Ako si stiahnuť svoje údaje na Googli

Dôležité: Ak svoje údaje na Googli stiahnete, neodstránia sa tým zo serverov Googlu. Zistite, ako odstrániť svoj účet alebo ako odstrániť svoju aktivitu

Môžete exportovať a stiahnuť svoje údaje služieb Googlu, ktoré používate, napríklad tieto:

 • poštu,
 • dokumenty,
 • kalendáre,
 • fotky,
 • videá na YouTube (Tip: Ak nemôžete nájsť niektoré zo svojich videí na YouTube, skontrolujte, či máte účet značky. Ak ho máte, zrejme budete musieť prepnúť účty.),
 • aktivity registrácie a účtu.

Ak chcete mať prehľad o svojich údajoch alebo ich plánujete použiť v inej službe, môžete si vytvoriť archív.

Dôležité: Ak sú akcie považované za rizikové, môžu byť z dôvodu ochrany účtu oneskorené alebo nedostupné.

1. krok: výber údajov, ktoré sa zahrnú do vášho archívu na stiahnutie

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 2. Prejdite na stránku Google Takeout. Automaticky sa vyberú služby Googlu, ktoré využívate a v ktorých sú uložené vaše údaje.
  • Ak nechcete stiahnuť údaje z určitej služby, zrušte vedľa nej začiarknutie políčka.
  • Ak chcete z určitej služby stiahnuť iba niektoré svoje údaje, môžete mať k dispozícii možnosť vybrať tlačidlo, napríklad Všetky zahrnuté údaje Zoznam. Potom môžete zrušiť začiarknutie políčka vedľa údajov, ktoré nechcete zahrnúť.
 3. Vyberte Ďalší krok.
Dôležité: Súbor nemusí zahŕňať zmeny údajov vykonané medzi žiadosťou o stiahnutie a vytvorením archívu. Ďalšie informácie o tom, čo nemusí byť zahrnuté

2. krok: prispôsobenie formátu vášho archívu

Spôsob zobrazovania reklám**

Odoslanie odkazu na stiahnutie e‑mailom

Pošleme vám správu s odkazom na stiahnutie archívu údajov na Googli.

 1. V časti Spôsob doručenia vyberte Poslať odkaz na stiahnutie e‑mailom.
 2. Vyberte Vytvoriť export.
 3. V správe, ktorú dostanete, vyberte Stiahnuť archív.
 4. Ak si chcete údaje na Googli stiahnuť, postupujte podľa krokov na obrazovke.
Pridanie na Disk

Váš archív pridáme na Disk Google a pošleme vám správu s odkazom na jeho umiestnenie. Tieto údaje sa započítajú do vášho ukladacieho priestoru.

 1. V časti Spôsob doručenia vyberte Pridať na Disk.
 2. Vyberte Vytvoriť export.
 3. V správe, ktorú dostanete, vyberte Zobraziť na Disku. Zobrazí sa priečinok s vašimi údajmi usporiadanými podľa služby.
 4. Ak chcete svoje údaje stiahnuť, vyberte v hornej časti obrazovky Stiahnuť Stiahnuť.
Pridanie archívu do služby Dropbox

Váš archív nahráme do služby Dropbox a pošleme vám správu s odkazom na jeho umiestnenie.

 1. V sekcii Spôsob doručenia vyberte možnosť Pridať do služby Dropbox.
 2. Vyberte Prepojiť účty a vytvoriť export.
 3. Systém vás presmeruje do služby Dropbox. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu služby Dropbox.
 4. V okne služby Dropbox s výzvou, či služba „Stiahnite si svoje údaje na Googli“ môže pristupovať k vlastnému priečinku Aplikácie v službe Dropbox, vyberte Povoliť.
 5. Ak chcete údaje uchovať ako súkromné, uistite sa, že tento priečinok v službe Dropbox s nikým nezdieľate.
 6. V správe, ktorú dostanete, vyberte Zobraziť v službe Dropbox. Prejdete do priečinka v službe Dropbox, ktorý obsahuje váš archív.
 7. Ak chcete údaje stiahnuť, postupujte podľa procesu služby Dropbox na ich stiahnutie.

