukladacieho priestoru.

 1. V časti Spôsob doručenia vyberte Pridať na Disk.
 2. Vyberte Vytvoriť archív.
 3. V správe, ktorú dostanete, vyberte Zobraziť na Disku. Zobrazí sa priečinok s vašimi dátami usporiadanými podľa služieb.
 4. Ak chcete svoje dáta stiahnuť, vyberte v hornej časti obrazovky položku Stiahnuť Stiahnuť.

Pridanie archívu do služby Dropbox

Váš archív nahráme do služby Dropbox a pošleme vám správu s odkazom na jeho umiestnenie.

 1. V časti Spôsob doručenia vyberte Pridať do služby Dropbox.
 2. Vyberte Prepojiť účet a vytvoriť archív.
 3. Systém vás presmeruje do služby Dropbox. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu služby Dropbox.
 4. V okne služby Dropbox s výzvou, či služba Googlu Download Your Data (Stiahnite si svoje dáta) môže pristupovať k vlastnému priečinku Aplikácie v službe Dropbox, vyberte Povoliť.
 5. Ak chcete dáta uchovať ako súkromné, uistite sa, že tento priečinok v službe Dropbox s nikým nezdieľate.
 6. V správe, ktorú dostanete, vyberte Zobraziť v službe Dropbox. Prejdete do priečinka v službe Dropbox, ktorý obsahuje váš archív.
 7. Ak chcete dáta stiahnuť, postupujte podľa procesu služby Dropbox na stiahnutie dát.

Poznámky

 • Po vykonaní týchto krokov sa služba Googlu Download Your Data (Stiahnite si svoje dáta) zobrazí vo vašich nastaveniach zabezpečenia služby Dropbox ako prepojená aplikácia. Prepojenie tejto aplikácie Googlu môžete kedykoľvek zrušiť. (Keď budete nabudúce exportovať dáta do služby Dropbox, budete musieť Googlu znova udeliť prístup.)
 • Po prenose archívu do služby Dropbox zaň už Google nezodpovedá. Budú sa naň vzťahovať zmluvné podmienky služby Dropbox.

Pridanie do služby Microsoft OneDrive

Váš archív nahráme do služby Microsoft OneDrive a pošleme vám správu s odkazom na jeho umiestnenie.

 1. V časti Spôsob doručenia vyberte Pridať do služby OneDrive.
 2. Vyberte Prepojiť účet a vytvoriť archív.
 3. Systém vás presmeruje do služby Microsoft. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Microsoft.
 4. V okne služby Microsoft s výzvou, či služba Googlu Download Your Data (Stiahnite si svoje dáta) môže pristupovať k vašim informáciám, vyberte Áno.
 5. Ak chcete tieto dáta uchovať ako súkromné, uistite sa, že tento priečinok v službe OneDrive s nikým nezdieľate.
 6. V správe, ktorú dostanete, vyberte Zobraziť v službe OneDrive. Prejdete do priečinka v službe OneDrive, ktorý obsahuje váš archív.
 7. Ak chcete dáta stiahnuť, postupujte podľa procesu služby OneDrive na stiahnutie dát.

Poznámky

 • Po vykonaní týchto krokov sa služba Googlu Download Your Data (Stiahnite si svoje dáta) zobrazí vo vašich nastaveniach zabezpečenia a ochrany súkromia služby Microsoft OneDrive ako aplikácia s prístupom k niektorým vašim informáciám. Prístup Googlu môžete kedykoľvek odstrániť. (Keď budete nabudúce exportovať dáta do služby OneDrive, budete musieť Googlu znova udeliť prístup.)
 • Po prenose archívu do služby Microsoft OneDrive zaň už Google nezodpovedá. Bude sa naň vzťahovať zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Pridanie do služby Box

Váš archív nahráme do služby Box a pošleme vám správu s odkazom na jeho umiestnenie.

 1. V časti Spôsob doručenia vyberte Pridať do služby Box.
 2. Vyberte Prepojiť účet a vytvoriť archív.
 3. Systém vás presmeruje do služby Box. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Box.
 4. V okne služby Box so žiadosťou, či služba Googlu Download Your Data (Stiahnite si svoje dáta) môže získať prístup k vašim informáciám, vyberte Povoliť prístup do služby Box.
 5. Ak chcete tieto dáta uchovať ako súkromné, uistite sa, že tento priečinok v službe Box s nikým nezdieľate. Ak exportujete do podnikového účtu, správca si tieto dáta bude môcť zobraziť, aj keď nevytvoríte žiadny odkaz na zdieľanie.
 6. V správe, ktorú dostanete, vyberte Zobraziť v službe Box. Prejdete do priečinka v službe Box, ktorý obsahuje váš archív.
 7. Ak chcete dáta stiahnuť, postupujte podľa procesu služby Box na stiahnutie dát.

Poznámky

 • Po vykonaní týchto krokov sa služba Googlu Download Your Data (Stiahnite si svoje dáta) zobrazí v pripojených aplikáciách ako aplikácia s prístupom k niektorým vašim informáciám. Prístup Googlu môžete kedykoľvek odstrániť. (Keď budete nabudúce exportovať dáta do služby Box, budete musieť Googlu znova udeliť prístup.)
 • Ak je maximálna veľkosť nahrávaných súborov v službe Box menšia, vybraná maximálna veľkosť archívu sa zníži. Súbory, ktorých veľkosť prekračuje maximum služby Box, nebudú exportované.
 • Po prenose archívu do služby Box zaň už Google nezodpovedá. Váš archív bude podliehať pravidlám ochrany súkromia služby Box.

Typ exportu

Jednorazový archív

Vytvorte si jeden archív vybraných dát.

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali do programu rozšírenej ochrany, váš archív bude naplánovaný o dva dni neskôr.

Plánované exporty

Automaticky vytvárajte archív vybraných dát každé dva mesiace počas jedného roka. Prvý archív sa vytvorí okamžite.

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali do programu rozšírenej ochrany, plánované exporty nie sú k dispozícii.

Typ súboru

Súbory ZIP

Tieto súbory je možné otvoriť takmer vo všetkých počítačoch.

Súbory TGZ

Na otvorenie týchto súborov v systéme Windows môže byť potrebný ďalší softvér.

Veľkosť archívu

Vyberte maximálnu veľkosť archívu, ktorý chcete vytvoriť. Ak sú sťahované dáta väčšie ako táto veľkosť, vytvorí sa viacero archívov.

3. krok: získanie archívu

Keď archív vytvoríte pomocou niektorej z týchto možností, pošleme vám správu s odkazom na jeho umiestnenie. V závislosti od množstva informácií v účte môže tento proces trvať niekoľko minút alebo aj dní. Väčšina ľudí však dostane odkaz na archív ešte v deň, keď oň požiada.

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali do programu rozšírenej ochrany, váš archív bude naplánovaný o dva dni neskôr.

Bežné otázky

Aký formát mám zvoliť pre svoje dáta?

Výber formátu závisí od služby, typu dát a ich zamýšľaného použitia. Vybrali sme typy, o ktorých si myslíme, že sú najužitočnejšie a najľahšie prenosné. Napríklad kontakty exportujeme vo formáte vCard, ktorý je bežným formátom poskytovateľov e‑mailu. Často tiež poskytujeme ďalšie možnosti, ktoré vyhovujú vašim konkrétnym potrebám.

Kde mám svoje dáta uložiť?

Svoje dáta môžete uložiť kdekoľvek, kde je to bezpečné a kde máte dostatok priestoru. Vo väčšine prípadov je najjednoduchšie ich stiahnuť priamo do vlastného počítača.

V prípade, že používate verejný počítač, uložte dáta na Disk Google alebo do iného ukladacieho priestoru, ktorý používate iba vy.

Poznámka: Ak používate Disk Google a plánujete odstrániť svoj účet Google, musíte ešte pred jeho odstránením presunúť archív do iného ukladacieho priestoru.

Prečo sa môj archív rozdelil do niekoľkých súborov?

Archívy, ktorých veľkosť je väčšia ako tá, ktorú ste vybrali, sa rozdelia do viacerých súborov.

Ak chcete znížiť pravdepodobnosť rozdelenia archívu, vyberte limit veľkosti 50 GB.

Poznámka: Na rozbalenie archívov vo formáte TGZ budete pravdepodobne potrebovať špeciálny softvér. Upozorňujeme, že tieto typy súborov nemôžu vo svojom názve obsahovať znaky v kódovaní Unicode.

Prečo platnosť mojich archívov vyprší?

Platnosť vášho archívu vyprší približne o sedem dní. Po uplynutí tohto obdobia je vhodné vytvoriť nový archív s najaktuálnejšími informáciami.

Archív s vypršanou platnosťou neznamená, že vypršala platnosť vašich dát, a neovplyvní to vaše služby Googlu.

Poznámka: Každý archív umožňujeme stiahnuť iba päťkrát. Potom musíte požiadať o ďalší.

Prečo musím pri sťahovaní archívu znova zadávať heslo?

Bezpečnosť vašich dát je veľmi dôležitá. Chceme zaistiť, aby ste svoj archív s dátami stiahli iba vy.

Preto vás v prípade, že ste v poslednom čase nezadali svoje heslo účtu Google, požiadame o jeho opätovné zadanie. Chápeme, že tento postup môže byť nepohodlný. Keď však ide o ochranu vašich dát, treba prijať ďalšie opatrenia.

Poznámka: Ak máte v účte zapnuté dvojstupňové overenie, môžeme vás tiež požiadať o dokončenie ďalšieho overovacieho kroku.

Prečo môj archív nefunguje?

Ak sa vo vašom archíve vyskytne chyba alebo ho nemôžete vytvoriť, skúste vytvoriť ďalší. Týmto sa problém zvyčajne vyrieši.

Ako zachovám štítky Gmailu pri exporte pošty?

Ak z Gmailu exportujete poštu, štítky jednotlivých správ sa v stiahnutom súbore uchovajú vo forme špeciálnej hlavičky X-Gmail-Labels. Túto hlavičku zatiaľ nerozpoznáva žiaden poštový klient, pre väčšinu z nich je však možné napísať rozšírenia, pomocou ktorých je možné tieto štítky využiť.

V akom formáte sa stiahnu moje videá zo služby YouTube?

Videá sa stiahnu v pôvodnom formáte alebo ako súbory MP4 s videom vo formáte H264 a zvukom vo formáte AAC.

Som členom Skupiny Google. Ako môžem stiahnuť správy a informácie o členstve z tejto skupiny?

Správy a členstvo skupiny môžu stiahnuť iba vlastníci.

Ak ste člen alebo správca skupiny, požiadajte o stiahnutie a zdieľanie požadovaných informácií jej vlastníka. Prípadne ak dostávate správy na e‑mail, môžete si stiahnuť históriu správ z e‑mailového archívu.

Som správcom služby G Suite. Ako exportujem dáta svojej organizácie?

Dáta organizácie si môžete stiahnuť alebo ich migrovať, a to vrátane e‑mailov, kalendárov, dokumentov a webov. Ďalšie informácie o exportovaní dát organizácie zo služby G Suite

Odoslanie spätnej väzby

Dajte nám vedieť o svojej skúsenosti so sťahovaním dát. Zdieľaním svojho názoru pomôžete Googlu vylepšiť túto službu pre vás aj ďalších používateľov.