Pobieranie swoich danych Google

Ważne: pobieranie swoich danych Google nie powoduje ich usunięcia z serwerów Google. Dowiedz się, jak usunąć konto lub aktywność.

Możesz eksportować i pobierać dane z usług Google, których używasz. Mogą to być na przykład:

 • e-maile;
 • dokumenty;
 • kalendarz;
 • zdjęcia,
 • filmy w YouTube (wskazówka: jeśli nie możesz znaleźć niektórych swoich filmów w YouTube, sprawdź, czy masz konto marki – jeśli tak, być może musisz przełączyć konto);
 • informacje o rejestracji i aktywność na koncie.

Aby przechowywać swoje dane lub korzystać z nich w innej usłudze, możesz utworzyć archiwum.

Ważne: jeśli działania zostaną uznane za ryzykowne, mogą zostać opóźnione lub stać się niedostępne w celu ochrony Twojego konta.

Krok 1. Wybierz dane, które chcesz uwzględnić w archiwum

 1. Zaloguj się na swoje konto Google.
 2. Otwórz stronę Google Takeout. Usługi Google, których używasz i w których przechowujesz dane, są wybierane automatycznie.
  • Jeśli nie chcesz pobierać danych z którejś usługi, odznacz znajdujące się obok niej pole.
  • Jeśli z którejś usługi chcesz pobrać tylko niektóre dane, kliknij przycisk wyglądający tak: Lista Wybrano wszystkie dane. Nie zawsze jest on dostępny. Potem odznacz pola obok danych, których nie chcesz uwzględniać.
 3. Wybierz Następny krok.
Ważne: plik może nie zawierać zmian, które zostały wprowadzone w czasie między zgłoszeniem prośby o pobranie danych a utworzeniem archiwum.Więcej informacji o tym, co mogło zostać pominięte

Krok 2. Dostosuj format archiwum

Sposób dostarczenia**

Wysyłanie e-maila z linkiem do pobrania pliku

Wyślemy Ci e-maila z linkiem do pobrania archiwum z danymi Google.

 1. Z menu „Sposób dostarczenia” wybierz Wyślij e-maila z linkiem do pliku do pobrania.
 2. Wybierz Utwórz eksport.
 3. W otrzymanym e-mailu kliknij Pobierz archiwum.
 4. Aby pobrać swoje dane Google, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Dodawanie do Dysku

Archiwum umieścimy na Dysku Google i wyślemy Ci e-maila z linkiem. Ilość dostępnego miejsca pomniejszy się o wielkość archiwum.

 1. W menu „Sposób dostarczenia” wybierz Dodaj do Dysku.
 2. Wybierz Utwórz eksport.
 3. W otrzymanym e-mailu wybierz Wyświetl na Dysku. Pokaże się folder z danymi posortowanymi według usługi.
 4. Aby pobrać dane, u góry ekranu kliknij Pobierz Pobierz.
Dodawanie do usługi Dropbox

Archiwum prześlemy do usługi Dropbox i wyślemy Ci e-maila z linkiem.

 1. Z menu „Sposób dostarczenia” wybierz Dodaj do usługi Dropbox.
 2. Wybierz Połącz konta i utwórz eksport.
 3. Nastąpi przekierowanie do usługi Dropbox. Zaloguj się na swoje konto Dropbox (jeśli pojawi się taka prośba).
 4. W oknie usługi Dropbox z pytaniem, czy usługa „Pobierz swoje dane Google” może uzyskać dostęp do folderu „Aplikacje” Dropbox, wybierz Zezwól.
 5. Aby Twoje dane pozostały prywatne, upewnij się, że nie udostępniasz nikomu tego folderu w usłudze Dropbox.
 6. W otrzymanym e-mailu wybierz Wyświetl w usłudze Dropbox. W usłudze Dropbox otworzy się folder z Twoim archiwum.
 7. Aby pobrać dane, postępuj zgodnie z procedurą pobierania plików w tej usłudze.

Uwagi

 • Gdy wykonasz te czynności, usługa „Pobierz swoje dane Google” pojawi się w ustawieniach zabezpieczeń usługi Dropbox jako połączona aplikacja. W każdej chwili możesz ją usunąć. Jeśli to zrobisz i zechcesz w przyszłości wyeksportować swoje dane do usługi Dropbox, musisz ponownie zezwolić Google na dostęp.
 • W chwili, gdy Twoje archiwum znajdzie się w usłudze Dropbox, Google przestanie za nie odpowiadać. Od tego momentu podlega ono Warunkom korzystania z usługi Dropbox.
Dodawanie do usługi Microsoft OneDrive

Archiwum prześlemy do usługi Microsoft OneDrive i wyślemy Ci e-maila z linkiem.

 1. Z menu „Sposób dostarczenia” wybierz Dodaj do usługi OneDrive.
 2. Wybierz Połącz konta i utwórz eksport.
 3. Nastąpi przekierowanie do usługi Microsoft. Zaloguj się na swoje konto Microsoft (jeśli pojawi się taka prośba).
 4. W oknie usługi Microsoft z pytaniem, czy usługa „Pobierz swoje dane Google” może uzyskać dostęp do Twoich informacji, wybierz Tak.
 5. Aby Twoje dane pozostały prywatne, upewnij się, że nie udostępniasz nikomu tego folderu w usłudze OneDrive.
 6. W otrzymanym e-mailu wybierz Wyświetl w usłudze OneDrive. W usłudze OneDrive otworzy się folder z Twoim archiwum.
 7. Aby pobrać dane, postępuj zgodnie z procedurą pobierania plików w tej usłudze.

Uwagi

 • Po wykonaniu tych czynności usługa „Pobierz swoje dane Google” będzie pokazywać się w ustawieniach zabezpieczeń i prywatności usługi Microsoft OneDrive jako aplikacja z przyznanym dostępem do niektórych Twoich danych. W każdej chwili możesz cofnąć te uprawnienia. Jeśli to zrobisz i zechcesz w przyszłości wyeksportować swoje dane do usługi OneDrive, musisz ponownie zezwolić Google na dostęp.
 • W chwili, gdy Twoje archiwum znajdzie się w usłudze Microsoft OneDrive, Google przestanie za nie odpowiadać. Od tego momentu podlega ono warunkom Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft.
Dodawanie do usługi Box

Archiwum prześlemy do usługi Box i wyślemy Ci e-maila z linkiem.

 1. W menu „Sposób dostarczenia” wybierz Dodaj do usługi Box.
 2. Wybierz Połącz konta i utwórz eksport.
 3. Nastąpi przekierowanie do usługi Box. Zaloguj się na swoje konto Box (jeśli pojawi się taka prośba).
 4. W oknie usługi Box z pytaniem, czy usługa „Pobierz swoje dane Google” może uzyskać dostęp do Twoich danych, kliknij Udziel dostępu do usługi Box.
 5. Aby Twoje dane pozostały prywatne, upewnij się, że nie udostępniasz nikomu tego folderu w usłudze Box. Jeśli eksportujesz dane na konto firmowe, administrator będzie mógł przeglądać te dane – nawet jeśli nie utworzysz linku do udostępnienia.
 6. W otrzymanym e-mailu wybierz Wyświetl w usłudze Box. W usłudze Box otworzy się folder z Twoim archiwum.
 7. Aby pobrać dane, postępuj zgodnie z procedurą pobierania plików w tej usłudze.

Uwagi

 • Po wykonaniu tych czynności usługa Pobierz swoje dane Google będzie pokazywać się w Twoich połączonych aplikacjach jako aplikacja z przyznanym dostępem do niektórych Twoich danych. W każdej chwili możesz cofnąć te uprawnienia. Jeśli to zrobisz i zechcesz w przyszłości wyeksportować swoje dane do usługi Box, musisz ponownie zezwolić Google na dostęp.
 • Wybrany maksymalny rozmiar archiwum zmniejszy się, jeśli maksymalny rozmiar przesyłanego pliku na koncie Box jest mniejszy. Pliki w archiwum, które mają większy rozmiar od maksymalnego dozwolonego rozmiaru przesyłanego pliku w usłudze Box, nie zostaną wyeksportowane do tej usługi.
 • W chwili, gdy Twoje archiwum znajdzie się w usłudze Box, Google przestanie za nie odpowiadać. Od tego momentu podlega ono Polityce prywatności Box.

Typ eksportu

Jednorazowa archiwizacja

Możesz utworzyć jedno archiwum z wybranymi danymi.

Uwaga: jeśli korzystasz z Programu ochrony zaawansowanej, archiwum zostanie utworzone po 2 dniach.

Zaplanowane eksporty

Archiwum zawierające wybrane dane możesz tworzyć automatycznie przez rok co 2 miesiące. Pierwsze archiwum zostanie utworzone natychmiast.

Uwaga: jeśli korzystasz z Programu ochrony zaawansowanej, nie możesz skorzystać z zaplanowanego eksportowania.

Typ pliku

Pliki ZIP

Można je otworzyć na prawie każdym komputerze.

Pliki TGZ

Do otwarcia tych plików w systemie Windows możesz potrzebować dodatkowego oprogramowania.

Rozmiar archiwum

Wybierz maksymalny rozmiar archiwum, które chcesz utworzyć. Jeśli pobierane dane będą od niego większe, zostanie utworzonych kilka archiwów.

Krok 3. Pobierz archiwum ze swoimi danymi Google

Gdy wybierzesz jedną z opcji i utworzymy Twoje archiwum, wyślemy Ci e-maila z linkiem do jego lokalizacji. Może to potrwać od kilku minut do kilku dni w zależności od tego, ile danych jest na Twoim koncie. Zazwyczaj wysyłamy link jeszcze tego samego dnia, w którym otrzymujemy prośbę o utworzenie archiwum.

Uwaga: jeśli korzystasz z Programu ochrony zaawansowanej, archiwum zostanie utworzone po 2 dniach.

Dane, które zostały przez Ciebie usunięte

Gdy usuwasz dane, postępujemy zgodnie z procesem opisanym w Polityce prywatności Google, by bezpiecznie i całkowicie usunąć je z Twojego konta. Najpierw wyłączamy możliwość przeglądania usuniętej aktywności i przestajemy używać jej do personalizowania usług Google, z których korzystasz. Następnie rozpoczynamy proces bezpiecznego i całkowitego usuwania danych z naszych systemów pamięci.

Dane takie jak elementy z Mojej aktywności, zdjęcia czy dokumenty, które nadal są usuwane, nie są uwzględniane w archiwum.

Ważne: jeśli informacje, których szukasz, nie są dostępne za pomocą tych narzędzi, odwiedź Centrum pomocy dotyczącej prywatności, gdzie dowiesz się, jakie informacje zbieramy i w jakim celu to robimy, oraz jak aktualizować, eksportować i usuwać swoje dane oraz nimi zarządzać. Jeśli te informacje zostały już usunięte z naszych systemów pamięci, raczej nie będzie można ich przywrócić.

Najczęstsze pytania

Zajrzyj do Centrum pomocy dotyczącej prywatności, gdzie możesz się dowiedzieć, jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy, a także jak możesz je aktualizować, eksportować, usuwać i nimi zarządzać.

Jeśli informacje, których szukasz, nie są dostępne za pomocą wspomnianych wyżej narzędzi, prześlij żądanie dostępu do danych i określ:

 • kategorie danych osobowych, których szukasz;
 • usługi, których dotyczą dane;
 • wszelkie przybliżone daty, w których według Ciebie mogliśmy zebrać te dane.

Aby dokończyć wypełnianie formularza, musisz zalogować się na swoje konto Google.

Ważne: możesz też zadzwonić pod bezpłatny numer 855 548 2777. Nasi przedstawiciele mogą odpowiedzieć na wiele pytań i pomóc w wypełnieniu formularza w taki sposób, abyśmy mieli pewność, że przekazujemy informacje właścicielowi konta.

Jak znaleźć wyeksportowane dane z Takeout?

Gdy prośba o eksport danych zostanie zrealizowana, otrzymasz e-maila z linkiem do folderu zawierającego Twoje dane.

Jeśli wybrana została opcja „Wyślij e-maila z linkiem do pliku do pobrania”, przekierujemy Cię do folderu w Google Takeout, z którego możesz pobrać swoje dane.

W innych przypadkach link będzie prowadzić do folderu z Twoimi danymi w wybranej usłudze chmurowej (takiej jak Dysk, Dropbox, Box czy OneDrive).

Jaki format danych wybrać?
Wybór formatu trzeba uzależnić od usługi, typu danych i sposobu ich wykorzystania. Zaproponowaliśmy typy plików, które naszym zdaniem są najbardziej uniwersalne i przydatne. Na przykład pozwalamy na eksportowanie kontaktów w postaci plików vCard, czyli formatu najczęściej stosowanego przez dostawców poczty e-mail. Dla Twojej wygody często umożliwiamy również pobieranie danych w innych formatach.
Co zrobić, jeśli nie mogę pobrać swoich danych?
Jeśli nie możesz pobrać swoich danych, wybierz mniej plików z usługami do wyeksportowania lub w menu w usłudze poproś o mniejszy rozmiar danych archiwalnych. Możesz także wyeksportować dane do zewnętrznej witryny do przechowywania, np. Box lub Pamięć.
Co zrobić, jeśli nie mogę otworzyć plików w określonych formatach?
Pliki HTML można otwierać w dowolnej standardowej przeglądarce. Pliki CSV i JSON można otwierać w programie TextEdit, skrzynce odbiorczej zgodnej ze standardami branżowymi lub w usłudze obsługującej format ICS.
Czy podczas eksportowania danych mogę wybrać przedział czasu, a nie wszystkie dane?
Obecnie nie obsługujemy eksportowania danych z określonych przedziałów czasu.
Gdzie najlepiej przechowywać dane?

Dane możesz przechowywać w dowolnym bezpiecznym i wystarczająco pojemnym miejscu. W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest pobranie ich bezpośrednio na komputer.

Jeśli korzystasz z publicznego komputera, zapisz dane na Dysku Google lub w innym miejscu, do którego tylko Ty masz dostęp.

Uwaga: jeśli korzystasz z Dysku Google i chcesz usunąć konto Google, zanim to zrobisz, przenieś archiwum w inne miejsce.

Jak udostępnić wyeksportowane dane z Takeout aplikacji lub stronie innej firmy?

Jeśli dane zostały pobrane na urządzenie, możesz je udostępnić bezpośrednio aplikacji lub stronie innej firmy, używając odpowiedniego sposobu dostarczenia. Sposób ten może polegać na przykład na użyciu adresu e-mail albo funkcji bezpośredniego importu w aplikacji lub witrynie innej firmy.

Jeśli dane zostały dodane do usługi chmurowej, takiej jak Dysk, Box, OneDrive lub Dropbox, możesz udostępnić je bezpośrednio aplikacji lub stronie innej firmy, używając usługi dostawcy chmury. W wielu przypadkach będzie to polegało na udostępnieniu danych bezpośrednio z usługi dostawcy chmury za pomocą obsługiwanego przez niego adresu e-mail.

Czasem aplikacja lub strona innej firmy może zapewniać bezpośrednią integrację z usługą chmurową i umożliwiać przyznanie jej dostępu do odczytu danych z lokalizacji w chmurze.

Dlaczego moje archiwum zostało podzielone na kilka plików?

Archiwa, które przekraczają wybrany rozmiar, są dzielone na wiele plików.

Aby zmniejszyć ryzyko podzielenia archiwum, określ jego limit na 50 GB.

Uwaga: do rozpakowania plików TGZ może być potrzebne specjalne oprogramowanie. Pamiętaj, że pliki tego typu nie mogą mieć w nazwie znaków UNICODE.
Dlaczego archiwa tracą ważność?

Archiwum traci ważność po około 7 dniach. Po tym czasie najlepiej jest utworzyć nowe archiwum, by zawierało najbardziej aktualne informacje.

Utrata ważności przez archiwum nie oznacza, że Twoje dane też straciły ważność – Twoje usługi Google będą działać bez zmian.

Uwaga: 1 archiwum możesz pobrać 5 razy. Gdy wykorzystasz ten limit, poproś o utworzenie nowego archiwum.

Dlaczego muszę jeszcze raz podać hasło, gdy chcę pobrać archiwum?

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne, dlatego gdy tworzysz archiwum, musimy mieć całkowitą pewność, że tylko Ty pobierasz te dane.

Z tego powodu prosimy Cię o ponowne podanie hasła do Twojego konta Google (jeśli w ostatnim czasie tego nie robiłeś). Zdajemy sobie sprawę, że to może być niewygodne, ale bezpieczeństwo Twoich danych warte jest zastosowania dodatkowych środków ostrożności.

Uwaga: jeśli na Twoim koncie jest włączona weryfikacja dwuetapowa, może pojawić się prośba o przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji.

Dlaczego moje archiwum nie działa?

Jeśli nie możesz utworzyć archiwum lub jest ono uszkodzone, spróbuj utworzyć nowe. Zazwyczaj rozwiązuje to problem.

Możesz też spróbować pobrać dane w mniejszych częściach, wybierając po 1 produkcie lub usłudze naraz. Może to być skuteczne w przypadku pobierania dużej ilości danych.

Otwieranie plików pobranych z Takeout
Zalecamy pobranie i otwarcie plików z Takeout na komputerze, a nie na urządzeniu mobilnym W archiwum znajdziesz plik o nazwie archive_browser.html ze szczegółowymi informacjami o formatach wyeksportowanych plików, instrukcjami ich otwierania i wyświetlania danych.
Dlaczego niektóre z ostatnich zmian nie są uwzględnione w archiwum?

Plik może nie zawierać zmian, które zostały wprowadzone w czasie między zgłoszeniem prośby o pobranie danych a utworzeniem archiwum. Oto kilka przykładów:

 • zmiana typu udostępniania lub uprawnień do pliku na Dysku,
 • zamknięte komentarze do pliku na Dysku,
 • dodane lub usunięte zdjęcia albo albumy.
Jak zachować etykiety Gmaila podczas eksportowania poczty?

Gdy eksportujesz pocztę z Gmaila, wszystkie etykiety wiadomości są zapisywane w pobieranym pliku w specjalnym nagłówku X-Gmail-Labels. Mimo że na razie żaden klient poczty go nie rozpoznaje, większość z nich pozwala tworzyć rozszerzenia, które mogą korzystać z takich etykiet.

Dlaczego nie mogę znaleźć niektórych moich filmów w YouTube?

Jeśli nie możesz pobrać niektórych swoich filmów z YouTube, sprawdź, czy Twój kanał w YouTube nie jest połączony z kontem marki. Jeśli jest, wykonaj te czynności:

Wskazówka: jeśli masz kilka kont marki, w razie potrzeby powtórz te czynności, by pobrać z nich filmy.

Dlaczego nie mogę pobrać danych ze swojego konta szkolnego lub służbowego?

Administratorzy Google Workspace mogą zarządzać prawem użytkowników do pobierania danych z różnych usług. Kto jest Twoim administratorem

Czy mogę dostosowywać interfejs Takeout w aplikacji?

Interfejs Takeout obsługuje parametry, dzięki którym można dostosować go w aplikacjach, na przykład wybrać konkretne produkty, miejsce docelowe eksportowanych plików w chmurze i częstotliwość zaplanowanego eksportowania danych.

Oto przykład formatu adresu URL, w którym wykorzystano wszystkie 3 parametry:

https://takeout.google.com/settings/takeout/custom/google_account,my_activity,fit,youtube?dest=drive&frequency=2_months

Wskazówka: nadal pracujemy nad tym przykładem, dlatego możemy go co jakiś czas aktualizować. Możliwe wartości do uwzględnienia w przypadku aplikacji lub innych usług można znaleźć w źródle wyrenderowanego kodu HTML w atrybutach CSS o nazwie „data-id”. Możliwe wartości parametru „dest” to „box”, „dropbox”, „drive”, „onedrive”. Możliwe wartości parametru „frequency” to „2_months”.

Częste pytania dotyczące pobierania danych z usług Google

Jaki format jest używany podczas pobierania filmów z YouTube?

Filmy są pobierane w ich oryginalnym formacie lub jako pliki MP4 z wideo w formacie H264 i dźwiękiem AAC.

Należę do grupy dyskusyjnej Google. Jak pobrać z niej wiadomości i informacje o członkostwie w grupie?

Wiadomości i informacje o członkostwie w grupie dyskusyjnej mogą pobierać tylko właściciele.

Jeśli należysz do grupy lub jesteś jej menedżerem, poproś właściciela o pobranie i udostępnienie Ci informacji, których potrzebujesz. Jeżeli otrzymujesz wiadomości na swój adres e-mail, możesz też pobrać je z archiwum e-maili.

Czy mogę pobrać pocztę z Gmaila z określonego przedziału czasu zamiast eksportować całą skrzynkę odbiorczą?
Obecnie nie obsługujemy eksportów z określonych przedziałów czasu.
Jestem administratorem Google Workspace. Jak mogę wyeksportować dane mojej organizacji?

Dane z konta w organizacji (e-maile, kalendarze, dokumenty czy witryny) możesz pobrać lub przenieść. Dowiedz się, jak wyeksportować dane z konta Google Workspace w organizacji.

** Na tej liście znajdują się dostawcy usług inni niż Google. Wybierając opcję dostawcy usług innego niż Google:

1. Zezwalasz Google na przeniesienie plików do tego dostawcy usług w Twoim imieniu.

2. Przyjmujesz do wiadomości, że po przesłaniu plików do tego dostawcy usług Google nie będzie już za nie odpowiadać. Zawartość eksportu podlega warunkom dostawcy usług.

Wskazówka: aby dowiedzieć się, jakie dane są udostępniane, przejrzyj je samodzielnie.

Prześlij nam swoje uwagi

Podziel się z nami swoją opinią o tym, jak przebiegło pobieranie Twoich danych Google. W ten sposób pomożesz ulepszyć tę usługę dla siebie i innych.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Witamy na koncie Google

Zauważyliśmy, że masz nowe konto Google. Dowiedz się, jak zwiększyć wygodę korzystania z niego dzięki liście kontrolnej.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
11963927889885233530
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true