Poznámky

 • Po vykonaní týchto krokov sa služba „Stiahnite si svoje údaje na Googli“ zobrazí vo vašich nastaveniach zabezpečenia služby Dropbox ako prepojená aplikácia. Google môžete ako prepojenú aplikáciu kedykoľvek odstrániť. (Keď budete nabudúce exportovať údaje do služby Dropbox, budete musieť Googlu znova udeliť prístup.)
 • Po prenose vášho archívu do služby Dropbox zaň už Google nezodpovedá. Budú sa naň vzťahovať zmluvné podmienky služby Dropbox.
Pridanie do služby Microsoft OneDrive

Váš archív nahráme do služby Microsoft OneDrive a pošleme vám správu s odkazom na jeho umiestnenie.

 1. V sekcii Spôsob doručenia vyberte Pridať do služby OneDrive.
 2. Vyberte Prepojiť účty a vytvoriť export.
 3. Systém vás presmeruje do služby Microsoft. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Microsoft.
 4. V okne služby Microsoft s výzvou, či služba „Stiahnite si svoje údaje na Googli“ môže získať prístup k vašim informáciám, vyberte Áno.
 5. Ak chcete tieto údaje uchovať ako súkromné, uistite sa, že tento priečinok v službe OneDrive s nikým nezdieľate.
 6. V správe, ktorú dostanete, vyberte Zobraziť v službe OneDrive. Prejdete do priečinka v službe OneDrive, ktorý obsahuje váš archív.
 7. Ak chcete údaje stiahnuť, postupujte podľa procesu služby OneDrive na stiahnutie súborov.

Poznámky

 • Po vykonaní týchto krokov sa služba „Stiahnite si svoje údaje na Googli“ zobrazí vo vašich nastaveniach zabezpečenia a ochrany súkromia služby Microsoft OneDrive ako aplikácia s prístupom k niektorým vašim informáciám. Prístup Googlu môžete kedykoľvek odstrániť. (Keď budete nabudúce exportovať údaje do služby OneDrive, budete musieť Googlu znova udeliť prístup.)
 • Po prenose vášho archívu do služby Microsoft OneDrive zaň už Google nezodpovedá. Bude sa naň vzťahovať zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.
Pridanie do služby Box

Váš archív nahráme do služby Box a pošleme vám správu s odkazom na jeho umiestnenie.

 1. V sekcii Spôsob doručenia vyberte Pridať do služby Box.
 2. Vyberte Prepojiť účty a vytvoriť export.
 3. Systém vás presmeruje do služby Box. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Box.
 4. V okne služby Box so žiadosťou, či služba „Stiahnite si svoje údaje na Googli“ môže získať prístup k vašim informáciám, vyberte Povoliť prístup do služby Box.
 5. Ak chcete tieto údaje uchovať ako súkromné, uistite sa, že tento priečinok v službe Box s nikým nezdieľate. Ak exportujete do pracovného účtu, správca si tieto údaje bude môcť zobraziť, aj keď nevytvoríte žiadny odkaz na zdieľanie.
 6. V správe, ktorú dostanete, vyberte Zobraziť v službe Box. Prejdete do priečinka v službe Box, ktorý obsahuje váš archív.
 7. Ak chcete údaje stiahnuť, postupujte podľa procesu služby Box na stiahnutie údajov.

Poznámky

 • Po vykonaní týchto krokov sa služba „Stiahnite si svoje údaje na Googli“ zobrazí v pripojených aplikáciách ako aplikácia s prístupom k niektorým vašim informáciám. Prístup Googlu môžete kedykoľvek odstrániť. (Keď budete nabudúce exportovať svoje údaje do služby Box, budete musieť Googlu znova udeliť prístup.)
 • Ak je maximálna veľkosť nahrávaných súborov v službe Box menšia, vybraná maximálna veľkosť archívu sa zníži. Súbory vo vašich archívoch, ktorých veľkosť prekračuje maximum na nahranie do služby Box, nebudú exportované.
 • Po prenose vášho archívu do služby Box zaň už Google nezodpovedá. Váš archív bude podliehať pravidlám ochrany súkromia služby Box.

Typ exportu

Jednorazový archív

Vytvorte si jeden archív svojich vybraných údajov.

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali do programu rozšírenej ochrany, váš archív bude naplánovaný o dva dni neskôr.

Plánované exporty

Automaticky vytvárajte archív svojich vybraných údajov každé dva mesiace počas jedného roka. Prvý archív sa vytvorí okamžite.

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali do programu rozšírenej ochrany, plánované exporty nie sú k dispozícii.

Typ súboru

Súbory ZIP

Tieto súbory je možné otvoriť takmer vo všetkých počítačoch.

Súbory TGZ

Na otvorenie týchto súborov v systéme Windows môže byť potrebný ďalší softvér.

Veľkosť archívu

Vyberte maximálnu veľkosť archívu, ktorý chcete vytvoriť. Ak sú sťahované údaje väčšie ako táto veľkosť, vytvorí sa viacero archívov.

3. krok: získanie archívu údajov na Googli

Keď svoj archív vytvoríte pomocou niektorej z týchto možností, pošleme vám správu s odkazom na jeho umiestnenie. V závislosti od množstva informácií v účte môže tento proces trvať niekoľko minút alebo aj dní. Väčšina ľudí však dostane odkaz na archív ešte v deň, keď oň požiada.

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali do programu rozšírenej ochrany, váš archív bude naplánovaný o dva dni neskôr.

Údaje, ktoré ste odstránili

Keď odstránite svoje údaje, bezpečne a úplne ich odstránime z vášho účtu podľa postupu opísaného v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google. Odstránenú aktivitu okamžite vymažeme zo zobrazenia a už sa pomocou nej nebudú prispôsobovať vaše služby Googlu. Potom spustíme proces určený na bezpečné a úplné odstránenie údajov z našich úložných systémov.

Údaje, ako sú napríklad položky sekcie Moja aktivita, fotky alebo dokumenty, ktorých odstraňovanie stále prebieha, nebudú vo vašom archíve zahrnuté.

Dôležité: Ak nie sú informácie, ktoré hľadáte, k dispozícii prostredníctvom týchto nástrojov, navštívte naše centrum pomoci pre ochranu súkromia, kde sa dozviete, aké informácie zhromažďujeme, prečo to robíme a ako môžete svoje údaje aktualizovať, spravovať, exportovať a odstrániť. Ak už boli príslušné informácie z našich úložných systémov odstránené, je nepravdepodobné, že sa budú dať obnoviť.

Bežné otázky

Informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme, prečo to robíme a ako ich môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstrániť, nájdete v našom centre pomoci pre ochranu súkromia.

Ak nie sú informácie, ktoré hľadáte, dostupné prostredníctvom nástrojov spomenutých vyššie, podajte žiadosť o prístup k údajom a špecifikujte:

 • kategórie osobných údajov, ktoré hľadáte;
 • produkty alebo služby, ktorých sa tieto údaje týkajú;
 • približné dátumy, kedy podľa vás Google tieto údaje zhromaždil.

Na dokončenie formulára sa budete musieť prihlásiť do svojho účtu Google.

Dôležité: Môžete tiež zavolať na naše bezplatné číslo 855‑548‑2777. Naši zástupcovia môžu zodpovedať mnoho vašich otázok a pomôcť vám vyplniť formulár, aby sa zaistilo, že príslušné informácie poskytneme vlastníkovi účtu.

Ako nájdem svoje exportované údaje aplikácie Takeout?

Po dokončení žiadosti o export údajov dostanete e‐mailové upozornenie s odkazom na priečinok, kde sa nachádzajú vaše údaje.

Ak ste vybrali „Odoslať odkaz na stiahnutie e‐mailom“, systém vás presmeruje na priečinok s vašimi údajmi v aplikácii Google Takeout, kde si môžete stiahnuť svoje údaje.

V opačnom prípade vás systém prepojí s priečinkom s vašimi údajmi v príslušnom cloudovom umiestnení (Drive, Dropbox, Box, OneDrive), ktoré vyberiete.

Aký formát mám zvoliť pre svoje údaje?
Výber formátu závisí od služby, typu údajov a ich zamýšľaného použitia. Vybrali sme typy, o ktorých si myslíme, že sú najužitočnejšie a najľahšie prenosné. Napríklad kontakty exportujeme vo formáte vCard, ktorý je bežným formátom poskytovateľov e‑mailu. Často tiež poskytujeme ďalšie možnosti, ktoré vyhovujú vašim konkrétnym potrebám.
Čo ak nemôžem stiahnuť svoje údaje?
Ak si údaje nemôžete stiahnuť, skúste na export vybrať menej súborov danej služby alebo v rozbaľovacom zozname služby vyberte menšiu veľkosť archivovaných údajov. Okrem toho skúste exportovať na web ukladacieho priestoru tretej strany, ako je Box alebo Storage.
Čo ak nemôžem otvoriť niektoré formáty súborov?
Súbory HTML je možné otvoriť v ľubovoľnom štandardnom prehliadači. Súbory CSV a JSON sa dajú otvoriť v softvéri TextEdit, doručenej pošte odvetvovej normy alebo službe podporujúcej technológiu ICS.
Môžem vybrať namiesto exportu všetkých údajov iba určité obdobie?
V súčasnosti nepodporujeme export údajov z určitých období.
Kde mám svoje údaje uložiť?

Svoje údaje môžete uložiť kdekoľvek, kde je to bezpečné a kde máte dostatok priestoru. Vo väčšine prípadov je najjednoduchšie ich stiahnuť priamo do vlastného počítača.

Ak používate verejný počítač, uložte údaje na Disk Google alebo do iného ukladacieho priestoru, ktorý používate iba vy.

Poznámka: Ak používate Disk Google a plánujete odstrániť svoj účet Google, musíte ešte pred jeho odstránením presunúť svoj archív do iného ukladacieho priestoru.

Ako môžem zdieľať svoje exportované údaje aplikácie Takeout s aplikáciou alebo webom tretej strany?

Ak ste si údaje stiahli do svojho zariadenia, môžete ich zdieľať priamo s aplikáciou alebo webom tretej strany pomocou prístupového bodu danej tretej strany.  Tento prístupový bod môže mať rôzne podoby vrátane e‐mailovej adresy alebo prispôsobenej vstavanej funkcie nahrávania príslušnej aplikácie alebo webu tretej strany, v ktorej môžete údaje priamo nahrať.

Ak ste svoje údaje pridali do umiestnenia v cloudovom priestore, ako je Disk, Box, OneDrive alebo Dropbox, môžete ich priamo zdieľať z tejto služby poskytovateľa cloudu do aplikácie alebo webu tretej strany.  V mnohých prípadoch to bude zahŕňať zdieľanie vašich údajov priamo z danej služby poskytovateľa cloudu s treťou stranou prostredníctvom e‐mailu podporovaného príslušným poskytovateľom cloudu.

V niektorých prípadoch sa môže aplikácia alebo web tretej strany integrovať priamo s umiestnením v cloudovom priestore, aby ste mohli udeľovať prístup tretím stranám na čítanie vašich údajov priamo v danom cloudovom umiestnení.

Prečo sa môj archív rozdelil do niekoľkých súborov?

Archívy, ktorých veľkosť je väčšia ako tá, ktorú ste vybrali, sa rozdelia do viacerých súborov.

Ak chcete znížiť pravdepodobnosť rozdelenia svojho archívu, vyberte limit veľkosti 50 GB.

Poznámka: Na rozbalenie archívov vo formáte TGZ budete pravdepodobne potrebovať špeciálny softvér. Upozorňujeme, že tieto typy súborov nemôžu vo svojom názve obsahovať znaky v kódovaní Unicode.
Prečo platnosť mojich archívov vyprší?

Platnosť vášho archívu vyprší približne o sedem dní. Po uplynutí tohto obdobia by ste si mali vytvoriť nový archív s najaktuálnejšími informáciami.

Archív s vypršanou platnosťou neznamená, že vypršala platnosť vašich údajov, a neovplyvní to vaše služby Googlu.

Poznámka: Každý archív umožňujeme stiahnuť iba päťkrát. Potom musíte požiadať o ďalší.

Prečo musím pri sťahovaní svojho archívu znova zadávať heslo?

Bezpečnosť vašich údajov je veľmi dôležitá. Chceme mať istotu, že keď vytvoríte archív, svoje údaje budete môcť stiahnuť iba vy.

Preto vás v prípade, že ste v poslednom čase nezadali svoje heslo účtu Google, požiadame o jeho opätovné zadanie. Chápeme, že tento postup môže byť nepohodlný. Keď však ide o ochranu vašich dát, treba prijať ďalšie opatrenia.

Poznámka: Ak máte v účte zapnuté dvojstupňové overenie, môžeme vás tiež požiadať o dokončenie ďalšieho overovacieho kroku.

Prečo môj archív nefunguje?

Ak sa vo vašom archíve vyskytne chyba alebo ho nemôžete vytvoriť, skúste vytvoriť ďalší. Týmto sa problém zvyčajne vyrieši.

Prípadne skúste údaje sťahovať v menších množstvách tak, že naraz vyberiete len jeden produkt alebo službu. Môže to byť užitočné, ak sa pokúšate stiahnuť veľké množstvo údajov.

Ako otvoriť stiahnuté súbory z aplikácie Takeout
Súbory exportované z aplikácie Takeout odporúčame stiahnuť a zobraziť v počítači, nie mobilnom zariadení. V archíve bude súbor s názvom archive_browser.html s ďalšími informáciami o formátoch súborov, ale aj tom, ako otvoriť súbor a zobraziť údaje.
Prečo v archíve nie sú zahrnuté niektoré nedávne zmeny?

Súbor nemusí zahŕňať zmeny údajov vykonané medzi žiadosťou o stiahnutie a vytvorením archívu. Niekoľko príkladov:

 • zmeny typu zdieľania alebo povolení týkajúcich sa súboru na Disku;
 • vyriešené komentáre k súboru na Disku;
 • pridané alebo odstránené fotky či albumy.
Ako si zachovám štítky Gmailu pri exporte svojej pošty?

Ak z Gmailu exportujete svoju poštu, štítky jednotlivých správ sa v stiahnutom súbore uchovajú vo forme špeciálnej hlavičky X‑Gmail-Labels. Túto hlavičku zatiaľ nerozpoznáva žiaden poštový klient, pre väčšinu z nich je však možné napísať rozšírenia, pomocou ktorých je možné tieto štítky využiť.

Prečo nemôžem nájsť niektoré svoje videá na YouTube?

Ak nemôžete stiahnuť niektoré svoje videá na YouTube, skontrolujte, či je váš kanál na YouTube prepojený s účtom značky. Ak je, budete musieť vykonať tieto kroky:

 • Uistite sa, že máte aktívne prihlásenie v účte Google spojenom s účtom značky.
 • Prepnite na účet značky, pomocou ktorého ste nahrali videá na YouTube.

Tip: Ak máte viacero účtov značky, môžete tento postup sťahovania videí môžete zopakovať aj pri ostatných.

Prečo nemôžem stiahnuť údaje zo svojho školského alebo pracovného účtu?

Správcovia služby Google Workspace môžu spravovať, či používatelia môžu sťahovať údaje z rôznych služieb. Zistite, kto je váš správca.

Môže moja aplikácia prispôsobiť používateľské rozhranie aplikácie Takeout?

Používateľské rozhranie aplikácie Takeout podporuje parametre, takže aplikácie ho môžu prispôsobiť. Aplikácie môžu napríklad vybrať konkrétne služby, cieľové umiestnenie exportovaných súborov z cloudu a frekvenciu plánovaných exportov.

Nižšie je príklad formátu webovej adresy so všetkými troma parametrami:

https://takeout.google.com/settings/takeout/custom/google_account,my_activity,fit,youtube?dest=drive&frequency=2_months

Tip: Tento príklad je iba predbežný a priebežne môže byť aktualizovaný. Možné hodnoty pre aplikácie alebo iné produkty, ktoré je možné zahrnúť, nájdete v zdroji vykresleného parametra html v atribútoch css s názvom „data‑id“. Možné hodnoty parametra "dest" môžu byť napríklad „box“, „dropbox“, „drive“ a „onedrive“. Možné hodnoty parametra „frequency“ môžu byť „2_months“.

Ak chcete zistiť hodnotu vlastníctva data-id v prípade služieb s údajmi, ktoré je možné exportovať do vášho účtu: 


Dôležité: Tieto pokyny sú určené na používanie v Chrome. Ak používate iný prehliadač, postup sa môže líšiť.

 1. V počítači prejdite na takeout.google.com.
 2. Pravým tlačidlom kliknite na webovú stránku Takeout a vyberte zobrazenie zdrojovej stránky. To vám umožní zobraziť kód HTML, z ktorého je daná strana vytvorená. 
 3. Pomocou vyhľadávacieho príkazu (Control + F v systéme Windows alebo Command + F v Macu) identifikujte vlastníctvo data-id. 
 4. Pozrite si výsledky vyhľadávania.  Relevantné hodnoty sú údaje, ktoré sa zobrazujú za reťazcom data-id=. Príklad: data-id="blogger"

Google vydal pre vývojárov aj novú skupinu pokročilých funkcií (Data Portability API) umožňujúcich používanie údajov aplikáciami tretích strán. Všetku dostupnú dokumentáciu nájdete na https://developers.google.com/data-portability.

Bežné otázky o sťahovaní údajov zo služieb Googlu

V akom formáte sa stiahnu moje videá na YouTube?

Videá sa stiahnu v pôvodnom formáte alebo ako súbory MP4 s videom vo formáte H264 a zvukom vo formáte AAC.

Som členom skupiny Google. Ako si môžem stiahnuť správy a informácie o členstve z tejto skupiny?

Správy a členstvo skupiny môžu stiahnuť iba vlastníci.

Ak ste člen alebo správca skupiny, požiadajte o stiahnutie a zdieľanie požadovaných informácií jej vlastníka. Prípadne ak dostávate správy na svoj e‑mail, môžete si stiahnuť históriu správ zo svojho e‑mailového archívu.

Môžem si stiahnuť poštu z Gmailu z určitého obdobia namiesto exportovania celej doručenej pošty?
Ľutujeme, ale momentálne nepodporujeme exporty z určitých období.
Som správca služby Google Workspace. Ako exportujem údaje svojej organizácie?

Údaje organizácie si môžete stiahnuť alebo ich migrovať, a to vrátane e‑mailov, kalendárov, dokumentov a webov. Ako exportovať údaje organizácie zo služby Google Workspace

** V tomto zozname sú poskytovatelia služieb iní ako Google. Keď vyberiete možnosť poskytovateľa služieb iného ako Google:

1. Googlu povoľujete prenášať tomuto poskytovateľovi služieb súbory vo vašom mene.

2. Po nahraní súborov tomuto poskytovateľovi služieb už Google za ne nezodpovedá. Na obsah exportu sa vzťahujú zmluvné podmienky príslušného poskytovateľa služieb.

Tip: Ak chcete porozumieť, čo sa zdieľa, skontrolujte si dané údaje.

Odoslanie spätnej väzby

Dajte nám vedieť o svojej skúsenosti so sťahovaním svojich údajov na Googli. Zdieľaním spätnej väzby pomôžete Googlu zlepšiť túto službu pre vás aj ďalších používateľov.

true
Vitajte v účte Google!

Zistili sme, že máte nový účet Google. Zistite, ako môžete zlepšiť svoje prostredie pomocou kontrolného zoznamu účtu Google.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka