Jak si stáhnout data z Googlu

Důležité: Stažením dat z Googlu je nesmažete ze serverů Google. Přečtěte si, jak smazat účet nebo jak smazat aktivitu.

Můžete si exportovat a stáhnout data ze služeb Google, které používáte, například:

 • E‑mail
 • Dokumenty
 • Kalendář
 • Fotky
 • Videa YouTube (Tip: Pokud některá videa na YouTube nemůžete najít, zkontrolujte, zda máte účet značky. Pokud ano, bude nutné přepnout účet.)
 • Registrace a aktivita na účtu

Pokud si chcete data uchovat pro své záznamy nebo je použít v jiné službě, můžete vytvořit archiv.

Důležité: Pokud je akce považována za riskantní, může být kvůli ochraně účtu zpožděna nebo zakázána.

Krok 1: Vyberte data, která chcete zahrnout do archivu

 1. Přihlaste se ke svému účtu Google.
 2. Přejděte na stránku Export dat Google. Budou automaticky vybrány služby Google, které používáte a ve kterých jsou uložena vaše data.
  • Pokud data z určité služby stáhnout nechcete, zrušte zaškrtnutí příslušné služby.
  • Pokud z určité služby chcete stáhnout jen část dat, vyberte tlačítko jako Jsou zahrnuta všechna data o aktivitě Seznam. Poté zrušte zaškrtnutí políček vedle dat, která nechcete zahrnout.
 3. Vyberte Další krok.
Důležité: Soubor nemusí zahrnovat změny dat provedené mezi odesláním požadavku na stažení a vytvořením archivu.Další informace o tom, co nemusí být zahrnuto

Krok 2: Přizpůsobte si formát archivu

Způsob dodání**

Odeslání odkazu ke stažení e‑mailem

Zašleme vám e-mail s odkazem ke stažení archivu.

 1. V sekci Způsob dodání vyberte Odeslat odkaz ke stažení e‑mailem.
 2. Vyberte Vytvořit export.
 3. Přijde vám e‑mail, ve kterém vyberte Stáhnout archiv.
 4. Data si můžete stáhnout podle pokynů na obrazovce.
Přidání na Disk

Archiv přidáme na Disk Google a zašleme vám e-mail s odkazem na jeho umístění. Data se budou započítávat do limitu úložiště.

 1. V sekci Způsob dodání vyberte Přidat na Disk.
 2. Vyberte Vytvořit export.
 3. Přijde vám e‑mail, ve kterém vyberte Zobrazit na Disku. Zobrazí se složka s daty roztříděnými podle jednotlivých služeb.
 4. Data si můžete stáhnout tak, že v horní části obrazovky kliknete na Stáhnout Stáhnout.
Přidání do Dropboxu

Archiv nahrajeme do Dropboxu a zašleme vám e-mail s odkazem na jeho umístění.

 1. V sekci Způsob dodání vyberte Přidat do Dropboxu.
 2. Vyberte Propojte účty a vytvořte export.
 3. Budete přesměrováni do služby Dropbox. Pokud k tomu budete vyzváni, přihlaste se k účtu Dropbox.
 4. Zobrazí se okno Dropboxu s dotazem, zda službě Stažení dat od Googlu chcete povolit přístup do vlastní složky Aplikace (Apps) ve svém Dropboxu. Klikněte na Povolit.
 5. Aby vaše data zůstala soukromá, nezapomeňte zkontrolovat, že složku Dropboxu s nikým nesdílíte.
 6. Přijde vám e‑mail, ve kterém vyberte Zobrazit v Dropboxu. Budete přesměrováni do složky Dropboxu s archivem.
 7. Data si můžete stáhnout běžným způsobem stažení obsahu z Dropboxu.

Poznámky

 • Po provedení tohoto postupu se služba Stažení dat od Googlu bude zobrazovat v nastavení zabezpečení Dropboxu jako propojená aplikace. Ze seznamu propojených aplikací můžete Google kdykoli odebrat. (Pokud budete data do Dropboxu v budoucnu exportovat znovu, budete Googlu muset znovu udělit přístup.)
 • Po doručení do Dropboxu nenese Google za archiv žádnou odpovědnost. Na archiv se budou vztahovat smluvní podmínky Dropboxu.
Přidání do služby Microsoft OneDrive

Archiv nahrajeme do služby Microsoft OneDrive a zašleme vám e-mail s odkazem na jeho umístění.

