Policyer för köp, annullering och återbetalning

Automatiska förnyelser

Som standard är köpet av lagringsutrymme inställt på automatisk förnyelse vid prenumerationens slut. Det går även att när som helst uppgradera till ett större lagringsutrymme. Du uppgraderas till det nya lagringsutrymmet direkt och ditt kreditkort debiteras när krediten har tagit slut.

Om du har köpt en prenumeration på lagringsutrymme med den gamla prissättningen kan du förnya prenumerationen tills du väljer att uppgradera eller tills betalningsinformationen upphör att gälla.

Om automatisk förnyelse inte fungerar läggs en sju dagars tidfrist till din prenumeration så att du hinner uppdatera dina betalningsuppgifter. Under denna period förlorar du inte åtkomst till något på Google-kontot eller till din aktuella prenumeration på lagringsutrymme.

Om du använder Gmail och automatisk förnyelse misslyckas förlängs din lagringsprenumeration med sju dagar och du har sju dagar på dig att uppdatera dina betalningsuppgifter. Du kan använda de extra sju dagarna för att frigöra utrymme på kontot eller köpa en ny lagringsprenumeration.

Om din prenumeration annulleras eller förfaller

Om du avbokar din lagringsprenumeration eller lagringsprenumerationen löper ut kommer dina lagringsgränser återställas till de fria nivåerna för varje produkt i slutet av faktureringscykeln. Allt i Google Drive, Google Foto och Gmail är fortfarande tillgängligt, men det går inte att skapa eller lägga till något nytt över den kostnadsfria lagringsgränsen. Om du når eller överstiger gränsen för det kostnadsfria lagringsutrymmet:

 • Gmail: Du kan inte skicka eller ta emot meddelanden.
 • Google Drive: Det går inte att synkronisera eller ladda upp nya filer. Synkroniseringen mellan Google Drive-mappen på datorn och Min enhet avbryts. Det går fortfarande att skapa Google-dokument, eftersom de inte tar upp lagringsutrymme.
 • Google Foto: Du kan inte överföra foton i originalkvalitet. Om du vill lägga till fler foton kan du antingen ladda upp eller säkerhetskopiera i hög kvalitet (lägre upplösning) eller inaktivera säkerhetskopior.

Avsluta en prenumeration

Du kan säga upp prenumerationen på lagringsutrymme när som helst.

Säga upp en prenumeration på Drive-lagring

 1. Öppna www.google.com/settings/storage.
 2. Logga in på Google-kontot där du köpte lagring.
 3. Klicka på Avbryt nedanför prenumerationen.
 4. Granska lagringsändringar som sker efter uppsägningen. Bekräfta genom att klicka på Avbryt prenumeration.
 5. Du får en e-postbekräftelse på uppsägningen av prenumerationen. När nästa månad av prenumerationen inleds nedgraderas lagringsutrymmet till de kostnadsfria lagringsnivåerna för Google Drive, Google Foto och Gmail.

Säga upp lagringsutrymme för Google One-medlemskapet

Så här avslutar du din Google One-prenumeration: 

 1. Öppna Google One på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar högst upp följt av Avsluta medlemskapet.
 3. Öppna Google Play och klicka på Hantera vid Google One följt av Avsluta prenumerationen.
 4. Följ stegen på skärmen.

Om du har uppgraderat till Google One men vill ha en annan prenumeration läser du om att ändra lagringsutrymmet.

Återbetalningspolicy

Köp av prenumerationer på lagringsutrymme hos Google återbetalas inte. Du har tillgång till det lagringsutrymme du köpt under prenumerationens löptid, även om du bestämmer dig för att säga upp den.