Pravila kupnje, otkazivanja i povrata

Automatska obnova

Kupljeni prostor za pohranu po zadanim se postavkama automatski obnavlja na kraju razdoblja pretplate. U bilo kojem trenutku tijekom pretplate plan za pohranu možete nadograditi na veći . Prostor za pohranu odmah će se nadograditi na novu razinu, a s vaše će se kreditne kartice naplatiti odgovarajući iznos kada potrošite kvotu.

Ako ste kupili pretplatu za pohranu prema starom cjeniku, možete je obnavljati dok je ne odlučite nadograditi ili dok ne isteknu vaši podaci o plaćanju.

Ako automatska obnova pretplate ne uspije, dobit ćete razdoblje odgode od sedam dana tako da možete ažurirati svoje podatke o plaćanju. Tijekom tog razdoblja odgode nećete izgubiti pristup sadržaju na svojem Google računu ili trenutačnom planu za pohranu.

Ako upotrebljavate Gmail i automatska obnova ne uspije, vaš plan za pohranu produžit će se sedam dana da biste mogli ažurirati podatke o plaćanju. Tih dodatnih sedam dana možete iskoristiti za oslobađanje prostora na računu ili kupnju novog plana za pohranu.

Plan za pohranu je otkazan ili je istekao

Ako otkažete plan pohrane ili je plan za pohranu istekao, ograničenje pohrane vratit će se na besplatnu razinu za svaki proizvod na kraju ciklusa naplate. Ako dosegnete ili prekoračite ograničenje slobodnog prostora za pohranu:

 • Gmail: nećete moći slati niti primati poruke. Poruke koje su vam poslane vratit će se pošiljatelju.
  • Ako nakon 1. lipnja 2021. i dalje niste aktivni ili ste prekoračili kvotu pohrane prije dvije godine ili više, sve se vaše e-poruke mogu izbrisati.
 • Google disk: nećete moći sinkronizirati niti prenositi nove datoteke. Nećete moći izrađivati nove datoteke na Google dokumentima, Tablicama, Prezentacijama, Crtežima, Obrascima i Jamboardu. Dok ne oslobodite svoj prostor za pohranu, ni vi ni nitko drugi nećete moći uređivati ili kopirati zahvaćene datoteke. Prekinut će se sinkronizacija mape Google disk na računalu i mape Moj disk. 
  • Ako od 1. lipnja 2021. i dalje niste aktivni ili ste prekoračili kvotu pohrane prije dvije godine ili više, vaš se sadržaj na zahvaćenim proizvodima može izbrisati.
 • Google fotografije: nećete moći prenositi fotografije i videozapise u izvornoj kvaliteti. Ako želite dodati još fotografija i videozapisa, možete ih prenijeti ili sigurnosno kopirati u visokoj kvaliteti (niža razlučivost) ili isključiti sigurnosno kopiranje i sinkronizaciju.
  • Od 1. lipnja 2021. nećete moći prenositi fotografije i videozapise u visokoj ili ekspresnoj kvaliteti nakon što vam nestane prostora za pohranu. Ako i dalje niste aktivni ili ste prekoračili kvotu pohrane prije dvije godine ili više, sve vaše fotografije i videozapisi mogu se izbrisati.

Otkazivanje pretplate

Pretplatu za pohranu možete otkazati kada god želite.

Otkazivanje plana za pohranu na Disku

 1. Idite na www.google.com/settings/storage.
 2. Prijavite se na Google račun na kojem ste kupili pohranu.
 3. Ispod plana kliknite Otkaži.
 4. Pregledajte promjene pohrane koje će se primijeniti nakon otkazivanja. Potvrdite klikom na opciju Otkaži plan.
 5. Primit ćete potvrdnu e-poruku o otkazivanju pretplate. Na početku sljedećeg mjeseca vaš će se plan vratiti na besplatnu razinu pohrane za Google disk, Google fotografije i Gmail.

Otkazivanje pohrane u okviru pretplate na usluzi Google One

Pravila povrata

Za kupnje Googleovog plana pohrane nije moguć povrat. Količina pohrane koju ste kupili vaša je sve dok pretplata traje, čak i ako je odlučite otkazati.