 1. V sekci Způsob dodání vyberte Přidat do služby OneDrive.
 2. Vyberte Propojte účty a vytvořte export.
 3. Budete přesměrováni do služby Microsoft OneDrive. Pokud k tomu budete vyzváni, přihlaste se k účtu Microsoft.
 4. Zobrazí se okno s dotazem, zda službě Stažení dat od Googlu chcete povolit přístup ke svým údajům. Klikněte na Ano.
 5. Aby vaše data zůstala soukromá, nezapomeňte zkontrolovat, že složku služby OneDrive s nikým nesdílíte.
 6. Přijde vám e‑mail, ve kterém vyberte Zobrazit ve službě OneDrive. Budete přesměrováni do složky služby OneDrive s archivem.
 7. Data si můžete stáhnout běžným způsobem stažení obsahu ze služby OneDrive.

Poznámky

 • Po provedení tohoto postupu se služba Stažení dat od Googlu bude zobrazovat v nastavení soukromí a zabezpečení služby Microsoft OneDrive jako aplikace, která má přístup k části vašich údajů. Přístup Googlu můžete kdykoli odebrat. (Pokud v budoucnu budete znovu exportovat data do služby OneDrive, bude nutné přístup opět udělit.)
 • Po doručení do služby Microsoft OneDrive nenese Google za archiv žádnou odpovědnost. Na archiv se bude vztahovat smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft.
Přidat do služby Box

Váš archiv nahrajeme do služby Box a pošleme vám e‑mail s odkazem na jeho umístění.

 1. Jako způsob dodání vyberte Přidat do služby Box.
 2. Vyberte Propojte účty a vytvořte export.
 3. Budete přesměrováni do služby Box. Pokud k tomu budete vyzváni, přihlaste se k účtu Box.
 4. V okně služby Box, které se zeptá, zda služba Stažení dat od Googlu smí získat přístup k vašim údajům, vyberte Grant access to Box (Udělit přístup ke službě Box).
 5. Chcete-li zachovat soukromí svých dat, ujistěte se, že tuto složku Box nesdílíte s nikým jiným. Pokud exportujete do podnikového účtu, administrátor vaše data uvidí, i když nebude vytvořen odkaz ke sdílení.
 6. Přijde vám e‑mail, ve kterém vyberte Zobrazit ve službě Box. Budete přesměrováni do složky Box s archivem.
 7. Data si můžete stáhnout běžným způsobem stahování obsahu ze služby Box.

Poznámky

 • Po provedení tohoto postupu se služba Stažení dat od Googlu bude zobrazovat v propojených aplikacích jako aplikace, která má přístup k části vašich údajů. Přístup Googlu můžete kdykoli odebrat. (Pokud budete data do služby Box v budoucnu exportovat znovu, budete Googlu muset znovu udělit přístup.)
 • Pokud je maximální velikost nahrávaných souborů ve službě Box menší, vybraná maximální velikost archivů se sníží. Soubory, jejichž velikost překračuje maximum služby Box, nebudou exportovány.
 • Po doručení do služby Box nenese Google za archiv žádnou odpovědnost. Na archiv se budou vztahovat zásady ochrany soukromí služby Box.

Typ exportu

Jednorázový archiv

Vytvoří se jeden archiv vybraných dat.

Poznámka: Pokud jste zaregistrováni do programu pokročilé ochrany, archiv bude naplánován na datum o dva dny později.

Plánované exporty

Archiv vybraných dat se bude automaticky vytvářet každé dva měsíce po dobu jednoho roku. První archiv bude vytvořen okamžitě.

Poznámka: Pokud jste zaregistrováni do programu pokročilé ochrany, plánované exporty nejsou k dispozici.

Typ souboru

Soubory ZIP

Soubory ZIP lze otevírat téměř ve všech počítačích.

Soubory TGZ

K otevření těchto souborů v systému Windows budete možná potřebovat další software.

Velikost archivu

Vyberte maximální velikost archivu, který chcete vytvořit. Pokud budou data větší než stanovená velikost, vytvoří se několik archivů.

Krok 3: Stáhněte si archiv dat Google

Když si pomocí jedné z uvedených metod vytvoříte archiv, zašleme vám e‑mail s odkazem na jeho umístění. V závislosti na množství informací ve vašem účtu může tento proces trvat několik minut až několik dní. Většina lidí však odkaz obdrží v den odeslání žádosti.

Poznámka: Pokud jste zaregistrováni do programu pokročilé ochrany, archiv bude naplánován na datum o dva dny později.

Smazané údaje

Při mazání dat dodržujeme proces popsaný v zásadách ochrany soukromí společnosti Google. Data budou z účtu zcela odstraněna. Odstraněná aktivita je okamžitě smazána ze zobrazení a už neslouží k personalizaci služeb Google. Následně zahájíme proces bezpečného a úplného smazání dat z našich úložných systémů.

Do archivu nejsou zahrnuty údaje jako položky z Mojí aktivity, fotky nebo dokumenty, u kterých stále probíhá mazání.

Důležité: Pokud údaje, které hledáte, nejsou prostřednictvím těchto nástrojů k dispozici, navštivte centrum nápovědy k ochraně soukromí, kde zjistíte, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je můžete aktualizovat, spravovat, exportovat a smazat. Pokud byly informace smazány z našich úložných systémů, pravděpodobně je nebude možné obnovit.

Časté dotazy

Informace o tom, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je můžete aktualizovat, spravovat, exportovat a smazat, najdete v centru nápovědy k ochraně soukromí.

Pokud požadované údaje nejsou prostřednictvím těchto nástrojů k dispozici, odešlete žádost o přístup k datům a uveďte následující:

 • kategorie osobních údajů, které hledáte,
 • služby nebo aplikace, kterých se tato data týkají,
 • přibližné datum, kdy podle vás společnost Google tato data získala.

Abyste mohli vyplnit formulář, musíte být přihlášeni k účtu Google.

Důležité: Můžete také zavolat na bezplatné číslo +1 855-548-2777. Naši zástupci mohou zodpovědět mnoho vašich dotazů a pomoci vám vyplnit webový formulář, který slouží k potvrzení, že údaje poskytneme vlastníkovi účtu.

Jak najdu data exportovaná pomocí Exportu dat?

Až bude požadavek na export dat dokončen, obdržíte e-mailem oznámení s odkazem na složku, kde se data nacházejí.

Pokud jste vybrali možnost „Odeslat odkaz ke stažení e‐mailem“, budete přesměrováni do složky obsahující vaše data v Exportu dat Google, kde si je můžete stáhnout.

V opačném případě získáte odkaz na umístění složky s daty ve vybraném cloudovém cíli (Disk, Dropbox, Box, OneDrive).

Jaký formát si mám pro svá data zvolit?
Formát, který zvolíte, závisí na typu služby, dat a na zamýšleném použití. Vybrali jsme typy, které jsou podle nás nejužitečnější a nejsnáze přenosné. Například kontakty exportujeme jako vCard, což je běžný formát poskytovatelů e-mailů. Často vám také nabídneme dodatečné možnosti, které budou vyhovovat vašim potřebám.
Co když se mi data nedaří stáhnout?
Pokud se vám data nedaří stáhnout, zkuste vybrat k exportu soubory z menšího počtu služeb nebo v rozbalovací nabídce služby požádejte o menší archiv. Kromě toho zkuste data exportovat do úložiště třetí strany, jako je služba Box nebo Storage.
Co když určité formáty souborů nemůžu otevřít?
Soubory HTML lze otevřít v jakémkoli standardním prohlížeči. Soubory CSV a JSON lze otevřít v softwaru TextEdit, standardní doručené poštu nebo službě specializované na ICS.
Můžu při exportu dat vybrat časové období, nebo jde exportovat jen všechna data?
V současné době nepodporujeme export dat pro určitá časová období.
Kam si mám data uložit?

Data můžete uložit do jakéhokoliv bezpečného úložiště, kde je dostatek místa. Ve většině případů je nejsnazší stáhnout data přímo do počítače.

Používáte-li veřejný počítač, uložte data na Disk Google nebo do alternativního úložiště, do kterého máte přístup pouze vy.

Poznámka: Pokud používáte Disk Google a máte v úmyslu účet Google vymazat, je nutné před smazáním účtu archiv přesunout do jiného úložiště.

