Pobieranie swoich danych

Możesz eksportować i pobierać dane (np. e-maile, informacje z kalendarza czy zdjęcia) z wielu usług Google, których używasz. Możesz też w prosty sposób tworzyć archiwa, by przechowywać kopie danych lub korzystać z nich w innych usługach.

Uwaga: pobranie danych nie powoduje ich usunięcia z serwerów Google. Dowiedz się, jak usunąć konto lub aktywność.

Krok 1. Wybierz dane, które chcesz uwzględnić w archiwum

 1. Wejdź na stronę Pobierz swoje dane. Usługi, które zawierają Twoje dane, zostaną wybrane automatycznie.
  • Jeśli nie chcesz pobierać danych z którejś usługi, odznacz znajdujące się obok niej pole.
  • Jeśli chcesz pobrać tylko niektóre dane z którejś z usług, kliknij przycisk, który może wyglądać tak: Lista Wybrano wszystkie dane. Ten przycisk nie zawsze jest dostępny. Potem odznacz pola obok danych, których nie chcesz uwzględniać.
 2. Wybierz Następny krok.

Krok 2. Dostosuj format archiwum

Sposób dostarczenia

Wyślij e-maila z linkiem do pliku do pobrania

Wyślemy Ci e-maila z linkiem do pobrania archiwum.

 1. Z menu „Sposób dostarczenia” wybierz Wyślij e-maila z linkiem do pliku do pobrania.
 2. Kliknij Utwórz archiwum.
 3. W otrzymanym e-mailu kliknij Pobierz archiwum.
 4. Aby pobrać dane, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Dodaj do Dysku

Umieścimy archiwum na Dysku Google i wyślemy Ci e-maila z linkiem. Ilość dostępnego miejsca pomniejszy się o wielkość archiwum.

 1. W menu „Sposób dostarczenia” wybierz Dodaj do Dysku.
 2. Kliknij Utwórz archiwum.
 3. W otrzymanym e-mailu kliknij Wyświetl na Dysku. Pokaże się folder, w którym dane są posortowane według usługi.
 4. Aby pobrać dane, u góry ekranu kliknij Pobierz Pobierz.

Dodaj do usługi Dropbox

Prześlemy archiwum do usługi Dropbox i wyślemy Ci e-maila z linkiem.

 1. Z menu „Sposób dostarczenia” wybierz Dodaj do usługi Dropbox.
 2. Wybierz Połącz konto i utwórz archiwum.
 3. Nastąpi przekierowanie do usługi Dropbox. Zaloguj się na swoje konto Dropbox (jeśli pojawi się taka prośba).
 4. W oknie usługi Dropbox z pytaniem, czy usługa Pobierz swoje dane Google może uzyskać dostęp do folderu „Aplikacje” Dropbox, wybierz Zezwól.
 5. Aby Twoje dane pozostały prywatne, upewnij się, że nie udostępniasz nikomu tego folderu w usłudze Dropbox.
 6. W otrzymanym e-mailu kliknij Wyświetl w usłudze Dropbox. Wtedy w usłudze Dropbox otworzy się folder z Twoim archiwum.
 7. Aby pobrać dane, postępuj zgodnie z procedurą pobierania plików w tej usłudze.

Uwagi

 • Gdy wykonasz te czynności, usługa Pobierz swoje dane Google będzie pokazywać się w ustawieniach zabezpieczeń usługi Dropbox jako aplikacja połączona. Możesz ją usunąć w dowolnej chwili. Jeśli to zrobisz i zechcesz w przyszłości wyeksportować swoje dane do usługi Dropbox, musisz ponownie zezwolić Google na dostęp.
 • W chwili gdy Twoje archiwum znajdzie się w usłudze Dropbox, Google przestanie za nie odpowiadać. Od tego momentu podlega ono Warunkom korzystania z usługi Dropbox.

Dodaj do usługi OneDrive

Prześlemy archiwum do usługi Microsoft OneDrive i wyślemy Ci e-maila z linkiem.

 1. Z menu „Sposób dostarczenia” wybierz Dodaj do usługi OneDrive.
 2. Wybierz Połącz konto i utwórz archiwum.
 3. Nastąpi przekierowanie do usługi Microsoft. Zaloguj się na swoje konto Microsoft (jeśli pojawi się taka prośba).
 4. W oknie usługi Microsoft z pytaniem, czy usługa Pobierz swoje dane Google może uzyskać dostęp do Twoich informacji, wybierz Tak.
 5. Aby Twoje dane pozostały prywatne, upewnij się, że nie udostępniasz nikomu tego folderu w usłudze OneDrive.
 6. W otrzymanym e-mailu kliknij Wyświetl w usłudze OneDrive. Wtedy w usłudze OneDrive otworzy się folder z Twoim archiwum.
 7. Aby pobrać dane, postępuj zgodnie z procedurą pobierania plików w tej usłudze.

Uwagi

 • Po wykonaniu tych czynności usługa Pobierz swoje dane Google będzie pokazywać się w ustawieniach zabezpieczeń i prywatności usługi Microsoft OneDrive jako aplikacja z przyznanym dostępem do niektórych Twoich danych. W każdej chwili możesz cofnąć te uprawnienia. Jeśli to zrobisz i zechcesz w przyszłości wyeksportować swoje dane do usługi OneDrive, musisz ponownie zezwolić Google na dostęp.
 • W chwili gdy Twoje archiwum znajdzie się w usłudze Microsoft OneDrive, Google przestanie za nie odpowiadać. Od tego momentu podlega ono warunkom Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft.

Dodaj do usługi Box

Prześlemy Twoje archiwum do usługi Box i wyślemy Ci e-maila z linkiem.

 1. W menu „Sposób dostarczenia” wybierz Dodaj do usługi Box.
 2. Wybierz Połącz konto i utwórz archiwum.
 3. Nastąpi przekierowanie do usługi Box. Zaloguj się na swoje konto Box (jeśli pojawi się taka prośba).
 4. W oknie usługi Box z pytaniem, czy usługa Pobierz swoje dane Google może uzyskać dostęp do Twoich danych, kliknij Udziel dostępu do usługi Box.
 5. Aby Twoje dane pozostały prywatne, upewnij się, że nie udostępniasz nikomu tego folderu w usłudze Box. Jeśli eksportujesz dane na konto firmowe, administrator będzie mógł przeglądać te dane – nawet jeśli nie utworzysz linku udostępniania.
 6. W otrzymanym e-mailu kliknij Wyświetl w usłudze Box. Wtedy w usłudze Box otworzy się folder z Twoim archiwum.
 7. Aby pobrać dane, postępuj zgodnie z procedurą pobierania plików w tej usłudze.

Uwagi

 • Po wykonaniu tych czynności usługa Pobierz swoje dane Google będzie pokazywać się w Twoich połączonych aplikacjach jako aplikacja z przyznanym dostępem do niektórych Twoich danych. W każdej chwili możesz cofnąć te uprawnienia. Jeśli to zrobisz i zechcesz w przyszłości wyeksportować swoje dane do usługi Box, musisz ponownie zezwolić Google na dostęp.
 • Wybrany maksymalny rozmiar archiwum zmniejszy się, jeśli maksymalny rozmiar przesyłanego pliku na koncie Box jest mniejszy. Pliki w archiwum, które mają większy rozmiar od maksymalnego dozwolonego rozmiaru przesyłanego pliku w usłudze Box, nie zostaną wyeksportowane do tej usługi.
 • W chwili gdy Twoje archiwum znajdzie się w usłudze Box, Google przestanie za nie odpowiadać. Od tego momentu podlega ono Polityce prywatności Box.

Typ eksportu

Jednorazowa archiwizacja

Utwórz jedno archiwum wybranych danych.

Uwaga: jeśli korzystasz z programu Ochrony zaawansowanej, archiwum zostanie utworzone po dwóch dniach.

Zaplanowane eksportowanie

Archiwum zawierające wybrane dane możesz tworzyć automatycznie przez rok co dwa miesiące. Pierwsze archiwum zostanie utworzone natychmiast.

Uwaga: jeśli korzystasz z programu Ochrony zaawansowanej, zaplanowane eksportowanie nie jest dostępne.

Typ pliku

Pliki ZIP

Można je otworzyć na prawie każdym komputerze.

Pliki TGZ

Do otwarcia tych plików w systemie Windows możesz potrzebować dodatkowego oprogramowania.

Rozmiar archiwum

Wybierz maksymalny rozmiar archiwum, które chcesz utworzyć. Jeśli pobierane dane będą od niego większe, zostanie utworzonych kilka archiwów.

Krok 3. Pobierz archiwum

Gdy wybierzesz jedną z opcji i utworzymy Twoje archiwum, wyślemy Ci e-maila z linkiem do jego pobrania. Może to potrwać od kilku minut do kilku dni w zależności od tego, ile danych jest na Twoim koncie. Zazwyczaj wysyłamy link jeszcze tego samego dnia, w którym otrzymujemy prośbę o utworzenie archiwum.

Uwaga: jeśli korzystasz z programu Ochrony zaawansowanej, archiwum zostanie utworzone po dwóch dniach.

Najczęstsze pytania

Jaki format danych wybrać?

Wybór formatu trzeba uzależnić od usługi, typu danych i sposobu ich wykorzystania. Zaproponowaliśmy typy plików, które naszym zdaniem są najbardziej uniwersalne i przydatne. Na przykład pozwalamy na eksportowanie kontaktów w postaci plików vCard, czyli formatu najczęściej stosowanego przez dostawców poczty e-mail. Dla Twojej wygody często umożliwiamy również pobieranie danych w innych formatach.

Gdzie najlepiej przechowywać dane?

Dane możesz przechowywać w dowolnym bezpiecznym i wystarczająco pojemnym miejscu. W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest pobranie ich bezpośrednio na komputer.

Jeśli korzystasz z publicznego komputera, zapisz dane na Dysku Google lub w innym miejscu, do którego tylko Ty masz dostęp.

Uwaga: jeśli korzystasz z Dysku Google i chcesz usunąć konto Google, zanim to zrobisz, przenieś archiwum do innego miejsca.

Dlaczego moje archiwum zostało podzielone na wiele plików?

Archiwa, które przekraczają wybrany rozmiar, są dzielone na wiele plików.

Aby zmniejszyć ryzyko podzielenia archiwum, określ jego limit na 50 GB.

Uwaga: do rozpakowania plików TGZ może być potrzebne specjalne oprogramowanie. Pamiętaj, że pliki tego typu nie mogą mieć w nazwie znaków UNICODE.

Dlaczego archiwa tracą ważność?

Archiwum traci ważność po około siedmiu dniach. Po tym czasie najlepiej jest utworzyć nowe archiwum, by zawierało najbardziej aktualne informacje.

Utrata ważności przez archiwum nie oznacza, że Twoje dane też straciły ważność – Twoje usługi Google będą działać bez zmian.

Uwaga: jedno archiwum możesz pobrać pięć razy. Gdy wykorzystasz ten limit, poproś o utworzenie nowego archiwum.

Dlaczego muszę jeszcze raz podać swoje hasło, gdy chcę pobrać archiwum?

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne, dlatego gdy tworzysz archiwum, musimy mieć całkowitą pewność, że tylko Ty pobierasz te dane.

Z tego powodu prosimy Cię o ponowne podanie hasła do Twojego konta Google (jeśli w ostatnim czasie tego nie robiłeś). Zdajemy sobie sprawę, że to może być niewygodne, ale bezpieczeństwo Twoich danych warte jest zastosowania dodatkowych środków ostrożności.

Uwaga: jeśli na Twoim koncie jest włączona weryfikacja dwuetapowa, może pojawić się prośba o przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji.

Dlaczego moje archiwum nie działa?

Jeśli nie możesz utworzyć archiwum lub jest ono uszkodzone, spróbuj utworzyć nowe. Zazwyczaj rozwiązuje to problem.

Jak zachować etykiety Gmaila podczas eksportowania poczty?

Gdy eksportujesz pocztę z Gmaila, wszystkie etykiety wiadomości są zapisywane w pliku do pobrania w specjalnym nagłówku X-Gmail-Labels. Mimo że na razie żaden klient poczty go nie rozpoznaje, większość z nich pozwala tworzyć rozszerzenia, które mogą korzystać z takich etykiet.

Jaki format jest używany podczas pobierania moich filmów z YouTube?

Filmy są pobierane w ich oryginalnym formacie lub jako pliki MP4 z wideo w formacie H264 i dźwiękiem AAC.

Jestem członkiem grupy dyskusyjnej Google. Jak pobrać z niej informacje o członkach grupy oraz wiadomości?

Wiadomości i dane członków grupy dyskusyjnej mogą pobierać tylko właściciele.

Jeśli należysz do grupy lub jesteś jej menedżerem, poproś właściciela o pobranie i udostępnienie Ci informacji, których potrzebujesz. Jeżeli otrzymujesz wiadomości na swój adres e-mail, możesz też pobrać je z archiwum e-maili.

Jestem administratorem G Suite. Jak mogę wyeksportować dane mojej organizacji?

Możesz pobrać lub przenieść dane organizacji, w tym e-maile, kalendarze, dokumenty i witryny. Dowiedz się, jak wyeksportować dane G Suite organizacji.

Prześlij nam swoje uwagi

Podziel się z nami swoją opinią o tym, jak przebiegło pobieranie danych. W ten sposób pomożesz ulepszyć tę usługę dla siebie i innych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?