Jak exportuji data pomocí Exportu dat do aplikace nebo na web třetí strany?

Pokud jste si data stáhli do zařízení, můžete je pomocí přístupového bodu třetí strany sdílet přímo s aplikací nebo webem třetí strany. Tento přístupový bod může mít různé formy, včetně e-mailové adresy nebo přímé funkce nahrávání.

Pokud jste data přidali do cíle cloudového úložiště, jako je Disk, Box, OneDrive nebo Dropbox, můžete data přímo sdílet z poskytovatele cloudu s aplikací nebo webem třetí strany. Často jde o sdílení dat s třetí stranou prostřednictvím e‐mailu podporovaného cloudovým poskytovatelem.

V některých případech může být aplikace nebo web třetí strany integrována přímo s cílem v cloudovém úložišti, což vám umožňuje udělit třetí straně přístup ke čtení dat přímo z cloudového cíle.

Proč je můj archiv rozdělen na několik souborů?

Archivy větší než zvolená velikost budou rozděleny na několik souborů.

Chcete-li snížit pravděpodobnost, že bude archiv rozdělen, můžete zvolit limit velikosti 50 GB.

Poznámka: K rozbalení archivu TGZ může být potřeba zvláštní program. Upozorňujeme, že tyto typy souborů nesmí mít v názvu znaky Unicode.
Proč vyprší platnost mých archivů?

Platnost archivu vyprší asi za 7 dní. Po uplynutí této doby je vhodné vytvořit nový archiv s nejnovějšími informacemi.

Pokud vyprší doba platnosti archivu, neznamená to, že by vypršela doba platnosti vašich dat, ani nezaznamenáte žádné změny ve službách Google.

Poznámka: Každý archiv umožňujeme stáhnout maximálně pětkrát. Poté prosím požádejte o nový archiv.

Proč musím při stahování archivu znovu zadávat heslo?

Bezpečnost vašich dat je velmi důležitá. Když tedy vytvoříte archiv, chceme si být jisti, že data stahujete vy.

Z tohoto důvodu vás požádáme o opětovné zadání hesla k účtu Google (pokud jste tak nedávno neučinili). Chápeme, že tento postup může být nepohodlný, avšak tato zvláštní opatření jsou zapotřebí, aby bylo možné zajistit bezpečí vašich dat.

Poznámka: Pokud máte v účtu zapnuté dvoufázové ověření, můžete být vyzváni k provedení dalšího kroku ověření.

Proč můj archiv nefunguje?

Pokud u archivu dojde k chybě nebo jej nebude možné vytvořit, zkuste vytvořit jiný archiv. Další pokus obvykle bývá úspěšný.

Případně zkuste data stahovat po menších částech a vybírat vždy jen jednu službu. To se může hodit, pokud se pokoušíte stáhnout velké množství dat.

Jak otevřít soubory stažené pomocí Exportu dat
Doporučujeme stáhnout a zobrazit exporty Exportu dat na počítači, ne na mobilním zařízení. V archivu bude soubor archive_browser.html, který bude obsahovat další informace o formátech souborů a o tom, jak soubor otevřít a zobrazit data.
Proč se v mém archivu nezobrazují některé změny z poslední doby?

Soubor nemusí zahrnovat změny dat provedené mezi odesláním požadavku na stažení a vytvořením archivu. Například:

 • Změny typu sdílení nebo oprávnění pro soubor na Disku
 • Vyřešené komentáře k souboru na Disku
 • Přidané nebo smazané fotky či alba
Jak při exportu pošty zachovám štítky Gmailu?

Pokud z Gmailu exportujete poštu, uchovají se štítky jednotlivých zpráv ve stahovaném souboru ve speciálním záhlaví X-Gmail-Labels. Toto záhlaví zatím sice žádný poštovní klient nepodporuje, ale pro většinu poštovních klientů lze napsat rozšíření, pomocí kterých lze tyto štítky využít.

Proč některá videa na YouTube nemůžu najít?

Pokud se vám některá videa z YouTube nedaří stáhnout, zkontrolujte, zda je váš kanál YouTube propojen s účtem značky. Pokud ano, je třeba provést následující kroky:

 • Musíte být přihlášeni k účtu Google, který je přidružen k účtu značky.
 • Přepněte na účet značky, který jste použili k nahrání videí na YouTube.

Tip: Pokud máte více než jeden účet značky, můžete tento postup zopakovat a stáhnout videa z ostatních účtů značky.

Proč si nemůžu stáhnout data ze školního nebo pracovního účtu?

Administrátoři Google Workspace mohou spravovat, zda uživatelé mohou stahovat data z různých služeb. Kdo je váš administrátor?

Může moje aplikace přizpůsobit uživatelské rozhraní Exportu dat?

Uživatelské rozhraní Exportu dat podporuje parametry, aby si ho aplikace mohly přizpůsobit. Aplikace například mohou vybírat konkrétní služby, cíle pro export do cloudu a frekvenci pravidelných exportů.

Zde je příklad formátu adresy URL, která používá všechny tři parametry:

https://takeout.google.com/settings/takeout/custom/google_account,my_activity,fit,youtube?dest=drive&frequency=2_months

Tip: Jde o nedokončený příklad, který může být průběžně aktualizován. Možné hodnoty, které mohou aplikace nebo jiné služby zahrnout, najdete ve zdroji vykresleného kódu HTML v atributech CSS s názvem „data-id“. Mezi možné hodnoty parametru „dest“ patří například „box“, „dropbox“, „drive“, „onedrive“. Mezi možné hodnoty parametru „frequency“ patří „2_months“.

Určení hodnoty vlastnosti data-id u produktů, jejichž data lze exportovat do účtu:


Důležité: Tyto pokyny jsou určeny pro Chrome. Pokud používáte jiný prohlížeč, proces se může lišit.

 1. V počítači přejděte na web takeout.google.com.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na webovou stránku Exportu dat a vyberte zobrazení zdrojové stránky. Uvidíte tak kód HTML, který stránku tvoří.
 3. Pomocí vyhledávacího příkazu (v systému Windows Control + F, na počítači Mac Command + F) vyhledejte vlastnost „data-id“.
 4. Zkontrolujte výsledky vyhledávání. Relevantní hodnoty následují za hodnotou „data-id=“. Příklad: data-id="blogger".

Společnost Google také vydala novou sadu pokročilých funkcí (Data Portability API) pro vývojáře, která slouží k používání dat aplikacemi třetích stran. Veškerou dostupnou dokumentaci najdete na adrese https://developers.google.com/data-portability.

Časté dotazy ohledně stahování ze služeb Google

V jakém formátu budou stažena má videa na YouTube?

Videa se stáhnou v původním formátu nebo jako soubory MP4 s videem ve formátu H264 a zvukem ve formátu AAC.

Jsem členem Skupiny Google. Jak si mohu stáhnout zprávy a údaje o členství ve skupině?

Zprávy a údaje o členství ve skupině si může stáhnout pouze vlastník skupiny.

Pokud jste člen nebo správce, požádejte vlastníka, aby požadované údaje stáhl a předal vám je. Případně pokud zprávy dostáváte na e-mail, můžete si stáhnout historii zpráv z e-mailového archivu.

Můžu si stáhnout poštu z Gmailu za určité období, nebo jde stáhnout jen celou poštu?
Export časového rámce v současné době nepodporujeme.
Jsem administrátor Google Workspace. Jak exportuji data své organizace?

Data organizace (včetně e-mailů, kalendářů, dokumentů a webů) můžete stáhnout nebo migrovat. Přečtěte si, jak exportovat data vaší organizace ze služby Google Workspace.

**Tento seznam obsahuje poskytovatele služeb třetích stran. Pokud zvolíte takového poskytovatele:

1. Dovolíte Googlu přenést soubory vaším jménem k tomuto poskytovateli.

2. Po nahrání souborů do tohoto poskytovatele už za ně Google nenese odpovědnost. Na obsah exportu se vztahují podmínky poskytovatele služby.

Tip: Pokud chcete zjistit, co se sdílí, zkontrolujte data ručně.

Zašlete nám zpětnou vazbu

Podělte se s námi o své zkušenosti se stahováním dat z Googlu. Na základě vašich postřehů bude Google moci službu zlepšit pro všechny uživatele.

true
Vítejte v účtu Google!

Zjistili jsme, že máte nový účet Google. Zjistěte, jak ho vylepšit, pomocí kontrolního seznamu pro účty Google.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka